เรื่องควรรู้! ก่อนไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย Part 1

เรื่องควรรู้ ก่อนเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย ตอน 1

เมื่อพูดถึงการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ แน่นอนว่าประเทศที่เรานึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ เลยคือประเทศออสเตรเลีย วันนี้พี่ ๆ ทีมงาน One Education จะมาแนะนำหลักสูตรและข้อมูลเบื้องต้นก่อนเตรียมตัวไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียกัน 

สถาบันสอนภาษาชั้นนำของออสเตรเลียส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตามเมืองหลัก ๆ ดังนี้ 

ประเทศออสเตรเลียมีตัวเลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษหลายประเภทและหลายระดับ ทำให้เหมาะกับผู้เรียนที่มีความต้องการและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังสามารถเลือกเรียนได้กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษเอกชน หรือ สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในแคมปัส 

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียน 

1. ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) 

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและระดับภาษาอังกฤษโดยรวม เปิดสอนสำหรับผู้มีระดับภาษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูง โดยจะเน้นครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ 

2. ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English / English for Academic Purpose)   

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษทางวิชาการก่อนเข้าเรียนต่อในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย โดยจะเน้นทักษะ การอ่าน และ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเป็นหลัก ระดับภาษาของผู้เรียนหลักสูตรนี้ ต้องอยู่ในระดับกลางขึ้นไป 

3. ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (IELTS Preparation)  

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่ควรรู้รวมถึงเทคนิคการทำข้อสอบ 

4. ภาษาอังกฤษสำหรับเรียนต่อในมหาวิทยาลัย (English Direct Entry Program) 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีใบตอบรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น Foundation Program, Diploma to Degree, Degrees แต่ผลภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ในการเข้าเรียนหลักสูตรหลักที่ได้รับใบตอบรับโดยตรง หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรภาษาที่เปิดสอนในสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันภาษาที่เป็น Partner กับทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบว่าผู้สมัครเรียนจะต้องเรียนภาษากี่สัปดาห์ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรหลัก โดยดูจากผลคะแนนภาษาอย่าง IELTS ที่ยื่นไปให้กับทางมหาวิทยาลัยพิจารณา  


🟢 สนใจเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

อย่างไรก็ตาม น้อง ๆ ยังสามารถเลือกเรียนภาษากับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน ในกรณีที่สถาบันมีเปิดสอนหลักสูตร General English หรือ หลักสูตรที่ไม่ได้ต่อเนื่องเพื่อเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย  

การเรียนในสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย ทำให้เราได้เรียนในแคมปัสของมหาวิทยาลัย และยังสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ เช่น ห้องสมุด หรือ ศูนย์กีฬา ซึ่งน้อง ๆ หลายคนอยากลองไปใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียดู แต่ยังไม่ได้อยากเรียนในระดับปริญญาหรืออยู่ในช่วงตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย การเลือกเรียนภาษากับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้น้อง ๆ ตัดสินใจเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับเราได้นั่นเอง  

น้อง ๆ ที่สนใจไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ซึ่งสามารถเลือกสมัครเข้าเรียนได้ทุกวันจันทร์ในทุกระดับภาษา โดยสถาบันจะทำการวัดระดับภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนเข้าใหม่ในวันเปิดเรียนทุกคนเพื่อจัดชั้นเรียนที่เหมาะสมให้  

หลักสูตร General English สามารถรับนักเรียนใหม่เข้ามาเพิ่มในคลาสได้สำหรับผู้ที่มีระดับภาษาเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ดังนั้น เวลาเราเรียนไปสักพักอาจจะได้เพื่อนใหม่มาเพิ่ม หรือเพื่อน ๆ บางคนเรียนจบก่อนแล้วแยกย้ายกลับประเทศไปก็มี 


🟢 ส่วนหลักสูตรที่ต้องเริ่มเรียนตามตารางการเปิดสอน จะมี IELTS Preparation หรือ English for Academic Purpose หรือ Business English ซึ่งสามารถเช็กได้จากเว็บไซต์ของสถาบันภาษาที่เราสนใจ หรือ สอบถามกับทางพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา พี่ ๆ ให้คำข้อมูลและคำแนะนำ รวมถึงบริการทุกขั้นตอนฟรี! add Line: @one-edu  


ปัจจุบันสถาบันภาษาส่วนใหญ่จะให้ผู้สมัครเรียนทำการ ‘สอบวัดระดับภาษา’ หรือ Level Test เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในเบื้องต้นเท่านั้นก่อนออกใบตอบรับให้ต่อไป ซึ่งข้อสอบอาจจะเป็นแบบออนไลน์หรือแบบกระดาษ และเป็นการสอบวัดระดับทักษะการเขียน การอ่าน หรือไวยกรณ์ หลังจากนั้นทางสถาบันภาษาจะให้ Feedback กลับมาว่าระดับภาษาของเราเหมาะกับหลักสูตรภาษาไหน  

ในวันแรกของเปิดเรียน ซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศน์ให้กับนักเรียนใหม่ที่จะเริ่มคลาสในวันเดียวกัน ทางสถาบันภาษาอาจจะให้นักเรียนใหม่สอบวัดระดับภาษากันอีกครั้ง โดยการสอบวัดระดับครั้งนี้จะครบทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าจะทำคะแนนสอบทักษะการพูดหรือการฟังได้ไม่ดีหรือกลัวว่าเราจะสอบตก เพราะการสอบนี้เป็นเพียงขั้นตอนการหาชั้นเรียนที่เหมาะสมที่สุดให้กับน้อง ๆ เท่านั้น 

คลาสเรียนส่วนใหญ่จะมีนักเรียนประมาณ 15-18 คน โดยจะคละเชื้อชาติกันไปเพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จักเพื่อน ๆ ที่มาจากทั่วโลก อย่างไรก็ตามสถาบันภาษาจะสามารถจัดห้องเรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเวลานั้น ๆ ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนและระดับภาษาของนักเรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรด้วย 

เวลาเรียนของสถาบันภาษาโดยส่วนใหญ่ ปกติจะเริ่มเวลาประมาณ 8.30 จนถึง 14.30 และ เรียนจันทร์ – ศุกร์  โดยวันศุกร์จะเป็นวันที่เรียนคลาสเสริม ซึ่งคลาสเสริมนี้จะขึ้นอยู่กับสถาบันว่ามีสอนในห้องหรือไม่ ดังนั้น ให้น้อง ๆ ยึดตามตารางของสถาบัน ณ ตอนที่ไปเรียนในเวลานั้น ๆ ได้เลย เพราะการจัดตารางของแต่ละสถาบันอาจจะแตกต่างกันได้ และ ทุก ๆ 10 สัปดาห์จะมีการสอบเลื่อนขั้นหรือวัดระดับภาษาของน้อง ๆ อีกครั้ง  

โดยทั่วไปแล้ว สถาบันสอนภาษาจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนให้ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ที่เปิดบริการให้น้อง ๆ มาใช้งานเวลาทำการบ้านส่งคุณครูที่เป็นแบบออนไลน์หรือใช้เพื่อค้นหาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงมีคลาสเสริมให้กับน้อง ๆ ได้ลองเรียนเพิ่มเติมกันอีกด้วย เช่น คลาสดูหนังภาษาอังกฤษ คลาสร้องเพลง คลาสสอนเขียนเรซูเม่เพื่อสมัครงาน ซึ่งน้อง ๆ สามารถเช็กตารางจากปฏิทินของสถาบันภาษาตอนที่เราไปเรียนได้เลย เพราะในแต่ละเดือนจะมีคลาสเสริมแตกต่างกันไป  

หลักสูตร Diploma / Certificate ใน College 

น้อง ๆ หลายคนมีคำถามสงสัยเข้ามากันมากเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพ (Diploma) ว่าเป็นอย่างไรและมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง หากน้อง ๆ ต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพที่ออสเตรเลีย หลักสูตรนี้จะเปิดสอนเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ เช่น เรียนการทำอาหาร การโรงแรม ธุรกิจ หรือการดูแลเด็กเล็ก โดยหลักสูตรวิชาชีพจะเปิดสอนทั้งสถาบันวิชาชีพของรัฐบาลและสถาบันการศึกษาเอกชน  

หลักสูตรวิชาชีพจะมีลำดับขั้นในการเรียนโดยเริ่มเรียนตั้งแต่ Certificate III , Certificate IV , Diploma ไปจนถึง Advance Diploma น้อง ๆ สามารถเลือกสมัครเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือสามารถสมัครเรียนแบบแพ็กเกจได้โดยขึ้นอยู่กับสถาบันวิชาชีพที่น้อง ๆ เลือก นั่นคือ สามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาพร้อมกับหลักสูตรวิชาชีพในกรณีที่สถาบันวิชาชีพนั้นมีเปิดสอนหลักสูตรภาษาด้วย   

หากเรียนจบหลักสูตรภาษาเรียบร้อยแล้ว และระดับภาษาของน้อง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพได้ น้อง ๆ สามารถนำผลภาษายื่นเพื่อเริ่มเรียนหลักสูตรวิชาชีพต่อได้เลย แต่ถ้าน้อง ๆ อยากเริ่มเรียนวิชาชีพก็สามารถทำได้เลย เพียงยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรที่สมัครเรียนกำหนด เช่น IELTS 5.5 – 7.0 เป็นต้น

เมื่อได้หลักสูตรที่น้อง ๆ สนใจแล้ว ขั้นตอนเบื้องต้นในการเตรียมตัวไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียจะมีอะไรบ้าง ติดตามอ่านต่อกันได้ที่ Part 2 เลยค่ะ


📝 บทความโดย พี่แสง ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียของ One Education


สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทีมงาน One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมถึงกลุ่ม Group of Eight ครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ 
เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อ Australia ครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร