หลังจากที่เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ประเทศไทยแล้ว น้อง ๆ หลายคนคงอยากเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ต่างประเทศอย่างที่แพลนไว้ หากน้อง ๆ มีผลการเรียนดีและมีทักษะภาษาอังกฤษดีย่อมไม่ใช่เรื่องยากเลย หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักเรียนไทยเลือกเรียนต่อมากที่สุดคือ “ประเทศออสเตรเลีย” เพราะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ มีความปลอดภัย ค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนัก มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามและอากาศดีแทบตลอดทั้งปี อีกทั้งชาวออสยังมีความเป็นกันเอง ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนที่นั่นและประเทศได้ง่าย

5 เหตุผลเรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลียดียังไง

 • สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี (ยกเว้นบางหลักสูตร เช่น Honours แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น)
 • สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ สูงสุด 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียน
 • โอกาสได้เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยระดับท็อป 50 ของโลก
 • ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่มาจากทั่วทุกมุมโลก
 • ได้รับประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งที่หาไม่ได้ในเมืองไทย

ประเภทของหลักสูตรปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

การเรียนปริญญาตรีคือจุดเริ่มต้นในการได้ปริญญาใบแรก และหลักสูตรปริญญาตรีได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางวิชาการ, ทักษะการคิดวิเคราะห์, การคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ, การคิดแก้ปัญหาเพื่อที่จะได้นำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้หลังสำเร็จการศึกษาทั้งในการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นและการทำงาน

โดยทั่วไปแล้วการเรียนระดับปริญญาตรีที่ออสเตรเลียจะใช้เวลา 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีมีหลายประเภท เช่น หลักสูตร 3 ปี, หลักสูตร 4 ปี, หลักสูตรร่วม และหลักสูตรเกียรตินิยม (honour degrees)

หลักสูตรปริญญาตรีแบบ 3 ปี ได้แก่

 • Bachelor of Arts (BA)
 • Bachelor of Science (BSc)
 • Bachelor of Commerce (BCom)
 • Bachelor of Applied Science (BAppSc)
 • Bachelor of Business Administration (BBusAdmin)

หลักสูตรปริญญาตรีแบบ 4 ปีขึ้นไป ได้แก่

 • Bachelor Degrees in law (LLB)
 • Engineering (BEng) 
 • Agriculture (BAgSc)
 • Architecture (BArch) 
 • Dentistry (BDSc) 
 • Education (BEd)
 • Veterinary Science (BVSc/BVS) – ระยะเวลาเรียน 5 ปี
 • Medicine (MBBS / MD) – ระยะเวลาเรียน 6 ปี

หลักสูตรร่วมระดับปริญญาตรี หรือที่เรียกว่า Combined/Double Bachelor Degrees

หลักสูตรร่วมคือหลักสูตรที่น้อง ๆ สามารถได้รับปริญญาตรี 2 ปริญญาหลังเรียนจบ โดยใช้เวลาเรียนเท่ากันหรือน้อยกว่าการเรียน 2 ปริญญา สำหรับหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 4 ปี       
ตัวอย่างเช่น

หลักสูตรปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Honours Degree)

หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนต่อหลังจากจบปริญญาตรีหลักสูตรประเภท 3-5 ปี เพื่อศึกษา วิจัย และทำ Thesis สำหรับ 1-2 สาขาโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสาขาที่น้อง ๆ เรียนอยู่แล้ว บางหลักสูตรจะรวม Honours ไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว ซึ่งจะเห็นได้จากชื่อหลักสูตรที่มีคำว่า Honours ตามหลังชื่อหลักของหลักสูตร เช่น BA (Honours) และ LLB (Honours)

เรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลียต้องมีเกรดเฉลี่ยและคะแนน IELTS เท่าไหร่

เกรดเฉลี่ยเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน  พี่ ๆ One Education แนะนำว่าหากต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับกลางควรมี GPA อย่างน้อย 2.75 และ GPA 3.0 ขึ้นไปสำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัยระดับท็อป ดังนั้น หากน้อง ๆ วางแผนจะเข้าเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยยูท็อปควรพยายามทำเกรดให้ดีเพราะนอกจากจะสามารถสมัครเรียนได้อย่างสบายใจแล้ว ยังมีโอกาสสมัครรับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือทางรัฐออสเตรเลียด้วย สำหรับคะแนน IELTS จะขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเช่นกัน แต่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 6.5

เกรดเฉลี่ยหรือคะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทำอย่างไรดี

หากน้องๆ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรับสมัครเรียน เช่น อาจมีคะแนนน้อยกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ทางมหาวิทยาลัยอาจจะแนะนำให้เข้าเรียนในหลักสูตร Foundation Studies เพื่อปรับความรู้ทางวิชาการก่อนการเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยตรง และจะเวลาเรียนประมาณ 1 ปี นั่นหมายความว่าน้อง ๆ จะเรียนทั้งหมด 4 ปี (หลักสูตร Foundation 1 ปี + ปริญญาตรี 3 ปี)

และ/หรือ หากมีคะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ ทางมหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เรียกว่า English Direct Entry program หรือ English Bridging Program ก่อนเข้าเรียนต่อหลักสูตร Foundation Studies หรือหลักสูตรปริญญาต่อไป สำหรับระยะเวลาเรียนปรับพื้นฐานภาษานั้นจะขึ้นอยู่กับผลคะแนน IELTS ที่น้อง ๆ นำมายื่นสมัครเรียน

เส้นทางการเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยประมาณจะอยู่ที่ AUD$20,000 – AUD$45,000 ต่อปี (ประมาณ 420,000 – 945,000 บาทต่อปี)* ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรทั่วไป ไม่รวมหลักสูตรแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และการบิน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

*กรุณาตรวจสอบข้อมูลและค่าเรียนของแต่ละมหาวิทยาได้กับพี่ ๆ ทีมงาน One Education ได้เลย เพียง add LINE: @one-education

เตรียมภาษาอังกฤษก่อนเรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

สำหรับน้อง ๆ ที่กังวลเรื่องภาษาอังกฤษและต้องการเตรียมพร้อมภาษามากกว่านี้ก่อนเรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย น้อง ๆ สามารถลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียได้ ซึ่งมีหลากหลายหลักสูตรทั้งการเตรียมสอบ IELTS/TOEFL การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่หลักสูตรเฉพาะทาง (เช่น ภาษาสำหรับการบริหาร การตลาด การแพทย์ การบิน เป็นต้น)  


🟢 สนใจเรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย ขอข้อมูลและคำปรึกษากับกับพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านเรียนต่อออสเตรเลียของ One Education ได้เลย พี่ ๆ ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม 


รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี


สนใจเรียนปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย ขอข้อมูลและคำปรึกษากับกับพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านเรียนต่อออสเตรเลียของ One Education ได้เลย พี่ ๆ ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถาม: 02-652-0718    

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อออสเตรเลียของคุณป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร