หลักสูตรวิจัย (Research-based degrees) ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย มีรูปแบบการรับสมัครและวิธีการเรียนแตกต่างจากระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทแบบ Coursework

PhD ย่อมาจาก Doctor of Philosophy หรือหลักสูตรปริญญาเอก เป็นระดับการศึกษาสูงสุดในมหาวิทยาลัย รูปแบบการเรียนเน้นทำวิจัยเป็นหลัก โดยนักศึกษาต้องเป็นผู้กำหนดหัวข้องานวิจัยและศึกษาด้วยตนเอง

รูปแบบการเรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย

การเรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย มีโครงสร้างรูปแบบดังต่อไปนี้

  • การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) – การเขียนสรุปบทความภาพรวม โดยเน้นการอธิบายเกี่ยวกับการวิจัยหรือความรู้ในหัวข้อเดียวกันหรือใกล้เคียง และเป็นส่วนที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ              
  • งานวิจัยต้นฉบบับ (Original Research) – การทำงานวิจัยและรวบรวมผลลัพธ์ของการศึกษาวิจัย
  • การสร้างวิทยานิพนธ์ (Forming a thesis) – การกำหนดข้อโต้แย้งโดยอ้างอิงจากความคิดและผลลัพธ์จาก
    การวิจัยของนักศึกษา
  • เขียนวิทยานิพนธ์ (Writing up a thesis) – รวบรวมผลลัพธ์ทางความคิดและข้อมูลเชิงลึกในวิทยานิพนธ์
    แบบเป็นทางการ
  • การสอบป้องกัน หรือที่เรียกว่า defend เป็นการสอบปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
เรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย

ขั้นตอนการสมัครเรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย

ขั้นตอนการสมัคร เรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย มีความแตกต่างจากหลักสูตรการเรียนแบบ Coursework ผู้สมัครเรียนจะต้องจบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง (ด้วยผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในการรับสมัคร) แสดงผลสอบภาษาอังกฤษ ผลงานวิจัยที่ผ่านมา โครงร่างงานวิจัย (Research Proposal) นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญคือการระบุอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำวิจัย เมื่อได้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยแล้วจึงจะสามารถส่งใบสมัครเรียนได้ต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษาถือว่าสำคัญมาก ผู้สมัครจะต้องทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะเวลาประมาณอย่างน้อย 3-4 ปี (หากได้รับการตอบรับเข้าเรียน) จึงควรศึกษาข้อมูล ความรู้ ความถนัด และความชำนาญของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดีว่าตรงกับหัวข้องานวิจัยที่ผู้สมัครสนใจจะทำหรือไม่ 

เรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย

🟢 หากต้องการรายการเอกสารการสมัครเรียน หรือ สอบถามเรื่อง เรียนปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย สามารถติดต่อทีมงาน One Education เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย add Line: @one-edu


รายชื่อมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกที่ออสเตรเลีย

รายชื่อมหาวิทยาลัยหลักสูตรปริญญาเอกรายละเอียดการสมัครเรียน
Australian National University, Go8LinkLink
Australian Catholic UniversityLinkLink
Bond UniversityLinkLink
CQUniversityLinkLink
Curtin UniversityLinkLink
Deakin UniversityLinkLink
Griffith UniversityLinkLink
James Cook UniversityLinkLink
La Trobe UniversityLinkLink
Macquarie UniversityLinkLink
Monash University, Go8LinkLink
Murdoch UniversityLinkLink
Queensland University of TechnologyLinkLink
RMIT UniversityLinkLink
Swinburne University of TechnologyLinkLink
University of Adelaide, Go8LinkLink
University of CanberraLinkLink
University of Melbourne, Go8LinkLink
UNSW Sydney, Go8LinkLink
University of NewcastleLinkLink
University of Queensland, Go8LinkLink
University of Sydney, Go8LinkLink
University of TasmaniaLinkLink
University of Technology, SydneyLinkLink
University of Western Australia, Go8LinkLink
Victoria UniversityLinkLink

วางแผน เรียนต่อปริญญาที่ออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับคำแนะนำได้กับทีมงาน One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านเรียนต่อประเทศออสเตรเลียมา 30 ปี ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถาม: 02-652-0718    

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร