รวมทุนการศึกษาเรียนต่อ UK รอบกันยายน ปี 2022

ทุนเรียนต่ออังกฤษปี 2022

Estimated reading time: 0 minutes

Birmingham City University

Undergraduate & Postgraduate Scholarships

มูลค่าทุน: สูงสุด £2,000 (ประมาณ 90,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทที่ Birmingham City University และเริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2022 
 • มีผลการเรียนดี
 • ไม่สามารถใช้ได้กับหลักสูตร PhD, ACCA, MSc Accounting & Finance (Top-Up), Conservatoire and BSA courses (Music and Theatre), PGCE and PCET, Masters in Teaching and Learning/Educational Leadership (MTL/MEL), Continuing Professional Development (CPD) courses in Health, Short courses, Part-time or distance learning, Study Abroad programmes, Exchange programmes, Pre-sessional English, Nursing and Midwifery courses และ PGDL in Law

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Bournemouth University

Postgraduate Academic Excellence Scholarship (International)

มูลค่าทุน: £3,500 (ประมาณ 157,500 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ Bournemouth University และเริ่มเรียนรอบกันยายนในปี 2022 หรือ มกราคมปี 2023 เท่านั้น
 • มีผลการเรียนดี
 • ไม่สามารถใช้ได้กับหลักสูตร Postgraduate Diploma, distance learning course หรือบางหลักสูตรในคณะ Faculty of Health & Social Sciences รวมไปถึง distance learning และ หลักสูตรออนไลน์
 • สามารถใช้ร่วมกับทุน Sports / Music scholarship ของมหาวิทยาลัยได้
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Cardiff University

Vice-Chancellor’s International Scholarship

มูลค่าทุน: £2,000 (ประมาณ 90,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทที่ Cardiff University และเริ่มเรียนรอบกันยายนในปี 2022 
 • ผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี จะต้องสมัครเรียนผ่านระบบ UCAS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2022 
 • ผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท จะต้องส่งใบสมัครเรียนภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2022 
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนแบบ Unconditional Offer จากมหาวิทยาลัย
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่นได้
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

De Montfort University

มหาวิทยาลัย De Montfort มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทในปีการศึกษา 2022 โดยผู้สมัครเรียนไม่ต้องยื่นใบสมัครรับทุนแยก เพราะมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติหากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเมื่อส่งใบสมัครเรียน

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

ทุนการศึกษาหลักสูตรมูลค่าทุน
DMU International Scholarshipปริญญาตรี และ ปริญญาโท£1,500 (ประมาณ 67,500 บาท)
Early Deposit Discountปริญญาตรี และ ปริญญาโท£500 (ประมาณ 22,500 บาท)
International Postgraduate Taught Merit Scholarshipปริญญาโท£2,500 (ประมาณ 112,500 บาท)
Global MBA International Scholarship Fundปริญญาโท£2,500 (ประมาณ 112,,500 บาท)

💬 สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ


Leeds Beckett University

South East Asia Scholarships

มูลค่าทุน: แบ่งตามหลักสูตรที่สมัครเรียน ดังต่อไปนี้

หลักสูตรมูลค่าทุนหมายเหตุ
International Foundation Year£1,500 (ประมาณ 67,500 บาท)สำหรับปีแรกเท่านั้น
ปริญญาตรี1,000 ต่อปี (ประมาณ 45,000 บาทต่อปี)
ปริญญาโท£5,000 (ประมาณ 225,000 บาท)สำหรับปีแรกเท่านั้น
ปริญญาเอก (Research course)£1,500 ต่อปี (ประมาณ 67,500 บาทต่อปี)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่พำนักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน
 • ไม่สามารถใช้ได้กับหลักสูตร LLM Legal Practice course, PGDip or PGCert programmes, Doctorate of Business Administration (DBA), Doctor of Education (EdD), or Research By Published Works

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Manchester Metropolitan University

Undergraduate & Postgraduate International Scholarship

มูลค่าทุน: 

 • ปริญญาตรี จำนวน £2,000 ต่อปี (ประมาณ 90,000 บาทต่อปี)
 • ปริญญาโท จำนวน £3,000 (ประมาณ 135,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท และ เริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2022 
 • จะต้องตอบรับเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัย Manchester Metropolitan University
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Middlesex University

International Merit Award

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท และเริ่มเรียนในปี 2022 โดยเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวน £2,000 (ประมาณ 90,000 บาท) ** ทุนมีจำนวนจำกัด **

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


Northumbria University

Northumbria Postgraduate Global Scholarship

มูลค่าทุน: £2,000 (ประมาณ 90,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท (Taught หรือ Research Programme) ที่ Northumbria University 
 • เริ่มเรียนที่วิทยาเขต Newcastle Upon Tyne รอบกันยายนปี 2022
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน
 • เป็นทุนสำหรับนักศึกษาใหม่เท่านั้น และ จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


💬 สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ


Royal Holloway, University of London

Royal Holloway Principal’s Masters Scholarship

มูลค่าทุน: 4,000 GBP (ประมาณ 180,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท (Taught Programme) ที่ Royal Holloway และเรียนในปี 2022
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย
 • จะต้องเขียนเรียงความ 400 คำ ในหัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • จะต้องสมัครรับทุนภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2022 (11.59 pm UK Time) และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2022

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of East Anglia

International & EU Scholarship Scheme

มูลค่าทุน: 4,000 GBP ต่อปี (ประมาณ 180,000 บาท ต่อปี)

เงื่อนไขการรับทุน

 • นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ University of East Anglia และเรียนรอบกันยายนในปี 2022
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียน (Condition offer หรือ Unconditional offer) จากมหาวิทยาลัย
 • ไม่สามารถใช้ได้กับหลักสูตร MB/BS Medicine, BSc Physiotherapy และ BSc Occupational Therapy
 • จะต้องสมัครรับทุนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 (11.59 pm UK Time)

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Chulalongkorn University (Thailand) Law Scholarships 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สมัครเรียนปริญญาโท คณะนิติศาสตร์กับ University of East Anglia โดยมีเงื่อนไขการรับทุนดังต่อไปนี้ 

 • ทุนส่วนลดค่าเรียน 50% จำนวน 1 ทุน สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือเพิ่งเรียนจบจากคณะนิติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้การรับรองจากคณบดีของคณะภายในวันที่ 1มิถุนายน 2022

หรือ

 • ทุน 5,000 ปอนด์ สำหรับนักศึกษาที่ได้การตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย UEA (มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติ)

หรือ 

 • ทุน 6,000 ปอนด์ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม GPA 3.3 ขึ้นไป และได้การตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย UEA

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Economics 50% Scholarships: Thammasat University (Thailand) 

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ที่สมัครเรียนปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ที่ University of East Anglia โดยมีเงื่อนไขการรับทุนดังต่อไปนี้ 

 • ทุนส่วนลดค่าเรียน 50% จำนวน 1 ทุน สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือเพิ่งเรียนจบจากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้การรับรองจากคณบดีของคณะ

หรือ

 • ทุน 4,000 ปอนด์ สำหรับนักศึกษาที่ได้การตอบรับเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัย UEA (มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติ)

หรือ 

 • ทุน 6,000 ปอนด์ สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม GPA 3.3 ขึ้นไป และได้การตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย UEA
 • ทุนข้างต้นสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย UEA ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เท่านั้น

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


💬 สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ


University of Essex

Academic Excellent International Master Scholarship

มูลค่าทุน: สูงสุด 4,000 ปอนด์ (ประมาณ 180,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • นักศึกษาที่มีสัญชาติไทยและพำนักในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ University of Essex ในปี 2022 และเริ่มเรียนรอบตุลาคม 2022 หรือ มกราคม 2023
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก University of Essex
 • จะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยแบ่งมูลค่าทุน ดังต่อไปนี้
  • GPA 2.75+ จะได้รับทุน 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 112,500 บาท)
  • GPA 3.0+ จะได้รับทุน 4,000 ปอนด์ (ประมาณ 180,000 บาท)
 • ไม่สามารถใช้ทุนนี้ร่วมกับทุนอื่น ๆ ของ University of Essex ได้

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

The Essex MBA Deans Award

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน 10% – 100%

เงื่อนไขการรับทุน

 • นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาโทสาขา MBA ที่ University of Essex และเริ่มเรียนรอบตุลาคม 2022 หรือ มกราคม 2023
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดการรับสมัครจะต้องสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนระหว่างสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Hull

University of Hull Faculty of Arts, Culture and Education Undergraduate Scholarship 2022

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน 50% จำนวน 5 ทุน

เงื่อนไขการรับทุน

 • นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาตรี หลักสูตรในคณะ Faculty of Arts, Culture and Education ที่ University of Hull และเรียนรอบกันยายนปี 2022
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก University of Hull
 • จะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • มีผลคะแนน IELTS 6.5 โดยแค่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5
 • จะต้องสมัครรับทุนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2022 (11.59 pm UK Time)

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Leeds

Dean’s International Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนเต็มจำนวน

เงื่อนไขการรับทุน

 • นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท คณะ Leeds University Business School ที่ University of Leeds และเรียนในปีการศึกษา 2022/23
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก Leeds University Business School 
 • จะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • จะต้องเขียนเรียงความในหัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • จะต้องสมัครรับทุนภายในวันที่ 30 เมษายน 2022 (11.59 pm UK Time)
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับหลักสูตร MSc Sustainable Business Leadership (online)

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Masters in Accounting and Finance Scholarship in partnership with Chulalongkorn University, Bangkok

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 50% จำนวน 2 ทุน

เงื่อนไขการรับทุน 

 • นักศึกษาที่กำลังเรียนหรือเรียนจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมัครเรียนปริญญาโทที่ University of Leeds ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังต่อไปนี้
 • จะต้องเริ่มเรียนในปี 2022
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก University of Leeds
 • จะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

School of Civil Engineering International Masters Excellence Scholarships

มูลค่าทุน: 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 225,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


💬 สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ


University of Leicester


College of Science and Engineering Postgraduate Scholarship

มูลค่าทุน: สูงสุด 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 225,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาโทที่ University of Leicester ในคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่
  • School of Chemistry
  • School of Engineering
  • School of Geography, Geology and the Environment
  • Computing
  • Mathematical Science
  • School of Physics and Astronomy
 • จะต้องเริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2022 หรือ มกราคมปี 2023
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก University of Leicester
 • จะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

LLM Scholarship

มูลค่าทุน: สูงสุด 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 112,500 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ ที่ University of Leicester 
 • จะต้องเริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2022 
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก University of Leicester
 • จะต้องมีผลการเรียนดี
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Media, Communications and Sociology Merit Postgraduate Scholarship

มูลค่าทุน: สูงสุด 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 225,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน 

 • นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาโท คณะ School of Media, Communications and Sociology ที่ University of Leicester 
 • จะต้องเริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2022 หรือ มกราคมปี 2023
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก University of Leicester
 • จะต้องมีผลการเรียนดี
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

University of Leicester School of Business Postgraduate Scholarship

มูลค่าทุน: 3,000 ปอนด์ (ประมาณ 135,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาโท คณะ School of Business ที่ University of Leicester 
 • จะต้องเริ่มเรียนในรอบกันยายนปี 2022 หรือ มกราคมปี 2023
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก University of Leicester
 • จะต้องมีผลการเรียนดี
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Northampton

The UON International Scholarship

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 30% 

เงื่อนไขการรับทุน

 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท (Taught Programme: BA, BSc, BEng, MEng, LLB, Joint Honours, MA, MSc, LLM or MBA) กับ University of Northampton ในปี 2022
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการเรียนของผู้สมัครเรียน และจะแจ้งผลการรับทุนในใบตอบรับเข้าเรียน (offer letter)

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Nottingham

ASEAN and Oceania Postgraduate Excellence Award

มูลค่าทุน: สูงสุด 8,000 ปอนด์ (ประมาณ 360,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยและพำนักในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทกับ University of Nottingham รอบกันยายน / ตุลาคมปี 2022
 • จะต้องสมัครรับทุนภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2022 (11.59 pm UK Time)
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการเรียนของผู้สมัครเรียน และจะแจ้งผลการรับทุนในใบตอบรับเข้าเรียน (offer letter)

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of Sheffield

International Postgraduate Scholarship 2022

มูลค่าทุน: สูงสุด 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 112,500 บาท) 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยและพำนักในประเทศไทย
 • ทุน 2,000 ปอนด์ สำหรับผู้ที่สมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรในคณะ Faculty of Arts and Humanities and Faculty of Social Sciences
 • ทุน 2,500 ปอนด์ สำหรับผู้ที่สมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรในคณะ Faculty of Engineering, Faculty of Medicine, Dentistry and Health และ Faculty of Science
 • จะต้องเริ่มเรียนรอบกันยายนปี 2022
 • จะต้องตอบรับ offer กับมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2022
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแบบอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัครเรียน

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

International Merit Postgraduate Scholarship 2022

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน 25% 

เงื่อนไขการรับทุน

 • สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทกับ University of Sheffield และ เริ่มเรียนรอบกันยายนปี 2022
 • มีผลการเรียนดี
 • จะต้องสมัครรับทุนภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 เวลา 13:00 (UK time)

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


💬 สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ


University of Surrey

Surrey Thailand Masters Scholarship 2022

มูลค่าทุน: 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 112,500 บาท) 

เงื่อนไขการรับทุน

 • สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยและพำนักในประเทศไทย
 • สมัครเรียนปริญญาโทที่ University of Surrey และ เริ่มเรียนในรอบตุลาคมปี 2022
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก University of Surrey
 • ไม่สามารถใช้ได้กับหลักสูตร MBA
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัคร

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Surrey MBA scholarship 2022

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน 10% – 50% 

เงื่อนไขการรับทุน

 • สมัครเรียนปริญญาโทหลักสูตร Full-time MBA หรือ Executive MBA ที่ University of Surrey 
 • จะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • มีผลคะแนน IELTS 6.5 โดยที่แต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนตอนสัมภาษณ์เข้าเรียน

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


University of York

Vice-Chancellor’s Scholarships

มูลค่าทุน: 10,000 – 20,000 ปอนด์ (ประมาณ 450,000 – 900,000 บาท) 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนส่วนลดค่าเรียนรวม 20,000 ปอนด์สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ระยะเวลา 3 ปี) และ ทุนส่วนลด 10,000 ปอนด์สำหรับหลักสูตรปริญญาโท (ระยะเวลา 1 ปี) 
 • จะต้องเริ่มเรียนในปี 2022
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก University of York 
 • จะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น
 • ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่สมัครหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
  • Hull York Medical School
  • MSc Nursing (Mental Health) and MSc Nursing (Adult)
  • MA in Public Policy: Governance and Development
  • MSc Sustainable Business: Leadership, Innovation and Management
  • International Pathway College
  • Distance and online learning courses
  • Part-time courses
  • Kaplan International College London
  • GEMMA and Mundus MAPP
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัคร

วันปิดรับใบสมัครเรียน

รอบที่ 1: วันที่ 31 มีนาคม 2022 (11.59 pm UK time)
รอบที่ 2: วันที่ 30 มิถุนายน 2022 (11.59 pm UK time)

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก

Be Exceptional Scholarship

มูลค่าทุน: 2,500 – 7,500 ปอนด์ (ประมาณ 112,500 – 337,500 บาท) 

เงื่อนไขการรับทุน 

 • สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทที่ University of York และเริ่มเรียนในปี 2022
 • เป็นทุนส่วนลดค่าเรียนสำหรับปีการศึกษาแรกเท่านั้น
 • จะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจาก University of York 
 • ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่สมัครหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
  • Hull York Medical School
  • MSc Nursing (Mental Health) and MSc Nursing (Adult)
  • MA in Public Policy: Governance and Development
  • MSc Sustainable Business: Leadership, Innovation and Management
  • International Pathway College
  • Distance and online learning courses
  • Part-time courses
  • Kaplan International College London
  • GEMMA and Mundus MAPP
 • สามารถใช้ร่วมกับทุน Vice-Chancellor’s scholarships ได้

วันปิดรับใบสมัครเรียน

รอบที่ 1: วันที่ 31 มีนาคม 2022 (11.59 pm UK time)
รอบที่ 2: วันที่ 30 มิถุนายน 2022 (11.59 pm UK time)

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


UWE Bristol

Partnership Scholarship

มูลค่าทุน: £1,000 (ประมาณ 45,000 บาท)

เงื่อนไขการรับทุน

เป็นนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไทยที่กำหนด ดังนี้

 • Assumption University
 • Prince of Songkla University
 • Thammasat University
 • Bangkok University
 • Rangsit University
 • Kon Kaen University
 • Stamford University
 • Mahasarakham University

Chancellor’s Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลด 50% ของค่าเรียน สำหรับปีแรกเท่านั้น

เงื่อนไขการรับทุน

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • ได้รับการตอบรับ (unconditional offer หรือ conditional offer) จากมหาวิทยาลัย UWE Bristol
 • เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนกับ UWE Bristol เท่านั้น
 • ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ
 • ยื่นผลการศึกษา (official transcript) ก่อนวันปิดรับสมัคร

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติม คลิก


หมายเหตุ

*ราคาข้างต้นตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 45 THB ณ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2565 

*ข้อมูลทุนการศึกษาข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทีมงาน One Education


สอบถามข้อมูลเรียนต่อ UK เพิ่มเติม ติดต่อพี่ ๆ  One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมามากกว่า 30 ปี และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ยินดีให้บริการเรื่องเรียนต่อ UK ครบทุกขั้นตอนฟรี!
Add Line: @one-edu (มี @ ข้างหน้า)
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร