แนะนำ 5 หลักสูตรสำหรับคนชอบเรียนเลข 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่ใคร ๆ ก็มองว่ายาก! ความจริงแล้วหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ และมีอาชีพรองรับมากมายหากเลือกสายถูกและตรงตามความถนัด เพราะหัวใจหลักในการเรียนหลักสูตรคณิตศาสตร์คือการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและนำทฤษฎีมาปรับใช้ในระบบอุตสาหกรรม 

นอกจากหลักสูตรคณิตศาสตร์จะสามารถผนวกเข้ากับอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว หลักสูตรคณิตศาสตร์ยังสามารถนำไปปรับใช้ในภาคธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน ซึ่งเป็นสาขาหลักที่ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ แต่หลายคนคาดไม่ถึง! 

หลักสูตรคณิตศาสตร์มีสาขาอะไรบ้าง?

หลังจากเกริ่นถึงความน่าสนใจของหลักสูตรนี้กันไปแล้ว เราลองมาดูกันดีกว่าว่าหลักสูตรนี้เขามีสาขาอะไรที่น่าเรียนบ้าง 

Pure Mathematics

เริ่มกันที่สาขาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ หรือ Pure Mathematics เป็นสาขาที่ศึกษาคณิตศาสตร์เชิงนามธรรมที่เน้นการศึกษาทฤษฎี ความสัมพันธ์ และหลักการ เช่น โครงสร้างและความสัมพันธ์ของตัวเลขและสมการ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการศึกษาหลักการต่าง ๆ ที่ได้มาจากการศึกษาในอดีตตั้งแต่ยุคกรีกเป็นต้นมา แต่ไม่ได้เน้นการนำวิธีคิดเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ซึ่งสาขานี้อาจจะดูเข้าถึงยากและโอกาสการทำงานค่อนข้างน้อย แต่ผลวิจัยจากการศึกษาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์สามารถนำไปเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยในสาขาอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เหมาะแก่การประกอบอาชีพนักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) 

Applied Mathematics 

สาขาถัดไปคือสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือ Applied Mathematics เป็นหนึ่งในสาขายอดนิยมสำหรับสายวิทย์ เพราะสาขานี้สามารถนำไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายสมชื่อสาขา! เป็นสาขาที่จะได้ใช้ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล และการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เช่น การใช้เครื่องมือวิเคราะห์สถิติ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม การสื่อสาร การวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตร เป็นต้น อาชีพรองรับก็สามารถต่อยอดได้หลากหลาย เช่น Quantitative Researcher, Data Engineer, Financial Analyst, Data Scientist และ Algorithm Specialist เป็นต้น 


🟢 สนใจเรียนต่อ University of Queensland สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


Mathematical Physics 

หลักสูตรฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ หรือ Mathematical Physics จะมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ที่จะเน้นการศึกษาทฤษฎี แต่เป็นทฤษฎีฟิสิกส์สมัยใหม่ (Modern Physical Theories) โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์สถิติ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ สมการ และกลศาสตร์ควอนตัม รวมถึงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะขั้นสูงในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในทางฟิสิกส์ อาชีพที่รองรับในอนาคต เช่น Simulation Engineer, Scientific Consultant, Quantitative Analyst และ Risk Modeler เป็นต้น 

Statistics 

หลักสูตรสถิติ หรือ Statistics เป็นหลักสูตรที่มีมาอย่างยาวนาน และเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอยู่เสมอ หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและการสร้างแบบจำลองของข้อมูล โดยจะผสมผสานทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน อีกทั้งหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์และพัฒนาทักษะทางเทคนิคด้านสถิติ เพื่อคาดคะเนและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก และงานวิจัยต่าง ๆ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนี้ ได้แก่ Customer Analyst, Data scientist, Applied statistician และ Quantitative Researcher เป็นต้น 


🟢 สนใจเรียนต่อ University of Queensland สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


Data Analytics and Operations Research 

สำหรับใครที่สนใจสายดาต้า มาทางนี้เลย! สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือ Data Analytics and Operations Research คือสาขาที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตร Data Analytics และ Statistics เปรียบเสมือนเหรียญคนละด้าน นั่นคือมีความคล้ายคลึงกัน แต่วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลนั้นแตกต่างกัน หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้ทั้งความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอัลกอริทึม ในการจัดเก็บและจัดการกับข้อมูลมหาศาล เพื่อนำไปแปรผลและใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการดำเนินงานทางธุรกิจ อาชีพที่น่าสนใจก็ได้แก่ Data Analyst, Data Architect, Business Analyst และ Analytics Engineer ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

หากใครที่กำลังสนใจเรียนต่อด้านคณิตศาสตร์ พี่ ๆ One Education ขอแนะนำ University of Queensland ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่ม Group of Eight ที่หลักสูตรคณิตศาสตร์ติดอันดับ ‘Top 10 ของประเทศออสเตรเลีย’ โดย QS World University Rankings by Subject 2022 และยังเปิดสอนหลักสูตรข้างต้นครบทั้ง 5 หลักสูตร นอกจากนี้ น้อง ๆ ยังสามารถเลือกวิชาโทซึ่งเป็นวิชาเลือกให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ควบคู่ตามความสนใจและอาชีพที่ต้องการในอนาคต เช่น Bioinformatics, Computational Science, Computer Science, Physics และ Statistics (สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ได้เลือกสาขาสถิติศาสตร์เป็นวิชาเอก) 


สนใจเรียนหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ University of Queensland สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อออสเตรเลียครบทุกขั้นตอนฟรี 
Add Line: @one-edu 
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 
โทรสอบถาม: 02-652-0718

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร