พาส่อง 10 หลักสูตรปริญญาโทที่มีโอกาสได้งานทำต่อใน UK  

พาส่อง 10 หลักสูตรปริญญาโทที่มีโอกาสได้งานทำต่อใน UK

หลายคนพอทราบอยู่แล้วว่า UK มี Graduate Route ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติยื่นขอพำนักหรือหางานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสามารถยื่นขออยู่ต่อใน UK ได้นานถึง 2 ปีหลังจบการศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการประสบการณ์การทำงานใน UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตรไหนและมีแพลนอยากทำงานต่อใน UK ห้ามพลาดกับ 10 หลักสูตรที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานของ UK แถมเงินเดือนดีด้วย! จะมีหลักสูตรอะไรบ้าง พี่เอม One Education จะพาน้อง ๆ ไปดูกันค่ะ

1. Mechanical Engineering

เรียนต่ออังกฤษ Mechanical Engineering

หลักสูตรแรกคือ ‘วิศวกรรมเครื่องกล’ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องการออกแบบดีไซน์โครงสร้าง การผลิต การใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ รวมไปถึงการซ่อมบำรุง อีกทั้งยังที่ต้องอาศัยความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการออกแบบวัสดุ ซึ่งหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วยการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนถูกฝึกการใช้ตรรกะและทักษะการแก้ปัญหา ออกแบบและวิเคราะห์โรงงานการผลิด เครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรม เป็นต้น

เส้นทางอาชีพสำหรับผู้ที่เรียนวิศวกรรมเครื่องกลนำไปประยุกต์ได้หลายสายงาน ได้แก่ การออกแบบ ผลิต วิจัยและพัฒนา รถยนต์ น้ำมัน อุตสาหกรรมรีไซเคิล และวิศวกรรมการแพทย์ เป็นต้น

เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £36,955 ต่อปี หรือราว ๆ เกือบ 1.7 ล้านบาทต่อปี

มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในหลักสูตร Mechanical Engineering ได้แก่

2. Petroleum Engineering

เรียนต่ออังกฤษ Petroleum Engineering

ปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นปัจจัยที่เราใช้กันทุกวันและขาดไม่ได้ สำหรับสาขา ‘วิศวกรรมปิโตรเลียม’ จะศึกษาเกี่ยวกับการสำรวจ วิเคราะห์แหล่งปริมาณน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการออกแบบหลุมปิโตรเลียม การขุดเจาะ และกระบวนการผลิตน้ำมัน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมัน

เส้นทางอาชีพสำหรับผู้ที่เรียนสายนี้ ได้แก่ วิศวกรปิโตรเลียม ซึ่งมีหน้าที่สำรวจและออกแบบวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งที่สำรวจพบ รวมถึงพิจารณาและพัฒนาหาวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £51,000 ต่อปี หรือราว ๆ 2.3 ล้านบาทต่อปี

มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในหลักสูตร Petroleum Engineering ได้แก่

3. Accounting and Finance

เรียนต่ออังกฤษ Accounting & Finance

‘หลักสูตรการเงินและการบัญชี’ เป็นหลักสูตรเกี่ยวข้องกับเงินและตัวเลข โดยการบัญชี (Accounting) จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจในหลายแง่มุม รวมไปถึงการจัดเตรียม ประเมินผล บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการเงิน ส่วนการเงิน (Finance) จะเกี่ยวข้องกับการจัดการเงินทุนของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมไปถึงการจัดการสินทรัพย์ หนี้สิน และการวางแผนการลงทุนของธุรกิจ เส้นทางอาชีพสำหรับผู้ที่เรียนจบสาขานี้ ได้แก่ นักบัญชี เจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ปรึกษาด้านการจัดการและการลงทุน ผู้ตรวจสอบภายใน และ ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น

เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £36,000 – £43,000 ต่อปี หรือราว ๆ 1.6 – 2 ล้านบาทต่อปี

มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในหลักสูตร Accounting & Finance ได้แก่


🟢 สนใจเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่เอม One Education บริการฟรีทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียว แอดไลน์เพื่อพูดคุยกับพี่เอมโดยตรงได้ที่ Line ID: 0631754581


4. Statistics, Economics and Data Science

เรียนต่ออังกฤษ Statistics, Economics and Data Science

สายงานที่มาแรงในยุคนี้อย่างสายอาชีพด้าน Data Engineer และ Data Scientist ที่ต้องนำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำมากมายทั่วโลก สำหรับสายนี้ น้อง ๆ จะต้องนำข้อมูลที่มีมากมายและหลากหลายมาจัดการ วิเคราะห์ ประมวล โดยอาศัยความรู้ด้าน Statistics, Mathematics, Programming และ Technology เข้าด้วยกัน

สายงานที่รองรับ ได้แก่ บริษัทไอที บริษัทที่ให้คำปรึกษาทางการเงิน บริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน องค์กรภาครัฐ และ สถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น สามารถนำมาใช้วางแผนการตลาด การตั้งราคา การออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ตลอดจนขยายตลาดหรือหาลูกค้าใหม่ๆ ได้

เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £41,000 ต่อปี หรือราว ๆ เกือบ 1.9 ล้านบาทต่อปี

มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในหลักสูตร Statistics, Economics and Data Science ได้แก่

5. Computer Science

เรียนต่ออังกฤษ Computer Science

ต่อกันด้วยสาขาเทคโนโลยีและโลกอนาคตกับ ‘วิทยาการคอมพิวเตอร์’ หรือ Computer Science เป็นสาขายอดฮิตในตอนนี้และสำคัญต่ออนาคต เนื่องจากเทรนด์การนำอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผสมผสานเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของพวกเรามากขึ้น สาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ Machine Learning, Artificial Intelligence และ User Interface Design

น้อง ๆ จะสามารถต่อยอดเส้นทางอาชีพได้อย่างหลากหลายตามความถนัด ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาโปรแกรมในส่วนหน้าบ้าน (Front-End Developer), นักพัฒนาโปรแกรมในส่วนหลังบ้าน (Back–End Developer), นักพัฒนาเต็มรูปแบบทั้งส่วนของหน้าและหลังบ้าน (Full-Stack Developer), นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer), นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น (Mobile Application Developer) และ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) ก็ตอบโจทย์

เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £42,000 – £44,000 ต่อปี หรือราว ๆ 1.8 – 2 ล้านบาทต่อปี

มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในหลักสูตร Computer Science ได้แก่

6. Marketing

เรียนต่ออังกฤษ Marketing

สาขายอดฮิตไม่ว่าจะยุคไหน ๆ ก็ต้องยกให้สาขา ‘การตลาด’ ซึ่งเป็นสาขาที่ต้องอาศัยทำโปรโมชั่นให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้หันมาสนใจสินค้า อันจะนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการนั้น ๆ ผู้บริโภคและพฤติกรรมการซื้อมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การตลาดไม่ใช่เป็นการไปซื้อของตามร้านค้าอย่างเดียว เมื่อมีการซื้อขายออนไลน์เข้ามาเป็นอีกหนึ่งช่องทาง นักการตลาดยุคปัจจุบันจึงต้องปรับตัวตามกระแสเสมอ รวมถึงมีความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อและเข้าใจผู้บริโภคอีกด้วย

เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £22,000 – £30,000 ต่อปี หรือราว ๆ 9 แสน – 1.3 ล้านบาทต่อปี

มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในหลักสูตร Marketing ได้แก่


🟢 สนใจเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่เอม One Education บริการฟรีทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียว แอดไลน์เพื่อพูดคุยกับพี่เอมโดยตรงได้ที่ Line ID: 0631754581


 7. Allied Medicine Subjects

เรียนต่ออังกฤษ Allied Medicine Subjects

สาขาที่เกี่ยวข้องกับ ‘การแพทย์และสาธารณสุข’ เป็นที่ต้องการของทั่วโลกรวมถึงสหราชอาณาจักร นอกจากแพทย์และพยาบาลแล้ว ยังมีสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาเครื่องมือการแพทย์ การวิจัยโรค การพัฒนายา การบริหารจัดการโรงพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร เป็นต้น

เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £30,000 – £50,000 ต่อปี หรือราว ๆ 1.3 – 2.3 ล้านบาทต่อปี

มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่

8. Psychology

เรียนต่ออังกฤษ Psychology

‘จิตวิทยา’ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์) อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น ครอบครัว ระบบการศึกษา การจ้างงาน เป็นต้น เมื่อเรียนจบสามารถทำงานได้ทั้งในองค์กรของรัฐ หรือเอกชน ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงสาธารณะสุข โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงบริษัทเอกชนในแผนกทรัพยากรมนุษย์ได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้เช่นกัน

เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £30,000 – £37,000 ต่อปี หรือราว ๆ 1.3 – 1.6 ล้านบาทต่อปี

มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในหลักสูตร Psychology ได้แก่

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร Conversion Programme สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีด้านจิตวิทยา ได้แก่

9. Human Resources (HR)

เรียนต่ออังกฤษ Human Resources (HR)

แผนก ‘ทรัพยากรมนุษย์’ ถือเป็นแผนกที่มีความสำคัญต่อองค์กร เพราะตำแหน่งนี้จะช่วยดูแลและจัดการปัญหาต่าง ๆ ของพนักงานบริษัททั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงเอกสาร ธุรการต่าง ๆ เพื่อช่วยดูแลให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น HR จึงเปรียบเสมือนเป็นคนกลางระหว่างองค์กรและบุคลากรในบริษัท ทำหน้าที่ครอบคลุม ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไปจนถึงการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วย หรือพนักงานที่ต้องการลาออกจากการบริษัท เป็นต้น

สายงานนี้เป็นที่ต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ กลาง เล็ก รวมถึงสถาบันการศึกษา นอกจากนี้คนที่ทำงานสาย HR ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่จำเป็นอย่างการเงินหรือกฎหมายก็สามารถไปเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายขององค์กรได้เช่นกัน

เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £25,000 ต่อปี หรือราว ๆ 1.1 ล้านบาทต่อปี

มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในหลักสูตร Human Resource ได้แก่

10. Law

เรียนต่ออังกฤษ Law

สหราชอาณาจักรมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ ‘กฎหมาย’ ในระดับปริญญาโทมากมาย เช่น กฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ (Commercial and Business Law), กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law), กฎหมายด้านภาษีอากร (Tax Law), Human rights หรือ Finance and Banking เป็นต้น ทางเลือกในสายงานอาชีพสำหรับผู้ที่จบด้านกฎหมายมีหลากหลาย ไม่จำกัดเพียงแค่ทนายหรือผู้พิพากษา แต่สามารถนำไปต่อยอดในสายงานอื่นได้ เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับองค์กรของรัฐ เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรระหว่างประเทศ นิติกร งานธนาคาร ดูแลเรื่องของสภาวะลูกหนี้ การพิจารณาการให้สินเชื่อ แจกแจงข้อกฎหมายตามที่ระบุแก่ลูกหนี้ รวมไปถึงเป็นอาจารย์ เป็นต้น

เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £25,000 – 45,000 ต่อปี หรือราว ๆ 1.1 – 2 ล้านบาทต่อปี

มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในหลักสูตรกฎหมาย ได้แก่

LLM in Intellectual Property Law

LLM in Banking and Finance

LLM in Commercial Law

LLM in Criminal Law and Criminal Justice

หมายเหตุ: *ข้อมูลค่าเงินข้างต้นอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 44 บาท ณ เดือนธันวาคม 2023 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


📝 บทความโดย พี่เอม ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ One Education และ เป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าจาก SOAS University of London


น้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อปริญญาโทในหลักสูตรยอกฮิตข้างต้นที่ UK สามารถขอคำแนะนำและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ได้เลย เราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ยินดีให้คำแนะนำและบริการครบทุกขั้นตอนฟรีครบจบในที่เดียวเพื่อให้การเรียนต่อของน้อง ๆ เป็นเรื่องง่าย!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถาม: 02-652-0718

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร