เรียนต่อ Psychology

เรียนต่อ Psychology ที่ต่างประเทศ

การเรียนต่อสาขาวิชาจิตวิทยา หรือ Psychology เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจด้านจิตวิทยาและการทำความเข้าใจในพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของมนุษย์ โดยเฉพาะในยุคที่สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญ และผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหาและต้องการที่จะสำรวจด้านจิตใจของตัวเองมากขึ้น ทำให้ Psychology เข้ามีบทบาทสำคัญทั้งในแง่สังคมและองค์กร เพื่อช่วยทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาทางจิตวิทยา รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในมนุษย์ 

Psychology คืออะไร 

Psychology เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ความคิด และสภาวะจิตใจของมนุษย์ เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาต่าง ๆ พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งการเรียนจิตวิทยาก็มีการแตกแขนงแยกย่อยลงไปอีก เช่น จิตวิทยาคลินิก เพื่อวินิจฉัยและรักษาปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรม จิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่เน้นการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และการสนับสนุนในด้านจิตใจ จิตวิทยาองค์กร จิตวิทยาเด็ก เป็นต้น  

ทักษะที่จะได้จากการเรียน 

ทักษะความคิดเชิงวิพากย์และการวิเคราะห์ เป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในการเรียน Psychology เพราะนอกจากจิตวิทยาจะเป็นสาขาที่เน้นการวิเคราะห์และการเข้าใจกระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์แล้ว ทักษะความคิดเชิงวิพากย์จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและวิเคราะห์เนื้อหาทางจิตวิทยาได้ลึกซึ้งมากขึ้น และยังช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล 

ทักษะในการฟังและการสังเกต เนื่องจากการจะศึกษาหรือวินิจฉัยปัญหาทางจิตใจหรือพฤติกรรมเริ่มต้นจากการฟังที่ดี ฟังโดยไม่ตัดสิน ตีความ หรือด่วนสรุป รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมหรือภาษากายที่ไม่ได้สื่อออกมาเป็นคำพูด 

ทักษะการสื่อสาร เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญนอกจากการฟัง การเรียนจิตวิทยาจะช่วยฝึกฝนนักศึกษาให้สื่อสารอย่างมีศิลปะและประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารระหว่างบุคคล 

ทักษะในการแก้ไขปัญหา ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในมุมมองทางจิตวิทยา เช่น การหาวิธีการจัดการกับความเครียดหรือปัญหาทางจิตใจ รวมถึงการมองปัญหาจากหลายมุมมองเพื่อทดลองหาวิธีรับมือหรือแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างอาชีพเมื่อเรียนจบ 

 • Psychologist 
 • Clinical Psychologist 
 • Counseling Psychologist 
 • Counselor / Therapist 
 • Child Psychologist 
 • Forensic Psychologist 
 • Marriage and Family Therapist 
 • Industrial-Organizational Psychologist 
 • School Counselor 
 • Rehabilitation Counselor 
 • Social Worker 

แนะนำมหาวิทยาลัยเรียนต่อ Psychology 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้าน Psychology ติด Top 30 ของ UK * 

 • University of Bath (No.5) 
  • BSc Psychology 
  • BSc Psychology with work placement 
  • MSc Applied Clinical Psychology 
  • MSc Health Psychology 
 • University of Bristol (No.10) 
  • BSc Psychology 
  • BSc Psychology in Education 
  • MSc Psychology of Education 
 • King’s College London (No.11) 
  • BSc Psychology 
  • MSc Psychology & Neuroscience of Mental Health 
  • MSc development Psychology & Psychopathology 
  • MSc Health Psychology 
 • University of Exeter (Top 15) 
  • BSc Psychology 
  • BSc Psychology with Sport and Exercise Science 
  • BSc (Hons) Psychology with Professional Placement 
  • MSc Psychology (Conversion) 
  • MSc Clinical Psychology 
 • University of Warwick (Top 15) 
  • BSc Psychology 
  • BSc in Psychology with Education Studies 
  • MSc Clinical Application of Psychology 
  • MSc Psychological Research 
 • University of Leeds (Top 20) 
  • BSc Psychology 
  • BSc Psychology with Education Studies 
  • MSc Psychological Approaches to Health 
 • University of Surrey (Top 20) 
  • BSc (Hons) Psychology 
  • MSc Psychology (Conversion) 
  • MSc Health Psychology  
  • MSc Social Psychology 
  • MSc Environmental Psychology 
 • University of Southampton (Top 20) 
  • BSc (Hons) Psychology 
  • BSc Education and Psychology 
  • BSc Criminology and Psychology 
  • MSc Psychology (Conversion) 
  • MSc Health Psychology  
  • MSc Social Psychology 
 • University of Sheffield (Top 25) 
  • BSc Psychology with Foundation Year 
  • MSc Psychology and Education (Conversion) 
  • MSc Psychological Research Methods 
  • MSc Psychological Research Methods with Data Science 
 • University of Nottingham (Top 25) 
  • BSc Psychology  
  • MSc Psychology (Conversion) 
  • MSc Psychology Management 
  • MSc Health Psychology 
  • MSc Psychology Research Methods 
 • University of Manchester (Top 25) 
  • BSc Psychology 
  • MSc Clinical and Health Psychology 
  • MSc Health Psychology 
  • MSc Business Psychology 
 • University of East Anglia (Top 30) 
  • BSc (Hons) Psychology 
  • BSc (Hons) Psychology with Placement Year 
  • MSc Social and Applied Psychology 

* อ้างอิงจากการจัดอันดับสาขาวิชา Psychology โดย The Complete Guide 2024 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้าน Psychology ติด Top 10 ของออสเตรเลีย ** 

 • University of Melbourne (No.1) 
  • Bachelor of Arts 
  • Bachelor of Biomedicine 
  • Bachelor of Science 
  • Master of Psychology (Clinical Psychology) 
  • Master of Psychology (Clinical Neuropsychology) 
  • Master of Applied Psychology  
  • Master of Professional Psychology 
 • UNSW Sydney (No.2) 
  • Bachelor of Psychology (Honours) 
  • Bachelor of Psychological Science 
  • Bachelor of Psychological Science (Honours) 
  • Master of Psychology (Clinical) 
  • Master of Psychology (Forensic) 
 • University of Sydney (No.3) 
  • Bachelor of Psychology 
  • Bachelor of Psychology (Honours) 
  • Bachelor of Science 
  • Master of Clinical Psychology  
 • University of Queensland (No.4) 
  • Bachelor of Psychological Science (Honours) 
  • Master of Psychology 
  • Master of Clinical Psychology 
 • University of Western Australia (No.5) 
  • Bachelor of Psychology 
  • Bachelor of Science  
  • Bachelor of Arts 
  • Bachelor of Philosophy (Honours) 
  • Master of Business Psychology 
  • Master of Industrial and Organisational Psychology 
 • Monash University (No.6) 
  • Bachelor of Psychology 
  • Bachelor of Science  
  • Bachelor of Arts  
  • Master of Professional Psychology 
  • Master of Clinical Psychology 
 • Australian National University (No.7) 
  • Bachelor of Science (Psychology) 
  • Bachelor of Psychology (Honours) 
  • Master of Clinical Psychology 
  • Master of Professional Psychology 
 • Macquarie University (No.8) 
  • Bachelor of Psychology  
  • Bachelor of Psychology (Honours) 
  • Bachelor of Science and Bachelor of Psychology 
  • Master of Clinical Psychology 
  • Master of Professional Psychology 
 • Queensland University of Technology (QUT) (No.9) 
  • Bachelor of Behavioral Science (Psychology) 
  • Bachelor of Behavioral Science (Psychology) / Bachelor of Business 
  • Bachelor of Behavioral Science (Psychology) / Bachelor of Justice 
  • Master of Clinical Psychology 
  • Master of Psychology (Educational and Development) 
  • Master of Counselling 
 • Curtin University (No.10) 
  • Bachelor of Psychology 
  • Bachelor of Science (Psychology) 
  • Bachelor of Science (Psychology) / Bachelor of Commerce 
  • Master of Psychology 
  • Master of Psychology (Professional) 
  • Master of Clinical Psychology 

** อ้างอิงจากการจัดอันดับสาขาวิชา Psychology โดย QS World University Rankings by Subject 2023 

* รายชื่อหลักสูตรข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาของ One Education เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม   


สนใจเรียนต่อ Psychology ที่สหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลีย ติดต่อทีมงาน One Education เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เรายินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
Add Line: @one-edu  
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ 
สาขาชิดลม: 02-652-0718 
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328 
สาขาพระราม 2: 02-896-1445 

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia 

Facebook: One Education 
Instagram: oneeducationthailand 
Twitter: One Education 
YouTube: One Education 

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร