แนะนำ 5 หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Southampton 

มหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตัน (University of Southampton) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร โดยมักถูกจัดอันดับให้อยู่ภายใน Top 20 ของ UK ด้วยหลักสูตรคุณภาพ อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยระดับโลกมากมาย นอกจากนี้ University of Southampton ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Russell Group ที่ได้รับทุนวิจัยเพื่อการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ทำให้สถาบันแห่งนี้สามารถดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในบทความจะมี 5 หลักสูตรที่น่าสนใจมาฝาก ดังนี้   

1. MSc Business Analytics and Finance 

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมืออาชีพ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรื่องของปฏิบัติการทางการเงินขององค์กร การจัดการพอร์ตโฟลิโอ และการให้คะแนนเครดิต พร้อมด้วยเทคนิคการวิเคราะห์  อีกทั้งยังได้มีโอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยอย่างเช่น British Airways หรือ JP Morgan 

* หลักสูตรได้รับการรับรองจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Corporate Finance  
 • Credit Risk & Data Analytics 
 • Optimisation and Decision Modelling 
 • Advanced Analytics 
 • Financial Portfolio Theory 
 • Financial Risk Management 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตรนี้ คืออาชีพเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน เช่น นักการธนาคาร นักลงทุน นักวิเคราะห์การเงิน พนักงานธนาคาร นักวิเคราะห์สินเชื่อ และ นักบริหารกองทุน เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 12 เดือน โดย 9 เดือนแรกจะเป็นการเรียนภาคทฤษฎี และ 3 เดือนหลังจะเป็น Industry Placement ส่วนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะได้เริ่มทำวิทยานิพนธ์ (Dissertation) ในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน และการสอบวัดผลจะแบ่งออกเป็นรอบเดือนมกราคม และ เดือนพฤษภาคม 
รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
วันหมดเขตรับสมัคร:  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2024 เวลาเที่ยงวัน ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic overall 7.0 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 และมีพื้นฐานการเรียนในสาขาวิชา Finance, Economics, Sciences, Engineering หรือ Computer Science มาก่อน 
ค่าเรียนปี 2024: £28,900 ต่อปี (ประมาณ 1,300,500 บาทต่อปี)  

2. MSc Business Strategy and Innovation Management 

หลักสูตรที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบธุรกิจใหม่ รวมถึงการจัดการนวัตกรรม ได้ทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ในด้านกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจและความยั่งยืน ตอบโจทย์ความต้องการในยุคใหม่ ที่ธุรกิจนวัตกรรมกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจด้านนวัตกรรมของตัวเอง หรือผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรม  

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Current Trends in Strategy and Innovation Management 
 • Global Strategies for Growth 
 • Innovation and Technology Transfer 
 • Service Innovation Management 
 • Corporate Finance 
 • Digital Business 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตรนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับนวัตกรรม ยกตัวอย่างเช่น นักวางแผนธุรกิจนวัตกรรม นักคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และ นักการตลาดธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 12 เดือน เริ่มเรียนในเดือนกันยายน ใช้เวลา 8 เดือนในการเรียนภาคทฤษฎี หลังจากนั้นจะเป็นการทำวิทยานิพนธ์เดี่ยว โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัว และมีการสอบวัดผลทุกปลายภาคเรียน 
หมดเขตรับสมัคร: วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2024 เวลาเที่ยงวัน ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 และมีพื้นฐานการเรียนในสาขาวิชา Business, Economics, Science, Engineering, Management and Marketing, Communication, Education, Political Science, Sociology หรือ IT มาก่อน 
ค่าเรียนปี 2024: £28,900 ต่อปี (ประมาณ 1,300,500 บาทต่อปี)


🟢 สนใจเรียนต่อ University of Southampton สอบถามข้อมูลหรือสมัครเรียนได้กับ One Education Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


3. MSc Data and Decision Analytics  

หลักสูตรที่จะให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมถึงเรียนรู้การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ระดับสูง การวิเคราะห์ทางสถิติ และการคำนวณ ครอบคลุมทฤษฎีขั้นสูงและวิธีการสถิติประยุกต์ สู่การเป็นนักข้อมูลมืออาชีพที่สามารถเขียนโปรแกรมและเขียนโค้ดได้อย่างเชี่ยวชาญ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Computational Machine Learning and Optimisation 
 • Data Mining and Analytics 
 • Deterministic OR Methods for Data Scientists 
 • Introduction to Python 
 • Statistical Computing for Data Scientists 
 • Stochastic OR Methods for Data Scientists 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตรนี้ เกี่ยวข้องกับข้อมูลและเทคโนโลยี รวมถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักเขียนโปรแกรม (Programmer) และ นักวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านสถิติ เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 12 เดือน เริ่มเรียนในเดือนกันยายน จะเป็นการเรียนภาคทฤษฎีทั้งหมด รวมถึงวิชาเลือกที่เน้นการปรับพื้นฐานด้าน Operational Research and Statistics และมีการทำโปรเจกต์ปริญญาโท (MSc Project) ในช่วงฤดูร้อน 
หมดเขตรับสมัคร: วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2024 เวลาเที่ยงวัน ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 และมีพื้นฐานการเรียนในสาขาวิชา Computer Science, Economics, Engineering, Mathematics, Physics หรือ Statistics มาก่อน 
ค่าเรียนปี 2024: £24,200 ต่อปี (ประมาณ 1,089,000 บาทต่อปี)  

4. MSc Digital Business 

หลักสูตรที่จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจดิจิทัล ภายใต้การเรียนการสอนของ Southampton Business School โดยผู้เรียนจะได้มีโอกาสสำรวจกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากผลงานวิจัยชั้นนำที่วิจัยโดยนักวิชาการของทางมหาวิทยาลัย เรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดด้วยเครื่องมือดิจิทัล กลยุทธ์การสร้างความเติบโตทางธุรกิจ และหลักสูตรผู้ประกอบการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างธุรกิจดิจิทัลของตัวเองหรือต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพในบริษัทเทคโนโลยี  

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Current Trends in Strategy and Innovation Management 
 • Digital Business 
 • Digital Entrepreneurship 
 • Managing Digital Design and Web Development 
 • Digital Business and Human-Computer Interaction 
 • Marketing in the Digital Age 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตรนี้ เกี่ยวข้องกับการธุรกิจดิทัล ยกตัวอย่างเช่น นักการตลาดออนไลน์ นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจดิจิทัล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ นักพัฒนาเว็บไซต์ และ นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 12 เดือน เริ่มเรียนในเดือนกันยายน ซึ่งจะเป็นการเรียนภาคทฤษฎีทั้งหมด รวมถึงวิชาเลือก และจะมีการทำวิทยานิพนธ์เดี่ยวในช่วงฤดูร้อน โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัว 
หมดเขตรับสมัคร: วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2024 เวลาเที่ยงวัน ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic overall 6.5 โดยทักษะ Reading และ Writing ต้องไม่ต่ำกว่า 6.5 ส่วนทักษะ Speaking และ Listening ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 
ค่าเรียนปี 2024: £28,900 ต่อปี (ประมาณ 1,300,500 บาทต่อปี)  


🟢 สนใจเรียนต่อ University of Southampton สอบถามข้อมูลหรือสมัครเรียนได้กับ One Education Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


5. MSc Digital Marketing 

หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับอาชีพด้านการตลาดดิจิทัล เตรียมพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เน้นหนักในแง่ของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นทักษะที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงานจำนวนมาก เป็นหลักสูตรที่เกิดจากการร่วมมือระหว่าง Southampton Business School และ Web Science Institute นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารบนสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อหาพฤติกรรมของผู้บริโภค การตลาดดิจิทัลแบบหลายช่องทาง การโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการตลาดดิจิทัลทุกคน โดยเฉพาะบัณฑิตด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือการตลาดที่ต้องการเป็นนักเชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล  

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Building Customer Insight 
 • Digital Analytics 
 • Digital Marketing Strategy 
 • Integrated Marketing Communication Design 
 • Project Design and Management 
 • Research Methods for Marketing 
 • Digital Marketing Applications 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

อาชีพหลังเรียนจบหลักสูตรนี้ เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Platform ต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น นักการตลาดออนไลน์ นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจดิจิทัล และ นักวิจัยทางการตลาด เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 12 เดือน โดย 9 เดือนแรกจะเป็นการเรียนภาคทฤษฎี และหลังจากนั้นจะเป็นการทำวิทยานิพนธ์เดี่ยวในช่วงฤดูร้อน โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัว 
หมดเขตรับสมัคร: วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2024 เวลาเที่ยงวัน ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic overall 6.5 โดยทักษะ Reading และ Writing ต้องไม่ต่ำกว่า 6.5 ส่วนทักษะ Speaking และ Listening ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8 
ค่าเรียนปี 2024: £28,900 ต่อปี (ประมาณ 1,300,500 บาทต่อปี) 


*ราคาข้างต้นอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 45 บาท ณ เดือนธันวาคม 2023 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 


น้อง ๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อ University of Southampton อยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน One Education ได้เลย เราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ยินดีให้คำแนะนำอย่างเต็มที่และฟรีทุกขั้นตอน! 
Add Line: @one-edu 
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 
โทรสอบถาม: 02-652-0718

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร