แนะนำ 10 มหาวิทยาลัยเรียนต่อปริญญาโท Human Rights ที่ UK

แนะนำ 10 มหาวิทยาลัยเรียนต่อปริญญาโทด้าน Human Rights ที่ UK

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นเรื่องที่ทุกประเทศให้ความสนใจและพูดถึงในวงกว้าง เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล ธุรกิจ และประชาชน สิทธิมนุษยชนศึกษา หรือ Human Rights Studies เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปรับใช้กับบริบททางสังคม รวมถึงต่อยอดสำหรับการพัฒนาองค์กรและสังคมได้อีกด้วย  

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทางกฎหมายของบุคคลมาอย่างยาวนาน จึงมีองค์ความรู้และกระบวนการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมทุกแง่มุมและสามารถนำไปปรับใช้กับสังคมได้เป็นอย่างดี ทำให้หลักสูตรด้าน Human Rights ที่สหราชอาณาจักรได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงระดับโลก ดังนั้นในบทความนี้ พี่เอม One Education จะมาแนะนำหลักสูตรปริญญาโทจาก 10 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน Human Rights ให้น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อด้านนี้ได้เลือกกัน 

1. University of York

MA Applied Human Rights 

หลักสูตรของ University of York ที่ผสมผสานทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริงในหลากหลายแง่มุมของสิทธิมนุษยชน เช่น โครงสร้างทางสังคม โครงสร้างองค์กร และบุคคล โดยน้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ที่รณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนจากรัฐบาล ฝ่ายยุติธรรม และภาคประชาชน จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ น้อง ๆ จะได้ทำงานกลุ่มที่ต้องเข้าไปเรียนรู้จากองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและที่สำคัญคือน้อง ๆ ยังมีโอกาสได้ปฏิบัติงานจริง โดยลงพื้นที่จริงที่เมืองยอร์ก หรือเมืองเคปทาวน์ที่ประเทศแอฟริกาใต้ด้วย 

วิชาที่น่าสนใจ ได้แก่  

 • The Practice of Fieldwork 
 • International Human Rights Laboratory 
 • Project Placement 

2. SOAS, University of London

MA Human Rights Law 

หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย SOAS มุ่งเน้นให้น้อง ๆ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกไกล โดยที่น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานปริญญาตรีด้านกฎหมายมาก่อน วิชาที่น่าสนใจ เช่น International Human Rights Law, International Criminal Law, International Refugee and Migration Law, International Humanitarian Law, Justice และ Reconciliation and Reconstruction in Post Conflict Societies เป็นต้น 

นอกจากวิชาทางด้านกฎหมายแล้ว น้อง ๆ สามารถเลือกวิชาเลือกได้อีกมากมาย เช่น Human Rights and Islamic Law, Law and Society in Southeast Asia, Human Rights of Women และ Gender and the Law of War เป็นต้น  

จุดเด่นของหลักสูตรที่ SOAS คือ การการันตีคุณภาพการเรียนการสอน และการสร้างงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน โดยถูกจัดอันดับให้อยู่ที่ 1 ของสหราชอาณาจักรในปี 2021 ทุกวิชาของ SOAS ได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญตรงจากหลากหลายองค์กร เช่น United Nations และ International NGOs ทำให้น้อง ๆ จะได้รับประสบการณ์ตรงที่สามารถต่อยอดกับงานในอนาคตได้หลากหลาย 

3. University of Essex

MA Theory and Practice of Human Rights 

Human Rights Centre ของ University of Essex เป็นคณะที่เปิดสอนด้าน Human Rights มาอย่างยาวนาน มีความเก่าแก่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และมีชื่อเสียงในการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก ตัวหลักสูตรของมหาวิทยาลัย Essex จะเน้นที่ไปที่ประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และการปฏิบัติเพื่อปูพื้นฐานให้น้อง ๆ ก่อน เพื่อที่จะได้นำความรู้และทฤษฎีที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้เรียนเรื่องพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนในแง่มุมของกฎหมาย การเมือง ปรัชญา และสังคมวิทยา 

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกเส้นทางที่ตนสนใจเฉพาะทาง ได้ดังนี้ 

 • Generic pathway 
 • Human Rights, Global Diversity and Global Challenges 
 • Human Rights, Social Justice & Social Change 
 • Human Rights, Gender, Race & Identity 

4. University of Manchester

MA Human Rights – Political Science (Standard Route) 

หลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนของ University of Manchester จะเน้นศึกษาในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในแง่กฎหมายและการเมืองที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน สำหรับ ‘Standard Route’ นั้น มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ได้ออกแบบหลักสูตรมาให้ผู้เรียนได้นำใช้ความรู้และทฤษฎีที่เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานหลากหลายด้าน เช่น การสอน งานเขียน และสื่อ เป็นต้น จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ การผสมผสานเรื่องของสิทธิมนุษยชนเข้ากับการเมืองโลก  

หลักสูตรที่น่าสนใจ ได้แก่  

 • Human Rights in World Politics 
 • Ethics in World Politics 
 • Gender in Comparative Politics 
 • Theories of Rights เป็นต้น 

5. Goldsmiths, University of London

MA Human Rights, Culture& Social Justice 

หลักสูตรปริญญาโทด้านสิทธิมนุษยชนของมหาวิทยาลัย Goldsmiths จะเน้นการวิพากษ์และศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมด้านสิทธิมนุษยชนของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน เช่น บุคคล และ NGOs ภายในประเทศและต่างประเทศ อำนาจตุลาการ เช่น ศาล ผู้พิพากษา และอัยการ ข้าราชการ รัฐบาล นักการเมือง รวมถึงสื่อ นักข่าว และศิลปิน เป็นต้น 

จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ การนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาวิพากษ์เพื่อทำความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน เช่น เพศ เชื้อชาติ และศาสนา ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นปัญหาความไม่ยุติธรรมในสังคมและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียม และการเลือกปฏิบัติ  


🟢 สนใจเรียนต่อปริญญาโท Human Rights ที่อังกฤษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่เอม One Education บริการฟรีทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียว แอดไลน์เพื่อพูดคุยกับพี่เอมโดยตรงได้ที่ Line ID: 0631754581


6. University of Sussex

MA Human Rights 

หลักสูตรของ University of Sussex สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เช่น มานุษยวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมาย และภูมิศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง เด็ก ผู้อพยพ ชนกลุ่มน้อย การค้าที่เป็นธรรม สิ่งแวดล้อม และอาชญากรรมระหว่างประเทศ 

วิชาที่น่าสนใจ ได้แก่ Human Rights and the Politics of Culture, Human Rights in International Relations และวิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Activism for Development and Social Justice, Civil and Political Rights: Contemporary Challenges และ Women and Human Rights เป็นต้น  

7. University of Leicester

MA Human Rights and Global Ethics 

หลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนของ University of Leicester เน้นศึกษาด้านจริยธรรมสากล (Global Ethics) และ การเมืองระหว่างประเทศ (International Politics) ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเมือง องค์กร นโยบายการต่างประเทศและการค้า ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ในงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ สื่อ ธุรกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น  

8. Leeds Beckett University

MA International Human Rights Practice 

หลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนของ Leeds Beckett University ให้ความสำคัญกับการศึกษาจากองค์กรที่ต่อสู้กับความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ โดยหลักสูตรเน้นไปที่ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากความรุนแรง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การทรมาน เพื่อมุ่งเน้นหาทางออกในการรักษาสันติภาพ และการตรวจสอบ 

วิชาที่โดดเด่นและน่าสนใจ ได้แก่ Human Rights Investigations และ วิชาเลือก ได้แก่ Security, Conflict & Development, War, Crime & Violence  

9. Sheffield Hallam University

MA Applied Human Rights 

Sheffield Hallam University ออกแบบหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสาขา อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเข้าใจประเด็นทางสังคม จากความรุนแรงทางเพศ สถานภาพผู้ลี้ภัย และความมั่นคงของโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำ Case Studies จริงจากผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานผลักดันด้านสิทธิมนุษยชนจากทั้งรัฐบาลและ NGOs ของประเทศอังกฤษ รวมถึง United Nations และ Amnesty International หรือ องค์การนิรโทษกรรมสากล มาให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเข้าใจปัญหา หาแนวทางในการรณรงค์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

10. Keele University

MA Human Rights 

Keele University เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยของ UK ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชนมาอย่างยาวนาน โดยศึกษาผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เช่น สงคราม ความอดอยาก ความยากจน การเหยียดเชื้อชาติ เป็นต้น จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ ผู้เรียนมีโอกาสได้เข้าร่วมทดลองทำงานเป็นเวลา 2 สัปดาห์ กับ UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติ และทดลองเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้แทนของแต่ละประเทศ


📝 บทความโดย พี่เอม ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรของ One Education และ เป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าจาก SOAS University of London แอดไลน์เพื่อพูดคุยกับพี่เอมโดยตรงได้ที่ Line ID: 0631754581


สนใจเรียนต่อด้าน Human Rights ของสหราชอาณาจักร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมา 30 ปี One Education ทุกสาขาพร้อมให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอน ฟรี!!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร