3 ข้อที่เด็ก (มองหา) ทุนออสเตรเลียควรรู้

scholarships

“ทุนการศึกษา” คือเงินทุนสนับสนุนที่แหล่งเงินทุน (เช่น มหาวิทยาลัย หรือ องค์กร) มีการจัดสรรสำหรับสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่าครองชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้สมัครเรียนหรือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี หรือมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อออสเตรเลีย พี่ ๆ ทีมงาน One Education มีคำแนะนำ 3 ข้อที่ควรรู้มาแบ่งปันกันค่ะ

1. ประเภทของทุนการศึกษา

อันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับประเภทของทุนการศึกษากันก่อน ทุนการศึกษาของประเทศออสเตรเลียแบ่งออกเป็นหลายประเภท ทั้งทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย และทุนของสถาบันเอกชนต่าง ๆ  ได้แก่

Australia Awards

ทุนการศึกษาที่มีจุดประสงค์ในการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ (DFAT) กรมการศึกษา และศูนย์การวิจัยการเกษตรนานาชาติแห่งออสเตรเลีย (ACIAR)

Destination Australia

ทุนที่รัฐบาลออสเตรเลียมอบให้นักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค (regional) ในแต่ละปีจะมอบทุนการศึกษามากกว่า 1,000 ทุนให้กับนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตร Certification IV, Diploma และระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยทุนการศึกษามีจำนวนสูงถึง AUD15,000 ต่อปี

Australian Government Research Training Program (RTP)

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

Australia APEC Women in Research Fellowship

ทุนการศึกษาที่สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพสตรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และยกระดับภาวะความเป็นผู้นำสตรีในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

Provider scholarships

ทุนการศึกษาที่สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียมอบให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผลการเรียนตรงตามที่สถาบันนั้น ๆ กำหนด

แหล่งข้อมูล: https://www.studyinaustralia.gov.au/English/Australian-Education/Scholarships

2. แหล่งข้อมูลในการทุนการศึกษา

 • เว็บไซต์ที่รวบรวมทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ เช่น Wegointer, Scholarship.in.th และ Dek-D เป็นต้น
 • เว็บไซต์หน่วยงานและบริษัทในประเทศไทย เช่น ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 • เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่สนใจโดยตรง
 • สอบถามกับศูนย์แนะแนวเรียนต่อออสเตรเลียซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียอย่างเป็นทางการกับ One Education Consulting แอดไลน์ @one-education

3. การสมัครทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีเกณฑ์การรับสมัครที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ เราจึงควรศึกษารายละเอียดของทุนการศึกษาให้ดีก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาในการสมัครและดูว่าทุนนี้เหมาะสมกับเราหรือไม่

 • ทุนสำหรับหลักสูตรอะไร – ควรดูว่าทุนนั้นสำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับไหนและสาขาอะไร เช่น Foundation, Diploma, Bachelor, Master หรือ PhD
 • ทุนสำหรับนักศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ – อย่าลืมดูว่าทุนนั้นเปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาสัญชาติออสเตรเลีย (Domestic Student) หรือนักศึกษาต่างชาติ (International Student)  หากเป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ควรดูว่าเป็นทุนสำหรับนักศึกษาทั่วโลกหรือกำหนดเฉพาะประเทศ เช่น เฉพาะนักศึกษาจาก EU หรือ นักศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น
 • จุดประสงค์ของทุน – ควรดูว่าทุนนั้นสำหรับนักศึกษาทั่วไป นักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี การแสดง หรือกีฬา
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร – เช่น เกรดเฉลี่ย, คะแนน IELTS, ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น
 • เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครทุน – เอกสารจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาการรับทุนการศึกษาว่าเป็นแบบไหน เช่น ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแบบอัตโนมัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไข (ในกรณีนี้ เราแค่ยื่นเอกสารการสมัครเรียนเท่านั้น) หากเป็นทุนการศึกษาที่ต้องยื่นสมัครแยกจากใบสมัครเรียน ทางมหาวิทยาลัยอาจขอให้เรายื่นใบสมัครทุนหลังจากได้รับใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขและ SOP ภายในกำหนกการรับสมัคร เป็นต้น
 • เงื่อนไขการให้ทุน – ควรดูว่าเป็นทุนที่ให้เพียงครั้งเดียวหรือให้ตลอดจนจบการศึกษา และควรดูข้อกำหนดในการรับทุนให้ละเอียด เพราะบางทุนอาจมีข้อกำหนดว่าผู้สมัครจะต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไปทุกเทอมถึงจะได้รับทุนให้ปีถัดไป
 • ประเภทของทุนการศึกษา – เช่น เป็นทุนให้เปล่าเต็มจำนวน หรือเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน แล้วครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยมั้ย
 • ลักษณะการรับสมัครทุน – ควรดูว่าทุนนั้นเป็นทุนที่ทางสถาบันการศึกษาพิจารณาให้แบบอัตโนมัติ หรือผู้สนใจสมัครต้องส่งใบสมัครทุนการศึกษาต่างหาก
 • วันปิดสมัครรับทุนการศึกษา – ตรวจสอบวันปิดรับสมัครทุนให้ดีเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวสมัครและเอกสารต่าง ๆ ล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม – เช่น สามารถสมัครรับทุนอื่นด้วยได้มั้ย เรียนจบแล้วจะต้องทำงานกับเจ้าของทุนหรือไม่ หรือต้องเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากนักศึกษาทั่วไปอะไรบ้าง เป็นต้น

รู้อย่างนี้แล้ว น้อง ๆ ที่อยากได้ทุนการศึกษาควรศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของทุนการศึกษานั้น ๆ ให้ดี เพื่อที่เราจะได้ดูทั้งความเหมาะสมของตัวเรา วางแผนและเตรียมตัวสมัคร จะได้ไม่พลาดทุนการศึกษาดี ๆ และใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ที่สุดสมกับที่เจ้าของทุนมอบโอกาสให้เรานะคะ


สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำได้กับพี่ ๆ ทีมที่ปรึกษาของ One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมถึงกลุ่ม Group of Eight ในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ พี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการเรียนต่อครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถาม: 02-652-0718

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

 

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร