รวมทุนส่วนลดเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทที่ออสเตรเลีย สำหรับเทอม 2 ปี 2021

ทุน

เมื่อได้ยินคำว่า “ทุนการศึกษา” เรามักคิดกันว่า เรียนฟรี ค่ากินอยู่ฟรี ฟรี ทุกอย่าง ใช่มั้ยคะ แต่ในความเป็นจริงจะรู้ว่าทุนนั้นให้ฟรีหรือเปล่า ต้องดูที่ ‘มูลค่าของทุนการศึกษา’ ว่าให้ แบบเต็มจำนวน (Full-fee) หรือ แบบส่วนหนึ่ง (Part-fee)

Full-fee Scholarship หมายถึง ทุนการศึกษาที่มี ‘มูลค่าทุน 100%’ ซึ่งเราสามารถเรียกได้ว่า “เรียนฟรี” และต้องไปดูเงื่อนไขว่า มูลค่าทุน 100% สำหรับค่าเรียนอย่างเดียวหรือเป็นแบบรวมค่าเรียนและกินอยู่

จำนวนทุนแบบ full-fee scholarship มักจะมีน้อยมาก เช่น 1 – 2 ทุนต่อปี เป็นต้น และเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูง เพราะจะคัดเลือกผู้สมัครที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์จากทั่วโลก และการคัดเลือกส่วนใหญ่จะเน้นพิจารณาผู้ที่มีผลการเรียนดียอดเยี่ยม เช่น GPA 3 กว่าปลาย ๆ หรือคะแนน GPA 4.0 และได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไข (unconditional offer) แล้วเท่านั้น

Partial Fee Scholarship หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีมูลค่าทุนเป็นแบบ ‘ส่วนลดค่าเรียน’ เช่น Scholarship 20% คือส่วนลดค่าเรียน 20% ตลอดหลักสูตร หรือเป็นส่วนลดค่าเรียนในปีแรก เป็นต้น

ทุนแบบส่วนลดค่าเรียนจะถูกแบ่งตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย เช่น

 • สำหรับหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง เช่น สำหรับผู้ที่สมัครเข้าเรียน Master of Laws ปี 2021 หากได้รับการตอบรับเข้าเรียน และมีผลการเรียน GPA 3.0 ขึ้นไป จะได้รับส่วนลดค่าเรียน 20% เป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น
 • สำหรับผู้สมัครเรียนที่มาจากประเทศที่เฉพาะเจาะจง เช่น ผู้สมัครที่ถือสัญชาติไทยหรือในโซน South East Asia หากได้รับใบตอบรับและเข้าเรียนในปี 2021 ก็จะได้รับส่วนลดค่าเรียน AU$10,000 ต่อปีตลอดระยะเวลาเรียน เป็นต้น
 • ผู้สมัครเรียนที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ผู้สมัครที่มีผลการเรียน GAP 2.5 ขึ้นไปหากได้รับใบตอบรับ และเข้าเรียนในปี 2021 จะได้รับส่วนลดค่าเรียน 10% ในปีแรกของการเรียน เป็นต้น

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นทุนแบบเต็มจำนวนหรือทุนส่วนลดค่าเรียน ล้วนมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับทุนจากผลการเรียนเป็นหลัก ยิ่งทุนมีมูลค่าสูง เกณฑ์ในการคัดเลือกจากผลการเรียนก็ยิ่งสูง และจำนวนทุนที่ให้น้อยก็จะมีการแข่งขันที่สูงเช่นกัน

ทุนเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับเทอม 2 ปี 2021 ที่ประเทศออสเตรเลีย

ทุนเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทแบบ Coursework ในประเทศออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ ส่วนลดค่าเรียน และ การพิจารณาให้ทุนส่วนใหญ่จะเป็นแบบอัตโนมัติให้กับผู้ได้รับใบตอบรับเข้าเรียน (Offer Letter) ที่มีผลการเรียนและคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยมหาวิทยาลัยออสเตรเลียส่วนใหญ่จะมอบทุนการศึกษาแบบรายปีหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทแบบ coursework ในเทอม 2 เดือนกรกฏาคม ปี 2021 ทางทีมงาน One Education ได้รวบรวมมหาวิทยาลัยที่จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติไว้ให้แล้ว โดยรายชื่อมหาวิทยาลัยจะแบ่งตามรัฐของออสเตรเลีย

รัฐ Australia Capital Territory

แคนเบอร์ร่า เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย และเป็นที่ตั้งของ 2 มหาวิทยาลัย คือ Australian National University (ANU) หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Group of Eight และ University of Canberra

มหาวิทยาลัยหลักสูตรมูลค่าทุนการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
Australian National Universityปริญญาโท Master of LawsAU$20,000อัตโนมัติ
Australian National Universityปริญญาตรี ANU Global Diversity ScholarshipAU$18,750 ต่อปี สูงสุด 4 ปีอัตโนมัติ
University of Canberraปริญญาตรี และ ปริญญาโท10 หรือ 20% ของค่าเรียนตลอดหลักสูตรอัตโนมัติ

รัฐ New South Wales

ซิดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐ New South Wales (NSW) และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 1 ของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์และรัฐ NSW ได้แก่

 • University of Sydney – สมาชิกกลุ่ม Group of Eight
 • UNSW Sydney – สมาชิกกลุ่ม Group of Eight
 • Australian Catholic University, Sydney campus (ACU)
 • CQUniversity, Sydney campus
 • Macquarie University
 • University of Newcastle
 • University of Technology Sydney (UTS)
มหาวิทยาลัยหลักสูตรมูลค่าทุนการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
University of Sydneyปริญญาตรี และ ปริญญาโทAU$5,000 – AU$40,000อัตโนมัติ
UNSW Sydneyปริญญาตรี และ ปริญญาโท Australia’s Global University AwardAU$5,000 – AU$10,000อัตโนมัติ
Australian Catholic Universityปริญญาตรี Course: Business and Information Technologyปริญญาโท สูงสุด AU$20,000อัตโนมัติ
Australian Catholic Universityปริญญาโท Course: Business and Information Technologyปริญญาโท สูงสุด AU$10,000อัตโนมัติ
CQUniversity (Sydney campus)ปริญญาตรี และ ปริญญาโท25% ของค่าเรียนสมัครรับทุนแยก
Macquarie Universityปริญญาตรี และ ปริญญาโทAU$10,000 ต่อปีอัตโนมัติ
University of Newcastle, Australiaปริญญาตรี Faculty of Engineering and Built EnvironmentAU$20,000อัตโนมัติ
University of Newcastle, Australiaปริญญาโท Faculty of Engineering and Built EnvironmentAU$18,000อัตโนมัติ
University of Newcastle, Australiaปริญญาตรี และ ปริญญาโท Faculty of Business and LawAU$10,000  อัตโนมัติ
University of Technology Sydney (UTS)  ปริญญาตรี และ ปริญญาโท25% ของค่าเรียนอัตโนมัติ

รัฐ Victoria

เมลเบิร์น เป็นเมืองหลวงของรัฐ Victoria และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 • University of Melbourne – สมาชิกกลุ่ม Group of Eight
 • Monash University – สมาชิกกลุ่ม Group of Eight
 • Deakin University
 • RMIT University
 • Swinburne University of Technology
 • Victoria University
 • La Trobe University
มหาวิทยาลัยหลักสูตรมูลค่าทุนการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
University of Melbourneปริญญาตรี  AU$10,000 หรือ 50% และ 100% ของค่าเรียนอัตโนมัติ
University of Melbourneปริญญาโท25% – 100% ของค่าเรียนอัตโนมัติ
Monash Universityปริญญาตรี และ ปริญญาโทAU$5,000 – AU$10,000อัตโนมัติ
Deakin Universityปริญญาตรี และ ปริญญาโท25% และ 50% ของค่าเรียนสมัครรับทุนแยก
La Trobe Universityปริญญาตรี และ ปริญญาโท25% ของค่าเรียนอัตโนมัติ
RMIT Universityปริญญาตรี และ ปริญญาโท School: EngineeringHealth and Biomedical SciencesScienceComputing TechnologiesAU$10,000สมัครรับทุนแยก
Swinburne University of Technologyปริญญาตรี และ ปริญญาโท Swinburne International Excellence Undergraduate / Postgraduate Scholarship10% -75% ของค่าเรียนอัตโนมัติ
Victoria Universityปริญญาตรี และ ปริญญาโท VU FUTURE LEADERS SCHOLARSHIP (INTERNATIONAL)20% ของค่าเรียน สำหรับปีแรกสมัครรับทุนแยก

รัฐ Queensland

บริสเบน เป็นเมืองหลวงของรัฐควีนแลนด์ (Queensland) และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 • University of Queensland – สมาชิกกลุ่ม Group of Eight
 • Bond University
 • James Cook University – แคมปัส Townsville & Cairns
 • James Cook University Brisbane
 • Queensland University of Technology (QUT)
 • Griffith University – แคมปัส Brisbane & Gold Coast
มหาวิทยาลัยหลักสูตรมูลค่าทุนการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
University of Queenslandปริญญาตรี สาขา Economics50% ของค่าเรียนสมัครรับทุนแยก
University of Queenslandปริญญาโท สาขา Law25% หรือ 50% ของค่าเรียนสมัครรับทุนแยก
University of Queenslandปริญญาโท Master of Sustainable EnergyAU$12,000สมัครรับทุนแยก
University of Queenslandปริญญาโท Master of Pharmaceutical Industry Practice ScholarshipAU$5,000 – AU$10,000สมัครรับทุนแยก
Queensland University of Technologyปริญญาตรี และ ปริญญาโท Faculty of Business and LawFaculty of Creative Industries, Education and Social JusticeFaculty of EngineeringFaculty of Science.25% ของค่าเรียน – ปีแรกอัตโนมัติ
Griffith Universityปริญญาตรี และ ปริญญาโท20%, 25% และ 50% ของค่าเรียนอัตโนมัติ

รัฐ Western Australia

เพิร์ธ เป็นเมืองหลวงของรัฐเวสเทริน์ออสเตรเลีย และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศออสเตรเลีย เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

 • University of Western Australia (UWA) – สมาชิกกลุ่ม Group of Eight
 • Curtin University
 • Murdoch University
มหาวิทยาลัยหลักสูตรมูลค่าทุนการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
University of Western Australiaปริญญาตรี และ ปริญญาโทAU$5,000 – AU$15,000 ต่อปีอัตโนมัติ
Curtin Universityปริญญาตรี และ ปริญญาโท25% ของค่าเรียน – ปีแรกอัตโนมัติ
Murdoch Universityปริญญาตรี และ ปริญญาโท20% ของค่าเรียนอัตโนมัติ

รัฐ South Australia

แอดิเลด (Adelaide) เป็นเมืองหลวงของรัฐ South Australia และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 5 ของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ University of Adelaide หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Group of Eight

มหาวิทยาลัยหลักสูตรมูลค่าทุนการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
University of Adelaideปริญญาตรี และ ปริญญาโท15% หรือ 30% ของค่าเรียนอัตโนมัติ
University of Adelaideปริญญาตรี และ ปริญญาโท50% ของค่าเรียนอัตโนมัติ

รัฐ Tasmania

โฮบาร์ต เป็นเมืองหลวงของรัฐแทสมาเนีย (Tasmania) และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 6 ของประเทศออสเตรเลีย มีมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียว คือ University of Tasmania

มหาวิทยาลัยหลักสูตรมูลค่าทุนการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
University of Tasmaniaปริญญาตรี และ ปริญญาโท25% ของค่าเรียนอัตโนมัติ

หมายเหตุ
* ข้อมูลทุนการศึกษาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

** โปรดตรวจสอบว่าหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน เป็นหลักสูตรยกเว้นหรือไม่ เช่น สาขาแพทย์จะไม่มีให้ทุน เป็นต้น **


ขั้นตอนการสมัครรับทุนของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

ขั้นตอนที่ 1
รับคำปรึกษาฟรีจากทีมงาน One Education เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าเรียนในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่สนใจ

ขั้นตอนที่ 2
สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยออสเตรเลียผ่านทีมงาน One Education ซึ่งเป็นตัวแทนมหวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงช่วยตรวจสอบและรับรองเอกสารที่ใช้ในการสมัครโดยไม่มีค่าบริการ

ขั้นตอนที่ 3
รอมหาวิทยาลัยพิจารณาใบสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 4
เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติใบสมัครเรียนแล้ว ทีมงาน One Education จะแจ้งผลใบตอบรับเข้าเรียนหรือที่เรียกกันว่า letter of offer ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. ใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไข (Unconditional Offer) หากได้ unconditional offer เราสบายใจได้เลย เพราะมหาวิทยาลัยได้ตอบรับเราเข้าเรียนแล้ว เพราะมีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของมหาวิทยาลัยกำหนดครบ

2. ใบตอบรับแบบติดเงื่อนไข (Conditional Offer) ถ้าหากได้ conditional offer ก็ไม่ต้องกังวล เพราะนั่นหมายความว่า มหาวิทยาลัยได้ตอบรับเราเข้าเรียนแล้ว เพียงแต่มีคุณสมบัติบางอย่างที่ยังไม่ตรงตามเกณฑ์การเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย เช่น คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเราสามารถส่งยื่นผลคะแนนใหม่ไปให้มหาวิทยาลัยพิจารณาผลอีกครั้งได้ เพื่อออกใบตอบรับแบบ unconditional offer

ขั้นตอนที่ 5
การรับทุนการศึกษา ในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับทุนของมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ทุนกับผู้สมัครแบบอัตโนมัติ ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดว่าผู้สมัครเรียนจะต้องส่งใบสมัครรับทุนแยกต่างหาก

วางแผนเรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย ขอรับข้อมูลและสมัครเรียนได้กับทีมงาน One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร