รวมทุนเรียนต่อ Monash University ประจำปีการศึกษา 2023

Monash University International Merit Scholarship 

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน A$10,000 ต่อปี หรือ ประมาณ 240,000 บาท (จำนวน 31 ทุนต่อปี) 

การพิจารณาผู้ได้รับทุนเบื้องต้น 

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ 
 • สมัครเรียนในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแบบ Coursework  
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนแบบ Unconditional Offer จากมหาวิทยาลัย 
 • จะต้องส่งใบสมัครรับทุน พร้อมเรียงความ 500 คำ ภายในรอบที่กำหนด (สำหรับ Semester 2 ปี 2023) ดังนี้ 
  • รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2023 
  • รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2023 
  • รอบที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2023 

คลิกดูรายละเอียดทุนนี้เพิ่มเติม 


Monash Award

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน A$10,000 ต่อปี หรือ ประมาณ 240,000 บาท สูงสุด 3 ปี (จำนวน 50 ทุน) 

การพิจารณาผู้ได้รับทุนเบื้องต้น 

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ 
 • สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี (ยกเว้นหลักสูตรในคณะ Faculty of Engineering) 
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น 
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนอัตโนมัติเมื่อได้รับใบสมัครเรียน โดยพิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก 

คลิกดูรายละเอียดทุนนี้เพิ่มเติม 


Monash International Leadership Scholarship 

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
มูลค่าทุน: ทุนเต็มจำนวน (จำนวน 4 ทุนต่อปี) 

การพิจารณาผู้ได้รับทุนเบื้องต้น 

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ 
 • สมัครเรียนในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ยกเว้นบางหลักสูตร เช่น Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine, Master of Business Administration (MBA), หลักสูตร Pathway รวมถึงนักคึกษาที่ย้ายการเรียนมาจากวิทยาเขตอื่นและมหาวิทยาลัยอื่น) 
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนแบบ Unconditional Offer จากมหาวิทยาลัย 
 • มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำและเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ 
 • จะต้องส่งใบสมัครรับทุน พร้อมเรียงความ 500 คำ ภายในรอบที่กำหนด (สำหรับ Semester 2 ปี 2023) ดังนี้ 
  • รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2023 
  • รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2023 
  • รอบที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2023 

คลิกดูรายละเอียดทุนนี้เพิ่มเติม 


Accounting Honours Scholarship 

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด A$6,000 ต่อปี หรือ ประมาณ 144,000 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร) 

การพิจารณาผู้ได้รับทุนเบื้องต้น 

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ  
 • สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี Bachelor of Commerce (Honours) เมเจอร์ Accounting หรือ Finance 
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก 
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้ทุนนี้จะได้รับการแจ้งจากมหาวิทยาลัยในการเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับทุน 

คลิกดูรายละเอียดทุนนี้เพิ่มเติม 


Faculty of Law Masters International Scholarship 

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาโท 
มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน A$20,000 หรือ ประมาณ 480,000 บาท (สำหรับปีเดียวเท่านั้น) 

การพิจารณาผู้ได้รับทุนเบื้องต้น 

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ 
 • สมัครเรียนในระดับปริญญาโท Master of Laws  
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนแบบ Unconditional Offer จากมหาวิทยาลัย 
 • จะต้องส่งใบสมัครรับทุน พร้อมเรียงความ 500 คำ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2023 

คลิกดูรายละเอียดทุนนี้เพิ่มเติม 


Women in Engineering Scholarship 

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด A$6,000 ต่อปี หรือ ประมาณ 144,000 บาท (จำนวน 20 ทุนต่อปี) 

การพิจารณาผู้ได้รับทุนเบื้องต้น 

 • เป็นนักศึกษาหญิงต่างชาติ 
 • สมัครเรียนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของคณะ Faculty of Engineering 
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก 

คลิกดูรายละเอียดทุนนี้เพิ่มเติม 


Women in Information Technology Scholarship

สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด A$6,000 ต่อปี หรือ ประมาณ 144,000 บาท 

การพิจารณาผู้ได้รับทุนเบื้องต้น 

 • เป็นนักศึกษาหญิงต่างชาติ 
 • สมัครเรียนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของคณะ Faculty of Information Technology 
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม 
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก 

คลิกดูรายละเอียดทุนนี้เพิ่มเติม 

ราคาข้างต้นอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ A$1 = 24 บาท ณ เดือนมกราคม 2023 


สนใจเรียนต่อที่ออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียมา 30 ปี One Education ทุกสาขาพร้อมให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอน ฟรี!!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร