การเรียนต่อประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษมีมาตรฐานการศึกษาระดับสูง มีการเรียนการสอนระดับ first-class รวมถึงยังมีความคุ้มค่า สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ประเทศอังกฤษเป็นจุดหมายปลายทางในการเรียนต่ออันดับต้น ๆ ของนักเรียนทั่วโลกเมื่อเปรียบเทียบประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ ประเทศอังกฤษยังต้อนรับผู้คนจากต่างประเทศ ทำให้เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางสังคม ประเทศอังกฤษจึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อรับประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตใหม่

ประเทศอังกฤษมีมหาวิทยาลัยทั้งหมดประมาณ 130 แห่งทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐ หรือมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลสนับสนุนทางการเงิน และมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงไม่กี่แห่งในประเทศอังกฤษ

คุณสามารถใช้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในการเลือกมหาวิทยาลัยได้ แต่ละสถาบันจะมีวิธีการประเมินผลมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้น คุณควรรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันเหล่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ The Times and Sunday Times, The Guardian และ The Complete University Guide เป็นต้น

มหาวิทยาลัยในอังกฤษเปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ทั้งหลักสูตรปูพื้นฐาน อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังมีหลักสูตรออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คุณสามารถพูดคุยกับทีมงานที่ปรึกษาของเราเพื่อเลือกหลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้ แต่อย่าลืมว่าการเรียนออนไลน์นั้นแตกต่างจากการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแบบ face-to-face ที่อังกฤษ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรออนไลน์นั้นอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายังประเทศอังกฤษได้

รูปแบบการสอนในอังกฤษนั้นแตกต่างจากหลายประเทศ เนื่องจากนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้จากการปฏิบัติมากกว่าการจดจำสิ่งที่สอน ไม่ว่าคุณจะเรียนหลักสูตรไหน คุณจะพบว่ามีความท้าทายและรูปแบบการสอนมีความแตกต่างจากที่คุ้นเคย ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างอิสระเพื่อพัฒนาความคิดและคำถามของคุณจากสิ่งที่คุณเรียนรู้เองทั้งหมด แต่หากคุณศึกษาหลักสูตรที่เน้นเชิงเทคนิค คุณจะได้ใช้เวลาอย่างมากในห้องปฏิบัติการหรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ การเรียนอย่างอิสระคือการใช้เวลาอยู่ในห้องสมุดและใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่คุณกำลังศึกษาอยู่แทนการทำรายงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์และสรุปผล แม้ว่าจะให้โอกาสในการศึกษาอย่างอิสระ แต่คุณยังคงต้องเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น โต้ตอบความคิดเห็นที่คุณไม่เห็นด้วย รวมถึง “ปกป้อง” ความคิดเห็นและสิ่งที่คุณค้นพบในการอภิปรายเชิงวิชาการด้วยเช่นกัน

คุณสามารถไป Gap Year ได้ แต่เราแนะนำให้คุณใช้เวลาช่วง Gap Year นี้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด และถ้าหากคุณมีมหาวิทยาลัยในใจแล้ว คุณควรตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยนั้นว่าทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาอะไรกับการไป Gap Year ของคุณ

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน และเราต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างก่อนจะตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่ง เช่น การจัดอันดับ ค่าใช้จ่าย สถานที่ตั้ง และเกณฑ์การรับสมัคร เป็นต้น คุณสามารถอ่านบทความ “การเลือกหลักสูตรที่ใช่สำหรับเรา” เพื่อสำรวจตัวเองเบื้องต้น และแน่นอนว่าทีมงานที่ปรึกษาของเรายินดี ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรทุกขั้นตอน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยปกติแล้ว นักเรียนจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องใช้ผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษหรือไม่ สามารถตรวจสอบและสอบถามกับทีมงานที่ปรึกษาของเราได้

นักเรียนไทยจะต้องขอวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อในอังกฤษในฐานะนักเรียนต่างชาติ ทีมงานของเรายินดีให้ความช่วยเหลือและแนะนำคุณในขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน

 

การสมัครเรียนต่อประเทศอังกฤษ

การสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษนั้นมีเกณฑ์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก ดังนั้น คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณต้องการเรียนหลักสูตรอะไร และมีคุณสมบัติทางการศึกษาและมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ ทีมงานที่ปรึกษาของเรายินดีให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวเกณฑ์การรับสมัครในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณสามารถดำเนินการเรียนสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่อังกฤษได้กับทาง One Education ซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการได้ เพื่อให้ขั้นตอนต่าง ๆ ง่ายขึ้นสำหรับคุณ

คุณจะต้องเตรียมเอกสารตัวจริงเบื้องต้น ได้แก่ ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร ผลคะแนนการสอบ IELTS และสำเนาหนังสือเดินทาง หากคุณสมัครเรียนกับทาง One Education เราสามารถรับรองเอกสารดังกล่าวให้ได้โดยที่คุณไม่ต้องส่งเอกสารจริงไปให้ทางมหาวิทยาลัยโดยตรง และคุณต้องเตรียมจดหมายแนะนำตัวเอง (Statement of Purpose) หรือจดหมายอ้างอิง ในบางหลักสูตรมหาวิทยาลัยอาจขอสัมภาษณ์หรือดู portfolios ของผู้สมัครเพิ่มเติม

คุณจำเป็นต้องมีผลคะแนน IELTS เพื่อรับรองความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของคุณในการสมัครเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ทีมงาน One Education ยินดีให้คำแนะนำและข้อมูลเกณฑ์การรับสมัครในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีผลคะแนน IELTS ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั่นหมายความว่านักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนต่อระดับปริญญากับมหาวิทยาลัยได้ หรือสามารถสอบ IELTS ใหม่เพื่อให้มีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดก็ได้เช่นกัน

แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีรอบการรับสมัครที่แตกต่าง คุณสามารถตรวจสอบรอบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้กับทีมงานที่ปรึกษาของ One Education โดยตรง

การพิจารณาใบสมัครจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่คุณสมัครเรียน โดยปกติมหาวิทยาลัยจะใช้เวลาพิจารณาใบสมัครประมาณ 2 – 6 สัปดาห์ ทีมงาน One Education จะคอยแนะนำและติดตามสถานะใบสมัครให้คุณอย่างสม่ำเสมอ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อประเทศอังกฤษ

แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีค่าเล่าเรียนของแต่ละหลักสูตรและค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน คุณสามารถตรวจสอบค่าเล่าเรียนได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่คุณสนใจได้โดยตรง โดบปกติค่าเล่าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจะอยู่ที่ประมาณ GBP 12,000 ถึง GBP 25,000  ต่อปี อย่างไรก็ตาม ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้รวมค่าที่พักและค่าครองชีพ คุณสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้กับทีมงาน One Education

คุณสามารถทำงานระหว่างเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษได้ รวมถึงสามารถอยู่ทำงานต่อหลังสำเร็จการศึกษาได้

ค่าครองชีพจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตและสถานที่ที่คุณอยู่อาศัย หากเลือกเรียนในเมืองอย่างลอนดอนก็จะมีค่าครองชีพสูง จากข้อกำหนดทางการเงินของวีซ่านักเรียนสำหรับ 12 เดือน นักเรียนต่างชาติจะต้องมีงบค่าครองชีพไม่น้อยกว่า GBP 10,000 (อัพเดท ณ เดือนตุลาคมปี 2019)

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในอังกฤษมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ แต่แน่นอนคุณจะต้องแข่งขันกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ คุณสามารถดูข้อมูลทุนการศึกษาได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่คุณสนใจเรียนต่อหรือสอบถามกับทีมงานที่ปรึกษาของ One Education

การเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS รวมไปถึงหลักสูตรเฉพาะทาง คุณสามารถสอบถามข้อมูลหลักสูตรและคำแนะนำเพื่อหาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการที่สุดได้กับทีมงาน One Education

การใช้ชีวิตนักศึกษาในประเทศอังกฤษ

คุณจะต้องมีประกันสุขภาพเพื่อเรียนต่อที่อังกฤษและชำระค่าประกันสุขภาพ (Immigration Heath Surcharge) ก่อนยื่นขอวีซ่านักเรียน โดยประกันสุขภาพนี้จะครอบคลุมการรักษาของโรงพยาบาลรัฐในอังกฤษ คุณสามารถซื้อประกันสุขภาพเอกชนเสริมได้ความต้องการของคุณ

นักเรียนที่เรียนต่อในปประเทศอังกฤษจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ค่าเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ ค่าเข้าชมสถานที่ และร้านค้าที่ร่วมรายการ เป็นต้น

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยของอังกฤษ นักเรียนต่างชาติสามารถอยู่ต่อในประเทศอังกฤษได้อีก 2 ปี

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร