เรียนต่อ Biological Sciences 

เรียนต่อ Biological Sciences ที่ต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพครอบคลุมการศึกษาชีวิตที่ซับซ้อนและกระบวนการมากมาย สาขานี้ต้องการความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พฤกษศาสตร์ ชีวเคมี วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชีวฟิสิกส์ ชีววิทยาของเซลล์ นิเวศวิทยา และชีววิทยาวิวัฒนาการ และอื่น ๆ อีกมากมาย หลักสูตรนี้มีการสำรวจที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ชอบการการมีชีวิตและกลไกที่ซ่อนอยู่ โดยเจาะลึกในการทำความเข้าใจสิ่งมีชีวิตและปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสที่จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา หรือกลไกที่เป็นสาเหตุของโรคในมนุษย์ การศึกษาเฉพาะทางนี้ช่วยให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่ซับซ้อน ช่วยเตรียมบุคคลให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพด้านการวิจัย การดูแลสุขภาพ การอนุรักษ์ และอื่น ๆ 

ทักษะที่จะได้จากการเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยทางชีววิทยานั้นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก ทำให้ผู้เรียนต้องใช้ทักษะในการรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบ การวิเคราะห์ทางสถิติ และการตีความข้อมูลเหล่านั้น 

เทคนิคในห้องปฏิบัติการ ผู้เรียนจะมีความเชี่ยวชาญและได้เรียนรู้เทคนิคในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นกล้องจุลทรรศน์ การจัดการ DNA (DNA Manipulation) การเพาะเลี้ยงเซลล์ และการตรวจวิเคราะห์ทางชีวเคมีต่าง ๆ 

การคิดเชิงวิพากษ์ วิทยาศาสตร์ชีววิทยามักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและการหาข้อสรุปเชิงตรรกะ ดังนั้นผู้เรียนจะมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญานเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยการตั้งคำถาม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลในลักษณะที่เป็นระบบและเป็นกลาง 

ทักษะการแก้ปัญหา การวิจัยทางชีววิทยามักจะมีความท้าทายที่ต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล หรือค้นหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้จริง 

การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน ถือว่าเป็นทักษะที่สิ่งสำคัญเพราะโครงการวิจัยทางด้านชีววิทยาเป็นโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน ดังนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเป็นส่วนหนึ่งของทีม นำเสนอไอเดีย และประสานงานกับผู้อื่นในทีม 

เรียนจบ Biological Sciences สามารถทำงานอะไรได้บ้าง 

 • Academic Researcher 
 • Higher Education Lecturer 
 • Medical Research 
 • Biologist 
 • Pharmaceutical Scientist 
 • Forensic Biologist 
 • Neuroscientist 
 • Geneticist 
 • Physiologist 
 • Sports Scientist 
 • Biotechnologist 
 • MicroBiologist 
 • Scientific Laboratory Technician 

นักเรียนปริญญาตรีหลายคนเลือกที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ซึ่งจะเน้นเรียนสาขาวิชาที่สนใจและทำการวิจัยมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสเป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ โดยหัวข้อวิจัยเป็นการวิจัยวิชาการหรืองานวิจัยในอุตสาหกรรม เช่น การวิจัยอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ การวิจัยบทบาทความสำคัญของพันธุศาสตร์ทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือการวิจัยทางระบาดวิทยาและไวรัสวิทยาที่กำลังแพร่กระจายอย่างโควิด 19  

ปริญญาที่ได้จากหลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณได้ทำงานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย แต่ทักษะและความรู้ที่ได้ยังทำให้คุณมีโอกาสได้ทำการวิจัยที่น่าตื่นเต้นและได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิจัยอีกด้วย  

แนะนำมหาวิทยาลัยเรียนต่อ Biological Sciences 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีชื่อเสียงด้าน Biological Sciences (Top 30 ใน UK) 

⭐ มหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่ม Russell Group ของสหราชอาณาจักร 

อ้างอิงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Complete University Guide Subject League Tabel 2024: Biological Sciences  

รายชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้าน Biological Sciences (Top 15 ของออสเตรเลีย) 

🦘 มหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่ม Group of Eight ของประเทศออสเตรเลีย 

อ้างอิงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก QS World University Rankings by Subject 2023: Biological Sciences 


สนใจเรียนต่อ Biological Sciences ที่สหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลีย ติดต่อทีมงาน One Education เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เรายินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
Add Line: @one-edu  
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 
โทรสอบถาม: 02-652-0718 

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว 

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia  

Facebook: One Education  
Instagram: oneeducationthailand  
Twitter: One Education  
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร