รวม! ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองเมลเบิร์น ปีการศึกษา 2023

ทุนเรียนต่อเมลเบิร์น 2023

Monash University

ทุน Monash University 2023

International Merit Scholarship

🎓 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

💰 มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน AUD$10,000 ต่อปี หรือ ประมาณ 240,000 บาท (จำนวน 31 ทุน)

การพิจารณาผู้ได้รับทุน

 • มีผลการเรียนดี
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก Monash University
 • เขียนเรียงความจำนวน 500 คำ แนะนำตัวเองและอธิบายว่าทำไมควรได้รับทุนนี้
 • ผู้สนใจรับทุนจะต้องส่งใบสมัครรับทุนภายในวันที่กำหนด

วันปิดรับสมัคร

 • รอบที่ 1: ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2022
 • รอบที่ 2: ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2022
 • รอบที่ 3: ภายในวันที่ 15 มกราคม 2023
 • รอบที่ 4: ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2023
 • รอบที่ 5: ภายในวันที่ 15 เมษายน 2023
 • รอบที่ 6: ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2023

🟢 สนใจเรียนต่อ Monash University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


RMIT University

ทุน RMIT University 2023

Academic Excellence Scholarships for Southeast Asia

🎓 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

💰 มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน AUD$5,000 หรือ ประมาณ 120,000 บาท (จำนวน 20 ทุน)

การพิจารณาผู้ได้รับทุน

 • เป็นนักเรียนไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและ GPA ผ่านตามเกณฑ์การรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก RMIT University
 • ผู้สมัครจะต้องไม่ได้รับทุนอื่น
 • ผู้สนใจรับทุนจะต้องส่งใบสมัครรับทุนภายในวันที่กำหนด

วันปิดรับสมัคร

 • สำหรับ Semester 1 ปี 2023 ส่งใบสมัครรับทุนภายในวันที่ 31 มกราคม 2023
 • สำหรับ Semester 2 ปี 2023 ส่งใบสมัครรับทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2023

STEM Scholarships for Southeast Asia

🎓 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

💰 มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน AUD$10,000 หรือ ประมาณ 240,000 บาท (จำนวน 15 ทุน)

การพิจารณาผู้ได้รับทุน

 • เป็นนักเรียนไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและ GPA ผ่านตามเกณฑ์การรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ส่ง Personal Statement ประมาณ 200 คำ หรือ วิดีโอ 60-90 วินาที แนะนำตัวเองและอธิบายว่าทำไมควรได้รับทุนนี้ รวมถึงเหตุผลที่ว่าทำไมมหาวิทยาลัยควรเลือกคุณเป็น RMIT Ambassador
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก RMIT University
 • ผู้สนใจรับทุนจะต้องส่งใบสมัครรับทุนภายในวันที่กำหนด

วันปิดรับสมัคร

 • สำหรับ Semester 1 ปี 2023 ส่งใบสมัครรับทุนภายในวันที่ 31 มกราคม 2023
 • สำหรับ Semester 2 ปี 2023 ส่งใบสมัครรับทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2023

🟢 สนใจเรียนต่อ RMIT University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


Swinburne University of Technology

ทุน Swinburne University 2023

Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarships

🎓 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 30% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับ GPA)

การพิจารณาผู้ได้รับทุน

 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและ GPA ผ่านตามเกณฑ์การรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับใบสมัคร

Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarships

🎓 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรระดับปริญญาโท

💰 มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 30% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับ GPA)

การพิจารณาผู้ได้รับทุนเบื้องต้น

 • เรียนจบปริญญาตรี
 • มี GPA ผ่านตามเกณฑ์การรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับใบสมัคร

George Swinburne Postgraduate STEM Scholarships 

🎓 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร STEM ดังต่อไปนี้

 • Master of Business Information Systems 
 • Master of Construction and Infrastructure Management 
 • Master of Construction Management Practice (and combined degrees) 
 • Master of Cybersecurity 
 • Master of Data Science 
 • Master of Engineering Practice (all specialisations and combined degrees) 
 • Master of Engineering Science (all specialisations) 
 • Master of Financial Technologies 
 • Master of Information Technology 
 • Master of Professional Engineering 
 • Master of Science (Biotechnology) 
 • Master of Supply Chain Innovation 

💰 มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน 30% ต่อปี และ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

การพิจารณาผู้ได้รับทุน

 • เรียนจบปริญญาตรี
 • มี GPA ผ่านตามเกณฑ์การรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับใบสมัคร

Swinburne International Excellent Pathway Scholarships 

🎓 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยสวินเบิร์น

💰 มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน AUD$2,500 – AUD$4,000 (ประมาณ 60,000 – 96,000 บาท) 

การพิจารณาผู้ได้รับทุน

 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและ GPA ผ่านตามเกณฑ์การรับสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับใบสมัคร

🟢 สนใจเรียนต่อ Swinburne University of Technology สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


University of Melbourne

ทุน University of Melbourne 2023

International Undergraduate Scholarship

🎓 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี

💰 มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน 50% หรือ AUD$10,000 (ประมาณ 240,000 บาท)

การพิจารณาผู้ได้รับทุน

 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับใบสมัคร

Commerce Global Scholarship

🎓 สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี Bachelor of Commerce

💰 มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน 20%

การพิจารณาผู้ได้รับทุน

 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับใบสมัคร
 • มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการได้ทุนกับผู้สมัครในใบตอบรับ โดยผู้สมัครเรียนในรอบ Semester 1 ปี 2023 จะได้รับการแจ้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2023 ส่วนผู้ที่สมัครเรียนรอบ Semester 2 ปี 2023 จะได้รับการแจ้งภายในเดือนมิถุนายนปี 2023

🟢 สนใจเรียนต่อ University of Melbourne สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


** ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **


สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อ Australia ครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถาม: 02-652-0718

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร