เรียนต่อ Pharmacy 

เภสัชศาสตร์ (Pharmacy) ถือเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญและมีบทบาทในด้านสาธารณสุข เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการดูแลและประเมินยาของผู้ป่วยเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประสบความสำเร็จในการรักษา อีกทั้งอุตสาหกรรมยาและเภสัชกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีโอกาสหางานและพัฒนาอาชีพได้ในอนาคต 

Pharmacy คืออะไร 

เภสัชศาสตร์ (Pharmacy) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับยาและสารเคมีทางเภสัชกรรมที่ใช้ในการรักษาโรคและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ในยา รวมถึงกระบวนการผลิตยา การตรวจสอบคุณภาพของยา และการเก็บรักษายา รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายาใหม่ การฉลากยา การบรรจุและแพ็คยา และการควบคุมคุณภาพในการผลิตยา 

ทักษะที่จะได้จากการเรียน 

ทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แน่นอนว่าความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเรียนสาขาเภสัชศาสตร์โดยตรง เพราะเภสัชศาสตร์เป็นสาขาที่ต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มากมาย ทั้งในการศึกษาและการลงมือปฏิบัติ 

ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา เช่น การอ่านและตีความข้อมูลเกี่ยวกับยา การตรวจสอบความถูกต้องของสูตรยา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการให้คำแนะนำทางเภสัชกรรม 

ทักษะการสื่อสาร เภสัชกรจะต้องทำงานและประสานงานกับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลทางเภสัชกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังต้องมีการเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมควบคู่ไปกับการสื่อสารระหว่างทีมที่มีประสิทธิภาพ 

ทักษะความใส่ใจในรายละเอียด อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญอย่างมากสำหรับการเรียน Pharmacy นักเภสัชกรรมหรือเภสัชกรที่ดีจะต้องมีความรอบคอบอย่างสูง ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตยา ไปจนถึงการจ่ายยา หากผสมสูตรหรือจ่ายยาผิด คงไม่เป็นผลดีต่อตัวผู้ป่วยแน่ 

นอกจากนี้ยังมีทักษะอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การเรียนรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาและการเภสัชกรรม เป็นต้น เพราะเภสัชศาสตร์เป็นสาขาที่ต้องก้าวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเวชศาสตร์ นักศึกษาจึงควรมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จในสายอาชีพเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างอาชีพเมื่อเรียนจบ 

 • Pharmacist 
 • Pharmacologist 
 • Medical Research Scientist 
 • Toxicologist 
 • Medical Sales Representative 
 • Physician Associate 
 • Higher Education Lecturer 

รายได้สำหรับสายงาน Pharmacy 

เส้นทางอาชีพสำหรับสายงานด้าน Pharmacy มีค่อนข้างหลากหลาย เพราะสามารถเลือกการทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา โรงงานอุตสาหกรรม หรือเลือกทำสายงานวิจัย หรือนักวิชาการภายในหน่วยคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้เช่นกัน ซึ่งฐานรายได้สำหรับสายงานนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงาน หากทำงานในภาครัฐบาล รายได้เริ่มต้นในประเทศไทยจะอยู่ที่ 15,000 – 40,000 บาทต่อเดือน สำหรับภาคเอกชนจะเริ่มต้นที่ 30,000 – 40,000 บาทต่อเดือน และยังมีโอกาสเติบโตในสายงานและดันฐานเงินเดือนขึ้นไปได้ถึง 150,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียว 

แนะนำมหาวิทยาลัยเรียนต่อ Pharmacy

รายชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้าน Pharmacy 

 • Cardiff University 
  • MPharm Pharmacy 
  • PhD/MPhil/MD Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 
  • MSc Clinical Pharmacy 
 • Coventry University 
  • BSc (Hons) Pharmacology 
  • MSc Pharmacology and Drug Discovery 
 • De Montfort University 
  • BSc (Hons) Pharmaceutical Sciences  
  • BSc (Hons) Pharmacology  
  • BSc (Hons) Pharmaceutical and Cosmetic Science 
  • MSc Pharmaceutical Biotechnology 
  • MSc Pharmaceutical Quality by Design 
 • Loughborough University 
  • BSc (Hons) Medicinal and Pharmaceutical Chemistry 
  • MChem (Hons) Medicinal and Pharmaceutical Chemistry 
  • MSc Pharmaceutical Science and Medicinal Chemistry 
  • MSc Analytical and Pharmaceutical Science 
  • MSc Analytical Chemistry 
 • Middlesex University London 
  • BSc Pharmaceutical Sciences 
  • BSc Pharmaceutical Chemistry 
 • Nottingham Trent University 
  • BSc (Hons) Pharmacology 
  • BSc (Hons) Pharmacology (with Foundation Year) 
  • MSc (Hons) Pharmacology 
 • University of Birmingham 
  • MPharm Pharmacy 
  • MSc / PhD Pharmacy by Research 
 • University of Bristol 
  • BSc (Hons) Pharmacology  
  • BSc Pharmacology with Study in Industry 
  • MSc Pharmacology 
 • University of East Anglia 
  • MPharm Pharmacy 
  • MPharm Pharmacy with a Foundation Year 
  • BSc Pharmacology and Drug Discovery 
 • University of Huddersfield 
  • MPharm Pharmacy 
  • MSc (by Research) Pharmacy and Pharmaceutical Sciences  
  • MSc Clinical Pharmacy Practice with Community Placement 
  • MSc Clinical Pharmacy Practice with Hospital Placement 
  • PhD Pharmacy and Pharmaceutical Sciences  
 • University of Hertfordshire  
  • BSc (Hons) Pharmacology  
  • Master of Pharmacy 
  • Master of Pharmacy Practice 
 • University of Leeds 
  • MSc Pharmacy Practice 
  • BSc / MBiol Pharmacology  
 • University of Leicester 
  • BSc Biological Sciences (Physiology with Pharmacology) 
  • BSc Pharmaceutical Chemistry 
 • University of Nottingham 
  • BSc (Hons) Pharmaceutical Sciences  
  • BSc (Hons) Pharmacology 
  • MPharm Pharmacy 
 • University of Portsmouth 
  • MPharm Pharmacy 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้าน Pharmacy 

 • Curtin University 
  • Bachelor of Pharmacy (Honours) 
 • Griffith University 
  • Bachelor of Pharmacy  
  • Bachelor of Pharmacy (Honours) 
  • Bachelor of Pharmacology & Toxicology 
  • Bachelor of Pharmacology & Toxicology (Honours) 
  • Master of Pharmacy 
 • Monash University 
  • Bachelor of Pharmacy (Honours) 
  • Bachelor of Pharmaceutical Science 
  • Bachelor of Pharmaceutical Science (Honours) 
  • Bachelor of Pharmaceutical Science Advanced (Honours) 
  • Bachelor of Engineering (Honours) / Bachelor of Pharmaceutical Science  
  • Bachelor of Pharmacy (Honours) / Master of Pharmacy 
  • Master of Clinical Pharmacy 
  • Master of Pharmaceutical Science 
  • Master of Philisophy 
  • Doctor of Philosophy 
 • Queensland University of Technology (QUT) 
  • Bachelor of Pharmacy (Honours) 
 • RMIT University 
  • Bachelor of Pharmacy (Honours) 
  • Bachelor of Pharmaceutical Science 
 • University of Queensland 
  • Bachelor of Pharmacy (Honours) 
 • University of Sydney 
  • Bachelor of Pharmacy (Honours) / Masters of Pharmacy Practice 
  • Bachelor of Pharmacy and Management (Honours)/Master of Pharmacy Practice 
  • Master of Pharmacy 
  • Master of Medicine (Pharmaceutical and Medical Device Development) 
  • Graduate Diploma in Medicine (Pharmaceutical and Medical Device Development) 
  • Graduate Certificate in Medicine (Pharmaceutical and Medical Device Development) 
  • Master of Medicine (Advanced) (Pharmaceutical and Medical Device Development) 
  • Master of Science in Medicine (Pharmaceutical and Medical Device Development) 
  • Graduate Diploma in Science in Medicine (Pharmaceutical and Medical Device Development) 
  • Graduate Certificate in Science in Medicine (Pharmaceutical and Medical Device Development) 
  • Master of Science in Medicine (Advanced) (Pharmaceutical and Medical Device Development) 
 • University of Tasmania 
  • Diploma of Pharmacy Studies 
  • Bachelor of Pharmacy (Honours) 
  • Graduate Certificate in Clinical Pharmacy 
  • Graduate Diploma of Clinical Pharmacy 
  • Master of Clinical Pharmacy 
 • University of Technology Sydney (UTS) 
  • Master of Pharmacy 
  • Master of Pharmacy (International) 
  • Master of Pharmacy (Research) 

* รายชื่อหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสนใจเรียนต่อหลักสูตร Pharmacy สามารถติดต่อพี่ ๆ One Education เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม 


สนใจเรียนต่อ Pharmacy ที่สหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลีย ติดต่อทีมงาน One Education เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เรายินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
Add Line: @one-edu  
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ 
สาขาชิดลม: 02-652-0718 
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328 
สาขาพระราม 2: 02-896-1445 

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia 

Facebook: One Education 
Instagram: oneeducationthailand 
Twitter: One Education 
YouTube: One Education 

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร