เรียนต่อ Cyber Security

เรียนต่อ Cyber Security

Cyber ​​Security เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเรียนกันมากขึ้น เพราะการใช้ชีวิตในยุคปัจจบันเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานทางดิจิทัลที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทำให้เกิดภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์จำนวนมากและซับซ้อนมากขึ้น จึงไม่แปลกใจว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นเป็นที่ต้องการของเหล่าบริษัทและองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เพราะการโจมตีทางไซเบอร์ทำให้ก่อความเสียหายต่อองค์กรอย่างมากทั้งในส่วนของข้อมูลสำคัญ ความน่าเชื่อถือของบริษัท และรายได้ อีกทั้ง บริษัทยังยินดีจ่ายเงินจำนวนมากให้กับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถปกป้องข้อมูลและลบช่องโหว่ได้

Cyber Security คืออะไร

หลักสูตร Cyber Security เป็นการศึกษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะได้เรียนรู้วิธีการปกป้องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและข้อมูลจากการโจมตีทางไซเบอร์ เรียนรู้วิธีตรวจสอบระบบและรับมือเมื่อเกิดภัยทางไซเบอร์ขึ้น รวมถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ทักษะที่จะได้จากการเรียน Cyber Security

ความรู้และความสามารถทางด้านไอทีโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นหลักการจัดการเชิงลึกในเรื่องความปลอดภัยด้านไอที การออกแบบ พัฒนา และปรับใช้ระบบไอทีและซอฟต์แวร์ ตลอดจนระเบียบวินัยที่ควรปฏิบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านไอที

ทักษะการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารด้วยคำพูด การเขียน และการใช้กราฟิกเพื่อสื่อข้อมูลในบริบทไอทีให้กับทั้งบุคคลทั่วไปและบุคคลในด้านไอที

ความรู้ทางด้านดิจิทัล  ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อค้นหา วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลทั้งทางเทคนิคและไม่ใช่ทางเทคนิค

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลทางไอที รวมถึงทักษะทางเทคนิคเพื่อระบุปัญหา วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และเสนอแนวทางการแก้ไข

ทักษะการแก้ไขปัญหา นำความรู้ทางทฤษฎีและทักษะต่าง ๆ มาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นในอนาคตมาพัฒนาปรับปรุงระบบไอทีให้ดียิ่งขึ้น

การทำงานเป็นทีม ส่วนใหญ่การทำงานสายไอทีจะเป็นการทำงานกับผู้คนที่มีความหลากหลาย ดังนั้นทักษะการทำงานเป็นทีมจะทำให้งานมีประสิทธิภาพและส่งผลถึงความสำเร็จของทีมงาน

เรียนจบ Cyber Security สามารถทำงานอะไรได้บ้าง

น้อง ๆ ที่เรียนจบด้าน Cyber Security มีโอกาสทำงานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน, บริษัท Big 4 ที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีระดับโลกอย่าง EY, KPMG, PwC และ Deloitte, องค์กรและหน่วยงานป้องกันภัย, หน่วยงานของรัฐ, บริษัทด้านพลังงาน, บริษัทที่ให้บริการทางไอที (เช่น Google, IBM, Microsoft), บริษัทด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และบริษัทประกันภัย เป็นต้น

ตัวอย่างอาชีพเมื่อเรียนจบ Cyber Security

 • Security analyst
 • Security consultant
 • Security architect
 • Security director
 • Security system developer or programmer
 • Security system manager
 • Cryptographer
 • Information security auditor
 • IT security engineer
 • Project manager
 • Chief information security officer
 • Chief privacy officer
 • Ethical hacker
 • Risk analyst
 • SOC manager
 • Source code auditor
 • Vulnerability assessor

รายได้สำหรับสายงาน Cyber Security

ตลาดงานในสาย Cyber Security มีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการสูงมากยิ่นขึ้นในอีก 5-10 ข้างหน้า อย่างประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับ IT Security มากขึ้นและผู้ที่ทำงานสายนี้ได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าประเทศอื่น ๆ เลย โดยเฉลี่ยเงินเดือนประมาณ 117,000 บาทต่อเดือน (อ้างอิงข้อมูลจาก Payscale.com)

สนใจเรียนต่อ Cyber Security ที่ออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร สอบถามข้อมูลหลักสูตร มหาวิทายาลัย การรับสมัคร และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้กับพี่ ๆ ทีมงาน One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ และมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียมา 30 ปี
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ

โทรสอบถามสาขาใกล้บ้านคุณ
สาขาชิดลม: 02-652-0718
สาขาปิ่นเกล้า: 02-884-5328
สาขาพระราม 2: 02-896-1445
สาขาสีลม: 02-236-7222

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

5 offices 4 offices in Thailand and 1 in Australia
เปิดบริการ 4 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร