เรียนต่อ Architecture

เรียนต่อ Architecture ที่ต่างประเทศ

ที่อยู่อาศัยถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของมนุษย์ ดังนั้น Architecture จึงมีความสำคัญอย่างมากกับชีวิตของเรา เพราะสถาปัตยกรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่การออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์และบรรยากาศในชีวิตของเราด้วย ถ้าหากอาคารหรือสถานที่มีการออกแบบที่เหมาะสม สวยงาม มีความสะดวกสบาย และปลอดภัย ก็จะสร้างความพึงพอใจและความรู้สึกที่ดีให้กับผู้ใช้งาน 

Architecture คืออะไร 

หลักสูตรสถาปัตยกรรม หรือ Architecture คือหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อฝึกฝนความรู้และทักษะทางวิชาการในด้านการออกแบบและวางแผนสถาปัตยกรรม โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริง เป็นสาขาวิชาที่เน้นไปที่การวิเคราะห์และการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและสังคม รวมถึงการศึกษาวิธีการออกแบบและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมต่าง ๆ การวิเคราะห์ลักษณะของสถาปัตยกรรมแต่ละรูปแบบ การใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ในการสร้างแบบจำลอง และการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบ ควบคุมงานก่อสร้าง และสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมจริง 

ทักษะที่จะได้จากการเรียน 

Architecture เป็นหลักสูตรที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยทักษะหลายประการ เพื่อให้สามารถออกแบบและวางแผนสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป 

ทักษะทางเทคนิค คือความเข้าใจในหลักการและเทคโนโลยีสำหรับการสร้างสรรค์และออกแบบสถาปัตยกรรม สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการเขียนแบบ เช่น AutoCad Architecture, Microstation และ Sketchup เพื่อผลิตชิ้นงานทางสถาปัตยกรรมตั้งแต่แบบ 2 มิติไปจนถึง 3 มิติ 

ทักษะการวางแผนและการจัดการโครงการ สถาปนิกต้องมีความสามารถในการวางแผนและจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม เช่น การวางแผนการจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการก่อสร้าง และการเตรียมเอกสารประกอบโครงการ 

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ สถาปนิกต้องมีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ 

ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา สถาปนิกที่ดีควรเข้าใจข้อกำหนด เงื่อนไข และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม เนื่องจากอาคารและสิ่งก่อสร้างแต่ละประเภทมีข้อจำกัดต่างกัน รวมถึงต้องออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพแวดล้อมของที่ตั้ง 

ตัวอย่างอาชีพเมื่อเรียนจบ 

 • Architect 
 • Landscape Architect 
 • Interior Architecture 
 • Urban and Regional Planner 
 • Civil Engineer 
 • Construction Manager 

รายได้สำหรับสายงาน Architecture 

สายงานด้าน Architecture สามารถเป็นได้ทั้งการรับราชการ ทำงานในบริษัทเอกชน และประกอบงานอิสระ โดยรายได้เริ่มต้นสำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 18,000 – 25,000 บาทต่อเดือน แต่ยังสามารถมีโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพจนไปถึงระดับ Architect Director ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 90,000 – 120,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ขนาด และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงอัตราการคิดค่าบริการเป็น % สำหรับสถาปนิกอิสระ 

แนะนำมหาวิทยาลัยเรียนต่อ Architecture

ตัวอย่างรายชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้าน Architecture 

 • Coventry University 
  • BSc (Hons) Architecture 
  • BSc (Hons) Interior Architecture and Design 
  • BSc (Hons) Architecture and Technology 
  • BSc (Hons) Architectural Engineering 
  • March Architecture 
  • MSc Architecture Technology 
  • MSci Architectural Design and Technology 
  • MA Interior Design 
 • Loughborough University 
  • BArch (Hons) Architecture 
  • BSc Urban Planning 
  • BEng (Hons) Architectural Engineering 
  • MEng (Hons) Architectural Engineering 
  • MPlan Urban Planning 
 • University College London (UCL)  
  • BSc Architecture 
  • MSci Architecture 
 • University of Nottingham 
  • BArch Architecture 
  • March Architecture 
  • MEng Architecture and Environmental Design 
 • University of Reading 
  • BSc Architecture 
  • MArch Architecture 
 • University of Sheffield ⭐ 
  • BA Architecture 
  • BSc Landscape Architecture 
  • MArch Architecture 
  • MA Professional Landscape Architecture 
 • UWE Bristol 
  • BSc (Hons) Architecture 
  • BSc (Hons) Architectural Technology and Design 
  • BSc (Hons) Architecture and Environmental Engineering 
  • BA (Hons) Interior Architecture 
  • March Architecture 

มหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่ม Russell Group ของสหราชอาณาจักร 

ตัวอย่างรายชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้าน Architecture 

 • University of Melbourne 🦘 
  • Bachelor of Design (Major: Architecture / Construction / Landscape Architecture) 
  • Master of Architecture 
  • Master of Architecture / Master of Construction Management 
  • Master of Architecture / Master of Landscape Architecture 
  • Master of Architecture / Master of Property 
  • Master of Architecture / Master of Urban Cultural Heritage 
  • Master of Architecture / Master of Urban Design 
  • Master of Architecture / Master of Urban Planning 
  • Master of Urban Cultural Heritage 
 • RMIT University  
  • Bachelor of Architectural Design 
  • Master of Architecture 
 • University of Sydney 🦘 
  • Bachelor of Architecture and Environment 
  • Bachelor of Design in Architecture 
  • Bachelor of Design / Bachelor of Advanced Studies (Interaction Design) 
  • Bachelor of Design (Interaction Design) 
  • Bachelor of Design in Architecture / Master of Architecture 
  • Master of Architecture 
  • Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) 
  • Master of Architectural Science (High Performance Buildings) Master of Architectural Science (Illumination Design) 
  • Master of Architectural Science (Sustainable Design) 
  • Master of Design (Design Innovation) (Strategic Design) 
  • Master of Design (Design Innovation) 
  • Master of Design (Strategic Design) 
  • Master of Heritage Conservation 
  • Master of Interaction and Electronic Arts 
  • Master of Transport 
  • Master of Urban Design 
  • Master of Urban Design and Regional Planning 
  • Master of Urbanism (Heritage Conservation) 
  • Master of Urbanism (Urban Design) 
  • Master of Urbanism (Urban Design and Regional Planning) 
 • UNSW Sydney 🦘 
  • Diploma in Architecture 
  • Bachelor of Architectural Studies 
  • Bachelor of Interior Architecture (Honours) 
  • Bachelor of Landscape Architecture (Honours) 
  • Master of Architecture 
  • Master of Landscape Architecture 
 • Curtin University 
  • BArch Architectural Science 
  • B-INTARCH Interior Design 
  • Master of Architecture 
 • Queensland University of Technology (QUT) 
  • Bachelor of Design (Architecture) 
  • Bachelor of Design (Interior Architecture) 
  • Bachelor of Design International (Architecture) 
  • Bachelor of Design International (Interior Architecture) 
  • Bachelor of Design (Landscape Architecture) 
  • Bachelor of Architectural Design 
  • Bachelor of Design (Architecture) / Bachelor of Engineering (Honours) 
  • Bachelor of Design (Architecture) / Bachelor of Business 
  • Bachelor of Design (Architecture) / Bachelor of Property Economics 
  • Bachelor of Design (Architecture) / Bachelor of Urban Development (Honours) (Construction Management) 
  • Bachelor of Design (Interior Architecture) / Bachelor of Property Economics 
  • Bachelor of Design (Interior Architecture) / Bachelor of Business 
  • Bachelor of Design (Landscape Architecture) / Bachelor of Business 
  • Bachelor of Design (Landscape Architecture) / Bachelor of Science 
  • Master of Architecture 
 • University of Queensland 🦘 
  • Bachelor of Architectural Design 
  • Bachelor of Design 
  • Master of Architecture 
  • Master of Urban Development and Design 
 • University of Technology Sydney (UTS) 
  • Bachelor of Landscape Architecture (Honours) 
  • Bachelor of Design in Architecture  
  • Bachelor of Design in Architecture (Honours) 
  • Bachelor of Design in Interior Architecture 
  • Bachelor of Design in Interior Architecture (Honours) 
  • Bachelor of Design in Architecture / Bachelor of Creative Intelligence and Innovation 
  • Bachelor of Design in Architecture / Master of Architecture 
  • Bachelor of Design in Interior Architecture / Bachelor of Creative Intelligence and Innovation 
  • Bachelor of Design in Interior Architecture / Bachelor of International Studies 
  • Master of Architecture 
  • Master of Architecture (Research) 
  • Master of Landscape Architecture 
  • Graduate Diploma in Architecture 
  • Graduate Diploma in Landscape Architecture 
  • Graduate Certificate in Architecture 
  • Graduate Certificate in Landscape Architecture 

🦘 มหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่ม Group of Eight ของประเทศออสเตรเลีย 

* รายชื่อหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสนใจเรียนต่อหลักสูตร Achitecture สามารถติดต่อพี่ ๆ One Education เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม 


สนใจเรียนต่อ Architecture ที่สหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลีย ติดต่อทีมงาน One Education เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เรายินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
Add Line: @one-edu  
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 
โทรสอบถาม: 02-652-0718

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร