การยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในความกังวลของผู้ที่สนใจไปเรียนต่อออสเตรเลีย นักเรียนหลายคนมักมีคำถามว่าการยื่นวีซ่านักเรียนยากไหม? ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไร? แล้ววีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ด้วยหรือเปล่า? เรามาดูรายละเอียดเพื่อปลดล็อคความกังวลและสงสัยกันเลย

การยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลียยากไหม

ในปัจจุบันการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลียได้เปลี่ยนจาก Student Visa 500 เป็น Online Service ที่เปิดให้บริการตลอด 24/7 ผ่านทาง ImmiAccount ที่เว็ปไซต์ online.immi.gov.au

การสมัครวีซ่านักเรียน เราสามารถยื่นได้ล่วงหน้าก่อนวันเปิดเรียน 90 วัน ดังนั้นผู้สมัครควรเตรียมตัวในการยื่นวีซ่าตั้งแต่เนิ่น ๆ หรืออย่างช้าที่สุดไม่ควรน้อยกว่า 6 สัปดาห์ก่อนวันเปิดเรียน  และเพื่อคลายความกังวลใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอคำปรึกษาขั้นตอนการวีซ่านักเรียนออสเตรเลียได้กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ One Education คลิกแอดไลน์ @one-edu

ขั้นตอนการยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (แบบย่อ)

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ เดือนเมษายน ปี 2563 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อทีมงาน One Education เพื่อสอบถามข้อมูลล่าสุด Add Line: @one-edu 

เอกสารการสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียเบื้องต้น

การขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียมีหลายขั้นตอนและต้องใช้เอกสารหลายอย่าง ทีมงาน One Education ได้เตรียมรายชื่อเอกสารที่นักเรียนต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนสำหรับผู้สมัครที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไว้ให้ (สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน One Education เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้)

หมายเหตุผู้สมัครแต่ละคนมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนั้น บางคนอาจต้องแสดงเอกสารการสมัครวีซ่ารายการอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากที่แจ้งไว้) 

Genuine temporary entrant (GTE) หรือ Personal Statement เป็นจดหมายแนะนำตัวเอง (สำคัญมาก) ควรเขียนเนื้อหาให้ครอบคลุม เช่น

 • ประวัติการศึกษาและการทำงาน
 • เหตุผลที่เลือกเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย
 • เหตุผลในการเลือกหลักสูตรและสถาบันการศึกษา
 • ความคาดหวังที่จะได้รับ หลังเรียนจบจากประเทศออสเตรเลีย
 • แผนการหลังเรียนจบ

 
🔹แนะนำว่าควรเขียนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 และ ข้อมูลที่เขียนในจดหมายต้องถูกต้องและเป็นความจริง

🔹จะอ้างอิงสิ่งใด เช่น เคยเรียนและทำงานที่ใด ควรมีเอกสารแสดง หรือ หากมีญาติพี่น้องในออสเตรเลีย ต้องสามารถแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ทางกฏหมายได้ เป็นต้น

 • Confirmation of Enrolment (COE) เอกสารยืนยันการลงทะเบียน ที่จะได้รับจากสถาบันการศึกษา หลังจากทำเรื่องตอบรับเข้าเรียน และชำระเงินมัดจำค่าเรียน และประกันสุขภาพ
 • Overseas Student Health Cover (OSHC) ประกันสุขภาพนักเรียน ที่สามารถซื้อผ่านสถาบันการศึกษาที่ตอบรับเข้าเรียนได้เลย
 • Passport ควรมีอายุครอบคลุมกับระยะเวลาที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลีย หรือ อย่างน้อยต้องมีอายุมากกว่า 1 ปี ก่อนกำหนดวันเดินทาง
 • (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล
 • บัตรประชาชน
 • (ถ้ามี) ใบขับขี่
 • (ถ้ามี) ใบทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า
 • เอกสารการศึกษา เช่น Transcript และ ใบรับรองจบการศึกษา
 • (ถ้ามี) ผลภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL
 • ประวัติการทำงาน – CV (สำหรับผู้ที่เรียนจบการศึกษามาแล้วเกิน 1 ปี ควรแสดงหนังสือรับรองการทำงานทุกที่ จนถึงที่ทำงานล่าสุด)
 • ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ใน 10 ปีที่ผ่านมา
 • (ถ้ามี) ประวัติการถูกปฏิเสธวีซ่า (ทุกประเภทและจากทุกประเทศที่เคยยื่น และได้รับผลการปฏิเสธวีซ่า)
 • สำเนา Passport ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
 • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน (ส่วนบุคคล หรือ สปอนเซอร์) ได้แก่ หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน และ Bank Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ออกโดยธนาคาร หรือ หนังสือรับรองรายได้ต่อปีจากกรมสรรพกร เทียบเท่า AUD$62,222
 • เอกสารจากสปอนเซอร์ หรือ ผู้สนับสนุนทางการเงิน ได้แก่
  – หลักฐานแสดงแหล่งรายได้ (หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือรับรองบริษัท)
  – หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
  – สำเนา Passport
  – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและสปอนเซอร์ (เช่น ใบเกิด หรือ ทะเบียนบ้าน เป็นต้น)

ควรมีเงินโชว์ในบัญชีเพื่อขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลียเท่าไร

หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินควรแสดงให้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าเดินทาง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ค่าเล่าเรียน (สูงสุด 1 ปี)
 • ค่าครองชีพ (สูงสุด 1 ปี) AUD$21,041 ต่อปี (ประมาณ 500,000 บาท)
 • ค่าเดินทาง AUD$2,500 (ประมาณ 60,000 บาท)
  หรือ
 • สามารถแสดงรายได้ต่อปีเทียบเท่า AUD$62,222 (ประมาณ 1.5 ล้านบาท)

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย สามารถทำงาน Part-time ได้หรือไม่

ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลียสามารถทำงาน Part-time ได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ ในช่วงเปิดเทอม และ สามารถเริ่มทำงานได้จากวันเริ่มเรียนเท่านั้น

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ถ้ารู้สึกว่าจะเริ่มต้นเขียน GTE ของเราอย่างไงดี? เอกสารต่าง ๆ ต้องเตรียมอย่างไรให้พร้อมยื่น? หลักฐานที่แสดงฐานะทางการเงินเป็นสินทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน ได้ไหม? ญาติจะสปอนเซอร์ได้หรือไม่? ยื่นวีซ่าเองก็กลัวจะกรอกผิด? ตรวจสุขภาพที่ไหน ต้องตรวจอะไรบ้าง? ทำสแกนลายนิ้วมือที่ไหน ต้องจองคิวอย่างไร?

ขั้นตอนช่างมากมายหลายสิ่ง มีเรื่องให้ต้องคิดต้องทำจนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอะไรก่อนดีใช่มั้ย? หาตัวช่วยเลย! ทีมงาน One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียมากกว่า 30 ปี ยินดีช่วยดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การสมัครเรียน การตอบรับเข้าเรียน แนะนำการเตรียมเอกสารวีซ่า และช่วยยื่นวีซ่านักเรียน บริการสะดวกสบาย ไม่ต้องกังวล และที่สำคัญ ✨บริการทุกขั้นตอนฟรี


สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย สามารถสอบถามข้อมูล และสมัครเรียนกับ One Education ได้ทุกสาขา เราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมถึงกลุ่ม Group of Eight ครบทั้ง 8 แห่งและโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ
เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อ Australia ครบทุกขั้นตอนฟรี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกข้อมูล เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถาม: 02-652-0718

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร