บอกต่อ! ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK ปี 2023

ทุนเรียนต่ออังกฤษ UK 2023

Estimated reading time: 5 minutes

อยากเรียนต่อ UK ปี 2023 และกำลังมองหาทุนอยู่ พี่ ๆ One Education จัดให้! พี่ ๆ One Education รวมทุนของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่จะพบกันในงานเรียนต่อ UK วันที่ 7 และ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่ออฟฟิศ One Education สาขาชิดลม ใครสนใจทุนไหน มาพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยแบบตัวต่อตัวเพื่อสอบถามข้อมูลหลักสูตร ทุน และสมัครเรียนกันได้ในงานเลย

University of Bristol

ทุนเรียนต่อ Bristol 2023

Think Big Postgraduate Award

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £6,500, £13,000 และ £26,000 ต่อปี

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท และ เริ่มเรียนในปี 2023
 • มีสิทธิ์ได้รับพร้อมทุนค่าครองชีพอีก £3,000 ในปีแรก
 • ไม่ต้องส่งใบสมัครรับทุนแยก มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัคร

วันปิดรับสมัคร: วันที่ 24 เมษายน 2023 เวลา 10 AM (เวลาที่ประเทศอังกฤษ) และ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในเดือนพฤษภาคม 2023

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


🟢 สนใจเรียนต่อที่ University of Bristol มาพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อรับข้อมูลหลักสูตรที่สนใจ รายละเอียดทุน และสมัครเรียนได้ในงาน Russell Group University Interview Day วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 5 pm – 7.30 pm ที่ออฟฟิศ One Education สาขาชิดลม คลิกลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งก่อนเต็มได้ ที่นี่


University of East Anglia

ทุนเรียนต่อ UEA 2023

British Council GREAT Scholarship 2023

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน £10,000 (จำนวน 6 ทุน)

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท และ เริ่มเรียนรอบกันยายนในปี 2023
 • จะต้องได้การตอบรับเข้าเรียน (Unconditional Offer หรือ Conditional Offer) จากมหาวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม

วันปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม 2023

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


🟢 สนใจเรียนต่อที่ University of East Anglia มาพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อรับข้อมูลหลักสูตรที่สนใจ รายละเอียดทุน และสมัครเรียนได้ในงาน UK’s Top University Interview Day วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 5 pm – 7.30 pm ที่ออฟฟิศ One Education สาขาชิดลม คลิกลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งก่อนเต็มได้ ที่นี่


University of Southampton

Southampton Business School Deans Postgraduate International Scholarship

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน £8,000

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  • MSc Accounting and Finance 
  • MSc Accounting and Management
  • MSc Business Analytics and Finance 
  • MSc Business Analytics and Management Science
  • MSc Business Strategy and Innovation Management 
  • MSc Digital Business 
  • MSc Digital Marketing 
  • MSc Digital Strategy and Information Systems 
  • MSc Finance 
  • MSc Human Resource Management 
  • MSc International Banking and Financial Studies 
  • MSc International Entrepreneurship and Management 
  • MSc International Financial Markets 
  • MSc International Management 
  • MSc Logistics and Supply Chain Analytics 
  • MSc Marketing Analytics 
  • MSc Marketing Management 
  • MSc Project Management 
  • MSc Risk and Finance 
  • MSc Risk Management
  • MSc Strategic Operations and Supply Chain Management
 • จะต้องได้การตอบรับเข้าเรียน (Unconditional Offer หรือ Conditional Offer) จากมหาวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น
 • ไม่ต้องส่งใบสมัครรับทุนแยก มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัคร

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม

Southampton Business School Postgraduate International Scholarship

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน £3,000

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  • MSc Accounting and Finance
  • MSc Accounting and Management
  • MSc Business Analytics and Finance
  • MSc Business Analytics and Management Science
  • MSc Business Strategy and Innovation Management
  • MSc Digital Business
  • MSc Digital Marketing
  • MSc Digital Strategy and Information Systems
  • MSc Finance 
  • MSc Human Resource Management 
  • MSc International Banking and Financial Studies 
  • MSc International Entrepreneurship and Management 
  • MSc International Financial Markets 
  • MSc International Management 
  • MSc Logistics and Supply Chain Analytics
  • MSc Marketing Analytics 
  • MSc Marketing Management 
  • MSc Project Management 
  • MSc Risk and Finance 
  • MSc Risk Management 
  • MSc Strategic Operations and Supply Chain Management 
 • จะต้องได้การตอบรับเข้าเรียน (Unconditional Offer หรือ Conditional Offer) จากมหาวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนดี
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น
 • ไม่ต้องส่งใบสมัครรับทุนแยก มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัคร

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


🟢 สนใจเรียนต่อที่ University of Southampton มาพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อรับข้อมูลหลักสูตรที่สนใจ รายละเอียดทุน และสมัครเรียนได้ในงาน Russell Group University Interview Day วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 5 pm – 7.30 pm ที่ออฟฟิศ One Education สาขาชิดลม คลิกลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งก่อนเต็มได้ ที่นี่


Southampton Business School Emerging Market Future Leader MBA International Scholarship

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน £10,000

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตร Master of Business Administration (MBA) และ เริ่มเรียนในปี 2023
 • จะต้องได้การตอบรับเข้าเรียน (Unconditional Offer หรือ Conditional Offer) จากมหาวิทยาลัย
 • มีความสามารถหรือมีความเป็นผู้นำทางธุรกิจ
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น
 • ไม่ต้องส่งใบสมัครรับทุนแยก มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัคร

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม

Southampton Business School MBA Excellence International Scholarship

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด £9,000 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ทุนส่วนลด £9,000 จำนวน 11 ทุน
 • ทุนส่วนลด £6,000 จำนวน 15 ทุน
 • ทุนส่วนลด £3,000 จำนวน 11 ทุน

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตร Master of Business Administration (MBA) และ เริ่มเรียนในปี 2023
 • จะต้องได้การตอบรับเข้าเรียน (Unconditional Offer หรือ Conditional Offer) จากมหาวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • มีความสามารถในการทำงาน และ มีประสบการณ์การทำงานในด้าน Management หรือ มีความเป็นผู้นำ
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น
 • ไม่ต้องส่งใบสมัครรับทุนแยก มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัคร

วันปิดรับสมัคร: วันที่ 31 กรกฎาคม 2023

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


🟢 สนใจเรียนต่อที่ University of Southampton มาพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อรับข้อมูลหลักสูตรที่สนใจ รายละเอียดทุน และสมัครเรียนได้ในงาน Russell Group University Interview Day วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 5 pm – 7.30 pm ที่ออฟฟิศ One Education สาขาชิดลม คลิกลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งก่อนเต็มได้ ที่นี่


University of Surrey

ทุนเรียนต่อ Surrey 2023

International Excellence Award (Undergraduate) 2023

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £5,000

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และ เริ่มเรียนในปี 2023
 • ได้การตอบรับเข้าเรียน (Offer) จาก University of Surrey และ มหาวิทยาลัยจะให้กรอกใบสมัครรับทุน
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น

วันเปิดรับสมัคร: วันที่ 1 ตุลาคม 2022

วันปิดรับสมัคร: วันที่ 31 เมษายน 2023

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม

International Excellence Award (Postgraduate) 2023

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £5,000

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท (ยกเว้นหลักสูตร MBA) และ เริ่มเรียนในปี 2023
 • ได้การตอบรับเข้าเรียน (Offer) จาก University of Surrey และ มหาวิทยาลัยจะให้กรอกใบสมัครรับทุน
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น

วันเปิดรับสมัคร: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2022

วันปิดรับสมัคร: วันที่ 31 พฤษภาคม 2023

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


🟢 สนใจเรียนต่อที่ University of Surrey มาพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อรับข้อมูลหลักสูตรที่สนใจ รายละเอียดทุน และสมัครเรียนได้ในงาน UK’s Top University Interview Day วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 5 pm – 7.30 pm ที่ออฟฟิศ One Education สาขาชิดลม คลิกลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งก่อนเต็มได้ ที่นี่


University of Sussex

ทุนเรียนต่อ Sussex 2023

British Council GREAT Scholarship 2023

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน £10,000 (จำนวน 3 ทุน)

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท และ เริ่มเรียนรอบกันยายนในปี 2023
 • จะต้องได้การตอบรับเข้าเรียน (Unconditional Offer หรือ Conditional Offer) จากมหาวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม

Business School International Masters Award

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน £2,000

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทในคณะ University of Sussex Business School ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น
  • MSc Development Economics
  • MSc International Business & Development
  • MSc Accounting & Finance
  • MSc Banking & Finance
  • MSc Finance, Risk and Investment Analysis
  • MSc International Finance and Economics
  • MSc Entrepreneurship and Innovation
  • MSc Management
  • MSc Management and Finance
  • MBA – The Sussex MBA
  • MSc Project Management
  • MSc Science and Technology Policy เป็นต้น

คลิกดูรายชื่อหลักสูตรทั้งได้ที่นี่

 • เริ่มเรียนรอบกันยายนในปี 2023

วันปิดรับสมัคร: วันที่ 1 ตุลาคม 2023

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


🟢 สนใจเรียนต่อที่ University of Sussex มาพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อรับข้อมูลหลักสูตรที่สนใจ รายละเอียดทุน และสมัครเรียนได้ในงาน UK’s Top University Interview Day วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 5 pm – 7.30 pm ที่ออฟฟิศ One Education สาขาชิดลม คลิกลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งก่อนเต็มได้ ที่นี่


สนใจเรียนต่อที่ UK สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมา 30 ปี One Education ทุกสาขาพร้อมให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอน ฟรี!!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร