แนะนำ 5 หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Western Australia

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย (University of Western Australia) เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในเมืองเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย Top 8 ในกลุ่ม Group of Eight ของประเทศออสเตรเลีย รวมถึงติดอันดับใน Top 100 มหาวิทยาลัยของโลกอีกด้วย (QS World University Rankings 2023

นอกจาก University of Western Australia จะมีชื่อเสียงในด้านการสอน การวิจัย และในกลุ่มนายจ้างแล้ว มหาวิทยาลัยยังตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ธ ซึ่งเป็นเมืองติดทะเล มีบรรยากาศผ่อนคลาย ปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร ทำให้เพิร์ธเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เหมาะแก่การศึกษาในออสเตรเลีย อีกทั้งยังมีแสงแดดแทบตลอดทั้งปีคล้ายกับเมืองไทย การปรับตัวในเรื่องสภาพอากาศจึงไม่ยากเลยสำหรับนักเรียนไทย  

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาหลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Western Australia พี่ ๆ One Education ขอแนะนำ 5 หลักสูตรยอดฮิต มาอ่านต่อกันเลยว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง  

1. Master of Commerce 

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านธรุกิจ และเรียนรู้เจาะลึกในหัวข้อเฉพาะ ซึ่งหลักสูตร Master of Commerce ของ University of Western Australia มี Specialisation ให้เลือก 8 สายด้วยกัน ได้แก่ Accounting, Business Information and Logistics Management, Economics, Employment Relations, Finance, Human Resource Management, Management และ Marketing นอกจากนี้ ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านธุรกิจมาก่อนก็สามารถเรียนได้ เพราะหลักสูตรนี้จะให้ความรู้ในเรื่องพื้นฐานตั้งแต่เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน การตลาด การจัดการธุรกิจระดับโลก และจริยธรรมทางธุรกิจ 

 • UWA Business School ได้การรับรองมาตรฐานระดับจาก EQUIS และ AACSB 

 ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ 

 • Introduction to Global Business 
 • Principles for Responsible Management 
 • Principle of Auditing – Accounting specialisation 
 • Business Intelligence – Business Information and Logistics Management specialisation 
 • Applied Project Management – Management specialisation 
 • Big Data in Marketing – Marketing specialisation 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ Master of Commerce 

ความรู้เฉพาะด้านและทักษะทั่วไปที่ผู้เรียนได้รับจากหลักสูตรนี้ ทำให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในด้านเฉพาะทางที่เรียนมาหรือในตำแหน่งงานอาวุโส เช่น เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือการตลาด ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ผู้สอบบัญชี นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้จัดการโครงการ หรือแม้แต่เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัย  

ระยะเวลาเรียน: 1.5 – 2 ปี  
รอบการรับสมัคร: กรกฎาคมปี 2023 และ กุมภาพันธ์ปี 2024 
คะแนน IELTS: IELTS Academic overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6.0 
ค่าเรียนปี 2023: A$88,400 ต่อปี (ประมาณ 2,121,600 บาทต่อปี)  

2. Master of Applied Finance 

หลักสูตรการเงินประยุกต์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะขั้นสูงทางการบริหารการเงิน เพื่อรองรับอาชีพที่มีความต้องการในธุรกิจทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการธนาคาร ประกันภัย หรือ การจัดการการลงทุนและหุ้น นอกจากนี้ หลักสูตร Master of Applied Finance ของ University of Western Australia ยังได้การรับรองให้เป็นมหาวิทยาลัยพันธมิตรของสถาบัน CFA Institute University Affiliation Program โดยเนื้อหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับ CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK) ถึง 70% รวมถึงยังปลูกฝังมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ (CFA Institute Code of Ethics and Standards of Practice) เพื่อปูทางให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบเป็น Chartered Financial Analyst (CFA) ซึ่งเป็นคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับระดับสากล 

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีเอกการเงินมาก่อน สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ ซึ่งจะมีวิชาเลือก ได้แก่  Financial Statement Analysis and Business Valuation, Finance Essentials, International Financial Analysis และ Investments  

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ 

 • Digital Finance 
 • Trading and Markets 
 • Funds Management 
 • Venture Capital 
 • Case Studies in Finance 

อาชีพตัวอย่างหลังเรียนจบ Master of Applied Finance 

 • Auditor 
 • Finance Broker 
 • Finance Manager 
 • Credit and Loans Officer 
 • Finance Investment Adviser 
 • Finance Market Dealer 
 • Insurance Broker 
 • Policy Analyst 

ระยะเวลาเรียน: 1.5 – 2 ปี  
รอบการรับสมัคร: กรกฎาคมปี 2023 และ กุมภาพันธ์ปี 2024 
คะแนน IELTS: IELTS Academic overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6.0 
ค่าเรียนปี 2023: A$92,000 ต่อปี (ประมาณ 2,208,000 บาทต่อปี)  


🟢 สนใจเรียนต่อ University of Western Australia สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


3. Master of Business Analytics 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีความเข้าใจและมีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และแปลความหมายข้อมูลเชิงลึก มีทักษะเชิงเทคนิคในการใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเข้าใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ วิชา Business Analytics Industry Project ที่ผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา และวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจจริง 

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ 

 • Fundamentals of Business Analytics 
 • Data Storytelling 
 • Business Analytics Industry Project 
 • Programming for Business 
 • Digital Marketing  

อาชีพตัวอย่างหลังเรียนจบ Master of Business Analytics 

 • Data Analyst 
 • Business Analyst 
 • Market Economist / Analyst 
 • Financial Analyst 
 • Business Intelligence Analyst 
 • Data Consultant 
 • Insights Analyst 

ระยะเวลาเรียน: 1.5 – 2 ปี  
รอบการรับสมัคร: กรกฎาคมปี 2023 และ กุมภาพันธ์ปี 2024 
คะแนน IELTS: IELTS Academic overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6.0 
ค่าเรียนปี 2023: A$87,200 ต่อปี (ประมาณ 2,092,800 บาทต่อปี)  

4. Master of Data Science 

หลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้มีความรู้และทักษะในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อน เพื่อนำข้อมูลมาตัดสินใจในเชิงธุรกิจ โดยหลักสูตรนี้ได้รับการออบแบบร่วมกับ Industry Partner เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ที่ใช้ได้จริงหลังเรียนจบ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีชมรมสำหรับสาย Geek เพื่อทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ และรุ่นพี่ที่มีความสนใจตรงกัน รวมถึงสร้าง Connection กับคนในวงการ Data Science เช่น ชมรม UWA Data Science Student, ชมรม Computer Science Student, กลุ่มแฮคสายขาว Ethical Hacker Group และ UWA Programming Competition Society (PCS) 

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนจบมาไม่ตรงสาย สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้แต่ต้องเรียนวิชาพื้นฐานเสริมก่อนเรียนวิชาหลัก ได้แก่ Computational Thinking with Python, Relational Database Management Systems, Analysis of Experiments และ Analysis of Observations 

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ 

 • Computational Data Analysis 
 • Open Source Tools and Scripting 
 • Data Warehousing 
 • Machine Learning  
 • Data Science Capstone Project 

อาชีพตัวอย่างหลังเรียนจบ Master of Data Science 

 • Analyst 
 • Business Intelligence Analyst 
 • Management Consultant 
 • Managing Director 
 • Market Research Analyst 

ระยะเวลาเรียน: 1.5 – 2 ปี  
รอบการรับสมัคร: กรกฎาคมปี 2023 และ กุมภาพันธ์ปี 2024 
คะแนน IELTS: IELTS Academic overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6.0 
ค่าเรียนปี 2023: A$87,600 ต่อปี (ประมาณ 2,102,400 บาทต่อปี)  

5. Master of Business Psychology 

เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยา การสร้างสถานที่ทำงานที่ดีเพื่อช่วยให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงาน ดังนั้นหลักสูตรนี้จะครอบคลุมทั้งเรื่องการวิจัยในองค์กร การประเมินทางจิตวิทยาในองค์กร การพัฒนาทักษะและอบรมพนักงาน การออกแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในองค์กร รวมไปถึงการพัฒนาและสร้างทีมงาน 

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนจบมาตรงสายจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานเสริม ได้แก่ Psychology Foundations: Mind and Brain, Psychology Foundations: Behaviour in Context, Data Use in Science และ The Conduct, Ethics and Communication of Science 

 • หลักสูตร Psychology ของ University of Western Australia ได้รับยกย่องว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และ ติดอันดับ Top 50 ของโลก (QS World University Rankings by Subject 2021

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ 

 • People Analytics 
 • Organisational Development and Change 
 • Organisational Consultancy Case Study 
 • Professional Skills 
 • Work Design 
 • Psychology of Training 

อาชีพตัวอย่างหลังเรียนจบ Master of Business Psychology 

 • Business Administration Manager 
 • Human Resource Professional 
 • Learning and Development Officer 
 • Business Advisor / Analyst 
 • People and Cultural Advisor / Leader 

ระยะเวลาเรียน: 2 ปี  
รอบการรับสมัคร: กรกฎาคมปี 2023 และ กุมภาพันธ์ปี 2024 
คะแนน IELTS: IELTS Academic overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6.0 
ค่าเรียนปี 2023: A$81,800 ต่อปี (ประมาณ 1,963,200 บาทต่อปี)  


สนใจเรียนต่อ University of Western Australia สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อออสเตรเลียครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร