บอกต่อ! ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK ปี 2023

ทุนเรียนต่ออังกฤษ UK ปี 2023

อยากเรียนต่อ UK ปี 2023 และกำลังมองหาทุนอยู่ พี่ ๆ One Education จัดให้! รวมทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโทในปี 2023

University of Bristol

ทุน เรียนต่อ Bristol 2023

Think Big Postgraduate Award

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £6,500, £13,000 และ £26,000 ต่อปี

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท และ เริ่มเรียนในปี 2023
 • มีสิทธิ์ได้รับพร้อมทุนค่าครองชีพอีก £3,000 ในปีแรก
 • ไม่ต้องส่งใบสมัครรับทุนแยก มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติเมื่อส่งใบสมัคร

วันปิดรับสมัคร: วันที่ 24 เมษายน 2023 เวลา 10 AM (เวลาที่ประเทศอังกฤษ) และ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในเดือนพฤษภาคม 2023

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


Bournemouth University

ทุน เรียนต่อ Bournemouth 2023

Academic Excellence Scholarship

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน £3,500

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท และ เริ่มเรียนในเดือนกันยายน ปี 2023 หรือ เดือนมกราคม 2024
 • จะต้องได้การตอบรับเข้าเรียน (Unconditional Offer หรือ Conditional Offer) จากมหาวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


Leeds Beckett University

ทุน เรียนต่อ LBU 2023

Leeds Beckett University South East Asia Scholarships

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียนสูงสุด £5,000

 • ระดับปริญญาตรี £1,000
 • ระดับปริญญาโท £5,000

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือโท และ เริ่มเรียนในปี 2023
 • จะต้องได้การตอบรับเข้าเรียน (Unconditional Offer หรือ Conditional Offer) จากมหาวิทยาลัย
 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


University of Northampton

ทุน เรียนต่อ Northampton 2023

International Scholarships

มูลค่าทุน: ส่วนลดค่าเรียน 10%, 20% หรือ 30%

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือโท และ เริ่มเรียนในปี 2023
 • จะต้องได้การตอบรับเข้าเรียน (Unconditional Offer หรือ Conditional Offer) จากมหาวิทยาลัย

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


University of Sheffield

ทุน เรียนต่อ Sheffield 2023

International Undergraduate Scholarship 2023

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด £2,500

 • ทุนส่วนลด £2,000 สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรในคณะ Faculty of Arts and Humanities และ Faculty of Social Sciences
 • ทุนส่วนลด £2,500 สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรในคณะ Faculty of Engineering, Faculty of Medicine, Dentistry and Health และ Faculty of Science

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และ เริ่มเรียนในเดือนกันยายนปี 2023
 • จะต้องตอบรับเข้าเรียน University of Sheffield วันที่ 8 มิถุนายน 2023 ก่อนเวลา 16:00 (เวลาประเทศอังกฤษ)
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม

International Postgraduate Scholarship 2023

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด £2,500

 • ทุนส่วนลด £2,000 สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรในคณะ Faculty of Arts and Humanities และ Faculty of Social Sciences
 • ทุนส่วนลด £2,500 สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรในคณะ Faculty of Engineering, Faculty of Medicine, Dentistry and Health และ Faculty of Science

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท และ เริ่มเรียนในเดือนกันยายนปี 2023
 • จะต้องตอบรับเข้าเรียน University of Sheffield วันที่ 16 มิถุนายน 2023 ก่อนเวลา 16:00 (เวลาประเทศอังกฤษ)
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


Northumbria University

ทุน เรียนต่อ Northumbria 2023

Undergraduate Sanctuary Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £1,000 ต่อปี

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และ เริ่มเรียนในเดือนกันยายนปี 2023
 • จะต้องตอบรับเข้าเรียน Northumbria University วันที่ 28 เมษายน 2023 ก่อนเวลา 16:00 (เวลาประเทศอังกฤษ)
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม

Postgraduate Sanctuary Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £1,000

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท และ เริ่มเรียนในเดือนกันยายนปี 2023
 • จะต้องตอบรับเข้าเรียน Northumbria University วันที่ 28 เมษายน 2023 ก่อนเวลา 16:00 (เวลาประเทศอังกฤษ)
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


University of Essex

South East Asia Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียน £3,000 (สำหรับปีแรก)

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และ เริ่มเรียนในปี 2023-2024
 • จะต้องตอบรับเข้าเรียน University of Essex ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2023
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม

Academic Excellence International Masters Scholarship

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด £5,000 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ทุนส่วนลด £2,500 สำหรับผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 2.75
 • ทุนส่วนลด £4,000 สำหรับผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 3.00
 • ทุนส่วนลด £5,000 สำหรับผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 3.50

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท และ เริ่มเรียนในเดือนตุลาคมปี 2023 และเดือนมกราคม 2024
 • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


Coventry University

ทุน เรียนต่อ Coventry 2023

International Scholarships

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด £5,000

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทย
 • สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2023
 • จะต้องได้การตอบรับเข้าเรียน (Unconditional Offer หรือ Conditional Offer) จากมหาวิทยาลัย

คลิกดูข้อมูลทุนนี้เพิ่มเติม


University of Chester

ทุน เรียนต่อ Chester 2023

International Undergraduate Scholarships

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด £2,000

International Postgraduate Scholarships

มูลค่าทุน: ทุนส่วนลดค่าเรียนสูงสุด £2,500

เงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น

 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพี่ ๆ One Education ได้ทุกสาขา ให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม

สนใจเรียนต่อที่ UK สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมา 30 ปี เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอน ฟรี!!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถาม: 02-652-0718

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร