ทำความรู้จัก UNSW Sydney มหาวิทยาลัยชั้นนำ Top 50 ของโลก

เรียนต่อ UNSW Sydney เรียนต่อซิดนีย์ มหาวิทยาลัย Group of Eight มหาวิทยาลัย Top 50 ของโลก

UNSW Sydney เป็นหนึ่งในสมาชิกมหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่ม Group of Eight (Go8) ของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นและลงทุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องต่อเพื่อคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย

ปัจจุบันปี 2022 UNSW Sydney ได้การจัดอันดับให้เป็น ‘มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 43 ของโลก’ จากผลสำรวจของ QS World University Rankings ปี 2022 และ อยู่ในอันดับที่ 32 ของโลกด้านการจ้างงานของบัณฑิตจากการจัดอันดับของ QS Graduate Employability Rankings 2022

นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งใน 11 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมิน Five Star Plus และ มีถึง 21 สาขาวิชาที่อยู่ใน Top 50 วิชาที่ดีที่สุดของโลก อาทิ

 • Mineral & Mining Engineering (No.3 ของโลก & No.1 ของออสเตรเลีย)
 • Civil & Structural Engineering (No.13 ของโลก & No.1 ของออสเตรเลีย)
 • Law (No.14 ของโลก)
 •  Petroleum Engineering (No.17 ของโลก)
 • Accounting & Finance (No.20 ของโลก)
 • Environmental Sciences (No.22 ของโลก)
 • Psychology (No.26 ของโลก)
 • Economics & Econometrics (No.36 ของโลก)
 • Medicine (No.43 ของโลก)
 • Business & Management Studies (No.44 ของโลก)

โดยการจัดอันดับของ QS World University Ranking by Subject ปี 2022

มหาวิทยาลัย UNSW Sydney ตั้งอยู่ในเมืองซิดนีย์ ซึ่งเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางการเงินของประเทศออสเตรเลีย และเป็นตัวเลือกอันดับแรกในการเรียนต่อของนักศึกษาต่างชาติทั่วโลก มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางซิดนีย์ หากเดินทางโดยรถไฟจะใช้เวลาเดินทางไป CBD ประมาณ 15 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไม่ไกลจากสนามบินซิดนีย์ ชายหาด Coogee และ ชายหาด Bondi อีกด้วย

วิทยาเขต UNSW Sydney campus

มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดีโดยมีการจัดกิจกรรมและสัมมนามากมายเพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์พร้อมต่อการทำงานหลังเรียนจบตามเป้าหมาย ตัวอย่างกิจกรรม เช่น สัมมนาการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ การอบรมทางวิชาการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีบริการให้คำปรึกษาการวางแผนอาชีพหลังเรียนจบ เวิร์คชอปการเขียน Resume/CV การฝึกสัมภาษณ์งาน รวมถึงการบริการออนไลน์ เช่น การตรวจสอบการเขียนภาษาอังกฤษ และการตรวจทาน Resume/CV

UNSW Sydney เป็นสถาบันการศึกษาที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียงทางการวิจัยระดับสากลใน Excellence in Research in Australia (ERA) และเป็นผู้ค้นคว้างานวิจัยในหลากหลายสาขา เช่น การวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Energy), ระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัม (Quantum Computing, การผลิตภาพยนต์ทางเลือกหรือโต้ตอบได้ (Interactive Cinema) และการวิจัย HIV/AIDS นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังมีโปรเจคให้นักศึกษาได้ทำการวิจัยและฝึกงานกับองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

คณะของมหาวิทยาลัย UNSW Sydney

UNSW Sydney มีทั้งหมด 8 คณะ ดังนี้

Art & Design

Art and Design เป็นหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของมหาวิทยาลัย UNSW หากนักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตรในคณะนี้ นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตั้งแต่ designer, graphic designer, digital media designer ไปจนถึง UX designers media specialist

Arts & Social Sciences 

สาขาวิชาของคณะนี้ที่ได้รับการจัดอันดับใน Top 50 ของโลก ได้แก่ Social Sciences และ Arts & Humanities โอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาที่เรียนจบคณะนี้ ได้แก่ media advisor, publishers, research consultant, development specialist และ project manager เป็นต้น

Built Environment

สำหรับคณะนี้จะเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม การออกแบบผังเมือง รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบชุมชนเมือง

Business School

มหาวิทยาลัย UNSW Sydney ขึ้นชื่อในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะ Accounting & Finance ที่ขึ้นแทนอันดับหนึ่งของประเทศออสเตรเลียและอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก รวมถึงยังมีสาขา Business & Management และ Economies & Econometrics ที่ได้รับการจัดอันดับในอยู่ใน Top 50 หลักสูตรที่ดีที่สุดของโลกอีกด้วย

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนและได้รับความนิยม ได้แก่ MBA, Master of Commerce, Bachelor of Commerce, Finance, Financial Technology และ Supply Chain Management นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เช่น Bachelor of Information System และ Master of Information System Management

Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ UNSW เป็นอีกหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงมากในออสเตรเลียและได้รับการประเมินระดับ 5 ดาวในด้านการจ้างงานของบัณฑิต คุณภาพการสอน และคุณภาพงานวิจัย โดยผลสำรวจของ QS World University Rankings 2020

4 สาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับใน Top 50 ของโลก ได้แก่

 • Mineral and Mining
 • Civil Engineering
 • Electrical Engineering
 • Chemical Engineering

Law

คณะนิติศาสตร์ของ UNSW เป็นคณะที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 14 ของโลก โดย QS World University Rankings 2020 เป็นคณะที่มีชื่อเสียงรวมถึงบัณฑิตของคณะนี้ได้การยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มนายจ้าง อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีของที่นี่จะใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 5 ปี เพราะเป็นการเรียนแบบควบคู่ (dual-degree) ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาจะได้เรียน Bachelor of Law ควบคู่กับ Bachelor of Commerce นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อนด้วย

Medicine

คณะแพทยศาสตร์ของ UNSW ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 50 คณะแพทยศาสตร์ที่ดีที่สุดของโลก โดย QS World University Rankings 2020 นักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนแพทย์จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี หากนักศึกษาต้องการเรียนหมอแต่ยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่และไม่อยากเรียนหลักสูตร 6 ปีตั้งแต่แรก สามารถเลือกเรียน Bachelor of Science 3 ปี แล้วต่อ honour อีก 1 ปี จากนั้นเรียน Doctor of Medicine อีก 4 ปี โดยระยะเวลาเรียนทั้งหมดสำหรับทางเลือกนี้คือ 7 ปี สำหรับปริญญาโท มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตร Public Health และ International Health ด้วย

Science

มหาวิทยาลัยมี 5 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดอันดับใน Top 50 ของโลก ได้แก่

 • Psychology
 • Environmental Sciences
 • Earth & Marine Science
 • Mathematics
 • Materials Science

สำหรับคณะนี้ มีสาขาวิชาในเลือกเรียนหลากหลากตั้งแต่จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ (materials science) เทคโนโลยี ไปจนถึงการบินและการจัดการการบิน

ระหว่างเรียนที่ UNSW Sydney นักศึกษาจะได้มีโอกาสได้ฝึกงานและทำงานกับบริษัทหรือหน่วยงานในสาขาที่เกี่ยวข้องที่เมืองซิดนีย์ รวมถึงโอกาสในการฝึกงานที่ต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ประเทศไทย ฮ่องกง และเวียดนาม เป็นต้น มหาวิทยาลัยมีพาร์ทเนอร์กับบริษัทและองค์กรชั้นนำของโลกมากกว่า 300 แห่งทั่วเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้

นอกเหนือจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตร Study Abroad ซึ่งคล้ายกับหลักสูตร Exchange Program ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มประสบการณ์เรียนที่ต่างประเทศ เช่น อเมริกาหรืออังกฤษ ประมาณ 1 ปี และกลับมาเรียนต่อจนจบปริญญาตรีที่ UNSW Sydney

สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เรามีบัณฑิตมากกว่า 300,000 ที่อาศัยและทำงานในประเทศต่าง ๆ  รวมมากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก และมีบัณฑิตที่ทำงานในบริษัทชั้นนำอย่าง Google, PwC, HSBC และ Facebook

รอบการรับสมัครเรียนที่ UNSW Sydney

โดยปกติแล้วมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจะเปิดรับสมัครเรียน 2 รอบ คือ กุมภาพันธ์ และ กรกฎาคม แต่ UNSW Sydney จะเปิดรับทั้งหมด 3 รอบ คือ กุมภาพันธ์ มิถุนายน และกันยายน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเรียนจบเร็วขึ้นอีกโดยการเลือกเรียน 3 วิชาต่อเทอม นั่นหมายความว่านักศึกษาจะได้เรียน 9 วิชาต่อปีแทนที่จะเรียนแค่ 8 วิชาต่อปีนั่นเอง


🟢 สนใจเรียนต่อ UNSW Sydney มหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่ม Group of Eight ของออสเตรเลีย สอบถามรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจ เกณฑ์ในการรับสมัคร และ สมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


กิจกรรมนักศึกษา

UNSW Sydney มีกิจกรรมสำหรับนักศึกษามากมายที่จะช่วยเสริมการเรียนและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานหลังเรียนจบ ตัวอย่างเช่น culture mentor, international student experience unit (ISEU) และ language & conversation skills รวมถึงการอบรมทางวิชาการ นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเข้าถึงบริการ Student Support ของมหาวิทยาลัยได้ทุกวัน เช่น บริการปรึกษาด้านอาชีพ บริการด้านสุขภาพ และสมาคมนักศึกษาเพื่อสร้าง connection กับเพื่อนที่มาจากทั่วทุกมุมโลก

นักศึกษาสามารถใช้บริการของโรงยิมและเข้าร่วมเล่นกีฬาของมหาวิทยาลัยได้ฟรีเสมอ ยกเว้นกีฬาบางชมรมที่นักศึกษาอาจจะต้องจ่ายค่าสมาชิกประมาณ AUD 5 หรือประมาณ 120 บาท

UNSW Sydney Student Support

หอพักนักศึกษา

มาถึงเรื่องที่พักกันบ้าง มหาวิทยาลัย UNSW มีหอพักนักศึกษาในแคมปัสหลายประเภท ซึ่งนักศึกษาจะต้องดำเนินการสมัครและจองที่พักเพื่อเลือกห้องพักที่ชอบและเหมาะสมกับตัวเองที่สุด เช่น ห้องพักแบบส่วนตัว ห้องพักแบบแชร์ห้องน้ำ หรือห้องพักที่มีมื้ออาหารรายสัปดาห์

การสมัครเรียนต่อที่ UNSW Sydney

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบหลักสูตรที่สนใจเรียนบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ผู้สมัครสามารถค้นหาหลักสูตรที่สนใจและดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ UNSW Sydney และอย่าลืมตรวจสอบว่าเลือกประเภทนักเรียนเป็นนักศึกษาต่างชาติ (international student) เพราะการรับสมัครและค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในประเทศ (domestic student) และนักศึกษาต่างประเทศจะแตกต่างกัน หรือ ติดต่อพี่ ๆ One Education เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำในการเลือกหลักสูตรได้ Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบคุณสมบัติและส่งใบสมัครเรียน

หลังจากผู้สมัครที่ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองแล้ว สามารถส่งใบสมัครเรียนผ่านทีมงาน One Education ซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย UNSW Sydney อย่างเป็นทางการได้ หลังจากที่ทีมงานส่งใบสมัครให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้ว ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครได้

ขั้นตอนที่ 3: มหาวิทยาลัย UNSW Sydney ส่งใบตอบรับการรับเข้าเรียน

มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและส่งใบตอบรับการรับเข้าเรียนให้กับผู้สมัคร ซึ่งใบตอบรับ (letter of offer) จะมี 2 ประเภท คือ ใบตอบรับแบบมีเงื่อนไข (conditional offer) และ ใบตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer)

ขั้นตอนที่ 4: ตอบรับ offer กับทางมหาวิทยาลัย

หากผู้สมัครได้รับ offer แบบไม่มีเงื่อนไข ผู้สมัครสามารถจ่ายเงินมัดจำและรอรับเอกสาร e-COE จากทางมหาวิทยาลัย โดยเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ยืนยันการเรียนกับทางมหาวิทยาลัยและจะต้องใช้ในการยื่นวีซ่านักเรียนในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5: ลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยผ่านทางออนไลน์ รวมถึงรับรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบนักศึกษา myUNSW

หลักสูตรยอดนิยมที่นักศึกษาเลือกเรียนต่อที่ UNSW Sydney

หลักสูตรยอดนิยมระดับปริญญาตรี

 • Bachelor of Commerce
 • Bachelor of Engineering (honour)
 • Bachelor of Medical Studies / Doctor of Medicine
 • Bachelor of Architecture Studies
 • Bachelor of Computer Science
 • Bachelor of Laws (dual degree)
 • Bachelor of Psychology
 • Bachelor of Actuarial Studies
 • Bachelor of Design / Bachelor of Media (PR & Advertising)
 • Bachelor of International Studies

หลักสูตรนิยมระดับปริญญาโท

 • Master of Commerce
 • Master of Finance
 • Master of Engineering
 • Master of Law
 • Master of Property and Development

หากสนใจเรียน Postgraduate Research ผู้สมัครจะต้องหาและติดต่ออาจารย์ก่อนเพื่อให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการทำวิจัยที่ UNSW Sydney


🟢 สนใจเรียนต่อ UNSW Sydney มหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่ม Group of Eight ของออสเตรเลีย สอบถามรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจ เกณฑ์ในการรับสมัคร และ สมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


หลักสูตร Pathway เพื่อเรียนต่อปริญญาตรีที่ UNSW Sydney

ปัจจุบัน UNSW มีหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Foundation Program) เพื่อเข้าเรียนต่อปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และมีหลักสูตรอนุปริญญา (diploma) ด้านธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ด้วย  หลังจากเรียนจบระดับอนุปริญญาแล้ว นักศึกษาสามารถเรียนต่อปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ได้เลย (อนุปริญญาเปรียบเสมือนกับการเรียนปริญญาตรีปีที่ 1 แต่มีขนาดของชั้นเรียนที่เล็กกว่า)

หลักสูตร pathway UNSW Sydney

หลักสูตรปรับพื้นฐาน (Foundation Program) ของ UNSW Sydney

Transition Program (4 เดือน)

หลักสูตรปรับพื้นฐานเร่งรัดระยะสั้นสำหรับนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยมและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีคะแนน IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

Standard Foundation Studies Program (9 เดือน)

หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม มีผลการเรียนดี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปลายปีที่ 5 หรือปีที่ 6 (Year 11 หรือ Year 12) และมีคะแนน IETLS 6.0 (คะแนนขั้นต่ำ 5.0 ในแต่ละทักษะ) หรือเทียบเท่า

Standard Plus Foundation Studies Program (12 เดือน)

หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษและมีผลการเรียนดี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปลายปีที่ 5 (Year 11) และมีคะแนน IELTS 5.5 (โดยจะต้องได้คะแนน writing 5.0 และคะแนนในแต่ละทักษะขั้นต่ำ 5.0) หรือเทียบเท่า

Extended Foundation Studies Program (15 เดือน)

หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่ต้องการปรับทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ทางวิชาการเพิ่มเติม โดยจะต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปลายปีที่ 5 (Year 11) และมีคะแนน IELTS 5.0 (จะต้องได้คะแนน writing 5.0 และคะแนนขั้นต่ำ 4.5 ในแต่ละทักษะ) หรือเทียบเท่า


🟢 สนใจเรียนต่อ UNSW Sydney มหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่ม Group of Eight ของออสเตรเลีย สอบถามรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจ เกณฑ์ในการรับสมัคร และ สมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ผู้สมัครสามารถดูค่าเล่าเรียนล่าสุดได้ในเว็บมหาวิทยาลัย UNSW Sydney

ค่าเล่าเรียนต่อปีโดยประมาณ*

 • ระดับปริญญาตรีปี 2022 เริ่มต้น AUD 39,368 (ประมาณ 945,000 บาท)
 • ระดับปริญญาโทปี 2022 เริ่มต้น AUD 38,200 (ประมาณ 916,800 บาท)

*ค่าเล่าเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และ อ้างอิงค่าเล่าเรียนโดยประมาณในปีการศึกษา 2022 ในอัตราแลกเปลี่ยน ณ เดือนเมษายนปี 2022 ที่ 1 AUD = 24 บาท

*รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยและค่าประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (OSHC)

หมายเหตุกรณีที่ผู้สมัครได้รับทุนการศึกษาหรือทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย ทุนนั้นจะใช้ได้กับค่าเล่าเรียนในเทอมที่ 2

ค่าใช้จ่ายในเมืองซิดนีย์

ค่าใช้จ่ายในเมืองซิดนีย์จะอยู่ราว ๆ AUD$20,000 (ประมาณ 490,000) ต่อปี และ นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานพิเศษ (part-time) ได้สูงสุด 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ในช่วงเปิดเทอม

รายการค่าใช้จ่าย/สัปดาห์ (AUD)*ค่าใช้จ่าย/สัปดาห์ (THB)*
ค่าห้องแบบแชร์AUD 250 – AUD 3506,000 – 8,400 บาท
ค่าอินเตอร์เน็ตAUD 20 – AUD 55480 – 1,320 บาท
ค่าแก๊สและค่าไฟAUD 35 – AUD 140840 – 20,160 บาท
ค่าอาหารAUD 80 – AUD 2801,920 – 6,720 บาท
ค่าเดินทางAUD 40960 บาท

*ราคาข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และ อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 24 บาท ณ เดือนพฤษภาคมปี 2565


ชมวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย UNSW Sydney


สอบถามข้อมูลเรียนต่อออสเตรเลียเพิ่มเติม ติดต่อพี่ ๆ  One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียมามากว่า 30 ปี และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่ม Group of Eight ครบทั้ง 8 แห่ง และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ยินดีให้บริการเรื่องเรียนต่อครบทุกขั้นตอนฟรี!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร