แนะนำ 5 หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ Northumbria University 

หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ Northumbria University 

มหาวิทยาลัยนอร์ธัมเบรีย (Northumbria University) เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ มีอยู่ด้วยกัน 3 วิทยาเขต ได้แก่ Newcastle City Campus ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองนิวคาสเซิล, Coach Lane Campus ที่ห่างจากใจกลางเมืองนิวคาสเซิลไปประมาณ 3 ไมล์ และ London Campus ในลอนดอน มหาวิทยาลัย Northumbria ขึ้นชื่อในเรื่องของศิลปะ การกีฬา และการวิจัย โดยในปี 2021 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 23 ของสหราชอาณาจักรในด้านการวิจัยตามรายงานของ Research Excellence Framework อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีของสหราชอาณาจักรในปี 2022 อีกด้วย 

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาหลักสูตรปริญญาโทที่ Northumbria University ทาง One Education ก็มีหลักสูตรที่น่าสนใจมาแนะนำกันถึง 5 หลักสูตร มาดูรายละเอียดกันเลยค่ะว่ามีหลักสูตรอะไรบ้าง 

1. MA Communication Design

หลักสูตรปริญญาโทในด้านการออกแบบสื่อสารที่มุ่งเน้นไปในด้านการวิจัยและการปฏิบัติงานด้านการออกแบบร่วมสมัยให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มมูลค่าของการออกแบบการสื่อสารได้ ซึ่งหัวข้อการเรียนจะครอบคลุมตั้งแต่ Typography, Interaction Design, Branding ไปจนถึง User Experience นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนจะได้ทำโครงงานในสตูดิโอที่ทันสมัยของ School of Design กับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน และฝึกทักษะ Soft Skills ที่จำเป็นต่อสายอาชีพ เช่น การสื่นสาร การคิดเชิงวิพากษ์ การนำเสนองาน การทำงานเป็นทีม รวมไปถึงการจัดการเวลา 

* Northumbria School of Design มีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ First-class ไม่ว่าจะเป็น Bookmaking Studio, Letterpress Studio, Screen Printing Studio, Phototype Lab, Design Studio และ Virtual Reality Suite 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ 

 • Situating Practice 
 • Challenging Boundaries 
 • Changing Direction 
 • Academic Language Skills for Design & Fashion 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

ผู้ที่สำเร็จปริญญาโทในหลักสูตรนี้สามารถทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่าง ๆ ได้หลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบบริการและข้อมูล การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interaction Design) การสร้างแบรนด์และออกแบบประสบการณ์สำหรับผู้ใช้งาน (Branding and User Experience) เอเจนซี่โฆษณา ธุรกิจสตาร์ทอัพ ภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี ผ่านการเรียนแบบกลุ่ม สัมมนา เข้าร่วมเวิร์กชอป และปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการเรียนผ่านการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เขียนรายงานทางวิชาการ และการนำเสนอหน้าชั้น ขึ้นอยู่กับรายวิชา นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเข้าใช้งานสตูดิโอที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ เช่น Design Studio, Screen Printing Studio, Prototyping Studuio และ Virtual Reality Studio เป็นต้น 
รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น กราฟิกดีไซน์ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ แอนิเมชัน การออกแบบภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ การสื่อสาร และ การโฆษณา เป็นต้น 
ค่าเรียนปี 2024: £18,250 (ประมาณ 821,250 บาท)   

2. MA Fashion Design

หลักสูตรปริญญาโทในด้านการออกแบบแฟชั่นของมหาวิทยาลัย Northumbria ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีความโดดเด่นมากที่สุด เพราะเป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิดเกี่ยวกับแฟชั่น และก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ เพื่อให้ผู้เรียนทันกับเทรนด์แฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

หลักสูตรนี้จะมีสาขาวิชาให้เลือกด้วยกัน 5 สาขา ได้แก่ MA Fashion Design (Womenswear), MA Fashion Design (Menswear), MA Fashion Design (Performancewear) และ MA Fashion Design (Sustainableand Ethical)  

* Northumbria Univesity ได้รับการจัดอันดับที่ 12 ใน UK สำหรับหลักสูตร Fashion & Textiles โดย Guardian University League Table 2024 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ 

 • Design Thinking 
 • Design Process 
 • Fashion Design Proposal 
 • Fashion Design Experimentation 
 • Academic Language Skills for Design & Fashion 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

ผู้ที่สำเร็จปริญญาโทในหลักสูตรนี้สามารถเข้าทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นดีไซน์ โดยเฉพาะบริษัทระดับสูงหลายแห่งตั้งแต่แบรนด์ชั้นนำไปจนถึงแบรนด์ดีไซเนอร์ชื่อดัง หรืออาจเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และด้วยมหาวิทยาลัย Northumbria ได้เปิดสอนด้านแฟชั่นที่ยาวนานกว่า 65 ปี ทำให้มหาวิทยาลัยมีพันธมิตรมากมายในวงการแฟชั่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่พร้อมจะให้ผู้เรียนไได้แสดงความสามารถทางด้านแฟชั่นอย่างเต็มที่   

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี การเรียนส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้ผ่านการทำโปรเจกต์ (Project-Based Learning) ในสตูดิโอที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ รวมถึงการทำวิจัยผ่านการออกแบบ นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรจุวิดีโอการบรรยาย สัมมนา และสามารถติดต่ออาจารย์เพื่อรับคำแนะนำในแต่ละโปรเจกต์ 
รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ค่าเรียนปี 2024: £18,250 (ประมาณ 821,250 บาท)   

3. MA Multidisciplinary Innovation

หลักสูตรนี้จะให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านนวัตกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการวิจัยและพัฒนาข้อมูลเชิงลึก การพัฒนากลยุทธ์และการสื่อสาร การทำงานร่วมกันภายในทีม ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาและสามารถคิดค้นการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยการใช้นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงต่อปัญหาทางสังคม องค์กร และธุรกิจเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติ บริษัทสตาร์ทอัพในท้องถิ่น รวมไปถึงองค์กรการกุศล  

* หลักสูตรได้รับการรับรองจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ 

 • Design-Led Innovation Practice 
 • Strategic Innovation Practice 
 • Responsible Innovation Practice 
 • Academic Language Skills for Design & Fashion 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาผู้ที่สำเร็จจากศึกษาในทักษะด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความเข้าใจในบุคลิกภาพของตนเองและโอกาสในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเติบโตในสายงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนอาจจะได้รับบทบาทอาวุโสในองค์กร เช่น Innovation Strategy Consultant, Creative Account Manager, Innovation Manager หรือ Market Project Manager เป็นต้น รวมไปถึงการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง และการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี ผ่านการเรียนแบบกลุ่ม สัมมนา เข้าร่วมเวิร์กชอป และปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการเรียนผ่านการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และการทำ Project Reports 
รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ค่าเรียนปี 2024: £18,250 ปอนด์ (ประมาณ 821,250 บาท)   

4. MSc Digital Marketing

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการตลาดดิจิทัลนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการตลาดดิจิทัลที่เกิดขึ้นในการทำตลาดยุคปัจจุบันและอนาคต โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทั้งการคิดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ การทำ Customer Journey การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO) การทำโฆษณาออนไลน์แบบ Pay-Per-Click การทำและวางแผน Content Marketing การใช้งาน Google Analytics และ Search Console การใช้งาน Google Tag Manager เป็นต้น รวมไปถึงการทำการตลาดบนมือถือ (Mobile Marketing) 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ 

 • Marketing Metrics and Analysis 
 • Research Methods and Analytics for Business Practice 
 • Academic Language Skills for Postgraduate Business Students 
 • Leadership and Management Development 
 • Strategic Marketing in the Digital Era 
 • The Digital Customer Journey: Data, Profiling and CRM 
 • Digital Campaign Management and Media 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองโดย Chartered Institute of Marketing (CIM) และ Institute of Data – การตลาด (IDM) ซึ่งเป็นสององค์กรวิชาชีพชั้นนำของโลกในสาขาการตลาด การเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ และประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้าในด้านอาชีพการตลาด ด้วยศักยภาพและทักษะที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้  

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี ผ่านการเรียนแบบกลุ่ม สัมมนา เข้าร่วมเวิร์กชอป การปฏิบัติงานจริง และการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาและผู้มีประสบการณ์ในแต่ละองค์กร นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการเรียนผ่านการทำรายงานเดี่ยว รายงานทางธุรกิจ และวิทยานิพนธ์ (Dissertation) 
รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรธุรกิจมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ค่าเรียนปี 2024: £19,750 ปอนด์ (ประมาณ 888,750 บาท)   

5. MSc Entrepreneurship and Innovation Management

หลักสูตรปริญญาโทสาขาผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรมของ Northumbria University เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้เฉพาะทาง รวมไปถึงความสามารถที่จำเป็นในด้านธุรกิจและการจัดการ ซึ่งจะเน้นไปที่หลักการและแนวปฏิบัติที่ใช้จริงภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งวิธีการทำงานร่วมกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา รวมถึงการเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในเชิงปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงสาขาธุรกิจและการจัดการ   

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ 

 • Research Methods and Analytics for Business Practice 
 • Entrepreneurship & Innovation Challenge 
 • Entrepreneurship and Sustainable International Development 
 • Digital Innovation and Enterprise 
 • Contemporary Issue in Entrepreneurship 
 • Innovation and Creativity 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

ผู้ที่สำเร็จปริญญาโทในหลักสูตรนี้จะมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในด้านสาขาธุรกิจและการจัดการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตนเอง การเป็นนักวิชาการชั้นนำ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้นำภายในองค์กร รวมไปถึงการได้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งงานหรือสาขาอาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้น  

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี ผ่านการเรียนแบบกลุ่ม สัมมนา เข้าร่วมเวิร์กชอป การอภิปรายกรณีศึกษา และการทำวิจัย นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการเรียนผ่านการทำรายงานเดี่ยว และโปรเจกต์กลุ่ม 
รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรธุรกิจมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ค่าเรียนปี 2024: £19,750 ปอนด์ (ประมาณ 888,750 บาท)   


*ราคาข้างต้นอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 45 บาท ณ เดือนธันวาคม 2023 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 


น้อง ๆ คนไหนสนใจเรียนต่อปริญญาโทที่ Northumbria University สามารถขอคำแนะนำและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ ทีมงาน One Education ได้ทุกสาขา เราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและยินดีให้บริการฟรีทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียวเพื่อให้การเรียนต่อ UK ของน้อง ๆ เป็นเรื่องง่าย! 
Add Line: @one-edu 
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร