เด็กจบนอกหางานยากไหม? จบต่างประเทศช่วยเพิ่มโอกาสการทำงานอย่างไร ไปหาคำตอบกัน! 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบริษัทส่วนใหญ่ในตลาดงานปัจจุบันเน้นมองหาผู้สมัครที่มีทักษะรอบด้านและมีประสบการณ์หรือมุมมองที่เป็นสากลมากขึ้น การเรียนต่อต่างประเทศจึงช่วยเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้มีทั้งทักษะและประสบการณ์ที่บริษัทต่าง ๆ มองหา รวมถึงการได้สร้างเครือข่ายกับนักศึกษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้โปรไฟล์ของน้อง ๆ ยิ่งโดดเด่นมากขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยียังทำให้ตลาดงานโลกต้องมีการปรับตัว ดังนั้น การทำความเข้าใจแนวโน้มและกระแสที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจะช่วยให้น้อง ๆ ได้รีบปรับตัว พัฒนาทักษะ และเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ทีนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าการเรียนจบและได้รับใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะช่วยเพิ่มโอกาส และความก้าวหน้าทางอาชีพได้อย่างไรบ้าง 

1. การพัฒนาทัศนคติแบบสากล (Global Mindset)  

การเรียนต่อต่างประเทศจะช่วยเปิดโลกของน้อง ๆ สู่วัฒนธรรม ภาษา และทักษะการคิดที่แตกต่างจากความคิดแบบไทย ซึ่งทักษะนี้มีความสำคัญอย่างมากในการทำงาน เพราะเมื่อน้อง ๆ เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง น้อง ๆ จะสามารถสื่อสาร แก้ไขปัญหา และประสานงานกับผู้คนจากหลากหลายที่มาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. การได้พัฒนาทักษะด้านภาษา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้อง ๆ ที่เลือกเรียนต่อในประเทศที่ใช้ภาษาที่สามในการสื่อสารหรือมีภาษาแม่เป็นของตัวเอง เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน เป็นต้น น้อง ๆ จะยิ่งได้เปิดโอกาสในการพัฒนาทักษะทางภาษาที่หลากหลาย หรือแม้กระทั่งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียว การพูดได้มากกว่า 2 หรือ 3 ภาษาย่อมดีกว่าในการทำงานในบริษัทต่างชาติ หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ เพราะน้อง ๆ จะสามารถสื่อสารกับคนได้หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของบริษัทหรือเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ น้อง ๆ ยังสามารถใช้ข้อได้เปรียบทางภาษาในการหางานที่ต้องใช้ภาษาเป็นหลัก เช่น สายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งานแปล หรือการสอนภาษา เป็นต้น

3. การสร้างเครือข่ายความหลากหลาย (Diverse Network) 

แน่นอนว่าการเรียนต่อต่างประเทศช่วยให้น้อง ๆ ได้เจอผู้คนหลากหลายมากทั้งจากต่างที่มา พื้นฐาน และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งการมีคอนเนคชั่นที่หลากหลายจะช่วยเปิดโอกาสในการหางานของน้อง ๆ ทั้งจากการแนะนำในกลุ่มคอนเนคชั่นของเราเอง การมีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และเข้าใจอินไซท์ของอุตสาหกรรมและตลาดงานในอีกซีกโลกหนึ่งหรือในประเทศที่น้อง ๆ มองหานั่นเอง 

4. การได้รับทักษะที่เฉพาะทางมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในต่างประเทศมักจะมีหลักสูตรหรือโปรแกรมที่ไม่ได้เปิดสอนในบ้านเรา การที่น้อง ๆ ได้มีโอกาสเรียนต่อต่างประเทศจะช่วยให้น้อง ๆ ได้พัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาการที่โดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่น ๆ เช่น ถ้าน้อง ๆ ต้องการเรียนต่อด้าน Renewable Energy ก็อาจจะเลือกสวีเดน ถ้าเป็นสาขาแฟชั่นดีไซน์ก็อาจจะเป็นอิตาลี ส่วนสาขาที่โดดเด่นในออสเตรเลียก็อย่างเช่นสาขาด้านการบริหารและธุรกิจ การบริการ หรือสาขา Artificial Intelligence ซึ่งสาขาเหล่านี้ก็เป็นสาขาที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักรด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเลือกเรียนในประเทศที่โดดเด่นในสาขานั้น ๆ เป็นพิเศษจะช่วยให้น้อง ๆ ได้เปรียบในตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้นด้วย 

5. ประสบการณ์การทำงาน 

ข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดจากการเรียนต่อต่างประเทศนั่นก็คือโอกาสที่น้อง ๆ จะได้ฝึกงาน ทำงาน ทำพาร์ทไทม์ หรือ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในบริษัทต่างชาติ ซึ่งเป็นผลดีในการสร้างเรซูเม่ สร้างทักษะ และสร้างเครือข่ายในวงอุตสาหกรรมให้กับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเองก็ยังมีบริการและกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานที่หลากหลายให้กับนักศึกษา เช่น Resume Workshops, Interview Training และ Job Fairs เป็นต้น 

6. การช่วยพัฒนาความสามารถในทำงาน 

หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงข้อนี้ แต่เชื่อหรือไม่ว่านายจ้างส่วนใหญ่มองว่าผู้สมัครที่มีประสบการณ์หรือได้รับใบปริญญาจากต่างประเทศนั้นมักจะเป็นคนที่สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง ปรับตัวง่าย และเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าน้อง ๆ ไม่ยึดติดกับ Comfort Zone พร้อมเรียนรู้และท้าทายกับอุปสรรคใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ การเรียนต่อต่างประเทศยังช่วยแสดงถึงความสามารถในการทำงานและการเรียนรู้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจำเป็นต่อหลายองค์กรในปัจจุบัน 

7. การพัฒนา Soft Skills 

ไม่เพียงแค่ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการเท่านั้นที่สำคัญ แต่ Soft Skills ต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำก็สำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งไปกว่านั้นความฉลาดทางอารมณ์และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพและสากลมากขึ้นด้วย 

8. ทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  

เป็นทักษะที่เรามักจะได้ยินกันบ่อย ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะทักษะนี้จำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินเหตุการณ์ และหาข้อตกลงอย่างมีเหตุมีผล อีกทั้งทักษะนี้ยังสามารถต่อยอดไปถึงทักษะในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการคิดเชิงนวัตกรรมได้อีกด้วย แน่นอนว่าทักษะเหล่านี้ไม่ได้มีการเปิดสอนเป็นรายวิชา แต่มักจะถูกพัฒนาผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองและการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเรียนการสอนตามระบบต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร หรือ ออสเตรเลีย 

9. เพิ่มฐานเงินเดือน 

ข้อนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับนักศึกษาที่เรียนจบจากต่างประเทศ โดยผลสำรวจจาก British Council เผยว่า “กว่า 17% ของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากต่างประเทศได้เงินเดือนสูงกว่าบัณฑิตวัยเดียวกันที่ไม่ได้เรียนต่อต่างประเทศ” ซึ่งอาจจะเป็นข้อสรุปจากทั้งหมดที่ได้กล่าวมา ทั้งความเชี่ยวชาญในด้านทักษะและวิชาการ ทักษะด้านภาษา และทัศนคติแบบสากล ทำให้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วน้อง ๆ ที่เรียนจบจากต่างประเทศมีโอกาสได้งานและฐานเงินเดือนสูงกว่ามาตรฐาน 

การตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศถือเป็น Smart Move สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการทำงานที่กว้างขวางมากขึ้น ทั้งในแง่ของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ การพัฒนาสกิลภาษา การขยายคอนเนคชั่น การเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และขยายฐานเงินเดือนที่มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการทั้งการกลับมาทำงานภายในประเทศหรือต่อยอดไปทำงานต่างประเทศ หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปเรียนต่อ ติดต่อพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา พี่ ๆ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงใด ๆ ทั้งสิ้น 


สนใจเรียนต่อที่ Australia หรือ UK สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อออสเตรเลียสหราชอาณาจักรมา 30 ปี เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอน ฟรี!! 
Add Line: @one-edu 
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 
โทรสอบถาม: 02-652-0718 

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia 

Facebook: One Education 
Instagram: oneeducationthailand 
Twitter: One Education 
YouTube: One Education 

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร