แนะนำ 5 มหาวิทยาลัยเรียนต่อปริญญาโท Politics ที่ประเทศอังกฤษ

แนะนำ 5 มหาวิทยาลัยเรียนต่อปริญญาโท Politics ที่ประเทศอังกฤษ

น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโทด้านการเมือง (Politics) ที่ประเทศอังกฤษ พี่ ๆ One Education พาไปส่อง 5 มหาวิทยาลัยน่าเรียนว่ามีที่ไหนบ้าง และแต่ละมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่โดดเด่นกันอย่างไร มาอ่านต่อกันเลยค่ะ

#1 Durham University

📍 ตั้งอยู่ที่เมือง Durham

📗 MSc Global Politics

Durham University

Durham University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน Politics ในอังกฤษ หลักสูตรที่อยากแนะนำคือ MSc Global Politics ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยจะมีวิชาบังคับ 2 ตัว คือ Global Governance และ Global Political Theory ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง รวมถึงทฎษฎีพื้นฐานด้านการเมือง นอกจากนี้ ยังมีวิชาเลือกให้เลือกเรียนตามความสนใจ เช่น ปรัชญาการเมือง รัฐศาสตร์ การเมืองยุโรป ประเทศในเอเชียและตะวันออกกลาง องค์กรระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตัวอย่างสาขาวิชาที่น่าสนใจ

 • Global Governance
 • Global Political Theory
 • International Organisations
 • Ideologies and Political Thought

🎓 รอบการรับสมัคร: กันยายน 2022

💰 ค่าเล่าเรียนปี 2022: £23,600 ต่อปี (ประมาณ 1,062,000 บาท)*

🌐 คลิกดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม


💬 สนใจเรียนต่อ Durham University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


#2 University of Manchester

📍 ตั้งอยู่ที่เมือง Manchester

📗 MA Politics

University of Manchester

หลักสูตร MA Politics ของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจหลากหลาย และไม่ได้อยากลงลึกที่ด้านไหนโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยมีวิชาบังคับ คือ Comparative Political Analysis เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและแนวคิดหลัก ๆ  วิธีการคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ในส่วนของวิชาเลือก น้อง ๆ สามารถเลือกได้ตามความสนใจหรือและอยากเรียนเรื่องไหนเป็นพิเศษ

ตัวอย่างสาขาวิชาที่น่าสนใจ

 • Comparative Political Analysis
 • The Politics of Money & Finance
 • Critical Environmental Politics
 • Global Governance
 • The Ethics of Killing
 • Understanding Governance: Policymaking in the 21st Century

🎓 รอบการรับสมัคร: กันยายน 2022

💰 ค่าเล่าเรียนปี 2022: £23,000 ต่อปี (ประมาณ 1,035,000 บาท)*

🌐 คลิกดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม


💬 สนใจเรียนต่อ University of Manchester สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


#3 University of Birmingham

📍 ตั้งอยู่ที่เมือง Birmingham

📗 MA Politics

University of Birmingham

MA Politics ของมหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮมมีจุดเด่นตรงที่มีวิชาที่หลากหลายและเหมาะกับยุคสมัยใหม่ อีกทั้งยังครอบคลุมภูมิภาคทั่วโลกทั้งยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ยังมีวิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์พรรคการเมืองและการเลือกตั้งอีกด้วย หลักสูตรนี้มีวิชาบังคับ 2 ตัวด้วยกัน คือ  Developments in Contemporary Political Analysis และ Varieties of Politics เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐานการเมืองและสามารถที่จะวิเคราะห์บริบททางการเมืองได้  ในส่วนของวิชาเลือกมีให้เลือกหลากหลาย

ตัวอย่างสาขาวิชาที่น่าสนใจ

 • Dilemmas in International Relations
 • Diplomacy and Statecraft
 • Politics and International Relations of the Asia Pacific
 • International Political Economy

🎓 รอบการรับสมัคร: กันยายน 2022

💰 ค่าเล่าเรียนปี 2022: £20,160 ต่อปี (ประมาณ 906,000 บาท)*

🌐 คลิกดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม


💬 สนใจเรียนต่อ University of Birmingham สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ


#4 University of Bath

📍 ตั้งอยู่ที่เมือง Bath

📗 MA Gender and Politics

University of Bath

ความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมเป็นเรื่องสำคัญในเวทีการเมืองโลกในปัจจุบัน หลักสูตร MA Gender and Politics ของมหาวิทยาลัยบาธเป็นการการศึกษาที่ผสมผสานเรื่อง gender และ politics เข้าด้วยกัน โดยผู้เรียนจะได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ ว่า gender เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะ รวมถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศส่งผลต่อการเมืองในประเทศนั้นอย่างไร

ตัวอย่างสาขาวิชาที่น่าสนใจ

 • Gender Theory
 • The Politics of Gender Inequality
 • Gender, Peace and Security
 • Foreign Policy Analysis

🎓 รอบการรับสมัคร: กันยายน 2022

💰 ค่าเล่าเรียนปี 2022: £23,000 ต่อปี (ประมาณ 1,0035,000 บาท)*

🌐 คลิกดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม


💬 สนใจเรียนต่อ University of Bath สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม 

#5 University of Nottingham

📍 ตั้งอยู่ที่เมือง Nottingham

📗 MA Politics and Contemporary History

University of Nottingham

หลักสูตร MA Politics and Contemporary History ของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเป็นการผสมผสานการเมืองเข้ากับประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่าประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ทางการเมืองและสังคมที่ผ่านมาส่งผลต่อระบบการเมืองการปกครองของประเทศอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ หลักสูตรยังครอบคลุมถึงเรื่องแรงงานและพลวัตในประวัติศาสตร์ ผู้หญิง ศาสนา ความขัดแย้งระหว่างประเทศ จุดเด่นของคอร์สนี้คือไม่มีวิชาบังคับ ดังนั้น ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อและวิชาเรียนได้อย่างอิสระ โดยมีวิชาให้เลือกมากกว่า 15 วิชา

ตัวอย่างสาขาวิชาที่น่าสนใจ

 • Contemporary Warfare
 • International Political Economy
 • Airpower and Modern Conflict
 • Terrorism and Insurgencies
 • Justice Beyond Border: Theories of International and Intergenerational Justice

🎓 รอบการรับสมัคร: กันยายน 2022

💰 ค่าเล่าเรียนปี 2022: £21,000 ต่อปี (ประมาณ 945,000 บาท)*

🌐 คลิกดูรายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม

*อ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 45 บาท ณ เดือนมกราคม 2022 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


💬 สนใจเรียนต่อ University of Nottingham สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


น้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อปริญญาโทด้าน Politics ที่ประเทศอังกฤษ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ ทีมงาน One Education ได้เลยเราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ยินดีให้คำแนะนำอย่างเต็มที่และฟรีทุกขั้นตอน!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถาม: 02-652-0718

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร