แนะนำ 5 หลักสูตรเรียนต่อปริญญาตรีที่ UNSW Business School โรงเรียนสอนธุรกิจอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย 

UNSW Business School เป็นโรงเรียนสอนธุรกิจชั้นนำภายใต้มหาวิทยาลัย UNSW Sydney ที่ได้รับรางวัล The Best Business School 2 ปีซ้อน โดย AFR BOSS สถาบันเป็นที่รู้จักในเรื่องการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและความทันสมัย รวมถึงความโดดเด่นด้านการวิจัย และคุณภาพการสอน โดยหลักสูตรธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ของ UNSW Business School ถือเป็นอันดับ 1 ในซิดนีย์ และติด Top 50 หลักสูตรที่ดีที่สุดของโลก โดย QS World University Rankings by Subject มาดูกันดีกว่าว่าหลักสูตรปริญญาตรีที่จะมาแนะนำในวันนี้มีอะไรบ้าง 

แนะนำ 5 หลักสูตรยอดฮิตในระดับปริญญาตรีที่ UNSW Business School 

1. Bachelor of Commerce 

หลักสูตร Bachelor of Commerce (BCom) เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจที่ออกแบบให้เข้ากับความต้องการองค์กรและวงการอุตสาหกรรมในอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและพื้นฐานความรู้ทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง Portfolio พัฒนาทักษะที่จำเป็น และได้รับประสบการณ์การทำงานแบบ Real-world ในด้านธุรกิจเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานหลังเรียนจบ โดยหลักสูตรนี้สามารถเลือกเรียนเป็น Double Degree ควบคู่กับหลักสูตรอื่นได้ด้วย เช่น Arts, Computer Science, Engineering, Information Systems, Law หรือ Media เป็นต้น  

หลักสูตร Bachelor of Commerce ของ UNSW Sydney มีวิชาเอกให้เลือก 14 วิชา ได้แก่ 

 • Accounting  
 • Behavioural Economics  
 • Business Analytics  
 • Business Economics  
 • Cybersecurity Management  
 • Finance  
 • FinTech  
 • Human Resource Management  
 • Information Systems  
 • Innovation, Strategy and Entrepreneurship  
 • International Business  
 • Marketing  
 • Marketing Analytics  
 • Taxation  

🔰 ระยะเวลาเรียน: 3 ปี  
🎓 ค่าเรียนปี 2024: A$51,500 หรือประมาณ 1,236,000 บาทต่อปี* 

2. Bachelor of Commerce (International) 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจที่เน้นการศึกษาธุรกิจในระดับสากล ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานความรู้ทางธุรกิจ การแก้ไขปัญหาในแต่ละระดับ อีกทั้งยังได้ใช้เวลา 1 ปีในโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้การจัดการธุรกิจระดับโลก รวมถึงเรียนรู้ภาษาที่สาม เช่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี และสเปน โดยมหาวิทยาลัยจะมีทุนสนับสนุนให้กว่า A$5,000 (ประมาณ 120,000 บาท) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศอีกด้วย โดยหลักสูตร Bachelor of Commerce (International) นี้มีวิชาเอกให้เลือกเรียนถึง 14 วิชา เช่นเดียวกับหลักสูตร Bachelor of Commerce 

🔰 ระยะเวลาเรียน: 4 ปี  
🎓 ค่าเรียนปี 2024: A$51,500 หรือประมาณ 1,236,000 บาทต่อปี* 

3. Bachelor of Economics 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่ UNSW Business School จะเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์หลักการและกระบวนการทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อนโยบายและการตัดสินใจของบุคคล องค์กร และรัฐบาล รวมถึงศึกษาปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และสังคม เช่น อัตราการว่างงาน ระบบภาษี นโยบายการค้า อัตราเงินเฟ้อ และความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในหลากหลายสายงานและอุตสาหกรรมผ่านการฝึกงานและ การทำ Group Consulting Projects 

หลักสูตร Bachelor of Economics นี้มีวิชาเอกให้เลือก 3 วิชา ได้แก่ Data Analytics and Econometrics, Economic Policy and Society และ Macroeconomics and Financial Markets รวมถึงยังมีวิชาเอกในด้านธุรกิจให้เลือกด้วย ตัวอย่างเช่น Accounting, Behavioural Economics, Business Analytics, Marketing Analysis และ FinTech เป็นต้น 

* School of Economics ของ UNSW Business School ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของซิดนีย์ และ อันดับ 4 ของออสเตรเลียโดย QS World University Rankings by Subject 2023 ในสาขา Economics and Econometrics 

🔰 ระยะเวลาเรียน: 3 ปี  
🎓 ค่าเรียนปี 2024: A$51,000 หรือประมาณ 1,224,000 บาทต่อปี* 


🟢 สนใจเรียนต่อปริญญาตรีที่ UNSW Sydney สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ พี่ ๆ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


4. Bachelor of Information Systems 

หลายธุรกิจในปัจจุบันยังคงมองหาผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านสารสนเทศข้อมูลควบคู่ไปกับความรู้ด้านธุรกิจ เพื่อช่วยวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางในการส่งเสริมประสบการณ์ลูกค้าผ่านการใช้เทคโนโลยี สำหรับหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปปรับใช้กับสถานการณ์ทางธุรกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ความสำคัญของการสร้างฐานข้อมูลควบคู่ไปกับการฝึกฝนความเชี่ยวชาญในด้าน Programming, Networking and Cybersecurity และ Artificial Intelligence เป็นต้น 

* The School of Information Systems and Technology Management ของ UNSW Sydney ได้รับการจัดอันดับให้เป็น No.1 ในออสเตรเลีย และ No.11 ของโลก 

ตัวอย่างรายวิชา 

 • Business Decision Making
 • Business Analysis and Agile Product Management
 • Database Management & Big Data Infrastructures  
 • Digital Transformation in Business 
 • Managing Cybersecurity in the Digital Age 

🔰 ระยะเวลาเรียน: 3 ปี  
🎓 ค่าเรียนปี 2024: A$51,500 หรือประมาณ 1,236,000 บาทต่อปี* 

5. Bachelor of Actuarial Studies 

Actuarial Studies หรือหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยมีความสำคัญอย่างมากกับทุกธุรกิจและองค์กรในการประเมินความเสี่ยง การตัดสินใจ และโอกาสในการดำเนินการทางธุรกิจ โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูง รวมถึงการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิงลึก ซึ่ง UNSW ได้จัดให้มีโปรแกรม Career Accelerator เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในระบบการทำงานจริงผ่านการฝึกงาน การสอนงาน (Mentoring) เน็ตเวิร์คกิ้ง (Professional Networking) รวมถึงการอภิปรายกลุ่ม 

* หลักสูตร Actuarial Studies ของ UNSW Business School ติดอันดับ 1 ของโลก โดย UNL Global Research Rankings of Actuarial Science and Risk Management and Insurance 2021 

ตัวอย่างรายวิชา 

 • Mathematics for Actuarial Studies and Finance 
 • Financial Management 
 • Data Visualisation and Communication 
 • Quantitative Risk Management 
 • Statistical Machine Learning for Risk and Actuarial Applications 

🔰 ระยะเวลาเรียน: 3 ปี  
🎓 ค่าเรียนปี 2024: A$52,000 หรือประมาณ 1,248,000 บาทต่อปี* 


* ราคาค่าเรียนอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 24 บาท ณ เดือนมีนาคม 2567 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 


สนใจเรียนต่อปริญญาตรี-โท-เอก ที่ UNSW Sydney สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียมามากว่า 30 ปี และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำกลุ่ม Group of Eight ครบทั้ง 8 แห่ง และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ยินดีให้คำแนะนำและบริการครบทุกขั้นตอนฟรี! เพื่อให้การเรียนต่อของคุณเป็นเรื่องง่าย 
Add Line: @one-edu 
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ    
สาขาชิดลม: 02-652-0718    
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328    
สาขาพระราม 2: 02-896-1445  

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว 

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อUK & Australia   

Facebook: One Education   
Instagram: oneeducationthailand   
Twitter: One Education   
YouTube: One Education   

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร