มารู้จัก! หลักสูตรยอดฮิต เด็กสายวิทย์ห้ามพลาด!

น้อง ๆ ที่กำลังเรียนหรือเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากสายวิทย์ – คณิตมา ก็อาจจะมีคำถามก่อนสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยว่า ‘วิทยาศาสตร์มีอะไรให้เรียนบ้าง นอกจากฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา’ ‘คณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย เรียนอะไร เรียนยากไหม เรียนจบมาแล้วทำอะไรได้บ้าง’ ซึ่งความจริงแล้ว วิทยาศาสตร์นั้นสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบทุกรูปแบบ เพียงแค่เราไม่รู้ตัว หรือมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมเท่านั้นเอง 

ยกตัวอย่างง่าย ๆ อาหารหรือขนมที่เรารับประทานก็มีการผสมผสานวิทยาศาสตร์อาหารอยู่ในนั้น การตรวจสอบสารเคมีเจือปนในอาหาร หรือแม้กระทั่งการแต่งสี แต่งกลิ่น แต่งรส ล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ยังสามารถแตกสาขาออกไปได้อีกมากมาย ซึ่งพี่ ๆ One Education จะพาน้อง ๆ ไปเปิดโลกวิทยาศาสตร์ พร้อมแนะนำหลักสูตรยอดฮิตเพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนต่อสำหรับน้อง ๆ กัน 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยสำหรับสายวิทย์ เรียนอะไร? 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยสำหรับสายวิทย์โดยทั่วไปจะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเน้นการเรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และสถิติ และการศึกษาเรื่องของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบ 

การใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถสร้างโอกาสในการทำงานและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรม IT เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการพลังงาน และอุตสาหกรรมการโลจิสติกส์ เป็นต้น 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยสำหรับสายวิทย์ มีอะไรบ้าง? 

พี่ ๆ One Education จะขอแบ่งหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ออกเป็น 5 หลักสูตรหลัก ๆ ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์โดยตรง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้ 

 • Pure Science 
 • Biotechnology 
 • Mathematics 
 • Agriculture and Agribusiness 
 • Environment 

พร้อมกันหรือยัง? ถ้าพร้อมแล้ว พี่ ๆ One Education จะพาไปเจาะลึกความแตกต่างของแต่ละหลักสูตร รวมถึงสาขาที่น่าสนใจ และอาชีพในอนาคตกันเลย 

Pure Science

การเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ หรือ Pure Science ต้องอาศัยทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การสังเกต รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาสมมติฐานเดิมไปสู่ไอเดียใหม่ ๆ ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่รวบรวมสาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหลักสูตรในสาขาชีวเคมี (Biochemistry) ชีวสารสนเทศหรือไบโออินฟอร์เมติกส์ (Bioinformatics) วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical Sciences) วิทยาศาสตร์อาหาร (Food Science) พันธุศาสตร์ (Genetics) แม้กระทั่งโบราณคดี นิเวศวิทยา จิตวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก็เป็นหนึ่งในสาขาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เช่นกัน 

แต่ในหลักสูตร Pure Science พี่ ๆ จะขอเน้นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาเป็นหลัก ซึ่งอาชีพรองรับในอนาคตก็มีมากมายและสามารถประยุกต์ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ 

 • Chemistry and Nanotechnology – Biosensor Applications, Biomaterial Production 
 • Health – Diagnosis Development and Design 
 • Genetics – DNA Testing, Forensic Investigations 
 • Government Agencies – Technology Analysis or Commercialisation 
 • Legal, Consulting and Venture Capital – Business Analysis, Product Development 
 • Pharmaceutical Companies – Drug and Antibiotic Design เป็นต้น 

🟢 สนใจเรียนต่อหลักสูตร Science ที่ University of Queensland สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


Biotechnology

หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคโนโลยี (Biotechnology) เป็นหลักสูตรยอดฮิต ติดอันดับหลักสูตรที่เด็กสายวิทย์เลือกเรียนจากหลายประเทศทั่วโลก หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาควิทยา (Anatomy) ศึกษากระบวนการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต หรือที่เรียกว่าสรีรวิทยา (Physiology) และ ศึกษาลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และ อุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น ตัวอย่างอาชีพในอนาคต ได้แก่ 

 • Bioanalytical Chemist 
 • Biodiscovery Research Scientist 
 • Biotechnologist 
 • Business Development Manager 
 • Clinical Researcher 
 • Laboratory Scientist 
 • Patent Examiner 
 • Policy Officer / Manager 
 • Production Manager 
 • R&D Scientist 
 • Quality Assurance Manager 
 • Research Development Manager 

รู้หรือไม่ว่า ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน Top 5 ของประเทศที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพโดดเด่นที่สุดในโลก ซึ่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในหลักสูตรนี้ ได้แก่ University of Queensland หากสนใจเรียนต่อหลักสูตร Biotechnology สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


Mathematics

คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจและมีอาชีพรองรับ หรือ Potential Careers ที่เปิดกว้าง เนื่องจากคณิตศาสตร์คือศาสตร์ที่ต้องใช้ทั้งตรรกศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อศึกษาความน่าจะเป็น ตัดทอนตัวเลือก และแก้ไขปัญหาให้แก่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในภาควิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรม เทคโนโลยี ธุรกิจ หรือแม้กระทั่งภาครัฐ ดังนั้น อาชีพที่เหมาะสำหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ จึงเป็นได้ทั้งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและวิเคราะห์นโยบาย คำนวณความน่าจะเป็น หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก ได้แก่ 

 • Bioinformatics 
 • Epidemiologists 
 • Optimisation Specialists 
 • Data Scientists 
 • Block Chain Analysts 
 • Artificial Intelligent Researcher 
 • Meteorologist 
 • Financial Risk Analyst 
 • Business Analyst 
 • Cryptographer 
 • Operations Researcher 

Agriculture and Agribusiness

จากการคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 การเติบโตของจำนวนประชากรอาจเพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านล้านคน (ใส่ emoji ตกใจ) ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารต้องเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นถึง 70% ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หลักสูตรเกษตรศาสตร์ (Agriculture) และ ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) จึงเป็นหลักสูตรที่กำลังมาแรงอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต การควบคุมความปลอดภัยของผลผลิตทางอาหาร การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ และการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเกษตรศาสตร์ในปัจจุบันยังได้รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมีส่วนช่วยให้ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างอาชีพในอนาคต ได้แก่  

 • Agronomist 
 • Animal Technician 
 • Agricultural Engineer 
 • Agricultural Economist 
 • Horticulturalist 
 • Biosecurity Officer 
 • Research Manager 
 • Crop Scientist 
 • Farm Manager 
 • Soil and Plant Scientist 
 • Conservation Planner 

University of Queensland ติดอันดับ Top 1 ของออสเตรเลียในหลักสูตร Agriculture โดย QS World University Rankings 2022 หากสนใจเรียนต่อหลักสูตร Agriculture สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


Environment

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science) คือหลักสูตรที่ประยุกต์องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ เข้ากับการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเน้นการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในด้านการจัดการ การบำรุงรักษา และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การศึกษาและวิจัยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์และภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงการปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งสายงานที่ต้องอาศัยความรู้จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

 • Environmental Science and Sustainable Development 
 • Geospatial Science 
 • Heritage Management and Catchment Management 
 • Outdoor Recreation and Ecotourism 
 • Protected Area Management 
 • Wildlife and Conservation 

University of Queensland ติดอันดับ Top 1 ของออสเตรเลียในหลักสูตร Environmental Science โดย QS World University Rankings 2022 หากสนใจเรียนต่อหลักสูตร Environment สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


สนใจเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่ University of Queensland สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อออสเตรเลียครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร