Update! กฎใหม่ของการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย Genuine Student 

ฐบาลออสเตรเลียได้มีการอัปเดทวีซ่านักเรียนโดยการนำ Genuine Student (GS) มาใช้แทน Genuine Temporary Entrant (GTE) เพื่อใช้ในการพิจารณานักเรียนตัวจริงที่มีความตั้งใจไปออสเตรเลียเพื่อการเรียนเป็นหลักเท่านั้น โดยเริ่มใช้และมีผลกับผู้ที่ยื่นใบสมัครวีซ่านักเรียนตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2024 เป็นต้นไป บทความนี้ One Education ได้ทำสรุปข้อมูลที่น้อง ๆ ต้องรู้ เกี่ยวกับ Genuine Student เพื่อใช้ในการเตรียมตัวกันก่อนยื่นใบสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียกันนะคะ 

วีซ่านักเรียนออสเตรเลียเป็นการยื่นแบบออนไลน์ (e-Visa) โดยในใบสมัครวีซ่าออนไลน์มีการเพิ่มคำถาม 4 ข้อ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเป็นนักเรียนที่แท้จริง (Genuine Student) ของผู้สมัครเรียน  

คำถาม Genuine Student 4 ข้อ มีอะไรบ้าง 

 • บอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงความเป็นอยู่ ความผูกพันกับประเทศบ้านเกิด ทั้งในเรื่องของครอบครัว สังคมที่เราอยู่ หน้าที่การเงิน และสถานภาพทางการเงิน 
 • อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรและมหาวิทยาลัยนี้ในประเทศออสเตรเลีย  
 • อธิบายถึงเหตุผลว่าหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรหลังเรียนจบ 
 • รายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการแจ้งให้ทราบ 

คำตอบทั้งหมดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ ไม่เกิน 150 คำต่อคำถาม 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นใบสมัครวีซ่านักเรียนมีอะไรบ้าง 

ทุกคำตอบใน Genuine Student 4 ข้อ ต้องมีเอกสารแสดงเป็นหลักฐานประกอบด้วย ได้แก่  

 • ประวัติการศึกษา – ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) และ ใบรับรองการจบการศึกษาที่ระบุชื่อของสถาบันการศึกษาและระยะเวลาการเรียน  
 • ประวัติการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย (หากมี) 

ผู้ที่เรียนจบจากประเทศออสเตรเลียจะต้องยื่นประวัติการศึกษาที่นั่นด้วยรวมถึงบอกถึงเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือสถาบันการศึกษา และผู้ที่เว้นว่างจากการเรียนไปมากกว่า 2 เดือน จะต้องชี้แจ้งเหตุผลในส่วนนี้ด้วย 

 • ประวัติการทำงาน (หากทำงานแล้ว) 
  เอกสารรับรองการทำงาน ที่ระบุชื่อสถานที่ทำงาน ที่อยู่ ระยะเวลาในการทำงาน ตำแหน่ง รวมถึงชื่อและข้อมูลการติดต่อของคนที่ออกใบรับรองการทำงาน 
 • สถานการณ์ในประเทศบ้านเกิด 
  อธิบายถึงความสัมพันธ์ เช่น ครอบครัว และ/หรือ การจ้างงาน และบอกเหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ในประเทศออสเตรเลียแทนการเลือกเรียนในประเทศบ้านเกิด 
 • สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศบ้านเกิด 
  ผู้สมัครต้องแสดงเอกสารการจ้างงานหรือการทำธุรกิจในระยะเวลา 12 เดือนก่อนที่จะสมัครเรียน และเอกสารที่แสดงการเสียภาษี และ หลักฐานทางการเงิน (Bank Statements และหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน ออกโดยธนาคาร)  

กรณีมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและทางแพ่งและภาระผูกพันในการรับราชการทหารในประเทศบ้านเกิด ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจออกจากประเทศบ้านเกิดจะต้องบอกเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนด้วย 

Genuine Student พิจารณาอะไรบ้าง 

Genuine Student จะประเมินความตั้งใจของผู้สมัครในการไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียเป็นหลัก โดยมีปัจจัยในการพิจารณาดังนี้ 

สถานการณ์ของผู้สมัคร ซึ่งจะพิจารณาดังนี้ 

 • เหตุผลที่ผู้สมัครตัดสินใจเลือกไม่เรียนที่ประเทศบ้านเกิดในหลักสูตรที่คล้ายกัน ความผูกพันของผู้สมัครกับประเทศบ้านเกิด สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และ ภาระผูกพันในการรับราชการทหาร/ความไม่สงบทางการเมือง  
 • ประวัติการศึกษาที่ผ่านมา ความเป็นอยู่ และสถานภาพทางการเงิน 
 • ประโยชน์ของหลักสูตรต่อผู้สมัครหลังเรียนจบ 

ประวัติในการย้ายถิ่นฐาน 

 • วีซ่าและประวัติการเดินทางไปประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ 
 • การยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียหรือประเทศอื่น ๆ ก่อนหน้า 
 • ประวัติการปฏิเสธหรือการยกเลิกวีซ่า 
 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่าและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • หากผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ จะพิจารณาถึงเจตนาของบิดามารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือคู่สมรส 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500/genuine-student-requirement  


สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Genuine Student สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อออสเตรเลียครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร