แนะนำ 5 หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Chester 

หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Chester

มหาวิทยาลัยเชสเตอร์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของสหราชอาณาจักร (UK) ตั้งอยู่ในเมืองเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ โดยมักถูกจัดอันดับให้อยู่ภายใน Top 30 ของ UK ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติหลายประเทศ จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปิดสอนกว่า 200 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จุดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีในเรื่องของค่าเล่าเรียนที่เข้าถึงได้ และมีทุนรองรับมากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยในครั้งนี้ทางบทความก็มี 5 หลักสูตรที่น่าสนใจมาฝาก ดังนี้ 

1. MSc International Finance

เรียนต่อ MSc International Finance Science Conversion ที่ University of Chester

หลักสูตรที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้ทางการเงิน เพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจให้สูงขึ้น พัฒนาความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือ เทคนิค และการจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงได้อย่างเห็นผล ผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและทำความเข้าใจที่เชิงกลยุทธ์ในการจัดการทางการเงินอย่างลึกซึ้ง 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Corporate Finance 
 • Corporate Governance and Ethics 
 • Financial Risk Management 
 • Quantitative Techniques for Financial Analysis 
 • Research Methods for Accounting and Finance 
 • Strategic Financial Management

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

หลังเรียนจบหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการทำงานในองค์กรทางการเงินต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศและระดับโลก ภาครัฐ และภาคเอกชน มีอาชีพที่เกี่ยวกับการเงินรองรับหลากหลาย ยกตัวอย่างอาชีพเช่น นักการธนาคาร นักลงทุน นักวิเคราะห์การเงิน นักวิเคราะห์การลงทุน พนักงานธนาคาร นักวิเคราะห์สินเชื่อ นักบริหารกองทุน และ ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น 

รอบการรับสมัคร: กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และ ตุลาคม  
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5
ค่าเรียนปี 2024: £14,750 ต่อปี (ประมาณ 663,750 บาทต่อปี)   

2. MBA

เรียนต่อ MBA ที่ University of Chester

หลักสูตร MBA ที่มหาวิทยาลัยเชสเตอร์ พร้อมให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้หลักการทางธุรกิจพื้นฐาน และพัฒนามุมมองที่กว้างขึ้น ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาททางธุรกิจของโลก จากเพื่อนร่วมคลาสที่มาจากหลากหลายประเทศ เป้าหมายหลักของหลักสูตรคือการพัฒนาทักษะทางธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับผู้เรียน ทั้งในเชิงกลยุทธ์และข้อมูลเชิงลึกเพื่อเริ่มต้นอาชีพที่ประสบความสำเร็จ 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Finance for Managers 
 • Leadership in Action 
 • Management Research in Action 
 • Marketing across Boundaries 
 • Strategic Management 
 • International Business 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

หลังเรียนจบหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการทำงานด้านบริหารการจัดการในธุรกิจต่าง ๆ ยกตัวอย่างอาชีพเช่น นักลงทุน นักวางแผน ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและการจัดการ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้จัดการโครงการ นักวิเคราะห์การตลาด นักบริหารความเสี่ยง และ เจ้าของธุรกิจ เป็นต้น 

รอบการรับสมัคร: พฤษภาคม และ ตุลาคม
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5
ค่าเรียนปี 2024: £14,950 ต่อปี (ประมาณ 672,750 บาทต่อปี)


🟢 สนใจเรียนต่อ University of Chester สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


3. MSc Cybersecurity (Conversion)

เรียนต่อ MSc Data Cybersecurity Conversion ที่ University of Chester

หลักสูตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยเชสเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชา Computer Science มุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยทางข้อมูลบนโลกไซเบอร์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสายงานที่เติบโตแบบก้าวกระโดด เนื้อหาภายในหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านการสืบสวนทางดิจิทัล (Digital Forensics) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Incident Response) การทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Testing) และ วิธีการป้องกันระบบ เป็นต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจ และการจัดการกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ 

* หลักสูตรผ่านการรับรองโดย BCS, The Chartered Institute for IT ซึ่งเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Business Implications of Cybersecurity 
 • Advanced Embedded Systems & Internet of Things 
 • Cyber Concepts and Techniques 
 • Digital Forensics and Incident Response 
 • Penetration Testing and Active Defence 
 • Software Exploitation 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

หลังเรียนจบหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ยกตัวอย่างอาชีพเช่น นักพัฒนาระบบป้องกันจากนักเจาะข้อมูล (Security Architect) ที่ปรึกษาด้านประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Security Consultant) ผู้ทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย (Penetration Tester / Ethical Hacker) วิศวกรซอฟต์แวร์ และ นักพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น 

รอบการรับสมัคร: กุมภาพันธ์ และ ตุลาคม
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5
ค่าเรียนปี 2024: £14,750 ต่อปี (ประมาณ 663,750 บาทต่อปี)   

4. MSc Data Science

เรียนต่อ MSc Data Science Conversion ที่ University of Chester

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านเทคนิค คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์และต้องการเพิ่มทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือผู้ที่เคยทำงานในสาขานี้มาก่อนแต่ไม่มีวุฒิการศึกษา หลักสูตรจะสอนครอบคลุมตั้งแต่ความรู้และทักษะคณิตศาสตร์และสถิติที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เรียนรู้การทำงานของ Machine Learning และการเขียนโปรแกรม Python

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Principle of Data Science
 • Statistical Programming
 • Machine Learning
 • Enterprise Development
 • Ethical of Data Science

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

หลังเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเงิน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การค้าปลีก เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐบาล E-Commerce และอื่น ๆ อีกมากมาย

รอบการรับสมัคร: ตุลาคม  
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5
ค่าเรียนปี 2024: £14,750 ต่อปี (ประมาณ 663,750 บาทต่อปี)   

5. MSc Computer Science (Conversion)

เรียนต่อ MSc Computer Science Conversion ที่ University of Chester

หลักสูตร MSc Computer Science ของ University of Chester ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในสายไอทีแต่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อน โดยในเทอมแรกผู้เรียนจะได้ความรู้พื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Design) การพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงการทำวิจัย ส่วนในเทอมถัด ๆ ไปผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเลือกได้ตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น Robotics, Virtual Environment หรือ Digital Forensics and Incident Response

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Concept of User Experience 
 • Software Development Techniques 
 • Web Systems 
 • Virtual Environments
 • Robotics

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

หลังเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนได้จะได้เพิ่มโอกาสการทำงานด้านไอที ยกตัวอย่างเช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักเขียนโปรแกรม นักพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบ UX นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ AI นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นให้สามารถใช้ได้กับเทคโนโลยี VR และ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล เป็นต้น 

รอบการรับสมัคร: ตุลาคม
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5
ค่าเรียนปี 2024: £14,750 ต่อปี (ประมาณ 663,750 บาทต่อปี)


*ราคาข้างต้นอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 45 บาท ณ เดือนมีนาคม 2024 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 


น้อง ๆ คนไหนสนใจเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Chester สามารถขอคำแนะนำและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ ทีมงาน One Education ได้ทุกสาขา เราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและยินดีให้บริการฟรีทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียวเพื่อให้การเรียนต่อ UK ของน้อง ๆ เป็นเรื่องง่าย! 
Add Line: @one-edu 
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร