Freshers Week คืออะไร ทำไมถึงไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้

Estimated reading time: 2 minutes

น้อง ๆ หลายคนคงจะคุ้นเคยกับชื่อของกิจกรรมการรับน้องใหม่ หรือเรียกเป็นทางการว่า การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับสำหรับนักศึกษาใหม่ ในช่วงก่อนที่จะเริ่มต้นทำการเรียนการสอนในหลักสูตรกันอย่างจริงจัง ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ทุกมหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยกิจกรรม Fresher Week, Orientation Week, Induction week หรือ International Welcome Week ถูกเรียกชื่อกิจกรรมแตกต่างกันออกไปในแต่ละมหาวิทยาลัย แต่มีความหมายและวัตถุประสงค์เหมือนกัน กิจกรรมนี้จะอยู่ในช่วง 1 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคเรียนหรือตามวันที่ระบุไว้ในเอกสารการเรียนของเรา ซึ่งสามารถเช็กข้อมูลส่วนนี้ได้จาก Academic Term Dates ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งนั่นเอง

กิจกรรมใน Fresher Week

สำหรับกิจกรรมช่วง Fresher Week นั้นมีอะไรที่น้อง ๆ ต้องทำบ้างนั้น มาดูกันเลย

City Tour หรือ Campus Tour

การสำรวจเมืองที่น้อง ๆ อยู่โดยรอบ อย่างบริเวณรอบ ๆ ที่พัก ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ รวมไปถึงการเดินทางจากที่พักไปยังแคมปัสมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่ควรทำเมื่อเดินทางไปถึงช่วงแรก ๆ เลย น้อง ๆ ส่วนใหญ่จะเดินทางไปถึงหอพักในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพื่อใช้เวลาในการปรับตัว ปรับเวลา การเตรียมตัวซื้อของกินของใช้ต่าง ๆ เข้าที่พัก ซึ่งการสำรวจเมืองโดยรอบถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ในตลอดปีการศึกษาของน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการสำรวจการเดินทาง ระบบขนส่งสาธารณะในเมือง ถือเป็นการเตรียมพร้อมว่าเปิดเทอมวันแรกเราจะเดินทางไปมหาวิทยาลัยอย่างไรให้ตรงเวลานัดหมายและไม่หลงทางไปไหนแน่นอน

การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ หรือ Student Enrolment

ประกอบไปด้วยการลงทะเบียนรายวิชาเรียนเพื่อรับตารางเรียนหรือ Course Outline หลักสูตรของเราจากระบบมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนยืนยันตัวตนข้อมูลส่วนตัวทั้งในระบบ Online และ In Person ที่มหาวิทยาลัย การถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา Student ID Card การตรวจสอบเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น IOM Certificate, Certificate และ Transcript มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการรับ BRP Card (Biometric Residence Permits) จากมหาวิทยาลัย หรือ Post office ในเมืองที่อาศัยอยู่

การลงทะเบียนกับสถานพยาบาลของรัฐ และ รู้จักระบบ UK Healthcare System

นักศึกษาทุกคนสามารถใช้สิทธิ์รับบริการจากสถานพยาบาลของภาครัฐใน UK ได้ เนื่องจากน้อง ๆ ได้ชำระค่าธรรมเนียม International Health Surcharge พร้อมกับการชำระค่าวีซ่ามาเรียบร้อยจากที่ไทยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยจะให้คำแนะนำนักศึกษาทุกคนในการกรอกฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ลงทะเบียนคุณหมอของเรา หรือ GP (General Practitioner) เพื่อนำข้อมูลในระบบนี้มาใช้สิทธิ์เข้ารับบริการรักษาพยาบาล ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน น้อง ๆ จะได้ทราบว่าสถานพยาบาลไหนที่สะดวกและอยู่ใกล้เราที่สุด บางมหาวิทยาลัยจะมี Healthcare Centre อยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งน้อง ๆ สามารถเลือกลงทะเบียนได้เช่นกัน

การขอเอกสารเปิดบัญชีธนาคารจากมหาวิทยาลัย

นักศึกษาทุกคนสามารถเปิดบัญชีธนาคารที่ UK ได้ แต่ในขั้นตอนการยื่นขอเปิดบัญชีนั้น จำเป็นต้องผ่านการลงทะเบียนนักษาศึกษาใหม่ข้างต้นเพื่อให้มีชื่ออยู่ในระบบมหาวิทยาลัยก่อน หลังจากนั้นจึงสามารถกดยื่นคำร้องในระบบมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเอกสารนำไปเปิดบัญชีสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ธนาคารได้ โดยขั้นตอนการเปิดบัญชีใน UK จะใช้เวลาในการดำเนินการอยู่ 3-4 สัปดาห์ ซึ่งจะช้ากว่าบ้านเรานิดนึง พี่ ๆ One Education แนะนำว่าเมื่อน้อง ๆ ไปถึงมหาวิทยาลัย ควรจะรีบดำเนินการในช่วง Fresher week

การชำระค่าเรียน

หลังจากการลงทะเบียนยืนยันนักศึกษาใหม่แล้ว น้อง ๆ สามารถชำระค่าเรียนในวันเปิดเทอมสัปดาห์แรกที่มหาวิทยาลัยได้เลย โดยสามารถชำระในครั้งเดียว 100% หรือแบ่งชำระ 50/50 ในเทอม 1 และ เทอม 2 ตามลำดับได้เช่นกัน อีกทั้ง ยังสามารถเลือกจ่ายผ่านบัตรเครดิต การโอนจ่ายผ่านระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ International Bank Transfer, Flywire, Western Union หรือ Bank Draft สั่งจ่ายชื่อมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้เลย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งจะไม่รับเงินสด อย่างไรก็ตาม น้อง ๆ สามารถสอบถามช่องทางการชำระค่าเรียนที่สะดวกจากมหาวิทยาลัยก่อนเดินทางไปเรียนได้

การอบรม แนะแนวจากคณาจารย์ และแนะนำเจ้าหน้าที่ International Student Support

ภายในกิจกรรมนี้ น้อง ๆ จะได้พบกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบดูแลในส่วนงานต่าง ๆ และคณาจารย์ที่ดูแลในภาควิชาที่เราเรียน หากน้อง ๆ มีปัญหาในด้านการเรียนการสอน การใช้ชีวิต รวมถึงการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอะไรก็ตาม น้อง ๆ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้เลยว่ามีกิจกรรมอะไรที่นอกเหนือจากการเรียน เช่น การเข้าร่วมชมรม โปรแกรมต่าง ๆ สำหรับนักเรียนนักศึกษาชาติเดียวกันหรือต่างชาติในมหาวิทยาลัยของเราบ้าง

การทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และ การปรับตัวกับ Culture Shock ต่างๆ

นอกจากการปรับตัวเรื่องการเตรียมพร้อมเรื่องการเรียนและการเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว น้อง ๆ ยังมีเวลาในช่วงนี้เพื่อทำความรู้จัก ทำกิจกรรมกับเพื่อนใหม่ รวมถึงใช้เวลาในการเรียนรู้วัตนธรรมที่หลากหลายจากเพื่อนต่างชาติ ซึ่งเพื่อนที่เราพบช่วงแรกอาจจะอยู่ที่พักเดียวกันหรือเรียนรายวิชาเดียวกันก็ได้ และจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ชีวิตการเรียนของน้อง ๆ ในตลอดระยะเวลาหลักสูตรผ่านไปอย่างราบรื่น


📝 บทความโดย พี่กิ๊ก ที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ One Education และ เป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าจาก Aston University


สนใจเรียนต่อสหราชอาณาจักร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมา 30 ปี One Education ทุกสาขาพร้อมให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอน ฟรี!!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร