เรียนต่อ Linguistics 

เรียนต่อ Linguistics ที่ต่างประเทศ

สาขา Linguistics มีความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในภาษา และสามารถนำไปใช้ในหลากหลายสายงาน เช่น การสอนภาษาที่เป็นภาษาต่างประเทศ การเรียนภาษาและการสื่อสาร การแปลภาษา และงานด้านการเสริมสร้างความรู้ในภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาในทางธุรกิจและการท่องเที่ยว เป็นต้น  

Linguistics คืออะไร 

ภาษาศาสตร์หรือ Linguistics เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาทั้งด้านทฤษฎีและการใช้งาน โดยเน้นการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างของภาษา (Syntax) การเกิดเสียงของภาษา (Phonetics) รูปแบบของเสียงในภาษาและการเรียงลำดับเสียง (Phonology) ไวยากรณ์ (Morphology) รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคม (Sociolinguistics) โดยใช้การวิเคราะห์และการสังเกตการณ์ทางภาษา 

ทักษะที่จะได้จากการเรียน

ทักษะในการสื่อสาร ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการเรียน Linguistics เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของการสื่อสารในรูปแบบและบริบทต่าง ๆ และเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทักษะทางสังคมและความต่างในวัฒนธรรม การเรียน Linguistics ช่วยเพิ่มทักษะในการเข้าใจและสื่อสารกับคนที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่าง ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 

ทักษะในการสังเกตและวิเคราะห์การ เพื่อช่วยในงานที่ต้องอาศัยการตีความ วิเคราะห์ และสืบค้น โดยนักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษาที่ซับซ้อนและเข้าใจรูปแบบการใช้ภาษาทั้งที่เป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษร (Verbal Communication) และไม่ใช่คำพูด (Nonverbal Communication) 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning ในภาษาอังกฤษ เนื่องจากการเรียนรู้ทางภาษาศาสตร์และระบบสังเคราะห์ทางภาษาเป็นกระบวนการที่ต้องการการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างอาชีพเมื่อเรียนจบ

 • Linguist 
 • Lexicographer 
 • Language Specialist 
 • Speech-Language Pathologist 
 • English as a Foreign or Second Language Teacher 
 • Translator / Interpreter 
 • Editor / Proofreader 
 • Copywriter / Copy Editor 
 • Communications Specialist 

แนะนำมหาวิทยาลัยเรียนต่อ Linguistics

รายชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้าน Linguistics ติด Top 30 ของ UK * 

 • University of York (No.8) 
  • BA (Hons) Linguistics 
  • MA Linguistics 
  • MA Applied Linguistics for English Language Teaching  
 • University of Warwick (No.9) 
  • BA English Language and Linguistics 
  • BA Language, Culture and Communication 
  • BA Linguistics with Modern Languages 
  • MA TESOL 
  • MA Intercultural Communication for Business and Professional 
 • Cardiff University (No.11) 
  • BA English Language and Linguistics 
  • BA English Language 
  • BA English Language and Literature 
  • BA English Language and Philosophy 
  • BA English Literature 
  • BA English Literature and Creative Writing 
  • BA English Literature and History 
  • MA Language and Linguistics 
  • MA Applied Linguistics 
 • University of Southampton (No.13) 
  • BA English Language and Linguistics 
  • BA English and Modern Languages 
  • BA Language, Culture and Communication 
  • MA Applied Linguistics for Language Teaching 
  • MA English Language Teaching (TESOL) 
  • MA Languages and Cultures 
  • MA Translator and Professional Communication Skills 
 • University of Sheffield (No.17) 
  • BA English Language and Linguistics 
  • MA Applied Linguistics 
  • MA Language and Linguistics 
  • MA TESOL 
 • University of Reading (No.18) 
  • BA English Language and Linguistics 
  • BA English Language and Literature 
  • MA TESOL 
  • MA Applied Linguistics 
  • MSc Language Sciences 
 • University of Leeds (Top 25) 
  • BA English Language and Linguistics 
  • BA Linguistics  
  • BA Linguistics and Phonetics 
  • MA Linguistics 
 • University of Essex (Top 25) 
  • BA Linguistics 
  • MA Applied Linguistics 
  • MA Linguistics Studies 
  • MA Linguistics 
  • MA Psycholinguistics 
  • PhD Linguistics 
 • UWE Bristol (Top 25) 
  • BA (Hons) English Language and Linguistics 
  • MA TESOL 
 • Nottingham Trent University (Top 30) 
  • BA (Hons) English Language and Linguistics 
  • BA (Hons) History and Linguistics 
  • BA (Hons) Linguistics and Media 
  • BA (Hons) Linguistics and Philosophy 
  • MA Linguistics by Research 

*อ้างอิงจากการจัดอันดับสาขาวิชา Linguistics โดย The Complete Guide 2024 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้าน Linguistics ติด Top 15 ของออสเตรเลีย ** 

 • University of Melbourne (No.1) 
  • Bachelor of Arts (Major: Linguistics and Applied Linguistics) 
  • Master of Applied Linguistics 
 • Macquarie University (No.2) 
  • Bachelor of Linguistics and Language Sciences 
  • Bachelor of Arts and Bachelor of Linguistics and Language Sciences 
  • Bachelor of Science and Bachelor of Linguistics and Language Sciences 
  • Master of Applied Linguistics and TESOL 
  • Master of Applied Linguistics and TESOL and Master of Law 
  • Master of Applied Linguistics and TESOL and Master of Data Science 
  • Master of Applied Linguistics and TESOL and Master of Finance
  • Master of Applied Linguistics and TESOL and Master of Commerce
  • Master of Applied Linguistics and TESOL and Master of Marketing 
 • University of Sydney (No.3) 
  • Bachelor of Arts (Major: Linguistics) 
  • Master of Crosscultural and Applied Linguistics 
 • Australian National University (No.4) 
  • Bachelor of Arts  
  • Bachelor of Languages 
  • Master of General and Applied Linguistics 
  • Master of General and Applied Linguistics (Advanced) 
 • Monash University (No.7) 
  • Bachelor of Arts (Major: Linguistics and English Language) 
  • Master of Applied Linguistics 
 • UNSW Sydney (No.8) 
  • Bachelor of Arts (Major: Linguistics) 
  • Master of Applied Linguistics  
 • Griffith University (Top 15) 
  • Bachelor of Languages and Linguistics 
  • Bachelor of Arts  
  • Master of TESOL 
 • University of Adelaide (Top 15) 
  • Bachelor of Arts (Major: Linguistics) 
  • Master of Arts (Applied Linguistics) 

** อ้างอิงจากการจัดอันดับสาขาวิชา Linguistics โดย QS World University Rankings by Subject 2023 

* รายชื่อหลักสูตรข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาของ One Education เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม   


สนใจเรียนต่อ Linguistics ที่สหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลีย ติดต่อทีมงาน One Education เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เรายินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
Add Line: @one-edu  
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ 
สาขาชิดลม: 02-652-0718 
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328 
สาขาพระราม 2: 02-896-1445 

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia 

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร