Checklists สิ่งที่ต้องทำเมื่อได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย

Checklists สิ่งที่ต้องทำเมื่อได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย

หลังจากที่น้อง ๆ ได้สมัครเรียนผ่านทางตัวแทนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการกับ One Education และได้รับ offer จากทางมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำยังไงต่อไปดี วันนี้พี่ ๆ ทีมงาน One Education ได้รวม checklist 8 ข้อที่น้อง ๆ ต้องทำหลังจากนี้มาไว้ในบทความนี้แล้ว

Checklist #1 ทำความเข้าใจกับใบตอบรับก่อน

Letter of offer

หลังจากที่เราได้จดหมายตอบรับหรือที่เรียกว่า “Letter of Offer” จากทางมหาวิทยาลัยที่เราสมัครเรียนแล้ว ควรตรวจสอบดูก่อนว่าการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยนั้นเป็นแบบไหน ซึ่งการตอบรับจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ Unconditional Offer และ Conditional Offer 

🟢 ใบตอบรับเข้าเรียนแบบไม่ติดเงื่อนไข (Unconditional Offer) หมายถึง คุณสมบัติทั้งหมดของเราตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถ้าได้ใบตอบรับแบบนี้ น้อง ๆ สามารถทำเรื่องตอบรับและชำระเงินได้เลย

🟢 ใบตอบรับเข้าเรียนแบบติดเงื่อนไข (Conditional Offer) หมายถึง เราต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบตอบรับให้กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใบสมัครของเราอีกครั้ง เช่น ถ้าติดเงื่อนไขว่าให้ยื่นผลคะแนน IELTS 6.5 แต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 6 และเราสามารถยื่นผลคะแนนตามเกณฑ์นี้ได้ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใบสมัครอีกครั้งเพื่อออกใบตอบรับแบบไม่ติดเงื่อนไขให้ต่อไป

📝 Letter of Offer เป็นเอกสารสำคัญที่จะระบุหลักสูตรที่เราสมัครเรียน ระยะเวลาของหลักสูตร ค่าเล่าเรียน รวมถึงนโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนั้นเราควรอ่านรายละเอียดให้รอบคอบก่อนการตอบรับเรียนต่อกับมหาวิทยาลัย
 

Checklist #2 ตอบรับเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัย 

ตอบรับ offer เข้าเรียน

หลังจากที่เราตัดสินใจว่าจะตอบรับ offer กับทางมหาวิทยาลัยที่ใช่และโดนใจที่สุดแล้ว เราจะต้องกรอกใบตอบรับ (student acceptance form) ของมหาวิทยาลัยนั้นและส่งกลับไปให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมชำระเงินมัดจำค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยระบุในใบตอบรับ หลังจากนั้นเราจะได้รับเอกสาร Confirmation of Enrolment (CoE) จากมหาวิทยาลัยทางอีเมล ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยเอกสารนี้ระบุข้อมูลหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตร วันเริ่มเรียน และค่าเล่าเรียนทั้งหมด eCoE เป็นเอกสารที่สำคัญมากเพราะเราจะต้องใช้เอกสารนี้ในการยื่นสมัครวีซ่านักเรียน

Checklist #3 สมัครขอทุนการศึกษา (กรณีมหาวิทยาลัยให้ผู้สมัครส่งใบสมัครทุนแยกต่างหาก) 

สมัครทุนเรียนต่อออสเตรเลีย

บางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแบบอัตโนมัติหากเรามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่บางมหาวิทยาลัยเราจะต้องสมัครรับทุนการศึกษาแยกต่างหาก หากเราศึกษารายละเอียดทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นแล้วและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เราสามารถยื่นใบสมัครทุนการศึกษาหลังจากได้รับ offer จากมหาวิทยาลัยได้เลย จากนั้นมหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสมัครรับทุนกับเราโดยตรง 

Checklist #4 สมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย 

มาถึงขั้นตอนที่จะทำให้การเรียนต่อออสเตรเลียของเราเป็นจริงกันแล้ว เตรียมเอกสารให้ครบพร้อมยื่นสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียทางออนไลน์ และอย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุของ passport ของเราว่าครอบคลุมระยะเวลาเรียนหรือไม่

💬 หากไม่แน่ใจว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและมีต้องยื่นวีซ่ายังไง ไม่ต้องกังวล พี่ ๆ ของ One Education ช่วยดำเนินการยื่นวีซ่านักเรียนทุกขั้นตอนให้กับน้อง ๆ ที่สมัครเรียนผ่านทาง One Education สอบถามเพิ่มเติมและรับคำแนะนำ add Line มาที่ @one-edu (มี @ ด้วยนะ) หรือ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้พี่ ๆ ติดต่อกลับก็ได้เช่นกัน

Checklist #5 หาหอพักนักศึกษาที่เหมาะกับตัวเอง

หอพักนักศึกษามีมากมายหลายแบบให้เลือกตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเองที่มีห้องส่วนตัวและห้องแบบแชร์ส่วนกลาง และหอพักศึกษาเอกชนนอกมหาวิทยาลัย ส่วนราคาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่ประเภทของที่พัก รัฐ และเมือง หากตัดสินใจว่าจะเลือกหอพักนอกมหาวิทยาลัย อย่าลืมนึกถึงระยะทางและเวลาในการเดินทางจากหอพักมายังมหาวิทยาลัย รวมถึงร้านค้า ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ด้วยนะ


ถ้ายังไม่รู้ว่าจะหาหอพักนักเรียนยังไงดี ติดต่อพี่ ๆ One Education เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย พี่ ๆ พร้อมช่วยประสานงานกับพาร์ทเนอร์ซึ่งบริการหาหอพักนักเรียนให้ตรงตามความต้องการได้ add Line มาที่ @one-edu (มี @ ด้วยนะ)


Checklist #6 จัดตารางการเดินทาง

จัดตารางเรียน

หลังจากดำเนินการยื่นวีซ่านักเรียนและจองที่พักเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องวางแผนและจัดตารางเวลาเพื่อให้การเดินทางครั้งใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่น ค้นหาและจองตั๋วเครื่องบินตามวันและเวลาที่เราต้องการเดินทาง ทั้งนี้ เราควรไปถึงออสเตรเลียก่อนวันปฐมนิเทศอย่างน้อย 2-3 วัน เพื่อให้เราทำความรู้จักกับสถานที่ใหม่ เส้นทางการไปหอพักและมหาวิทยาลัย ระบบการขนส่งสาธารณะของเมือง รวมถึงปรับตัวให้เข้ากับเวลาใหม่ในช่วง jet lag ด้วยค่ะ 

Checklist #7 รับข้อมูลก่อนเดินทางไปเรียนต่อ

เมื่อทราบผลการพิจารณาวีซ่าเรียบร้อยว่า “ผ่าน ได้วีซ่าแล้ว” เย้!  ยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่ทำให้เราเตรียมตัวเดินทางไปเรียนต่อออสเตรเลียได้ดียิ่งขึ้น มาเก็บตกข้อมูลที่ควรรู้และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านเรียนต่อออสเตรเลียกับ One Education อาทิเช่น สิ่งที่ควรทำในวันแรกที่เดินทางไปถึงออสเตรเลีย ข้อมูลการเดินทาง การปรับตัวในการเรียนและใช้ชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  เป็นต้น 

Checklist #8 เข้าประเทศออสเตรเลียได้อย่างไร้กังวล

เดินทางเข้าออสเตรเลีย

หลังจากที่เครื่องบินแลนด์ดิ้งสู่แดนจิงโจ้แล้ว เราจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเสียก่อน ดังนั้น อย่าลืมเตรียมเอกสารสำคัญไว้กับตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลังจากผ่านขั้นตอนนี้แล้วเราก็สามารถเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียได้อย่างสบายใจแล้วค่ะ


สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ ทีมงาน One Education ซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมถึงมหาวิทยาลัยกลุ่ม Group of Eight ครบทั้ง 8 แห่งอย่างเป็นทางการได้เลย
ยินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกข้อมูล เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร