เรียนต่อ Food Science 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ Food Science จึงเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน และด้วยความหลากหลายในการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ทำให้บัณฑิตที่เรียนจบสาขาวิทยาศาสตร์อาหารมีโอกาสทำงานได้ในหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน 

Food Science คืออะไร 

Food Science เป็นการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอาหารในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบและสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาหาร รวมถึงกระบวนการผลิตอาหาร และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งการเรียนทฤษฎีและการปฏิบัติ ที่สมดุลระหว่างการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์และทดสอบอาหาร การสร้างสูตรอาหารที่เหมาะสม การปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางอาหารที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม 

ทักษะที่จะได้จากการเรียน 

ทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ซึ่งรวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์อาหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

ทักษะการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหาร โดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวัดคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของอาหาร เช่น การวัดปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ และสารต่าง ๆ ในอาหาร การตรวจสอบความสดของอาหาร การตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหาร และการควบคุมการสูญเสียอาหาร 

ทักษะการควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการผลิต นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ การปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์อาหาร การบรรจุหีบห่ออาหาร และการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหารด้วย 

ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม การพัฒนาอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหารเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรอาหาร นักเคมีอาหาร นักโภชนาการ และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีการใช้ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการแก้ไขปัญหาในกลุ่ม 

ตัวอย่างอาชีพเมื่อเรียนจบ 

 • Food Scientist / Technologist 
 • Food Chemist 
 • Nutritionist 
 • Food Inspector 
 • Food Policy Analyst 
 • Scientific Laboratory Technician 
 • Quality Assurance Manager 
 • R&D Product Manager 
 • Product / Process Development Scientist 

รายได้สำหรับสายงาน Food Science 

การเรียน Food Science เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานอาหาร สถาบันการแพทย์ทางอาหาร สถาบันวิจัยทางอาหาร และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร สำหรับบัณฑิตจบใหม่ รายได้เริ่มต้นอยู่ที่ 16,000 – 20,000 บาทต่อเดือน และมีโอกาสเติบโตในสายงานหรือภายในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถดันรายได้เฉลี่ยขึ้นไปสูงถึง 60,000 – 270,000 บาทต่อเดือน 

แนะนำมหาวิทยาลัยเรียนต่อ Food Science 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้าน Food Science ติด Top 30 ของ UK 

 • University of Leeds (Top 10 in Food Science) 
  • BSc Food Science 
  • BSc Food Science and Nutrition 
  • BSc Nutrition 
  • MSc Food Science 
  • MSc Food Science (Food Biotechnology) 
  • MSc Food Science and Nutrition 
  • MSc Food Quality and Innovation 
  • MSc Nutrition 
 • University of Nottingham (Top 10 in Food Science) 
  • BSc (Hons) Food Science 
  • BSc (Hons) Food Science and Nutrition 
  • BSc Nutrition 
  • MSci (Hons) Nutrition 
  • MNutr Nutrition and Dietetics 
 • University of Reading (Top 10 in Food Science) 
  • BSc Food Science with Foundation 
  • MSc Food Science 
  • MSc Nutrition and Food Science 
 • Bournemouth University 
  • BSc (Hons) Nutrition (with Foundation Year option) 
  • BSc (Hons) Nutrition  
  • MSc Nutrition & Behaviour 
 • Manchester Metropolitan University 
  • BSc Nutritional Sciences 
  • MSc Food Science and Innovation 
 • Northumbria University 
  • BSc (Hons) Food Science and Nutrition 
  • MSc Nutritional Science  
  • MSc Sports and Exercise Nutrition 
 • Coventry University 
  • BSc (Hons) Food Science  
  • MSc Public Health Nutrition 
 • University of Chester 
  • BSc (Hons) Human Nutrition 
  • BSc (Hons) Nutrition and Dietetics 
  • BSc (Hons) Nutrition and Exercise Science 
  • MSc Food Science and Innovation 
  • MSc Public Health Nutrition 
  • MSc Human Nutrition 
  • MSc Exercise and Nutrition Science 
  • MSc Nutrition and Dietetics 
 • Sheffield Hallam University 
  • BSc (Hons) Food and Nutrition 
  • BSc (Hons) Food and Nutrition with Foundation Year 
  • BSc (Hons) Human Nutrition and Health 
  • BSc (Hons) Human Nutrition and Health with Foundation Year 
  • MSc Food and Nutrition Sciences 
  • MSc Food and Nutrition Sciences (with Work Experience) 
  • MSc Food Consumer Marketing and Product Development 
  • MSc Food Consumer Marketing and Product Development (with Work Experience) 
  • MSc Nutrition for Sport and Exercise 
  • MSc Nutrition with Obesity and Weight Management 
  • MSc Nutrition with Public Health Management 
 • Oxford Brookes University 
  • BSc (Hons) Nutrition 
  • BSc (Hons) Nutrition Science 
  • MSc Applied Human Nutrition 
  • MSc Applied Sport and Exercise Nutrition 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงด้าน Food Science  

 • Curtin University 
  • Bachelor of Science (Nutrition and Food Science) 
  • Bachelor of Science (Major: Food Science) 
  • Master of Science (Food Science and Technology) 
  • Master of Science (Agriculture and Food Security) 
 • Deakin University 
  • Bachelor of Nutrition Science  
  • Bachelor of Nutrition Science (Honours)  
  • Bachelor of Nutrition Science / Bachelor of Commerce 
  • Bachelor of Nutrition Science / Bachelor of Exercise and Sport Science 
  • Bachelor of Health Science  
  • Master of Human Nutrition 
  • Master of Human Nutrition and Population Health 
  • Doctor of Philosophy (Nutrition and Public Health) 
 • RMIT University 
  • Bachelor of Food Technology and Nutrition  
  • Bachelor of Food Technology and Nutrition / Bachelor of Business 
  • Master of Science (Food Science) 
  • Master of Food Science and Technology 
  • PhD (Food Science) 
 • UNSW Sydney 
  • Bachelor of Food Science (Honours) 
  • Bachelor of Science (Major: Food Science) 
  • Bachelor of Science (International) (Major: Food Science) 
  • Bachelor of Science and Business (Major: Food Science) 
  • Master of Food Science 
 • University of Adelaide 
  • Bachelor of Food and Nutrition Science  
  • Bachelor of Food and Nutrition Science (Honours) 
  • Master of Food and Nutrition Science  
  • Master of Global Food and Nutrition Science  
 • University of Melbourne 
  • Bachelor of Science (Major: Food Science) 
  • Master of Food Science  
 • University of Queensland 
  • Bachelor of Food Science (Major: Food Science and Nutrition) 
  • Bachelor of Food Science (Major: Food Technology) 
  • Master of Food Science and Technology 
  • Master of Food Science and Technology (Research Extensive) 

* รายชื่อหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสนใจเรียนต่อหลักสูตร Food Science สามารถติดต่อพี่ ๆ One Education เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม 

อ้างอิงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก The Complete University Guide 2023 


สนใจเรียนต่อ Food Science ที่สหราชอาณาจักรหรือออสเตรเลีย ติดต่อทีมงาน One Education เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย เรายินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
Add Line: @one-edu  
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ 
สาขาชิดลม: 02-652-0718 
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328 
สาขาพระราม 2: 02-896-1445 

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia 

Facebook: One Education 
Instagram: oneeducationthailand 
Twitter: One Education 
YouTube: One Education 

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร