Australia is calling เดินทางเข้าออสเตรเลียกันเถอะ

เดินทางเข้าออสเตรเลีย

หลังจากที่ออสเตรเลียปิดประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ มีนาคม 2020 ในที่สุดออสเตรเลียก็ได้ฤกษ์นำนักเรียนต่างชาติที่ถือ Student Visa Subclass 500 กลับเข้าประเทศออสเตรเลียอีกครั้งเริ่ม 1 ธันวาคม 2021 นี้นะคะ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

โปรดตรวจสอบสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการเดินทางและเช็กข้อมูลกับมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียนด้วยนะคะ ว่ารัฐที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เปิดพรมแดนหรือยัง และเมื่อเดินทางถึงแล้วต้องกักตัวหรือไม่ เพราะแต่ละรัฐจะมีมาตรการแตกต่างกัน

ณ วันที่ 23/11/2021 เฉพาะรัฐ NSW, Victoria และ Australia Capital Territory เท่านั้น ที่เมื่อนักเรียนต่างชาติเดินทางถึงไม่ต้องกักตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทาง

โปรดเช็กและอ่านข้อมูลแบบเต็ม “What I need to do before I travel” ได้ที่ คลิก

1. หนังสือเดินทาง (Passport) (หากอายุ Passport เหลือน้อยกว่า 1 ปี ควรทำเล่มใหม่และอัฟเดทหมายเลขหนังสือเดินทางใหม่ให้เข้ากับวีซ่านักเรียน)

2. วีซ่านักเรียน (Student Visa 500 grant letter)

3. ต้องฉีดวัคซีนโควิด – 19 ที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียให้การรับรองครบเรียบร้อย กรุณาอ่าน คลิก

🔴 อย่าลืมขอ วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine passport) ผ่าน “หมอพร้อม” หัวข้อ International Certificate หรือ ติดต่อ 1422 – สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ Passport และ สำเนาการฉีดวัคซีนโควิด-19

โดยจะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็มอย่างน้อย 14 วัน โดยแต่ละเข็มต้องเป็นวัคซีนดังต่อไปนี้

  • AstraZeneca Vaxzevria
  • AstraZeneca Covishield
  • Pfizer/Biontech Comirnaty
  • Moderna Spikevax
  • Sinovac Coronavac
  • Bharat Biotech Covaxin
  • Sinopharm BBIBP-CorV (สำหรับผู้ที่มีอายุ 18- 60 ปี)
  • หรือ Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID Vaccine 1 เข็ม

จะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ข้างต้นโดยครบถ้วนเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง

4. ต้องทำ Australia Travel Declaration อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย – สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นขอ ได้แก่ ข้อมูลหนังสือเดินทาง / หลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียให้การรับรองและกำหนด / ตั๋วเครื่องบิน / ที่อยู่ในออสเตรเลีย / ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น 

5. ต้องตรวจ PCR Test ภายใน 3 วันก่อนวันเดินทาง และจะต้องโชว์หลักฐานผลการตรวจโควิดเป็นลบให้กับสายการบินตอนเช็คอิน

เมื่อเตรียมเรื่องเอกสารพร้อมสำหรับการเดินทาง มาถึงคิวแพ็คกระเป๋าเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียกันค่ะ

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ซีเรียสมาก ๆ ในการตรวจตราสิ่งของที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น อาหาร (ทั้งของสด ของแห้ง)  วัสดุจากพืช ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ยา และสิ่งของในรายการอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึง รองเท้า เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการสัมผัสกับสัตว์ หรือ มีการสวมใส่ในพื้นที่ชนบท เป็นต้น

ดังนั้น พี่ ๆ One Education แนะนำให้เช็คสิ่งของที่เราวางแผนว่าจะนำติดตัวไปว่าเป็นสิ่งของที่ต้องสำแดง (Declare it) หรือ เป็นสิ่งของที่ไม่ควรนำไป (Don’t bring) หรือ เป็นสิ่งของที่นำไปได้ (Bring it) ได้ที่เว็บไซต์ https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/can-you-bring-it-in  ก่อนแพ็คกระเป๋านะคะ

สิ่งสำคัญมาก ๆ ที่น้อง ๆ จะต้องตอบคำถามให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่อง “สิ่งของที่ต้องสำแดง”  ใน บัตรผู้โดยสารขาเข้า (Incoming Passenger Card) ดังต่อไปนี้

ท่านได้สิ่งของต่อไปนี้เข้าประเทศออสเตรเลียหรือไม่?

1. สินค้าต้องห้ามหรือถูกควบคุม เช่น ยา สเตอรอยด์ สื่อลามกอนาจารผิดกฎหมาย ปืน อาวุธทุกชนิด หรือยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

2. เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์มากกว่า 2.250 ลิตร หรือ บุหรี่เกิน 25 มวน หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใบยาสูบมากกว่า 25 กรัม

3. สินค้านำมาจากต่างประเทศหรือซื้อโดยไม่เสียอากรและ/หรือภาษี ในประเทศออสเตรเลีย รวมเป็นเงินมากกว่า 900 เหรียญออสเตรเลีย รวมทั้งของขวัญ

4. สินค้าตัวอย่างสำหรับใช้ในทางธุรกิจหรือการค้า

5. เงินสดออสเตรเลียหรือเงินต่างประเทศที่มีมูลค่าเท่ากับ 10,000 เหรียญออสเตรเลียหรือมากกว่า

หมายเหตุ: หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือตำรวจขอดู ท่านจะต้องรายงานเช็คเดินทางต่างประเทศ เช็คใบสั่งจ่ายเงิน หรือตราสาร เปลี่ยนมืออื่น ๆ ที่มีมูลค่าใด ๆ

6. เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ ปลา อาหารทะเล ไข่ อาหารประเภทนม ผลไม้ และผักต่าง ๆ

7. เมล็ดข้าว เมล็ดพืช หัวพืช ฟาง ถั่วต่างๆ พืช ส่วนต่าง ๆ ของพืช ยาแผนโบราณหรือสมุนไพร สิ่งของที่ทำด้วยไม้

8. สัตว์ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ รวมทั้งที่เป็นเครื่องอุปกรณ์ อาหารสัตว์ ไข่ เชื้อชีววิทยา ชิ้นส่วนตัวอย่างจากสัตว์นก ปลา แมลง เปลือกหอย ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

9. ดิน สิ่งของที่มีดินติดหรือที่ใช้ในบริเวณน้ำจืด ตัวอย่างเช่น เครื่องเล่นกีฬา/เครื่องสันทนาการ รองเท้า

10. ท่านได้ไปเยี่ยมไร่พืช ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บริเวณป่าดง หรือธารน้ำจืด/ทะเลสาปในระยะ 30 วันที่แล้วหรือไม่

11. ท่านได้เดินทางไปแอฟริกา อเมริกาใต้/กลาง หรือหมู่เกาะคาริเบียน ในระยะ 6 วันที่ผ่านมาหรือไม่

ตัวอย่าง บัตรผู้โดยสารขาเข้าประเทศออสเตรเลีย (หน้า-หลัง) คลิกดูที่นี่

หากไม่สำแดงสิ่งของแล้วถูกตรวจพบว่ามีสิ่งของมีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ สำแดงไม่ถูกต้องตามกฏหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของออสเตรเลีย จะมีบทลงโทษ ได้แก่ การถูกจับกุม หรือถูกปรับเป็นเงินสูงสุด ถึง AU$2,664 หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 66,600 บาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 25 บาท) เป็นต้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ตรวจสอบรายการสิ่งของที่ได้รับอนุญาติ หรือ ไม่ได้รับอนุญาติให้นำเข้าประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง หากมีรายการสิ่งของใดที่เราไม่แน่ใจว่าอนุญาติให้นำเข้าไปได้หรือไม่ ให้สำแดงสิ่งของนั้นไว้ก่อน หรือ ไม่ต้องนำไปน่าจะปลอดภัยกว่า เพื่อให้การเดินทางเข้าออสเตรเลียของเราเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะ 😊


📝 บทความโดย พี่ษา ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียของ One Education และ เป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าจาก Western Sydney University แอดไลน์เพื่อพูดคุยกับพี่ษาโดยตรงได้ที่ Line ID: 0865706760


สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงาน One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ และมีความเชี่ยวชาญด้านเรียนต่อ Australia มามากกว่า 30 ปี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร