เปิดลิสต์! 5 สาขาวิชาอินเทรนด์น่าเรียนต่อที่ UK

เรียนต่ออังกฤษ หลักสูตรยอดฮิต

Estimated reading time: 4 minutes

สำหรับนักเรียนที่กำลังหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร แต่ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเรียนอะไรดี วันนี้พี่ ๆ One Education จะมาแนะนำ 5 สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลกรวมถึงในประเทศไทยที่สอดคล้องกับ STEM และ Thailand 4.0 ถ้าอยากรู้แล้วว่ามีสาขาและมหาวิทยาลัยไหนบ้างมาอ่านต่อกันเลย

1. Computer Science/ Software Engineering/ AI

เรียนต่อ Computer Science, Software Engineering, AI UK

สำหรับสายงานแรกที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากและกำลังขยายตัวสูง คือสายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ หลายคนอาจจะรู้จัก AI ซึ่งย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเราไปแล้ว เช่น การสั่งงานด้วยเสียง การปลดล็อคหน้าจอโทรศัพท์ด้วย Face ID โดรน และวิดีโอเกม เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลจึงมีจำนวนมหาศาลและมีมูลค่ามากทำให้หลายองค์กรมีความต้องการนักวิเคราะห์ข้อมูลที่จบจากสาขา Data Science หรือ มีการศึกษาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดิบเพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานที่รองรับสำหรับด้านนี้ ได้แก่ วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่แนะนำเรียนต่อด้านไอทีในสหราชอาณาจักร

 • MSc Data Science – University of Bristol
 • MSc Data Science and Analytics – University of Leeds
 • MSc Artificial Intelligence – University of Southampton
 • MSc Artificial Intelligence – University of Essex
 • MSc Artificial Intelligence – Brunel University London
 • MSc Artificial Intelligence and Data Science – University of Hull
 • MSc Computer Vision, Robotics and Machine Learning – University of Surrey
 • MSc Machine Learning in Science – University of Nottingham
 • MSc Machine Learning – Royal Holloway, University of London

2. Blockchain and Financial Technologies

เรียนต่อ Blockchain UK

เรามักจะคุ้นเคยกับ FINTECH หรือ เทคโนโลยีทางการเงินอยู่บ่อย ๆ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน นอกจากจะต้องสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแล้ว ยังต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ด้วย ตัวอย่างเช่น Mobile Banking ในการโอนเงินและถอนเงินผ่านแอพธนาคารต่าง ๆ นอกจากนี้ เทรนด์ในปีที่ผ่านมายังมีเรื่องของ Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้ทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่านคนกลางอีกต่อไป รวมถึง Cryptocurrency ที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีราคากลางในการซื้อขายแปรผันตามกลไกตลาด

ในประเทศไทยมีตลาดผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สวนทางกับผู้ให้บริการในไทยที่ยังมีน้อยอยู่ ดังนั้นการพัฒนาบล็อกเชน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเงินในยุคดิจิทัลจึงเป็นที่ต้องการของตลาดในไทย งานที่รองรับในด้านนี้ ได้แก่ นักวิเคราะห์การลงทุน นักพัฒนาเว็บบล็อกเชน นักสร้างกลยุทธ์และทำแคมเปญการตลาดเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สำหรับบล็อกเชน เป็นต้น

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่แนะนำเรียนต่อด้าน Blockchain & Blockchain ในสหราชอาณาจักร

 • MSc Financial Technology – University of Nottingham
 • MSc Financial Technology with Data Science – University of Bristol
 • MSc Financial Technology – University of Essex
 • MSc FinTech and Policy – University of Surrey
 • MSc FinTech and Financial Markets – Nottingham Trent University
 • MSc Fintech, Risk, and Investment Analysis – University of Sussex
 • MSc Digital Finance – Loughborough University

3. Biotechnology

เรียนต่อ Biotechnology UK

ไบโอเทคโนโลยี หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการประยุกต์นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้กับสิ่งมีชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร อาหาร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดในปัจจุบัน เช่น การผลิตวัคซีนป้องกันโรค และ การใช้เทคโนโลยี DNA เพื่อตรวจสอบโรคทางพันธุกรรม เป็นต้น

ไบโอเทคโนโลยีเป็นสาขาวิชา STEM ที่มาแรงในตลาดงานของประเทศไทยในยุค 4.0 งานที่รองรับในด้านนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เกษตรกรยุคใหม่ นักปรับปรุงพันธุ์พืช นักวิจัยวัสดุนาโน นักคิดค้นยา และ นักวิทยาศาสตร์การอาหาร เป็นต้น

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่แนะนำเรียนต่อด้าน Biotechnology ในสหราชอาณาจักร

 • MSc Biotechnology – University of Nottingham
 • MSc Biotechnology – Loughborough University
 • MSc Biotechnology – University of York
 • MSc Plant Science and Biotechnology – University of Leeds
 • MSc Food Science (Food Biotechnology) – University of Leeds
 • MSc Biotechnology – University of Essex
 • MSc Biotechnology – Nottingham Trent University
 • MSc Molecular Biotechnology – University of Hertfordshire
 • MSc Biotechnology – University of Chester

4. Psychology

เรียนต่อ Psychology UK

สาขาด้านจิตวิทยา กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดงานในไทย เนื่องจากสภาะวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปสู่สังคม ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมีปัญหาทางด้านจิตใจและจำเป็นที่จะต้องได้รับการบำบัดและรักษาอย่างถูกวิธี สายงานนี้ค่อนข้างกว้างและเกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา สังคม อุตสาหกรรม องค์กร ธุรกิจ และคลินิก เป็นต้น งานที่รองรับด้านจิตวิทยา ได้แก่ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาองค์กร โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กรพัฒนาเอกชน และ มูลนิธิ เป็นต้น

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่แนะนำเรียนต่อด้านจิตวิทยาในสหราชอาณาจักร

 • MSc Psychology – Cardiff University
 • MSc Mental Health: Research and Practice – University of Nottingham
 • MSc Psychological Approaches to Health – University of Leeds
 • MSc Health Psychology – University of Southampton
 • MSc Work Psychology – Loughborough University
 • MSc Psychology – University of Essex
 • MSc Psychological Wellbeing and Mental Health – Nottingham Trent University
 • MSc Clinical Health Psychology and Wellbeing – Middlesex University London
 • MSc in Clinical Applications of Psychology – University of Hull

5. Education and Teaching

เรียน Education UK

การศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศ นอกจากการมีครูผู้สอนที่มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และทักษะการสอนที่ยอดเยี่ยม ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายและกระบวนการในการออกแบบระบบการศึกษาที่ดีเพื่อช่วยให้พลเมืองของประเทศมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนะทักษะของผู้สอนจึงมีความสำคัญ

นอกจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาจะเป็นครูผู้สอนแล้ว ยังมีอาชีพอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับระบบการศึกษา เช่น นักการศึกษาหรือครูผู้ฝึกสอน ผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ปรึกษาแนะแนวโรงเรียน อาจารย์การศึกษาพิเศษ อาจารย์ประจำวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ไปจนถึงผู้บริหารโรงเรียน

หลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่แนะนำเรียนต่อด้าน Education & Teaching ในสหราชอาณาจักร

 • MA Education, Teaching and Learning / MA Education / MA Education: Early Childhood / MA Psychology and Education – University of Sheffield
 • MSc Education (Teaching and Learning) / MSc Education (Policy and International Development) / MSc Education (Leadership and Policy) – University of Bristol
 • MA Education / MA TESOL / MSc Mental Health and Wellbeing in Education / MSc Psychology in Education (conversion programme) – University of York
 • MA Education / MA Educational Leadership and Management / MA Digital Teaching and Learning – University of Nottingham
 • MA Education / MA Childhood Studies / MA Digital Education / MA Special Educational Needs / MA TESOL – University of Leeds
 • MA Innovation in Learning and Teaching – University of Portsmouth
 • MA Education Practice – De Montfort University
 • MA Education (Teaching and Learning) – Northumbria University

📝 บทความโดย พี่เอม ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ One Education และ เป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าจาก SOAS University of London


สนใจเรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ที่สหราชอาณาจักร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมามากว่า 30 ปี และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเป็นทางการ ยินดีให้บริการเรื่องเรียนต่อ UK ครบทุกขั้นตอนฟรี!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร