เรียนต่อ Economics 

เศรษฐศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ในหลากหลายอาชีพ และไม่ได้ศึกษาแค่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจและการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเท่านั้น แต่ยังศึกษาไปถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน รวมถึงการจัดตั้งนโยบายต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในระดับบุคคล สังคม หรือองค์กร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

Economics คืออะไร 

หลักสูตร Economics หรือเศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ เช่น อัตราการผลิต การตลาด การเงิน การลงทุน การกระจายรายได้ และการจัดสรรทรัพยากร โดยในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การคำนวณผลกำไร การทำนายแนวโน้ม การวิเคราะห์กราฟ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ เพื่อเข้าใจตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ และนำไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในบริบททางเศรษฐกิจและสังคม 

ทักษะที่จะได้จากการเรียน Economics 

ทักษะการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การกำหนดแหล่งข้อมูล และวิธีการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำไปวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ 

ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์จะช่วยให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจและแก้ไขสถานการณ์ที่ทางเศรษฐศาสตร์ซับซ้อน ผ่านการสร้างสมมติฐาน และวิเคราะห์ผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แน่นอนว่านักศึกษาจะต้องทำงานกับชุดข้อมูลที่เป็นตัวเลข สถิติ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาพฤติกรรม แนวโน้ม และผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ 

ทักษะการคิดเชิงตรรกะและกลยุทธ์ เป็นการผนึกรวมสองทักษะที่สำคัญกับทุกสายงาน นักศึกษาจะได้ฝึกคิดและตีความอย่างมีเหตุมีผล เป็นขั้นเป็นตอน ฝึกการถาม และตัดสินใจจากมุมมองหลายรูปแบบ 

ตัวอย่างอาชีพเมื่อเรียนจบ 

 • Economist 
 • Actuary 
 • Auditor 
 • Credit Analyst 
 • Compliance Officer 
 • Government Policy Advisor 
 • Market Research Analyst 
 • Financial Analyst 
 • Bank Examiner 
 • Stockbroker 
 • Tax Consultant 

แนะนำมหาวิทยาลัยเรียนต่อ Economics 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้าน Economics 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้าน Economics 

* รายชื่อหลักสูตรข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาของ One Education เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม 


สนใจเรียนต่อ Economics ที่สหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลีย ติดต่อทีมงาน One Education เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เรายินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
Add Line: @one-edu  
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 
โทรสอบถาม: 02-652-0718 

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว 

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia  

Facebook: One Education  
Instagram: oneeducationthailand  
Twitter: One Education  
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร