แนะนำ 5 มหาวิทยาลัยเรียนต่อปริญญาโท Real Estate ที่อังกฤษ

แนะนำ 5 มหาวิทยาลัยเรียนต่อปริญญาโท Real Estate ที่อังกฤษ

Real Estate เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง 

Real Estate เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทั้งการขาย การลงทุน เศรษฐศาสตร์ การเงิน การประเมินราคาและจัดการที่ดิน ไปจนถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังได้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งในมุมมองของนักลงทุน นักพัฒนา ผู้ครอบครอง และสังคม 

ทักษะที่จะได้จากการเรียนหลักสูตร Real Estate 

 • ทักษะการพูดและการนำเสนอ 
 • การทำงานเป็นทีม 
 • การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ 
 • การคิดแก้ปัญหา 
 • ทักษะการบริหารโครงการ เป็นต้น 

เรียน Real Estate จบแล้ว สามารถทำงานอะไรได้บ้าง

หลายคนคิดว่านักศึกษาที่เรียนจบ Real Estate จะทำงานเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ แต่จริง ๆ แล้วนักศึกษาสามารถทำงานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Real Estate Services, Investment Bank, บริษัท Consultancy หรือ Investment and Development เป็นต้น 

ตัวอย่างอาชีพเมื่อเรียนจบ Real Estate 

 • Planning Officer / Consultant 
 • Analyst Land Buyer 
 • Estate Manager 
 • Business Analyst 
 • Property Analyst / Manager 
 • Project Manager 
 • Real Estate Marketing Specialist 

เรียน Real Estate ที่อังกฤษกับมหาวิทยาลัยไหนดี 

พี่ ๆ One Education ขอแนะนำมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้าน Real Estate & Property Management และ ได้รับการจัดอันดับใน Top 10 ของประเทศอังกฤษ มาอ่านต่อกันเลยว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง และหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยน่าสนใจอย่างไร 

1. University of Reading

MSc Real Estate 

หลักสูตร Real Estate ของมหาวิทยาลัยเรดดิ้งเปิดสอนในคณะ Henley Business School เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ด้าน Real Estate หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาก่อน ดังนั้น หลักสูตรนี้จะช่วยปูพื้นฐานความรู้และความพร้อมในการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยให้เข้าใจการทำงานของตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเทคนิคและทักษะที่จำเป็นในการทำงานสายงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินการลงทุน เศรษฐศาสตร์ การเงินด้านอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ การจัดการที่ดิน การจัดการกองทุน กฎหมายที่ควรรู้ในด้านอสังหาริมทรัพย์ และการประเมินและการจัดการสินทรัพย์ เป็นต้น  

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะผสมผสานทุกรูปแบบทั้ง Lectures, Workshops, Tutorials, Group Assignments และ Case Studies รวมไปถึง Study Tour ที่นักศึกษาจะได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ นอกจากนี้ นักศึกษายังเลือกเรียนสายเฉพาะด้าน ซึ่งมีให้เลือก 4 สาย ได้แก่ Valuation and Asset Management, Development, Rural และ Fund Management  

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตรนี้ 

 • Introduction to Real Estate Finance 
 • Business and Professional Values 
 • Real Estate Economics 
 • Investment Appraisal and Valuation 

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร Real Estate ที่ University Reading 

 • No.1 ด้าน Land & Property Management ในอังกฤษ โดย Complete Guide University 2023 
 • หลักสูตรในด้าน Real Estate, Planning & Land Management ได้การรับรองจากมาตรฐานจาก Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) และ Royal Town Planning Institute 
 • Henley Business School เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดที่เปิดสอนหลักสูตรและทำการวิจัยในด้าน Real Estate & Planning ในสหราชอาณาจักร 
 • มีหลักสูตร Pre-Masters สำหรับนักศึกษาที่ถือ Offer เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนปริญญาโท 
 • นักศึกษาสามารถเลือกทำโปรเจค หรือ Dissertation ก่อนเรียนจบได้ 
ระยะเวลาเรียน 1 ปี 
ค่าเรียนสำหรับปี 2022 £23,450 ต่อปี (ประมาณ 1,031,800 บาท) 
รอบการรับสมัคร กันยายนของทุกปี 

* ค่าเรียนสำหรับปี 2023 จะมีการอัปเดตในภายหลัง 

2. Nottingham Trent University 

MSc Real Estate 

หลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่มีความรู้หรือเรียนจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Property หรือ Construction มาก่อน หรือ น้องที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หลักสูตรของ Nottingham Trent University จะช่วยให้น้อง ๆ มีความรู้และข้อมูลเชิงลึกทั้งอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย รวมถึงทักษะในการประเมินมูลค่า การจัดการสินทรัพย์ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในแนวคิดการลงทุนแบบยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม การวางผังเมือง รวมไปถึงข้อมูลที่ผู้ครอบครองอสังหาริมทรพัย์ นักลงทุน และนักพัฒนาต้องการ 

ระหว่างที่เรียนหลักสูตรนี้ น้อง ๆ จะได้ฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทชั้นนำ เช่น Cushman & Wakefield, Savills, RICS และ Rolls Royce เป็นต้น รวมถึงยังมีโอกาสได้ไป Field Trip เพื่อดูงานและเยี่ยมเยียนสถานที่ (เช่น พิพิธภัณฑ์ งานอีเวนท์ และ นิทรรศกาล เป็นต้น) ในประเทศอื่น เช่น New York, Frankfurt, Budapest หรือ Amsterdam เป็นต้น  

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตรนี้ 

 • Construction and Planning 
 • Real Estate Valuation and Appraisal 
 • Property and Construction Economics 
 • Real Estate Investment 
 • Real Estate Funding and Finance 

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร Real Estate ที่ Nottingham Trent University 

 • No.3 ด้าน Land & Property Management ในอังกฤษ โดย Complete Guide University 2023 
 • หลักสูตรในด้าน Real Estate, Planning & Land Management ได้การรับรองจากมาตรฐานจาก Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)  
 • มีหลักสูตร Pre-Master เพื่อปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนไม่ตรงตามเกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัย 
 • สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัย สามารถเรียนคอร์ส Pre-Sessional English เพื่อเสริมความรู้และทักษาภาษาอังกฤษก่อนได้ 
ระยะเวลาเรียน 1 ปี 
ค่าเรียนสำหรับปี 2023 £15,850 ต่อปี (ประมาณ 697,400 บาท) 
รอบการรับสมัคร กันยายนของทุกปี 

3. Sheffield Hallam University 

MSc Real Estate 

หลักสูตร Real Estate ของมหาวิทยาลัย Sheffield Hallam จะช่วยให้นักศึกษาได้ความรู้และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐศาสตร์ กฎหมายเรื่องทรัพย์สินและที่ดิน การประเมินมูลค่าอาคารและที่ดิน การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย Sheffield Hallam จะมีทั้งการฟังบรรยาย Lectures, Seminars, Presentations, Group Projects รวมไปถึงการเยี่ยมชมสถานที่ และนักศึกษาจะได้ทำ Dissertation ซึ่งเป็นการทำวิจัยทางวิชาการก่อนเรียนจบ 

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตรนี้ 

 • Advanced Valuation and Development 
 • Corporate Real Estate Asset Management 
 • Evaluating Building Condition 
 • Applied Research Methods and Dissertation 
 • Applied International Project 

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร Real Estate ที่ Sheffield Hallam University 

ระยะเวลาเรียน 1 ปี 
ค่าเรียนต่อปีสำหรับปี 2023 £16,385 (ประมาณ 720,940 บาท) £17,885 (ประมาณ 786,940 บาท) หากเลือก Work Placement 
รอบการรับสมัคร กันยายนของทุกปี 

4. Birmingham City University

MSc Real Estate Management 

หลักสูตรปริญญาโท Real Estate Management ของ Birmingham City University จะรวมการศึกษาด้าน Planning Built Environments และ Environmental Surveying เข้าด้วยกัน และจะเน้นกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการทางกฎหมายในการเป็นเจ้าของและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีและการจัดการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย หลังจากได้เรียนภาคทฤษฎีแล้ว น้อง ๆ จะได้นำเอาทฤษฎีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ผ่านการเรียน Case Studies ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตรนี้ 

 • Commercial Inspection and Surveying 
 • Law and Practice 
 • Property Management 
 • Valuation 
 • Development Project เป็นต้น 

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร Real Estate ที่ Birmingham City University 

ระยะเวลาเรียน 1 ปี หรือ 18 เดือนหากเลือก Work Placement 
ค่าเรียนต่อปีสำหรับปี 2022 £16,300 ต่อปี (ประมาณ 717,200 บาท) £17,930 (ประมาณ 788,920 บาท) หากเลือก Work Placement 
รอบการรับสมัคร กันยายนของทุกปี 

* ค่าเรียนสำหรับปี 2023 จะมีการอัปเดตในภายหลัง 

5. University of Westminster

MSc Real Estate Development 

หลักสูตรของ University of Westminster จะช่วยเตรียมความพร้อมของน้อง ๆ ให้มีความรู้และทักษะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินราคาไปจนถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และเพื่อการอยู่อาศัย ข้อดีการเรียน MSc Real Estate Development ที่นี่ คือมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในลอนดอน ดังนั้นน้อง ๆ จะมีโอกาสได้ฟังบรรยายจากวิทยากรรับเชิญซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น Cushman and Wakefield, Savills, CBRE, JLL, Lend Lease และ CBRE นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสถานที่เพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำงานในธุรกิจนี้อีกด้วย  

หลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เคยมีประสบการณ์ทำงานในด้านอสังหาริมทรัพย์ และต้องการต่อยอดอาชีพการทำงานในระดับที่สูงขึ้น  

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจในหลักสูตรนี้ 

 • Asset Management 
 • Law for Property Professionals 
 • Property Development 
 • Property Finance 
 • Property Valuation 
 • Sustainability and Real Estate เป็นต้น 

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร Real Estate ที่ University of Westminster 

 • No.7 ด้าน Land & Property Management ในอังกฤษ โดย Complete Guide University 2023 
 • No.22 ในสหราชอาณาจักร ด้าน Town Planning & Land Design โดย Complete Guide University 2023 
 • หลักสูตรในด้าน Real Estate, Planning & Land Management ได้การรับรองจากมาตรฐานจาก Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)  
 • เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เช่น Lendlease, Knight Frank, Chase and Partners, RICS และ Falcon Chambers 
ระยะเวลาเรียน 1 ปี 
ค่าเรียนต่อปีสำหรับปี 2023 £17,000 ต่อปี (ประมาณ 748,000 บาท) 
รอบการรับสมัคร กันยายนของทุกปี 

* หมายเหตุ: ราคาข้างต้นอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 GBP = 44 บาท ณ เดือนกรกฎาคมปี 2565 


สนใจเรียนต่อสหราชอาณาจักร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมา 30 ปี One Education ทุกสาขาพร้อมให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอน ฟรี!!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร