เรียนต่อ Tourism & Hospitality 

เรียนต่อ Tourism & Hospitality ที่ต่างประเทศ

กระแสการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ผู้คนให้ความสำคัญกับคุณค่าของการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น กระแสของ Staycation, Sustainable Tourism และ Bleisure Travel (Business Trips + Travel) รวมถึงกระแสของ Digital Nomad ที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเริ่มกลับมามีบทบาท ดังนั้น การเรียนต่อ Tourism & Hospitality จึงเป็นตัวเลือกหลักสำหรับนักศึกษาที่รักการท่องเที่ยวและบริการ อีกทั้งสาขานี้ยังมีตำแหน่งรองรับมากมายทั้งในและต่างประเทศ และเป็นสายงานที่สร้างรายได้ที่มั่นคงอีกด้วย 

Tourism & Hospitality คืออะไร 

Tourism และ Hospitality ต่างกันอย่างไร เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง การเรียนในสาขาการท่องเที่ยวและการบริการนั้นค่อนข้างจะมีความคาบเกี่ยวกัน หรือบางมหาวิทยาลัยก็รวมทั้ง 2 สาขานี้เข้าไว้ด้วยกัน แต่ Tourism จะเน้นที่ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหลัก ในขณะที่ Hospitality จะเน้นการจัดการธุรกิจบริการ การต้อนรับ และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าแบบองค์รวม 

Tourism เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตั้งแต่การบริหารจัดการธุรกิจนำเที่ยว การวางแผนและจัดทริปท่องเที่ยว งานมัคคุเทศก์ ประวัติศาสตร์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน รวมถึงความรู้ด้านการบริการและการโรงแรมด้วย 

Hospitality จะมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรบริการธุรกิจทั่วไป แต่จะเน้นทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจบริการโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการโรงแรม สปา ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยว และกิจกรรมด้านความบันเทิงทุกระดับ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานวิธีการจัดการบัญชีและการเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างธุรกิจอื่น ๆ 

ทักษะที่จะได้จากการเรียน

ทักษะความเข้าใจในธุรกิจ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Business Acumen คือการเข้าใจภาพรวมทางธุรกิจ ไม่ใช่เพียงเฉพาะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพราะสายงานการท่องเที่ยวและบริการ จำเป็นต้องทำงานร่วมกับหลายแผนก หากต้องการประสานงานเรื่องนี้ ต้องทราบทันทีว่าต้องติดต่อฝ่ายไหน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเรียนและการฝึกงานในสายงานนี้จึงต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแผนก หรือ Job Rotation เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองทำหลาย ๆ หน้าที่ 

ทักษะการบริการลูกค้า ถือเป็นหัวใจหลักของการเรียน Tourism & Hospitality เพราะหน้าที่ของการทำงานในสายงานนี้คือการเข้าใจในความต้องการของลูกค้า สร้างความประทับใจ ช่วยแก้ไขปัญหา และสร้างความรู้สึกที่ดีต่อพนักงานและบริษัท 

ทักษะในการสร้างเครือข่ายและการสื่อสาร แน่นอนว่าการมีโครงข่ายทั้งภายในและนอกบริษัทจะช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าก็จะช่วยให้การตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำสูงมากขึ้นด้วย ดังนั้น นักศึกษาจะได้เรียนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การโน้มน้าวใจ การสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงการแก้ไขความขัดแย้งด้วย 

ทักษะการทำงานหลายอย่าง หรือ Multitasking ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่นักศึกษาจะต้องฝึกฝนเพื่อหาวิธีจัดการและบริหารเวลา เพื่อให้แต่ละงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงทันเวลาและออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด  

ตัวอย่างอาชีพเมื่อเรียนจบ 

 • Event Planner / Coordinator / Organizer 
 • Travel Agency Management / Consultant 
 • Cabin Crew 
 • Tour Guide 
 • Bridal Consultant 
 • Restaurant Manager 
 • Catering Manager 
 • Hotel / Resort Manager 
 • Guest Services Manager 
 • Customer Service Manager 
 • Public Relationship Officer 

แนะนำมหาวิทยาลัยเรียนต่อ Tourism & Hospitality 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้าน Tourism & Hospitality 

University of SurreyNo.1 ใน UK  

 • BSc (Hons) International Hospitality and Tourism Management  
 • BSc (Hons) International Hospitality Management 
 • BSc (Hons) International Tourism Management 
 • BSc (Hons) International Event Management 
 • MSc Air Transport Management 
 • MSc International Event Management 
 • MSc International Hotel Management 
 • MSc International Tourism Management 
 • MSc Strategic Hotel Management 

Northumbria UniversityNo.3 ใน UK 

 • BSc (Hons) International Tourism, Hospitality and Events (London Campus) 
 • BA(Hons) Tourism and Events Management (London Campus) 
 • MSc Business with Hospitality and Tourism Management (with Advanced Practice) (London Campus) 
 • MSc International Hospitality and Tourism Management  

University of Chester 

 • BSc (Hons) International Tourism Management 
 • BSc (Hons) International Tourism Management and Business Management 
 • BSc (Hons) International Tourism Management and Event Managment  
 • BSc (Hons) International Tourism Management and Marketing Managment 

Manchester Metropolitan University 

 • BSc (Hons) International Tourism and Hospitality Management 
 • BSc (Hons) International Hospitality Business Management 
 • BSc (Hons) Events Management 
 • MSc International Tourism and Hospitality Management 
 • MSc International Event Management 

Leeds Beckett University

 • BSc (Hons) Hospitality Business Management 
 • BSc (Hons) Hospitality Business Management with Marketing 
 • BSc (Hons) International Tourism Management 
 • BSc (Hons) International Tourism Management with Marketing 
 • MSc International Hospitality Management 

Sheffield Hallam University 

 • BSc (Hons) Airline and Airport Management 
 • BSc (Hons) International Hospitality Business Management 
 • BSc (Hons) International Hospitality and Tourism Management 
 • BSc (Hons) International Tourism Management 
 • BSc (Hons) International Tourism and Hospitality Business Management 
 • MSc International Hospitality Management 
 • MSc International Tourism Management 
 • MSc International Hospitality and Tourism Management 
 • MSc International Tourism and Aviation Management 

Bournemouth University  

 • BSc (Hons) Tourism Management 
 • BSc (Hons) International Hospitality and Tourism Management 
 • BSc (Hons) International Tourism and Business Management 
 • MSc International Hospitality and Tourism Management 
 • MSc Tourism Management 
 • MSc Tourism Marketing Management 
 • MSc Event Management 
 • MSc Sport Management 

University of Essex

 • BA Hotel Management 
 • BA Event Management with Hospitality 
 • MSc International Hospitality Management 

De Montfort University 

 • BSc (Hons) International Tourism and Hospitality Management 
 • BSc (Hons) Arts and Festivals Management 
 • MSc Cultural Events Management 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้าน Tourism & Hospitality 

University of QueenslandNo.2 ของออสเตรเลีย 

 • Bachelor of Tourism, Hotel and Event Management 
 • Master of Tourism, Hotel and Event Management 

Griffith University – No.3 ของออสเตรเลีย 

 • Bachelor of Business (Major: Tourism and Travel) 
 • Bachelor of International Tourism and Hotel Management 
 • Master of Tourism and Hospitality Management 
 • Master of Tourism, Hotel and Event Management 

James Cook University 

 • Bachelor of Tourism, Hospitality and Events  
 • Master of International Tourism and Hospitality Management 

* รายชื่อหลักสูตรข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาของ One Education เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม    


สนใจเรียนต่อ Tourism & Hospitality ที่สหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลีย ติดต่อทีมงาน One Education เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เรายินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
Add Line: @one-edu  
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 
โทรสอบถามสาขา: 02-652-0718 

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว 

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia  

Facebook: One Education  
Instagram: oneeducationthailand  
Twitter: One Education  
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร