การเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

เหตุผลในการศึกษาต่อที่ออสเตรเลียนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของมหาวิทยาลัย การยอมรับหลักสูตรในระดับสากล ผู้คนเป็นมิตร เมืองที่รู้จักกันดีและได้ชื่อว่ามีความน่าอยู่และน่าเรียนต่อแห่งหนึ่งของโลก รวมไปถึงอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดเกือบทั้งปี

ประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยรวมทั้งหมด 43 แห่ง โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่ง และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 40 แห่ง มหาวิทยาลัยทั้งหมดในออสเตรเลียมีมาตรฐานการศึกษาสูงและได้รับการควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกฎหมายพิเศษเพื่อคุ้มครองนักเรียนต่างชาติที่เรียนในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

Group of Eight (Go8) เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยชั้นนำและมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสูงสุด รวมถึงนักเรียนยังได้รับการศึกษาคุณภาพดีเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบางสถาบันการศึกษาจะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Go8 แต่สถาบันเหล่านั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีหลักสูตรที่น่าสนใจและได้รับการจัดอันดับบางวิชาที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยในกลุ่ม Go8 รวมถึงมีเครือข่ายกับธุรกิจชั้นนำอีกด้วย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อเสียงและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และมีสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้เลือกดูและเปรียบเทียบ

 

การจัดอันดับมีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยมาก และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ล้วนพยายามอย่างเต็มที่ในการเพิ่มตำแหน่งการจัดอันดับของพวกเขา

 

หากคุณต้องการใช้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อเลือกมหาวิทยาลัย คุณควรดูการจัดอันดับวิชาและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยรวม รวมถึงควรเปรียบเทียบการจัดอันดับจากผลสำรวจหลาย ๆ แห่ง เนื่องแต่ละแห่งจะใช้วิธีการในการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน  ท้ายที่สุดอย่าลืมว่าควรเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ทั้งหลักสูตรปูพื้นฐาน อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังมีหลักสูตรออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คุณสามารถพูดคุยกับทีมงานที่ปรึกษาของเราเพื่อเลือกหลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

นักเรียนไทยสามารถสมัครเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้ แต่อย่าลืมว่าการเรียนออนไลน์นั้นแตกต่างจากการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามหลักสูตรออนไลน์เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เรียนทางไกล

รูปแบบการสอนในออสเตรเลียนั้นแตกต่างจากหลายประเทศ เนื่องจากนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้จากการปฏิบัติมากกว่าการจดจำสิ่งที่สอน

 

ไม่ว่าคุณจะเรียนหลักสูตรไหน คุณจะพบว่ามีความท้าทายและรูปแบบการสอนมีความแตกต่างจากที่คุ้นเคย และความแตกต่างมากที่สุดคือการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างอิสระเพื่อพัฒนาความคิดและคำถามของคุณจากสิ่งที่คุณเรียนรู้เองทั้งหมด แต่หากคุณศึกษาหลักสูตรที่เน้นเชิงเทคนิค คุณจะได้ใช้เวลาอย่างมากในห้องปฏิบัติการหรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ

 

การเรียนอย่างอิสระคือการใช้เวลาอยู่ในห้องสมุดและใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่คุณกำลังศึกษาอยู่แทนการทำรายงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์และสรุปผล

 

แม้ว่าจะให้โอกาสในการศึกษาอย่างอิสระ แต่คุณยังคงต้องเข้าชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น โต้ตอบความคิดเห็นที่คุณไม่เห็นด้วย รวมถึง “ปกป้อง” ความคิดเห็นและสิ่งที่คุณค้นพบในการอภิปรายเชิงวิชาการด้วยเช่นกัน

สามารถไป Gap Year ได้ แต่เราแนะนำให้คุณใช้เวลาช่วง Gap Year นี้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด และถ้าหากคุณมีมหาวิทยาลัยในใจแล้ว คุณควรตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยนั้นว่าทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาอะไรกับการไป Gap Year ของเรา

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน และเราต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างก่อนจะตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่ง เช่น การจัดอันดับ ค่าใช้จ่าย สถานที่ตั้ง และเกณฑ์การรับสมัคร เป็นต้น คุณสามารถอ่านบทความ “การเลือกหลักสูตรที่ใช่สำหรับเรา” เพื่อสำรวจตัวเองเบื้องต้น และแน่นอนว่าทีมงานของเรายินดีแบ่งปันประสบการณ์ของเรา ให้แนะนำและบริการเรียนต่อออสเตรเลียทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

CRICOS ย่อมาจาก The Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS) แต่ละหลักสูตรจะมีรหัส CROCIS กำกับ ซึ่งเป็นการระบุว่าหลักสูตรนั้นเปิดให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีวีซ่านักเรียนลงทะเบียนเรียนได้ ดังนั้น ทุกหลักสูตรในออสเตรเลียที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติจะมีรหัส CRICOS เสมอ

โดยปกติแล้ว นักเรียนจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นักเรียนไทยที่เรียนหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยจำเป็นต้องสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเช่นกัน หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องใช้ผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษหรือไม่ สามารถตรวจสอบและสอบถามกับทีมงาน One Education ได้

นักเรียนไทยจะต้องขอวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อในออสเตรเลียในฐานะนักเรียนต่างชาติ เรายินดีให้ความช่วยเหลือและแนะนำคุณในขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียน

การสมัครเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

การสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียนั้นมีเกณฑ์การรับแตกต่างกันในแต่ละหลักสูตร ดังนั้น คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณต้องการเรียนหลักสูตรอะไร และมีคุณสมบัติทางการศึกษาและมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ ทางทีมงานที่ปรึกษาของ One Education ยินดีให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวเกณฑ์การรับสมัครในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณสามารถดำเนินการเรียนสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ด้วยตัวเอง แต่การใช้บริการกับเราทำให้การดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ง่ายขึ้น รวมถึงคุณไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงไปให้กับทางมหาวิทยาลัย เพราะเราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ เราจึงสามารถรับรองเอกสารทั้งหมดให้คุณได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเอกสารจะไม่ครบหรือสูญหายระหว่างทาง นอกจากนี้ บริการทุกขั้นตอนของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการสมัครเรียนที่คุณต้องเตรียม คือ ใบรับรองผลการเรียนและประกาศนียบัตรตัวจริง ผลคะแนน IELTS และสำเนาหนังสือเดินทาง หากนักเรียนสมัครเรียนกับทาง One Education เราสามารถรับรองให้ได้โดยที่คุณไม่ต้องส่งเอกสารจริงไปให้ทางมหาวิทยาลัยโดยตรง รวมถึงไม่จำเป็นต้องใช้จดหมายแนะนำตัวเองหรือจดหมายอ้างอิง (ยกเว้นในบางกรณี) ในบางหลักสูตรมหาวิทยาลัยอาจขอสัมภาษณ์หรือดู portfolios ของผู้สมัครเพิ่มเติม ซึ่งทางทีมงานที่ปรึกษาของเราจะแจ้งกับผู้สมัคร

คุณจำเป็นต้องมีผลคะแนน IELTS เพื่อรับรองความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของคุณในการสมัครเรียน ทีมงาน One Education ยินดีให้คำแนะนำและข้อมูลเกณฑ์การรับสมัครในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในออสเตรเลียจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มีผลคะแนน IELTS ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั่นหมายความว่านักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนต่อระดับปริญญากับมหาวิทยาลัยได้ หรือสามารถสอบ IELTS ใหม่เพื่อให้มีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดก็ได้เช่นกัน

การรับสมัครเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียมีหลายรอบ intake โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยจะเปิดรับ 2 รอบ คือ รอบมกราคมและรอบกรกฎาคม แต่บางมหาวิยาลัยอาจเปิดรับสมัคร 3 รอบ (Trimesters) คุณสามารถตรวจสอบรอบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้กับทีมงานที่ปรึกษาของ One Education โดยตรง

การพิจารณาใบสมัครจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่คุณสมัครเรียน โดยปกติมหาวิทยาลัยจะใช้เวลาพิจารณาใบสมัครประมาณ 2 – 6 สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีค่าเล่าเรียนของแต่ละหลักสูตรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบค่าเล่าเรียนได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่คุณสนใจโดยตรง

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะอยู่ที่ประมาณ AUD$ 20,000 ถึง AUD$ 45,000 สำหรับปริญญาโทมีค่าเล่าเรียนจะสูงกว่าไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้รวมค่าที่พักและค่าครองชีพ สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้กับทีมงาน One Education

ค่าครองชีพจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตและสถานที่ที่คุณอยู่อาศัย โดยปกติแล้วค่าครองชีพในใจกลางเมืองจะแพงมากสุด หรืออีกหนึ่งวิธีในการประเมินค่าครองชีพคือการดูจากข้อกำหนดทางการเงินของวีซ่านักเรียนสำหรับ 12 เดือน จะต้องไม่น้อยกว่า AUD$ 21,000 หรือประมาณ 420,000 บาท (อัพเดท ณ เดือนตุลาคมปี 2019)

คุณสามารถทำงานในออสเตรเลียได้ทั้งในระหว่างที่กำลังศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดคือนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้มากถึง 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ในช่วงเปิดเทอม เพื่อหารายได้เสริมในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 

หลังสำเร็จการศึกษา คุณสามารถอยู่ต่อและทำงานได้ในวีซ่า Post Study Work Visa สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a -visa / Visa-listing / Temporary-Graduate-485 / Post-Study-Work หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงาน One Education

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในออสเตรเลียมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ แต่แน่นอนคุณจะต้องแข่งขันกับนักเรียนต่างชาติจากประเทศอื่น ๆ ในการรับทุน สำหรับรายชื่อทุนการศึกษาและเกณฑ์การรับสมัครทุน สามารถดูได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่คุณสมัครหรือสอบถามกับทีมงาน One Education ได้

การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS/TOEFL รวมไปถึงหลักสูตรเฉพาะทาง

 

ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students) คือหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสำหรับนักเรียนต่างชาติ เหมาะสมนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและต้องการปูพื้นฐานภาษาเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ทาง One Education เป็นตัวแทนสถาบันสอนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียหลายแห่ง สามารถสอบถามและขอคำแนะนำฟรีได้กับทีมงานของเราได้เลย

ค่าครองชีพจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตและสถานที่ที่คุณอยู่อาศัย โดยปกติแล้วค่าครองชีพในใจกลางเมืองจะแพงมากสุด หรืออีกหนึ่งวิธีในการประเมินค่าครองชีพคือการดูจากข้อกำหนดทางการเงินของวีซ่านักเรียนสำหรับ 12 เดือน จะต้องไม่น้อยกว่า AUD$ 21,000 หรือประมาณ 420,000 บาท (อัพเดท ณ เดือนตุลาคมปี 2019)

การใช้ชีวิตนักศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

คุณจะต้องมีประกันสุขภาพในการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย โดยนักศึกษาต่างชาติจะต้องมีประกันสุขภาพที่เรียกว่า Overseas Student Health Cover (OSHC) ซึ่งจะครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาล การรักษานอกโรงพยาบาล ยาตามใบสั่งแพทย์ และความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยรถพยาบาล

 

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสุขภาพ สามารถสอบถามได้กับทีมงานของ One Education

นักเรียนที่เรียนต่อออสเตรเลียมีสิทธิ์ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ส่วนลดการซื้อบัตรการขนส่งสาธารณะ บัตรภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า และร้านอาหารที่ร่วมรายการ เป็นต้น

ระยะเวลาในการอยู่ออสเตรเลียต่อหลังจากสำเร็จการศึกษาจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละคน สามารถสอบถามรายละเอียดและคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของ One Education ได้

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร