La Trobe University

La Trobe University เป็นมหาวิทยาลัยในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก โดยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก La Trobe University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ และมีชื่อเสียงในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 36,000 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย La Trobe โดยเป็นนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 7,000 คนจาก 110 ประเทศทั่วโลก 

มหาวิทยาลัยลาโทรป เป็นมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของนักเรียน พาร์ทเนอร์ และชุมชน เป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือการพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันที่มีความยั่งยืนและยืดหยุ่น La Trobe University มุ่งเน้นที่จะสร้างเมืองแห่งอนาคต และความมั่นใจให้แก่นักศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้จุดแข็งในการสอน การวิจัย และการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์อยู่เสมอ โดยการตรวจสอบแผนเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยยังคงก้าวทันสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 

วิทยาเขตของ La Trobe University 

วิทยาเขตของ La Trobe University มีเครือข่ายทั้งหมด 7 วิทยาเขตทั่วรัฐวิกตอเรีย และนิวเซาท์เวลส์ โดยมีนักศึกษาจำนวนกว่า 28,000 คน ที่ศึกษาอยู่ในวิทยาเขตเมลเบิร์น และมากกว่า 7,500 คน ที่ศึกษาอยู่ในวิทยาเขตอื่น ๆ มหาวิทยาลัย La Trobe มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัยตั้งอยู่ในเมลเบิร์น และที่วิทยาเขต Albury-Wodonga การวิจัยที่มหาวิทยาลัยสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ รอบด้าน อีกทั้งยังร่วมมือกับอุตสาหกรรม สถาบันต่างๆ ทั้งในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน  

La Trobe University มีวิทยาเขตดังนี้ 

 • Melbourne 
 • Albury-Wodonga  
 • Bendigo 
 • Mildura 
 • Melbourne City (Collins Street) 
 • Shepparton 
 • Sydney 

คณะ และสาขาวิชา ที่เปิดสอน 

La Trobe University มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ในวิทยาเขตต่าง ๆ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกว่า 90 หลักสูตรและระดับสูงกว่าปริญญาตรีกว่า 70 หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ 

 • Arts, Social sciences and Communications
 • Business and commerce
 • Criminology
 • Education and teaching 
 • Engineering
 • Health
 • Information technology
 • Law
 • Science

La Trobe University ดีไหม 

La Trobe University เป็นมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในออสเตรเลีย ที่สร้างขึ้นบนพันธกิจในการพัฒนาความรู้และอิสระ อีกทั้งยังสนับสนุนความเท่าเทียมและความแตกต่างทางเพศอีกด้วย 

 • มีสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการที่หลากหลายในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย La Trobe ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า สนามกีฬา การขนส่ง บริการทางการแพทย์ ศูนย์วิจัย และนวัตกรรม 
 • มีการสอนทักษะที่จำเป็นที่เป็นที่ต้องการในสถานที่ทำงาน 
 • 87.8% ของผู้สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในเมลเบิร์นสามารถได้งานภายใน 4 เดือน 
 • งานวิจัยส่วนใหญ่ได้รับการจัดอันดับที่เหนือกว่า หรือ เท่ากับมาตรฐานโลก 

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย La Trobe University 

ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านการสอนและการเรียนรู้ อัตราการจ้างงานบัณฑิต หรือการวิจัยชั้นนำของ La Trobe University หน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกมักให้คะแนน La Trobe University ว่าเป็น ‘หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก’ โดยได้รับการจัดอันดับต่าง ๆ ดังนี้ 

 • Top 250 ของโลก โดย QS World University Rankings 2024
 • Top 300 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย Times Higher Education World University Rankings 2024
 • Top 200 ในหลักสูตรด้าน Education, Law, Sciences และ Psychology ของโลก โดย THE World University Rankings 2024 by Subject
 • Top 300 ในหลักสูตรด้าน Arts and Humanities และ Business and Economics ของโลก โดย THE World University Rankings 2024 by Subject
 • หนึ่งใน Top 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย Times Higher Education 2022

หลักสูตรที่มีชื่อเสียง 

หลักสูตรที่มีชื่อเสียงของ La Trobe University นั้นได้ผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการและข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ถ่ายทอดโดยบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถระดับแนวหน้า ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้เชิงทฤษฎี และการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมจริง โดยมีหลักสูตรดังนี้ 

 • Business
 • Economics 
 • Accounting & Finance 
 • Nursing  
 • Law
 • Computer Science 
 • Mathematics   
 • Linguistics 
 • Sociology   
 • Hospitality and Leisure Management 
 • Anatomy and Physiology 
 • Education   
 • Sport Science & Management 
 • Psychology 
 • Engineering & Mathematical Sciences

La Trobe College 

La Trobe College เปิดสอนหลักสูตร Pathway สำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อปรับความรู้ทางวิชาการและภาษาอังกฤษให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยลาโทรป รวมถึงได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจความต้องการเฉพาะของนักเรียนต่างชาติ และยังสามารถใช้บริการนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้  

 • Foundation Studies สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี โดยสามารถเลือกสาขาวิชาได้ เช่น Business, IT, Engineering, Computer Science และ Health เป็นต้น 
 • Diploma หลักสูตรเทียบเทียบการเรียนปริญญาตรีปีที่ 1 เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วสามารถเข้าเรียนปริญญาตรีปีที่ 2 ในสาขาที่ต้องการได้ เช่น Business, Bioscience, Engineering, Communication และ Psychology เป็นต้น 
 • Postgraduate Enabling Program (PEP) หลักสูตร Pathway เพื่อเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท 

สนใจเรียนต่อ La Trobe University

หากมหาวิทยาลัย La Trobe University เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช่สำหรับคุณ สามารถติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อให้รับข้อมูลหลักสูตรที่สนใจและคำแนะนำในการสมัครเรียนโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ แอดไลน์เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่

จุดเด่นของ La Trobe University

Top 300 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก โดย THE World University Rankings 2024

Top 50 มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่ดีที่สุดของโลก โดย THE Young University Rankings 2021

มีชื่อเสียงในด้าน Education, Law, Sciences และ Psychology

หลักสูตรยอดนิยมของ La Trobe University

หลักสูตรยอดนิยมระดับปริญญาตรี

 • Bachelor of Business Analytics
 • Bachelor of Cyber Security / Bachelor of Psychological Sciences
 • Bachelor of Education
 • Bachelor of Biological Sciences with Honours
 • Bachelor of Animal and Veterinary Biosciences

หลักสูตรยอดนิยมระดับปริญญาโท

 • Master of Biotechnology and Bioinformatics
 • Master of Biotechnology Management
 • Master in Artificial Intelligence
 • Master of Data Science
 • Master of Digital Marketing Communications

วิดีโอแนะนำ La Trobe University

รูปภาพ

ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกมหาวิทยาลัยไหนใช่มั้ย

ไม่ต้องกังวล มารับข้อมูลและคำปรึกษาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของ One Education ได้เลย

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร