แนะนำ 5 หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ Bournemouth University 

หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ Bournemouth University 

มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ (Bournemouth University) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1992 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ชั้นนำของสหราชอาณาจักร ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 70 มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ชั้นนำของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ THE Young University Rankings ปี 2022 และ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 150 มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ชั้นนำของโลกจากการจัดอันดับ QS Top 50 Under 50 ประจำปี 2019 มหาวิทยาลัยบอร์นมัธเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมสื่อ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ การผลิตสื่อและการสื่อสาร และสาขาอื่น ๆ เช่น นิติเวช และโบราณคดี กีฬาและการจัดการกิจกรรม ประวัติศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ การเมือง สังคมศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย   

นอกจากนี้บอร์นมัธยังเป็นเมืองที่ดีเยี่ยมสำหรับการอยู่อาศัยของนักเรียนต่างชาติ โดยตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ห่างจากลอนดอนโดยรถไฟเพียงไม่ถึงสองชั่วโมง เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพอันงดงามและสภาพอากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ โดยเฉพาะชายหาดที่สวยงามเป็นระยะทางถึงกว่าเจ็ดไมล์ของบอร์นมัธนั้น ครองตำแหน่งชายหาดที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรในรางวัล Trip Advisor Travel Awards ประจำปี 2019 และเป็นชายหาดที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของยุโรปกันเลยทีเดียว  

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาหลักสูตรการเรียนต่อปริญญาโทที่ Bournemouth University ทาง One Education ก็มีหลักสูตรที่น่าสนใจมาแนะนำ 5 หลักสูตรดังต่อไปนี้

1. MSc Artificial Intelligence for Media

เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการผลิตสื่อ เพื่อปรับทิศทางอาชีพของผู้เรียนให้ทันยุคสมัยในอุตสาหกรรมสื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติของ AI ซึ่งหลักสูตรนีอยู่ภายใต้การควบคุมของ Bournemouth University, Talbot Campus โดยจะเรียนที่ National Centre for Computer Animation (NCCA) โรงเรียนสอนแอนิเมชันชั้นนำของสหราชอาณาจักร หลักสูตรนี้สอนโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิชานั้น ๆ โดยตรง อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ 

 • Machine Learning for Media Production 
 • Data Mining on Multimedia Data 
 • Software Engineering for Media 
 • Media Data Analytics and Modelling 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีอาชีพที่เกี่ยวกับสื่อหรือความบันเทิง ได้มีทักษะพิเศษเพิ่มเติมในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมสื่อ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ก็ได้ประสบความสำเร็จมากมายในงานภาพยนตร์ชื่อดัง อีกทั้งยังสามารถทำงานเกี่ยวกับแอนิเมชั่น นักออกแบบ 3D VFX บริษัทซอฟต์แวร์ ตลอดจนบริษัทเกมคอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัลได้ หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี และเพิ่มเติมอีก 3 เดือน ในกรณีที่นักศึกษาต้องการฝึกทำงาน (Work Placement) ในบริษัทหรือองค์กรระหว่างการทำ Masters Project การเรียนจะแบ่งเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน สัมมนา การเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างชิ้นงาน การอ่านและอภิปรายรายงานทางวิชาการ และในส่วนของการวัดผล นักศึกษาจะต้องทำรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ 3,000 – 5,000 คำ 
รอบการรับสมัคร: กันยายนปี 2024  
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยคะแนนแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 และ ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในด้านสื่อ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ 
ค่าเรียนปี 2024: £17,500 ปอนด์ (ประมาณ 787,500 บาท)  

2. MSc Marketing Management (Retail)

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการตลาดสำหรับค้าปลีก เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหรืออยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมค้าปลีก ที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านอาชีพการตลาดให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น โดยผู้เรียนจะได้เรียนที่ Lansdowne Campus และมีกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Talbot Campus เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและเข้าใจสภาพแวดล้อมของการค้าปลีกระหว่างประเทศ รวมถึงการตลาดดิจิทัล และโลกาภิวัตน์ อีกทั้งยังสามารถเลือกฝึกงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาประสบการณ์และเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการทำงานเมื่อจบการศึกษา  

* หลักสูตรได้รับการรับรองจาก The Institute of Data & Marketing (IDM) เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะได้รับใบรับรอง IDM Certificate in Digital and Data-Driven Marketing 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ 

 • Marketing & Strategy 
 • Retail Principles & Practice 
 • Digital Marketing 
 • Omnichannel Strategy & Supply Chain management 
 • Sustainability & Social Marketing 
 • Leadership Essentials 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

ผู้ที่สำเร็จปริญญาโทในหลักสูตรนี้สามารถเข้าทำงานในธุรกิจค้าปลีกและการตลาด ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของผู้ค้าขาย หัวหน้าฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้าปลีก ผู้จัดการร้านค้าปลีก รวมไปถึงในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายต่าง ๆ มีโอกาสในการได้รับตำแหน่งและการจ้างงานที่ดีขึ้น หรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจของตนเอง รวมไปถึงการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี, 2 ปี (สำหรับผู้ที่เลือกโปรแกรม Work Placement) หรือ 16 เดือน (สำหรับผู้ที่เรียนรอบมกราคม) โดยการเรียนจะแบ่งเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน สัมมนา การเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างชิ้นงาน การอ่านและอภิปรายรายงานทางวิชาการ และในส่วนของการวัดผล นักศึกษาจะต้องทำรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ 3,000 – 5,000 คำ 
รอบการรับสมัคร: กันยายนปี 2024 และ มกราคมปี 2025 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.0 โดยคะแนนแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 และ ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ค่าเรียนปี 2024: £15,750 ปอนด์ (ประมาณ 708,750 บาท)  

3. MSc Marketing and User Experience

นักศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขา Marketing & User Experience จะได้เรียนที่ Lansdowne Campus หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านธุรกิจ การจัดการ การตลาด วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และเทคนิคด้านการตลาดและประสบการณ์ผู้ใช้ รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการตลาดดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อผสมผสานระหว่างความรู้ในด้านการตลาดและการจัดการธุรกิจเพื่อออกแบบและจัดการประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรับประสบการณ์อันมีค่าด้วยการเข้าฝึกงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

* หลักสูตรได้รับการรับรองจาก The Institute of Data & Marketing (IDM) เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะได้รับใบรับรอง IDM Certificate in Digital and Data-Driven Marketing 
** Bournemouth University Business School ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก AACSB 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ 

 • Digital Marketing 
 • Human Centred Design 
 • Integrated Marketing Communication 
 • Omnichannel Strategy & Supply Chain management 
 • Persuasive Technology & Behaviour Change 
 • Research Methods & Professional Issues 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

ผู้ที่สำเร็จปริญญาโทในหลักสูตรนี้สามารถเข้าทำงานในด้านธุรกิจการตลาด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ User Experience ไม่ว่าจะเป็น User Experience Manager, User Experience Designer, User Experience Researcher, User Experience Architect รวมไปถึง Digital Marketing Manager, Omni-channel Account Manager และ Interaction Designer 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี, 2 ปี (สำหรับผู้ที่เลือกโปรแกรม Work Placement) หรือ 16 เดือน (สำหรับผู้ที่เรียนรอบมกราคม) การเรียนจะแบ่งเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน สัมมนา การเข้าร่วมเวิร์กชอป การเข้าห้องปฏิบัติการณ์ การเขียนรายงานทางวิชาการ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในส่วนของการวัดผล นักศึกษาจะต้องทำรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ 3,000 – 5,000 คำ 
รอบการรับสมัคร: มกราคมและกันยายนปี 2024 และ มกราคมปี 2025 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.0 โดยคะแนนแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 และ ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ค่าเรียนปี 2024: £15,750 ปอนด์ (ประมาณ 708,750 บาท)  

4. MSc Human Centred Artificial Intelligence for Games Development

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในเรื่องของทักษะภาคปฏิบัติรวมไปถึงความรู้ทางทฤษฎีที่จำเป็น สำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยเรียนที่ Talbot Campus ให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ AI ซึ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเกม พร้อมการฝึกงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเชิงปฏิบัติมากมายที่ให้คุณสามารถนำทักษะที่ได้ไปปฏิบัติจริง  

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ 

 • Mixed Realities 
 • Applied Programming for Data Science 
 • Human Computer Interaction 
 • Ludonarrative Design 
 • Explainable and Ethical AI 
 • Industrial Skills and Professional Issues 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

ผู้ที่สำเร็จปริญญาโทในหลักสูตรนี้เมื่อจบหลักสูตรนี้ จะมีทักษะทั้งภาคปฏิบัติและความรู้ทางทฤษฎีที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ AI ยกตัวอย่างเช่น Data Scientist, Data Analyst, Machine Learning & AI Consultant หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี, 2 ปี (สำหรับผู้ที่เลือกโปรแกรม Work Placement) หรือ 16 เดือน (สำหรับผู้ที่เรียนรอบมกราคม) การเรียนจะแบ่งเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน สัมมนา การเขียนรายงานทางวิชาการ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในส่วนของการวัดผล นักศึกษาจะต้องทำรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ 3,000 – 5,000 คำ 
รอบการรับสมัคร: มกราคมและกันยายนปี 2024 และ มกราคมปี 2025 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.0 โดยคะแนนแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 และ ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ค่าเรียนปี 2024: £17,500 ปอนด์ (ประมาณ 787,500 บาท)   

5. MSc Internet of Things with Data Analytics

หลักสูตรปริญญาโทที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการออกแบบ รวมไปถึงการสร้างสรรค์อุปกรณ์อัจฉริยะและระบบเครือข่ายสำหรับยุคอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ IoT (Internet of Things) ด้วย Data Analytics โดยเรียนที่ Talbot Campus พร้อมการฝึกงานเพื่อพัฒนาทักษะและรับประสบการณ์จริงของการทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องภายใต้สภาพแวดล้อมระดับโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับ Internet of Things   

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ 

 • Mobile & Wireless Networks 
 • Wireless, Sensor & Actuator Networks 
 • Security and Privacy in IoT 
 • Research Methods & Professional Issues 
 • Individual Masters Project 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

ผู้ที่สำเร็จปริญญาโทในหลักสูตรนี้สามารถเข้าทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับ IoT ได้อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การทำงานในตำแหน่ง Product Manager, Consumer IoT, IoT Global Partner Manager, New Technologies & Innovation Manager, Business Transformation Manager, Head of Connected Cities หรือ IoT Proposition Manager 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี, 2 ปี (สำหรับผู้ที่เลือกโปรแกรม Work Placement) หรือ 16 เดือน (สำหรับผู้ที่เรียนรอบมกราคม) และยังมีวิชาเลือก 2 รายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา เช่น Cloud Computing, Search & Optimisation หรือ Data Processing and Analytics เป็นต้น การเรียนจะแบ่งเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน สัมมนา การเขียนรายงานทางวิชาการ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และในส่วนของการวัดผล นักศึกษาจะต้องทำรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ 3,000 – 5,000 คำ 
รอบการรับสมัคร: มกราคมและกันยายนปี 2024 และ มกราคมปี 2025 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.0 โดยคะแนนแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 และ ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7 
ค่าเรียนปี 2024: £16,000 ปอนด์ (ประมาณ 720,000 บาท) 


*ราคาข้างต้นอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 45 บาท ณ เดือนธันวาคม 2023 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 


น้อง ๆ คนไหนสนใจเรียนต่อปริญญาโทที่ Bournemouth University สามารถขอคำแนะนำและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ ทีมงาน One Education ได้เลย เราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและยินดีให้บริการฟรีทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียวเพื่อให้การเรียนต่อ UK ของน้อง ๆ เป็นเรื่องง่าย! 
Add Line: @one-edu 
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 
โทรสอบถาม: 02-652-0718

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร