แนะนำ 5 หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Leeds 

University of Leeds เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยในกลุ่ม Russell Group เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรที่ติดอันดับที่ 75 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก โดย QS World University Rankings 2024 รวมถึงได้รับรางวัล Queen’s Anniversary ถึง 3 ครั้ง ตั้งอยู่ในเมืองลีดส์ แคว้นยอร์กเชียร์ตะวันตกของสหราชอาณาจักร ที่ติด Top 10 QS Best Student Cities 2024 เช่นกัน  

มหาวิทยาลีดส์มีชื่อเสียงในหลายด้าน การันตีด้วยผลโหวตความพึงพอใจของนักศึกษา ทั้งในด้านคุณภาพการสอน คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย ทั้งยังมีหลักสูตรที่ติด Top 10 หลักสูตรที่มีคุณภาพที่สุดในสหราชอาณาจักรมากถึง 18 หลักสูตร โดย The Complete Guide Subject League Tables 2024 ซึ่งในวันนี้ พี่ ๆ One Education ก็ได้คัดเลือกหลักสูตรที่น่าสนใจในการเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยลีดส์มาให้ถึง 5 หลักสูตร จะมีหลักสูตรอะไรบ้าง ไปดูกัน

1. MSc Advanced Computer Science

หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะเดิมของนักศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เลือกหัวข้อที่ตัวเองต้องการต่อยอด ไม่ว่าจะเป็น Data Science, Algorithms หรือ Machine Learning เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยลีดส์ยังร่วมมือกับ Alan Turing Institute สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ของสหราชอาณาจักร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่สุดในสาขา 

*หลักสูตร Computer Science ของมหาวิทยาลัยลีดส์ได้รับการจัดอันดับเป็น No.26 ของสหราชอาณาจักร โดย The Complete University Guide 2024 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Data Science 
 • Cloud Computing Systems 
 • Blockchain Technologies 
 • Machine Learning 
 • Deep Learning 
 • Algorithms 
 • Data Mining and Text Analytics 
 • Programming for Data Science 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ทั้งในสายงานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ หรือแม้กระทั่งเทคนิคทางการแพทย์ ตัวอย่างอาชีพของศิษย์เก่าในสาขานี้ ได้แก่ Senior Software Engineer, Technical Developer, Systems Engineer, Head of Audience Development และ Programmer เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระ โดยจะเป็นเรียนรู้ผ่านการเข้าชั้นเรียน สัมมนา การลงมือปฏิบัติ การทำงานกลุ่มเล็ก ๆ ไปจนถึงการประชุมโครงการที่ใหญ่มากขึ้น นักศึกษาจะได้รับการวัดผลทั้งการสอบปลายภาค และทดสอบย่อยภายในชั้นเรียน รวมถึงการทำงานกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้น การทำรายงานทางเทคนิค และกรณีศึกษา 

รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
วันหมดเขตรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.67 ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และต้องมีพื้นฐานในสาขาวิชาด้าน Programming, Systems Development, Data Structures และ Algorithms หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ค่าเรียนปี 2024: £31,750 ต่อปี (ประมาณ 1,428,750 บาทต่อปี)  

2. MA Advertising and Design

จุดเด่นของหลักสูตร MA Advertising and Design ที่ University of Leeds คือการผสมผสาน 3 เนื้อหาหลักเข้าด้วยกัน ได้แก่ Design, Research และ Business ที่ร่วมมือกับ Leeds University Business School เพื่อสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในสายงานด้านการโฆษณา และสามารถนำไปประยุกต์รวมกับสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข่น การออกแบบเพื่อการสื่อสาร การค้นหาไอเดียและการพัฒนาคอนเซ็ปต์ และ การวิเคราะห์แบรนด์ เป็นต้น 

*หลักสูตร Art & Design ของมหาวิทยาลัยลีดส์ได้รับการจัดอันดับเป็น No.5 ของสหราชอาณาจักร โดย The Complete University Guide 2024 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Design Process and Principles in Advertising 
 • Research in Design and Enterprise 
 • Consumer Behaviour 
 • Advertising and Media Planning 
 • Advertising and Design Major Project 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

นักศึกษาที่เรียนจบจากหลักสูตรนี้สามารถเลือกประกอบอาชีพตั้งแต่นักวางแผนกลยุทธ์ นักวางแผนการตลาด นักวางแผนสื่อ นักบริหารลูกค้า ไปจนถึงผู้กำกับศิลป์ ผู้ที่สร้างสรรค์โฆษณา นักออกแบบโฆษณา นักคิดคำโฆษณา หรือแม้แต่การทำงานเบื้องหลังในโปรดักชั่นเฮ้าส์ เป็นต้น โดยศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยลีดส์ส่วนมากก็ได้ทำงานกับองค์กรหรือเอเจนซี่โฆษณาระดับโลกมากมาย เช่น McCann London, BBDO, Deloitte Digital และ Wunderman Thompson เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้เรียน 5 หลักสูตรหลัก ผ่านการทำกิจกรรม เข้าร่วมเวิร์กชอป ฝึกฝนการออกแบบ และนำเสนอไอเดีย การวัดผลจะมีทั้งการสอบพูดและสอบเขียน การนำเสนอหน้าชั้น การเขียนรายงานทางวิชาการ และการทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ และฝึกให้นักศึกษาได้โต้แย้งกับอาจารย์ 

รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
วันหมดเขตรับสมัคร: วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 ในสาขาวิชาด้าน Art & Design, Psychology, Marketing, Business, English, Sociology หรือ Philosophy 
ค่าเรียนปี 2024: £30,250 ต่อปี (ประมาณ 1,361,250 บาทต่อปี)  

3. MSc Business Analytics and Decision Sciences

หลักสูตร Business Analytics ของมหาวิทยาลัยลีดส์ เป็นหลักสูตรที่ช่วยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ทางธุรกิจว่ามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจและการบริหารอย่างไรบ้าง นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น การพยากรณ์ในเชิงธุรกิจ (Forcasting) การสร้างแบบจำลองการทำนายทางธุรกิจ (Predictive Modeling) การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering) และการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ (Optimisation) นอกจากนี้ ภายในหลักสูตรยังมีวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาที่ต้องการการเรียนรู้ในสาขาเฉพาะทางแบบเจาะลึกมากขึ้น เช่น Risk Perception, Machine Learning, Data Visualisations และ Digital Information 

* หลักสูตร MSc Business Analytics & Decision Sciences ของมหาวิทยาลัยลีดส์ได้รับการจัดอันดับใน Top 70 ของโลก โดย QS Business Masters Rankings 2024  

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Effective Decision Making 
 • Advanced Management Decision Making 
 • Forecasting and Advanced Business Analytics 
 • Evidence Based Consultancy 
 • Quantitative Analysis 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

นักศึกษาที่เรียนจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจได้โดยตรง หรือสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ และผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กร อีกทั้งยังสามารถทำงานได้ในหลากหลายธุรกิจ เนื่องจากทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีนักวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนหรือดำเนินการทางธุรกิจ ตัวอย่างองค์กรที่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยลีดส์ได้เข้าทำงาน เช่น eBay, Amazon, Capital One, KPMG และ Dell International เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้เรียน 7 หลักสูตรหลัก และ 4 วิชาเลือกเฉพาะทาง โดยจะเป็นเรียนรู้ผ่านการเข้าชั้นเรียน สัมมนา การลงมือปฏิบัติ และการเข้าร่วมเวิร์กชอป การวัดผลส่วนมากจะเป็นการทำวิจัย การเขียนรายงานและบทความเชิงวิชาการ การสอบ การเขียนแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ และการทำงานกลุ่ม 

รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
วันหมดเขตรับสมัคร: วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 6.5 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 ในสาขาวิชาด้าน Statistics, Management Science, Computer Science หรือ Mathematics 
ค่าเรียนปี 2024: £30,250 ต่อปี (ประมาณ 1,361,250 บาทต่อปี)  

4. MSc Consumer Analytics and Marketing Strategy

หลักสูตรนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Leeds University Business School และ Leeds School of Geography เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคแบบเจาะลึกถึงระดับภูมิศาสตร์ เป็นการผสมผสานเทคนิคด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ (Predictive Analytics) เพื่อทำนายพฤติกรรมผู้บริโภค และนำไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะการตลาดค้าปลีก การตลาดดิจิทัล และการตลาดที่อาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค 

* Leeds University Business School  ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากลแบบ Triple Crown Accreditation จาก AACSB, AMBA และ EQUIS 
**หลักสูตร Marketing ของมหาวิทยาลัยลีดส์ได้รับการจัดอันดับเป็น No.5 ของสหราชอาณาจักร โดย The Complete University Guide 2024 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Geographic Data Visualisation & Analysis 
 • Big Data and Consumer Analytics 
 • Applied GIS and Retail Modelling 
 • Marketing Analytics 
 • Marketing Strategy 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

บัณฑิตจากสาขานี้สามารถประกอบอาชีพด้านกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์ช้อมูลผู้บริโภค การตลาด หรือการบริหารได้ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น Consumer Data Analyst, Direct Marketing Manager, Marketing Manager, Retail Manager หรือ Marketing Consultant 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้เรียน 8 หลักสูตรหลัก และวิชาเลือกเฉพาะทาง เช่น Geodemographics and Neighbourhood Analysis, Persuasive Writing and Speechmaking, Brand Management and Corporate Identity และ Digital and Interactive Marketing เป็นต้น โดยจะเป็นเรียนรู้ผ่านการเข้าชั้นเรียน สัมมนา การลงมือปฏิบัติ และการเข้าร่วมเวิร์กชอป การวัดผลส่วนมากจะเป็นการสอบ การเขียนรายงานและบทความเชิงวิชาการ การเขียนแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ และการทำงานกลุ่ม 

รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
วันหมดเขตรับสมัคร: วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 7.0 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 และหากมีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ค่าเรียนปี 2024: £30,250 ต่อปี (ประมาณ 1,361,250 บาทต่อปี) 

5. MSc Marketing Management with Advertising

หลักสูตรที่เน้นการบริหารการตลาด และกลยุทธ์การโฆษณา เหมาะสำหรับผู้เรียนจากทุกสาขาที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด และการโฆษณา หลักสูตรนี้ออกแบบร่วมกับ Global and Strategic Marketing Research Centre ซึ่งเป็นสถาบันผู้นำด้านการวิจัยทางการตลาดแห่งทวีปยุโรป ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและวงการโฆษณา และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ 

* Leeds University Business School  ได้การรับรองมาตรฐานระดับสากลแบบ Triple Crown Accreditation จาก AACSB, AMBA และ EQUIS 
**หลักสูตร Marketing ของมหาวิทยาลัยลีดส์ได้รับการจัดอันดับเป็น No.5 ของสหราชอาณาจักร โดย The Complete University Guide 2024 

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ  

 • Marketing Communications 
 • Global Strategic Marketing 
 • Advertising and Media Planning 
 • Brand management 
 • The Global Marketing Professional 

ตัวอย่างอาชีพหลังเรียนจบ 

บัณฑิตจากสาขานี้สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งสายงานการตลาด บริหารธุรกิจ โฆษณา การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ เช่น Marketing Manager, Strategic Planner, Account Manager, Marketing Analyst หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 

โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาจะได้เรียน 8 หลักสูตรหลัก รวมถึงการทำวิทยานิพนธ์ และวิชาเลือกอิสระ เช่น Marketing Analytics, Corporate Social Responsibility and Sustainability, Sales Promotion and Sponsorship และ Change Management and Communication เป็นต้น โดยจะเป็นเรียนรู้ผ่านการเข้าชั้นเรียน สัมมนา การลงมือปฏิบัติ และการเข้าร่วมเวิร์กชอป การวัดผลส่วนมากจะเป็นการสอบ การเขียนรายงานและบทความเชิงวิชาการ การเขียนแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ และการทำงานกลุ่ม 

รอบการรับสมัคร: กันยายน 2024 
วันหมดเขตรับสมัคร: วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2024 
เกณฑ์การรับสมัคร: IELTS Academic Overall 7.0 โดยแต่ละแบนด์ต้องไม่ต่ำกว่า 6.5 ผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 ในหลักสูตรหรือสาขาใดก็ได้ 
ค่าเรียนปี 2024: £30,250 ต่อปี (ประมาณ 1,361,250 บาทต่อปี)  


*ราคาข้างต้นอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 GBP = 45 บาท ณ เดือนธันวาคม 2023 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 


น้อง ๆ คนไหนสนใจเรียนต่อปริญญาโทที่ University of Leeds สามารถขอคำแนะนำและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ ทีมงาน One Education ได้ทุกสาขา เราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและยินดีให้บริการฟรีทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียวเพื่อให้การเรียนต่อ UK ของน้อง ๆ เป็นเรื่องง่าย! 
Add Line: @one-edu 
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร