รวมทุกข้อมูลการเรียนต่อปริญญาตรีจิตวิทยาที่ประเทศออสเตรเลีย

การเรียนจิตวิทยาเป็นอีกหนึ่งสาขามาแรงของสายสุขภาพที่น้อง ๆ ให้ความสนใจและอยากไปเรียนต่อด้านนี้ที่ประเทศออสเตรเลียกันมากขึ้น และเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะสนใจทำงานต่อเป็นนักจิตวิทยาที่ออสเตรเลียด้วยเช่นกัน แต่ด้วยข้อบังคับของ Psychology Board of Australia ก่อนที่เราจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักจิตวิทยานั้น น้อง ๆ จะต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่การเลือกหลักสูตรไปจนถึงข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ที่ควรทราบ ซึ่งพี่อร One Education ได้รวบรวมมาให้แล้วในบทความนี้ 

นักจิตวิทยากับจิตแพทย์ต่างกันยังไง?

นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ต่างก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของสมอง รวมถึงการเกิดอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกต่าง ๆ และมีทักษะการรักษาทางจิตวิทยาด้วยการพูดคุย เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจในความคิดและพฤติกรรมของตนเอง นอกจากนี้เป้าหมายของทั้งคู่คือการช่วยให้สุขภาพจิตของผู้ป่วยดีขึ้น 

แต่ ‘นักจิตวิทยาไม่ใช่จิตแพทย์’ เพราะนักจิตวิทยาจะทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและช่วยหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่จะไม่สามารถวินิจฉัยและรักษาด้วยการจ่ายยาให้ได้เหมือนจิตแพทย์ ดังนั้นนักจิตวิทยาจะเน้นใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อประกอบการวางแผนการบำบัดทางจิต การรักษาของนักจิตวิทยาจึงเน้นวิธีการบำบัดทางจิต ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นหลัก เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและร่วมหาแนวทางการแก้ไข รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความคิดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิต ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงหรือคาดว่าการใช้ยาอาจช่วยได้ นักจิตวิทยาจะส่งต่อผู้ป่วยไปยังจิตแพทย์พร้อมผลการประเมินสภาพจิตใจเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยเพิ่มเติม และการจะทำงานในโรงพยาบาลของนักจิตวิทยาคลินิกที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจำเป็นต้องการขึ้นทะเบียนวิชาชีพนักจิตวิทยา (Registered Psychologist) ตามข้อกำหนดของ Australian Psychology Accreditation Council (APAC) 

ในส่วนของการเป็นจิตแพทย์นั้น จะต้องเรียนจบทางแพทยศาสตร์และมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์มาก่อนจึงเลือกเรียนต่อเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ จิตแพทย์เป็นแพทย์เฉพาะทางแขนงหนึ่ง เส้นทางการเป็นจิตแพทย์จึงต้องเริ่มจากการเรียนแพทย์ทั่วไปและต่อแพทย์เฉพาะทางในภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคทางจิต รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม โดยในการวินิจฉัยและรักษาโรคทางจิตจะพิจารณาความผิดปกติจากปัจจัยทางด้านประสาทและสมอง พันธุกรรม รวมถึงโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย จิตแพทย์จะเน้นรักษาด้วยยาและการทำจิตบำบัด ซึ่งบางครั้งในส่วนของการทำจิตบำบัดจะส่งต่อไปให้นักจิตวิทยาเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้จิตแพทย์ยังอาจใช้การรักษาอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้า รวมทั้งมีหน้าที่ในการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิตและประเมินประสิทธิภาพของยาที่ผู้ป่วยใช้เพื่อการรักษาเป็นต้น 

“จิตวิทยา” เรียนอะไรบ้าง

จิตวิทยาเรียนอะไรบ้าง

ปริญญาตรีจิตวิทยาเปิดรับนักเรียนทั้งสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์ เนื่องจากสาขาจิตวิทยาไม่ได้มีวิชาบังคับพื้นฐานที่กำหนดไว้ ทางมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจึงมีทางเลือกให้นักเรียนทั้งสองสาย สามารถเรียนต่อจิตวิทยาได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาก่อน 

จิตวิทยา คือ คณะที่เรียนเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิด สมอง อารมณ์ จิตใจ บุคลิกและพฤติกรรมของมนุษย์โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาเหตุผลของพฤติกรรมหรือความรู้สึกนั้น ๆ ศึกษาพฤติกรรมกับแรงจูงใจของมนุษย์ เรียนรู้พฤติกรรมเชิงระบบประสาท พฤติกรรมต่าง ๆ ที่มาจากกระบวนการคิดการตัดสินใจ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและการแก้ไขพฤติกรรม รวมไปถึงจิตวิทยาสังคม และจิตวิทยาคลินิก 

หลักสูตรปริญญาตรีจิตวิทยาหลัก ๆ แบ่งเป็น 2 ทางเลือก ดังนี้ 

 1. หลักสูตรจิตวิทยาทั่วไป เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบความคิด จิตใจ และพฤติกรรม เพื่อการทำงานในหลากหลายอาชีพที่อาศัยการปรับใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยา และไม่ได้ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นนักจิตวิทยาโดยตรง  
 1. หลักสูตรจิตวิทยาสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโทสาขาจิตวิทยาและขึ้นทะเบียนเป็นนักจิตวิทยา (Registered Psychologist) หรือทำงานต่อด้านจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) จำเป็นจะต้องเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองจาก Australian Psychology Accreditation Council (APAC) 

หลักสูตรนี้จะเป็นเส้นทางของการขึ้นทะเบียนเป็นนักจิตวิทยาในออสเตรเลีย โดยการเรียนจิตวิทยาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรอง เช่น Bachelor of Psychological Science หรือ Bachelor of Psychology ระยะเวลาเรียน 3 ปี และต่อด้วยการศึกษาจิตวิทยาในชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรที่ต้องได้รับการรับรองเช่นกัน) เรียกหลักสูตรนี้ว่า Honour ซึ่งจะเน้นการทำ Research มากกว่า 3 ปีที่ผ่านมา หรือบางมหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตร Psychology Honour ที่เป็นแบบ 4 ปี หรือถ้าจบปริญญาตรีสาขาอื่นมาแล้ว สามารถเลือกเรียนเป็น Graduated Diploma in Psychology ที่รับรองโดย  APAC ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถเรียนต่อทางด้าน Psychology Honour และเรียนต่อปริญญาโทด้านจิตวิทยาคลินิก เพื่อให้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักจิตวิทยาในออสเตรเลียได้เช่นกัน 


🟢 สนใจเรียนต่อปริญญาตรีจิตวิทยาที่ประเทศออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่อร One Education บริการฟรีทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียว แอดไลน์เพื่อพูดคุยกับพี่อรโดยตรงได้ที่ Line ID: 0863786078


ตัวอย่างรายวิชาในสาขาจิตวิทยาที่ได้รับการรับรองโดย APAC

 • Foundation in Psychology   
 • Introduction to Psychological Inquiry  
 • Psychological Testing and Assessment  
 • Personality and Social Psychology  
 • Psychological Disorders  
 • Biological Psychology  
 • Developmental Psychology  
 • Perception and Cognitive Psychology  
 • Cultural Safety, Responsiveness and Reflexivity in Practice  
 • Research Methods in Psychology   

หลักสูตรปริญญาตรีจิตวิทยาที่เปิดสอนในออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่เปิดสอน Psychology และ ติดอันดับ Top 100  ของโลก โดย Times Higher Education World University Ranking 2024 มีดังต่อไปนี้ 

อันดับในออสเตรเลีย อันดับของโลก University 
19 University of Melbourne 
30 University of Queensland 
50 Monash University 
56 University of Sydney 
59 UNSW Sydney 
88 Macquarie University 

1. University of Melbourne

 • Bachelor of Biomedicine (Major in Psychology) 
 • Bachelor of Arts (Major in Psychology) 
 • Bachelor of Science (Major in Psychology) 

* ทั้ง 3 หลักสูตรข้างต้นของ University of Melbourne ได้รับการรับรองโดย  Australian Psychology Accreditation Council (APAC)  


💬 ชอบ Engagement ของอาจารย์ที่นี่ค่ะ เราสามารถเข้าหาได้ ติดต่อง่าย เรียนก็เข้าใจง่าย อันดับของมหาวิทยาลัยก็ดีด้วยค่ะ โดยแต่ละวิชาจะมี 2 Lectures และ 1 Tutorial เป็นเหมือนคลาสย่อยจาก Lecture 500 คน กระจายเป็น 18-20 คน และเป็นเวลาที่เราจะได้ถามคำถาม และ Discuss กันเองภายในคลาส แล้วก็ชอบที่มี Community กันเองด้วยค่ะ 

📝 Serena – Bachelor of Arts, major in Psychology, University of Melbourne 


2. University of Queensland

 • Bachelor of Psychological Science (Honours) 4 years 
 • Bachelor of Arts, major in Psychology 3 years 
 • Bachelor of Science, major in Psychology 3 years  

* ทั้ง 3 หลักสูตรข้างต้นของ University of Queensland ได้รับการรับรองโดย Australian Psychology Accreditation Council (APAC)  

3. Monash University

 • Bachelor of Psychology (* ได้รับการรับรองโดย APAC) 
 • Bachelor of Arts (Major in Psychology) 
 • Bachelor of Science (Major in Psychology) 

4. University of Sydney

 • Bachelor of Arts (Major in Psychology) 
 • Bachelor of Science (Major in Psychology) 
 • Bachelor of Psychology 
 • Bachelor of Psychology (Honour) 

5. UNSW Sydney

 • Bachelor of Psychological Science 
 • Bachelor of Science (Major in Psychology) 
 • Bachelor of Psychology (Honour) 
 • Bachelor of Advanced Science (Honour)  

* ทั้ง 4 หลักสูตรข้างต้นของ UNSW Sydney ได้รับการรับรองโดย Australian Psychology Accreditation Council (APAC)  

6. Macquarie University

 • Bachelor of Psychology (* ได้รับการรับรองโดย APAC) 
 • Bachelor of Art, major in Psychological Science 
 • Bachelor of Science, major in Psychological Science  

💬 อาจารย์สอนดี เข้าใจง่าย ชอบที่มี Discord สำหรับ Psychology Students ที่เราสามารถไปจอยได้ เวลามีงานหรือ Discussion อะไร ก็สามารถตามไปดูไปถามได้ตลอด หรือการแชร์ Lectured Note ให้เราหาความรู้ได้ ช่วยกันเรียน นอกจากนี้ ที่ Macquarie University ยังมี Asian Scholarships ให้กับนักเรียนไทย เป็นปีละจำนวน A$10,000 ตลอด 3 ปีด้วยค่ะ 

📝 Bew – Bachelor of Psychology, Macquarie University 


เรียนจบจิตวิทยามาแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง

เรียนจบจิตวิทยามาแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง

บางคนเลือกที่จะเรียนและอยากเป็นนักจิตวิทยา แต่ก็มีหลายคนที่เรียนแล้วไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักจิตวิทยา แต่ใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยามาประยุกต์กับงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน (นักจิตวิทยาในโรงพยาบาลต่าง ๆ) และ นักจิตวิทยาบำบัด รวมถึงงานด้านอื่น ๆ ได้แก่ 

 • งานด้านชุมชน – Community Sector 

การทำงานเกี่ยวกับคนในชุมชน ทำงานกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและต้องการความช่วยเหลือในชุมชน ซึ่งองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้มักจะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก หรือจากองค์กรการกุศล กลุ่มผู้สนับสนุน สุขภาพชุมชน เป็นต้น อาชีพตัวอย่างเช่น นักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ ทำงานด้านดูแลเยาวชนและครอบครัว หรือทางด้านการศึกษาทำงานในโรงเรียน เป็นต้น 

 • งานด้านฝึกฝนให้คำแนะนำหรือที่ปรึกษา (Coaching and Counseling) 

อาชีพครูหรืออาชีพโค้ชดูและนักกีฬา อาชีพที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา เป็นอาชีพที่ต้องมีความเห็นอกเห็นใจ และเป็นผู้ฟังที่ดีในการทำงานด้านนี้  เช่น การแนะแนวการศึกษา หรือการให้คำปรึกษาทางด้านกายภาพบำบัด หรือการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์อย่างงานดูแลลูกค้าสัมพันธ์ 

 • งานด้านจัดทำนโยบาย (Policy Maker) 

ให้คำแนะนำกับทางรัฐบาลหรือองค์กรต่าง ๆ ในการจัดทำนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กรหรือช่วยผลักดันองค์กรต่าง ๆ ให้ก้าวหน้า เป็นการทำงานระหว่างคนทุกฝ่ายร่วมกัน ต้องมีทักษะของการสื่อสาร หรือทักษะการเขียน ตลอดจนทักษะประสานงานกับคนหลากหลายหน้าที่  

 • งานด้านระบบความยุติธรรม (Justice System) 

งานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) สายงานด้านนี้จะมีการทำงานกับทั้งตำรวจ นักโทษ ศาล หรืออาชีพอย่างผู้ประนอมข้อพิพาท เป็นการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย เป็นต้น 

 • งานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) 

พนักงานฝ่ายบุคคล งานฝ่ายบุคคล (Recruitment Team) คัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน การดูแลและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรืองานด้านการพัฒนาองค์กร วางแผน พัฒนากลยุทธ์ทิศทางการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Organisational Development) 

 • งานด้านการตลาด (Marketing) 

นักการตลาด นักวิจัยตลาด ที่ต้องเข้าใจผู้บริโภคและลูกค้า 

 • งานด้านวิจัยทางด้านสังคม นักวิจัยทางด้านจิตวิทยาสังคม (Social Research

การใช้จิตวิทยาในการเก็บข้อมูลทำวิจัยในรูปแบบการพัฒนาสังคม 


📝 บทความโดย พี่อร ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียของ One Education และ เป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าจาก University of Canberra แอดไลน์เพื่อพูดคุยกับพี่อรโดยตรงได้ที่ Line ID: 0863786078


สนใจเรียนต่อปริญญาตรีจิตวิทยาที่ออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้กับทีมงาน One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมถึงมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Group of Eight ครบทั้ง 8 แห่งของประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อออสเตรเลียครบทุกขั้นตอน ฟรี  
Add Line: @one-edu 
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร