เรียนต่อ Real Estate & Property Management 

หลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร หรือ Real Estate and Property Management เริ่มเข้ามามีบทบาทและถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรของหลายมหาวิทยาลัย เนื่องจากในปัจจุบัน ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า ที่ดิน บ้าน โรงงาน ที่พักอาศัยประเภทอื่น ๆ และอาคารพาณิชย์ รวมถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ทำให้วงการอสังหาริมทรัพย์ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และต้องการผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายละเอียดในการดำเนินการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น 

Real Estate & Property Management คืออะไร 

Real Estate & Property Management เป็นหลักสูตรที่มักจะถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรธุรกิจหรือหลักสูตรบริหาร แต่เนื้อหาการเรียนของหลักสูตรนี้จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ในทุก ๆ ด้าน เช่น การซื้อ-ขาย-เช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การประเมินทรัพย์สิน การจัดการสัญญาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาด การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจัดการการเงินและเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ 

ทักษะที่จะได้จากการเรียน Real Estate & Property Management 

ทักษะการสื่อสาร ทั้งด้านการเขียนที่ต้องใช้ทั้งในการเขียนประกาศและการร่างสัญญา การพูดที่จำเป็นในการเจรจาต่อรองและประสานงานกับทั้งบริษัท ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงทักษะการเล่าเรื่องและให้ข้อมูลที่กระชับ ชัดเจน 

ทักษะการบริหารเวลา เนื่องจากผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคารจะต้องดูแลรายการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก ที่มักจะมาพร้อมรายละเอียดและความต้องการที่แตกต่างกัน การจัดลำดับความสำคัญของเวลาและเนื้องานจึงจำเป็นอย่างมาก และนักศึกษาจะได้ฝึกฝนจากการเรียนในสาขานี้ 

ทักษะการแก้ไขปัญหาและจัดการความขัดแย้ง ในฐานะตัวกลางในการประสานงานเพื่อหาข้อตกลงระหว่างหลายฝ่าย นักศึกษาต้องมีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ เข้าอกเข้าใจ แก้ไขปัญหา และรักษาผลประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย 

ทักษะด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคนิคการตลาดพื้นฐาน เช่น การดึงจุดขายของอสังหาริมทรัพย์แต่ละรูปแบบ การเขียนประกาศลงบนสื่อโซเชียลมีเดีย หรือการถ่ายวิดีโอทัวร์สั้น ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ 

ตัวอย่างอาชีพเมื่อเรียนจบ 

  • Real Estate Agent 
  • Real Estate and Property Asset Manager 
  • Real Estate Investment Analyst 
  • Appraiser 
  • Business Broker 
  • Mortgage Broker 
  • Building Inspector / Surveyor  
  • Property Marketing Specialist  
  • Property Manager 
  • Property Development 

แนะนำมหาวิทยาลัยเรียนต่อ Real Estate & Property Management 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้าน Real Estate & Property Management 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้าน Real Estate & Property Management 

* รายชื่อหลักสูตรข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาของ One Education เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม 


สนใจเรียนต่อ Real Estate & Property Management ที่สหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลีย ติดต่อทีมงาน One Education เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เรายินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
Add Line: @one-edu  
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 
โทรสอบถาม: 02-652-0718 

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว 

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia  

Facebook: One Education  
Instagram: oneeducationthailand  
Twitter: One Education  
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร