เป้าหมายในการเรียนต่อปริญญาโทของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน  บางคนเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ในระดับที่สูงขึ้น บางคนเรียนเพื่อเปลี่ยนเส้นทางอาชีพ หรือ เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ หลักสูตรปริญญาโทจึงมีให้เลือกเรียนในหลากหลายสาขาวิชาเพื่อตอบโจทย์ของผู้สนใจเรียน บางหลักสูตรจึงรับผู้สมัครเรียนที่เรียนจบปริญญาตรีมาจากทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เป็นต้น โดยจะมีวิชาเบื้องต้นเพื่อปรับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนั้นในเทอมแรกก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลัก ในขณะที่บางหลักสูตรเน้นการต่อยอดและขยายองค์ความรู้ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นจะรับเฉพาะผู้เรียนจบปริญญาตรีที่มีพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

ประสบการณ์การทำงานจำเป็นในการเรียนต่อปริญญาโทหรือไม่

ปริญญาโทบางหลักสูตร ไม่ได้ต้องการประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร ดังนั้นเราควรตรวจสอบเกณฑ์การรับสมัครของหลักสูตรนั้นให้ดี ในขณะที่บางหลักสูตร เช่น Master of Business Administration (MBA) จะมีการกำหนดว่าผู้สมัครเรียนจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป เป็นต้น เพราะประสบการณ์การทำงานจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น ข้อดีของการมีประสบการณ์การทำงานก่อนเรียนต่อปริญญาโท คือ การมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น รวมถึงได้ค้นหาตัวเองในระหว่างว่าชอบสิ่งไหนก่อนตัดสินในเรียนต่อปริญญาโท

อย่างไรก็ตาม การเรียนจบปริญญาตรีแล้วต่อปริญญาโทเลย มีข้อดีตรงที่เราได้ใช้ความรู้ที่เพิ่งเรียนจบมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลารื้อฟื้นใหม่ รวมถึงยังมีไฟในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ


รูปแบบการเรียนปริญญาโท

การเรียนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย จะแบ่งออกได้เป็น  

Master by Coursework
เป็นหลักสูตรการเรียนที่เน้นการเข้าชั้นเรียน การเขียนรายงาน และสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่เลือก โดยหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ coursework ได้แก่ Master of Business, Master of Finance, Master of Biotechnology, Master of Engineering Management และ Master of Science เป็นต้น

Master by Research
จะเน้นการวิจัยเป็นหลัก ผู้สนใจสมัครเรียนจึงต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสมัครเรียนจะต้องมีหัวข้องานวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนการสมัครเรียนผู้สนใจสมัครเรียนจะสามารถเลือกทำวิจัยในหัวข้อตามความสนใจได้อย่างอิสระในขอบข่ายองค์ความรู้และความถนัดทางวิชาการของตนเอง และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในระหว่างลงทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือ Supervisor จะคอยให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาเรียน และสุดท้ายจะต้องทำ Thesis ส่งตามเกณฑ์ในการขอจบการศึกษา  ผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทแบบงานวิจัย สามารถค้นหาชื่อหลักสูตร เช่น Master of Philosophy (MPhil) หรือ Master by Research เป็นต้น

หรือเป็นแบบผสมระหว่าง Coursework และ Research เช่น หลักสูตร Master of Education – Thesis & Coursework จาก University of Western Australia (UWA) เป็นต้น

หลักสูตรปริญญาโท 2 สาขา (Double degrees or Dual degrees)

ผู้สนใจสมัครเรียนปริญญาโทสามารถเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโท 2 สาขา (Double degrees หรือ Dual degrees) ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี เรียน 2 สาขาในเวลาเดียวกัน ได้ เช่น Master of Commerce and Master of Media Communication  / Master of Criminology and Master of Laws /  Master of International Relations and Master of Security and Strategic Studies เป็นต้น  ข้อดีของการเรียนแบบนี้ คือ ได้รับปริญญาโท 2 สาขาที่สนใจพร้อมกัน รวมถึงประหยัดเวลาและค่าเรียน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร Double degrees/Dual degrees ได้แก่ Australian National University, Deakin University, Griffith University, Macquarie University, Monash University, RMIT University, Swinburne University of Technology, University of Adelaide, University of Melbourne, University of Queensland, University of Technology Sydney, University of Sydney, University of Western Australia และ UNSW Sydney เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

การเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียจะใช้เวลาประมาณ 1, 1.5 หรือ 2 ปีขึ้นอยู่กับหลักสูตรและคุณสมบัติของผู้สมัครเรียน ดังนั้นค่าเรียนปริญญาโทจึงมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรที่เลือกเรียน


🟢 สนใจเรียนต่อปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร ขอรับข้อมูลและคำแนะนำฟรีกับพี่ ๆ One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษอย่างเป็นทางการมามากกว่า 30 ปี พร้อมให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี! add Line: @one-edu (มี @ ข้างหน้า) หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม 


เกณฑ์ในการรับสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

เกณฑ์ในการสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลีย ขึ้นอยู่กับหลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่เลือกสมัครเรียน สามารถสอบถามข้อมูลการสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียได้กับทางพี่ๆ ทีมงาน One Education

ในกรณีนี้ที่มี ผลภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเรียน คอร์สภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมที่ออสเตรเลีย หรือเรียนหลักสูตร pathway เพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้โดยตรง (จะต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)


สนใจเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับพี่ ๆ ทีมงาน One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมถึงกลุ่ม Group of Eight อย่างเป็นทางการ พี่ ๆ ยินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อ Australia ครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร