Update! ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย ปี 2024

ทุนเรียนต่อออสเตรเลียปี 2024

Australian National University

ANU Chancellor’s International Scholarship (South East Asia)

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% – 50% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Australian National University ยกเว้นหลักสูตรดังนี้
  • Doctor Of Medicine and Surgery (MChD)
  • Master Of Military and Defence Studies
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


CQUniversity

International Student Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ CQUniversity และ เริ่มเรียนในปี 2024
 • มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดรับสมัครเรียน
 • ยื่นใบสมัครแยกต่างหาก

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Curtin University

2024 Global Curtin Scholarships – Merit Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Curtin University ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
  • Faculty of Business and Law
  • Faculty of Health Sciences
  • Faculty of Humanities
  • Faculty of Science & Engineering
   • Science courses
   • Engineering courses
   • Western Australian School of Mines (WASM)
 • ยกเว้นผู้ที่มีสมัครเรียนหลักสูตร Bachelor of Medicine และ Bachelor of Surgery
 • มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดรับสมัครเรียน
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Deakin University

Deakin International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Deakin University
 • มีผลการเรียนดี
 • ไม่ใช่ทุนพิจารณาอัตโนมัติ นักศึกษาควรสมัครเข้ารับทุน 1 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา พร้อมเขียน Personal Statement 300 คำ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 50% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Deakin University
 • มีผลการเรียนดีมาก
 • ไม่ใช่ทุนพิจารณาอัตโนมัติ นักศึกษาควรสมัครเข้ารับทุน 1 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษา พร้อมเขียน Personal Statement 300 คำ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Griffith University

Vice Chancellor’s International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 50% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Griffith University
 • มีผลการเรียนดีมาก
 • ไม่ใช่ทุนพิจารณาอัตโนมัติ นักศึกษาควรสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมเขียน Personal Statement 300 คำ

ปิดรับสมัคร

 • 13 เมษายน 2024 (สำหรับ Trimester 2, 2024)
 • 10 สิงหาคม 2024 (สำหรับ Trimester 3, 2024)

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

International Student Academic Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Griffith University ยกเว้นนักศึกษาจาก
  • Bachelor of Medical Science
  • Bachelor of Dental Health Science
  • Doctor of Medicine
  • Master of Dentistry
  • Master of Pharmacy
  • Master of Speech Pathology
  • Graduate Diploma of Flight Management
 • มีผลการเรียนดี
 • ไม่ใช่ทุนพิจารณาอัตโนมัติ นักศึกษาควรสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมเขียน Personal Statement 300 คำ

ปิดรับสมัคร

 • 13 เมษายน 2024 (สำหรับ Trimester 2, 2024)
 • 10 สิงหาคม 2024 (สำหรับ Trimester 3, 2024)

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


James Cook University

International Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ James Cook University (ยกเว้นหลักสูตร Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery และ Bachelor of Dental Surgery)
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


La Trobe University

International High Achiever Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 25%

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ La Trobe University ในหลักสูตรที่กำหนด และ เริ่มเรียนในปี 2024
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Macquarie University

ASEAN $10,000 Early Acceptance Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน A$10,000 ต่อปี (หรือประมาณ 240,000 บาท*)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Macquarie University
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Vice-Chancellor’s International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน A$10,000 ต่อปี (หรือประมาณ 240,000 บาท*)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Macquarie University
 • มีผลการเรียนดีมาก
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Monash University

Monash University International Merit Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน A$10,000 ต่อปี (หรือประมาณ 240,000 บาท*)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Monash University (ยกเว้นหลักสูตร Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (Honours), Medical Science และ Doctor of Medicine (MD))
 • มีผลการเรียนดี
 • ไม่ใช่ทุนพิจารณาอัตโนมัติ นักศึกษาควรสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมเขียน Personal Statement 500 คำ

ปิดรับสมัคร

 • ขึ้นอยู่กับรอบการสมัคร กรุณาติดต่อทีมงาน One Education เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม แอดไลน์ @one-edu

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Murdoch University

Welcome Back International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Murdoch University (ยกเว้นหลักสูตร Bachelor of Science (BSc) in Veterinary Biology, Doctor of Veterinary Medicine (DVM) และ Master of Applied Psychology in Clinical Psychology)
  • Faculty of Business and Law
  • Faculty of Creative Industries, Education and Social Justice
  • Faculty of Engineering
  • Faculty of Science
 • จะต้องไม่ได้รับทุนอื่นจากมหาวิทยาลัย
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Queensland University of Technology (QUT)

International Merit Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ QUT ในคณะดังต่อไปนี้
  • Faculty of Business and Law
  • Faculty of Creative Industries, Education and Social Justice
  • Faculty of Engineering
  • Faculty of Science
 • มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดรับสมัครเรียน
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


RMIT University

RMIT English Language Bursary for Asia

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ (ELICOS Program) 10%

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • สมัครเรียนคอร์ส English for Academic Purposes Program ที่ RMIT English Worldwide และเริ่มเรียนในปี 2024
 • จะต้องไม่ได้รับทุนส่วนลดคอร์สภาษาอังกฤษอื่น ๆ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Swinburne University of Technology

Swinburne International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดสูงสุด 20% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Swinburne University of Technology ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 – ธันวาคม 2024
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ
 • หลักสูตรยกเว้น ได้แก่ Bachelor of Nursing, Bachelor of Aviation and Piloting, Bachelor of Aviation and Piloting / Bachelor of Business (double degree), One-year honours degrees, Master of Physiotherapy, Master of Dietetics และ Master of Occupational Therapy

Swinburne International Pathway Scholarship

ทุนส่วนลดค่าเรียน A$3,000 หรือประมาณ 72,000 บาท สำหรับ นักศึกษาต่างชาติที่สมัคเรียนหลักสูตร Foundation Year, UniLink diploma หรือ Postgraduate Qualifying Program


University of Adelaide

Global Citizens Scholarship (International)

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน 15% หรือ 30%

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Adelaide
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Canberra

UC International Merit Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 10% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Canberra
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Melbourne

Melbourne International Undergraduate Scholarship

มูลค่าทุน:

 • A$10,000 ของค่าเรียนปีแรก (ประมาณ 240,000 บาท)
 • ทุนส่วนลด 50%
 • ทุนเต็มจำนวน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ University of Melbourne
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of New South Wales (UNSW Sydney)

Australia’s Global University Award

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด A$10,000 หรือประมาณ 240,000 บาท (สำหรับปีเดียว)

เงื่อนไขการรับทุน

 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท (Coursework) และเริ่มเรียนในรอบ July Intake 2024
 • มีผลการเรียนดี
 • จะต้องได้การตอบรับเข้าเรียนแบบ Unconditional Offer จากมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Queensland

UQ International Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Queensland
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Sydney

UQ International Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 20% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Sydney (ยกเว้นหลักสูตร Master of Business Administration (MBA) และ Executive MBA (EMBA))
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Tasmania

Tasmanian International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Tasmania (ยกเว้นหลักสูตร Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine และ Bachelor of Dementia Care)
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Technology Sydney (UTS)

Undergraduate Academic Excellence International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 25% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ UTS
 • มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Postgraduate Academic Excellence International Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 30% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ UTS
 • มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Western Australia

Global Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: A$12,000 ต่อปี (หรือประมาณ 288,000 บาท*)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Western Australia (ยกเว้นหลักสูตร Juris Doctor, Doctor of Medicine, Doctor of Dental Medicine, Doctor of Optometry และ UWA Micro-credentials)
 • มีผลการเรียนดีมาก
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

International Student Award

มูลค่าทุน: A$5,000 ต่อปี (หรือประมาณ 120,000 บาท*)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ University of Western Australia
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Victoria University

International Scholarships

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดสูงสุด 30% ของค่าเรียน

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ Victoria University
 • มีผลการเรียนดี
 • พิจารณาทุนอัตโนมัติ

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


หมายเหตุ

*ราคาข้างต้นตามอัตราแลกเปลี่ยน A$1 = 24 THB ณ เดือนมกราคมปี 2024

*ข้อมูลทุนการศึกษาข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทีมงาน One Education


สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อออสเตรเลียครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu (มี @ ข้างหน้า)
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร