สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย บางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นสมัครเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียอย่างไร พี่ ๆ ทีมงาน One Education มีคำแนะนำง่าย ๆ ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. เตรียมข้อมูลส่วนตัวในด้านประวัติการศึกษาและการทำงาน

โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยมักจะสนใจและพิจารณาคุณสมบัติการศึกษาล่าสุดของผู้สมัคร เช่น ผลการเรียนและผลการสอบ รวมถึงหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้ทีมงานของเราหาหลักสูตรและสถาบันในออสเตรเลียที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณ เราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเหล่านี้

 • มหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา
 • หลักสูตรและปีที่จบการศึกษา
 • ผลคะแนนที่จบการศึกษา
 • คะแนนวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (กรณีสอบ IELTS / TOEFL หรือ PTE)
 • ประวัติการทำงาน (กรณีถ้าทำงานแล้ว ทั้งแบบเต็มเวลา พาร์ทไทม์ และการฝึกงาน)

2. ติดต่อขอรับคำปรึกษากับพี่ ๆ One Education

โดยบอกหลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อในออสเตรเลีย เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระยะสั้น-ระยะยาว) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือหากสนใจเรียนต่อในระดับปริญญาเอก พี่ ๆ One Education ยินดีให้คำปรึกษาเช่นกัน และสาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อ เช่น บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น หลังจากนั้น พี่ ๆ One Education จะให้ข้อมูลและคำแนะนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรเหล่านั้น รวมถึงเกณฑ์การรับสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

3. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

เมื่อตัดสินใจเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยแล้ว พี่ ๆ One Education จะช่วยแนะนำการเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ (ตามรายชื่อด้านล่าง) เพื่อยื่นสมัครเรียนกับทาง พี่ ๆ One Education ได้โดยตรง เนื่องจากสถาบันการศึกษาทั้งหมดในออสเตรเลียมีการแต่งตั้งตัวแทนมหาวิทยาลัยประจำประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการสมัครเรียนแก่นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ดังนั้นการยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเรียนจึงต้องยื่นผ่านตัวแทนสถาบันการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้  One Education เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ เราสามารถรับรองเอกสารทั้งหมดของผู้สมัครโดยที่ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงไปให้กับทางมหาวิทยาลัย

รายชื่อเอกสารที่ใช้ประกอบ สมัครเรียนต่อออสเตรเลีย

 •  เอกสารแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ* (Academic Transcript)
 • ใบรับรองจบการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ* (ใบรับรองคุณวุฒิ)
 •  ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ* (IELTS, TOEFL  หรือ PTE) (หากมี)*
 •  พาสปอร์ต*
 •  หนังสือรับรองการทำงาน* (กรณีทำงานแล้ว)
 •  CV / Resume (กรณีทำงานแล้ว)
 •  Statement of Purpose (สำหรับบางหลักสูตร ทางทีมงานของเราจะแจ้งให้ทราบหากผู้สมัครต้องใช้เอกสารนี้)
 •  Referee Reports* (สำหรับบางหลักสูตร ทางทีมงานของเราจะแจ้งให้ทราบหากผู้สมัครต้องใช้เอกสารนี้)

*ยื่นเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด เพื่อให้ พี่ ๆ One Education รับรองเอกสาร (ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

4. กรอกใบสมัครเรียน

พี่ ๆ One Education จะเตรียมแบบฟอร์มใบสมัครของมหาวิทยาลัยให้กับผู้สมัคร เนื่องจากหลายมหาวิทยาลัยมีค่าใบสมัครราว AUD$100 – AUD$150 (ประมาณ 2,000 – 3,000 บาท) ดังนั้น การสมัครผ่านตัวแทนอย่าง One Education ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถรับการยกเว้นค่าใบสมัครได้ (กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับพี่ ๆ One Education อีกครั้งก่อนยื่นใบสมัคร)

ภาคการศึกษาโดยทั่วไปของออสเตรเลีย

 • ระบบ 2 เทอม: กุมภาพันธ์ และ กรกฎาคม
 • ระบบ 3 เทอม: มกราคม มิถุนายน และ กันยายน

5. รอผลการพิจารณาใบสมัคร

โดยปกติแล้วการพิจารณาใบสมัครเรียนจะใช้เวลารอผลประมาณ 2-6 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัย

6. ดำเนินการตอบรับใบสมัคร

หลังจากที่ผู้สมัครได้รับใบตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยแล้ว ผู้สมัครจะต้องตอบรับใบสมัครและชำระค่าเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยพี่ ๆ One Education จะให้ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับขั้นตอนการตอบรับเข้าเรียนและชำระค่าเรียน

7. ยื่นสมัครขอวีซ่านักเรียน

พี่ ๆ One Education จะช่วยให้คำแนะนำและช่วยเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่านักเรียน เนื่องจากการสมัครวีซ่ามีข้อกำหนดและหลายขั้นตอน ดังนั้น ทางทีมงานจะคอยช่วยเหลือผู้สมัครในการยื่นวีซ่าให้ทันตามกำหนดเวลาก่อนเปิดภาคการศึกษา


สมัครเรียนต่อออสเตรเลีย ปรึกษาพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านเรียนต่อประเทศออสเตรเลียมากกว่า 30 ปี และ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมถึงกลุ่ม Group of Eight ครบทั้ง 8 แห่งของประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ พี่ ๆ ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี

Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร