แนะนำ 7 มหาวิทยาลัยเรียนต่อปริญญาโท UX UI ที่อังกฤษ

แนะนำ 7 มหาวิทยาลัยเรียนต่อปริญญาโท UX UI ที่อังกฤษ

สายงาน UX และ UI Designer เป็นอาชีพใหม่ที่มาแรงและมีอัตราการเติบโตสูงในยุคดิจิตัล ในบทความนี้ พี่ ๆ One Education ได้รวบรวม 7 มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในหลักสูตร UX UI ในอังกฤษ มาฝากกัน 

1) Birmingham City University

MSc User Experience Design 

 • มี Work Placement 
 • เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนำอย่าง BBC, IBM, Microsoft, Jaguar, Land Rover ทำให้นักศึกษาได้ใช้งานเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและล่าสุด 
 • มี STEAMHouse ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ที่ใหม่และทันสมัยสำหรับนักศึกษาคณะ School of Computing and Digital Technology 
 • ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น Computing, Mathematics, Engineering, Business, Marketing, Psychology และ Art and Design เป็นต้น 

สาขาวิชาที่น่าสนใจ 

 • Human-Centred Design 
 • UX Development 
 • Visual Interface Design 
 • Accessibility and Assistive Technology 
 • Advanced and Immersive Technologies  

รอบเปิดรับสมัคร: รอบกันยายนปี 2023 และ รอบมกราคมปี 2024 
ระยะเวลา: 1 ปี (หรือ 1.5 ปี หากเลือกเรียนพร้อมฝึกงาน (Professional Placement)) 
ค่าเทอมสำหรับปี 2023:  £16,870 ต่อปี (ประมาณ 742,280 บาท) หรือ £18,557 ต่อปี (ประมาณ 816,508 บาท) หากเลือก Professional Placement 

2) Kingston University

MSc User Experience Design 

 • หลักสูตรได้การรับรองจาก British Computer Society 
 •  มี Work Placement เพื่อฝึกงาน 1 ปี 
 • เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีในด้าน Art & Design, Computer Science, Humanities, Digital Media (Graphic design, Communication Design, Interactive Media, Information Technology) รวมถึง Psychology  
 • หากผู้สมัครไม่ได้ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีในสาย IT, Creative Industries หรือ Humanities 

สาขาวิชาที่น่าสนใจ 

 • Digital Studio Practice 
 • User Experience Design (System) 
 • UX for Emerging Technology 
 • User Experience Design (Content)  

รอบเปิดรับสมัคร: รอบกันยายนปี 2023 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี 
ค่าเทอมสำหรับปี 2023:  £17,500 ต่อปี (ประมาณ 770,000 บาท) หากเลือก Work Placement จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

3) Loughborough University  

เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ MSc User Experience Design และ MA in User Experience and Service Design 

 • No.2 ด้าน Art & Design ในสหราชอาณาจักร โดย Times and Sunday Times Good University Guide 2023 และ Complete University Guide 2023 
 • No.27 ด้าน Art & Design ของโลก โดย QS World University Rankings by Subject 2022 
 • อาคารเรียนได้รับรางวัลและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น ซอฟต์แวร์ในการสร้างต้นแบบ UX ห้อง คอมพิวเตอร์พร้อม Mac และ ห้อง CAD Room เป็นต้น 
 • มีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระดับประเทศและระดับโลก 
 • มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบ UX ระดับประเทศ 
 • ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำอย่าง IBM Design, IBM iX, Samsung, Next, Dyson และ Huawai  

MSc User Experience Design 

สาขาวิชาที่น่าสนใจ 

 • Experience Design 
 • Usability, Principles and Practice 
 • Design Research Methods 
 • UX Design for Advanced Technology 

รอบเปิดรับสมัคร: ตุลาคมปี 2023 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี 
ค่าเทอมสำหรับปี 2023:  £28,100 ต่อปี (ประมาณ 1,236,400 บาท)

MA User Experience and Service Design 

สาขาวิชาที่น่าสนใจ 

 • Experience Design 
 • Usability, Principles and Practice 
 • Design Research Methods 
 • Service Design 
 • Storytelling and the Digital 

รอบเปิดรับสมัคร: ตุลาคมปี 2023 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี
ค่าเทอมสำหรับปี 2023:  £28,100 ต่อปี (ประมาณ 1,236,400 บาท)


🟢 สนใจเรียนต่อ UX UI ที่อังกฤษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


4) Regent’s University London 

MA User Experience (UX) Design 

 • เรียนในใจกลางลอนดอน ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักและสร้าง Networking กับนายจ้างผ่านสัมมนาที่เชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในวงการ UX มาบรรยาย การทัศนศึกษา และ การเยี่ยมชมบริษัท 
 • หลักสูตรสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในด้าน Creative UX Design, Digital Marketing, Psychology, Management รวมถึงการสร้างแบรนด์ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้เชิงลึก ทฤษฎี และประสบการณ์จริง 
 • มีสัมมนาและกิจกรรม Networking ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักและพูดคุยกับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และ นักออกแบบ UX  

สาขาวิชาที่น่าสนใจ 

 • Exploring and Visualising Data 
 • UX Design Lab 
 • Web Marketing & Analytics 
 • The Psychology of Consumer Behaviour 

รอบเปิดรับสมัคร: กันยายนปี 2023 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี 
ค่าเทอมสำหรับปี 2023:  £20,500 ต่อปี (ประมาณ 902,000 บาท)

5) University of Nottingham

MSc Human Computer Interaction 

 • เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมการเรียนทั้ง Mixed Reality และ User Experience (UX) Design 
 • มีวิชาเลือกที่ยืดหยุ่นให้นักศึกษาได้ศึกษาตามความสนใจและเฉพาะทาง เช่น Games, Programming, Human-AI Interaction และ Software Engineering Management เป็นต้น 
 • ผู้สมัครต้องเรียนจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น Computer Science, Natural Science, Engineering, Social Science และ Art & Design เป็นต้น 
 • มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งเป็นส่วนลดค่าเรียน 10% – 50% (ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของผู้สมัคร) คลิกอ่านเพิ่มเติม 

สาขาวิชาที่น่าสนใจ 

 • Mixed Reality 
 • Human-Computer Systems 
 • Design Ethnography 
 • Cognitive Ergonomics in Design 

รอบเปิดรับสมัคร: กันยายนปี 2023 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี 
ค่าเทอมสำหรับปี 2023:  £27,200 ต่อปี (ประมาณ 1,196,800 บาท) 

6) Brunel University London

MSc Digital Service Design  

 • หลักสูตรได้รับการออกแบบร่วมกับ Wilson Fletcher ซึ่งบริษัทชั้นนำด้านการออกแบบดิจิตัล 
 • เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมการออกแบบในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นการสร้างต้นแบบ การทำ Journey Mapping การวิจัยพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และ การจัดการโครงการ เป็นต้น 
 • นักศึกษาทำโปรเจคทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม เพื่อช่วยพัฒนาทักษะสื่อสารและทางเทคนิคที่จำเป็นต่อการทำงานในอุตสาหกรรม Digital Service Design 
 • ผู้สมัครต้องเรียนจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น Art & Design, Computer Science, Humanities และ Social Science เป็นต้น 

สาขาวิชาที่น่าสนใจ 

 • Digital Design Methodologies 
 • Data Visualisation 
 • Digital Innovation and Strategy 
 • Ethics and Governance of Digital Systems 

รอบเปิดรับสมัคร: กันยายนปี 2023 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี 
ค่าเทอมสำหรับปี 2023:  £21,470 ต่อปี (ประมาณ 944,680 บาท) 

7) University of York

MSc Human-Centred Interactive Technologies 

 • หลักสูตรได้การรับรองจาก Institution of Engineering and Technology  
 • การเรียนการสอนผสมผสานทั้งการฟังเลกเชอร์ สัมมนา และการฝึกปฏิบัติ 
 • มหาวิทยาลัยมี Interaction Lab สำหรับการวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับการโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีห้องแล็บเฉพาะทางอื่น ๆ เช่น Accessibility and Usability Lab, Games Research Lab และ HomeLab เป็นต้น 

สาขาวิชาที่น่าสนใจ 

 • Research Methods in Computer Science 
 • Interaction Design and Evaluation 
 • Human Factor: Technology in Context 
 • Player Experience in Digital Games 

รอบเปิดรับสมัคร: กันยายนปี 2023 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี 
ค่าเทอมสำหรับปี 2023:  £27,200 ต่อปี (ประมาณ 1,196,800 บาท) 

หมายเหตุ: ราคาค่าเรียนข้างต้นอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 GBP = 44 บาท ณ เดือนพฤศจิกายนปี 2022 และอาจมีการเปลี่ยนได้ สามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้กับทีมงาน One Education แอดไลน์ @one-edu


สนใจเรียนต่อด้าน UX / UI ของประเทศอังกฤษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมา 30 ปี One Education ทุกสาขาพร้อมให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอน ฟรี!!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร