เปิดประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมการเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงาน กับ Swinburne University of Technology 

มหาวิทยาลัยสวินเบิร์น (Swinburne University of Technology) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับเศรษฐกิจและสังคม ผ่านองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นมหาวิทยาลัย Top 1% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดย QS World University Rankings 2024 และ อยู่ใน Top 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีอายุก่อตั้งน้อยกว่า 50 ปี โดย Times Higher Education Young University Rankings 2023 

นอกจากนี้ Swinburne University of Technology ยังโดดเด่นในด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีทั้งประสบการณ์การเรียนรู้จากอุตสาหกรรมจริง ผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า “Work Integrated Learning (WIL)” และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาที่ช่วยให้นักศึกษามีทักษะพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน 

ทำความรู้จัก Work Integrated Learning Program 

‘Work Integrated Learning’ หรือ WIL คือโปรแกรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานกับการทำงานจริงในอุตสาหกรรมผ่านการฝึกงานแบบเต็มเวลา (Work Placements) การฝึกงานแบบทั่วไป (Internships) และการทำโปรเจกต์ที่อิงกับโจทย์จริงในอุตสาหกรรม (Industry-Linked Projects) รวมถึงโปรแกรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดย Swinburne University of Technology ซึ่งนักศึกษาปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชาที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมนี้จะได้รับการการันตีตำแหน่งฝึกงานในบริษัทพาร์ทเนอร์ของมหาวิทยาลัย เช่น Amazon Web Services (AWS), Cisco Systems และ Design Factory Melbourne เป็นต้น 

ความแตกต่างระหว่าง Work Placements และ Internships 

 • Work Placements 

เป็นการฝึกงานแบบเต็มเวลา หรือในภาษาไทยเราจะคุ้นเคยกับคำว่า ‘สหกิจศึกษา’ นั่นเอง การฝึกงานในรูปแบบนี้จะใช้เวลาตั้งแต่ 6 – 12 เดือน ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาเสรีตามหลักสูตร การทำโปรเจกต์ การเขียนบทความวิชาการหรือเปเปอร์ รวมถึงการทำประเมินและรับฟีดแบ็กจากองค์กรที่เราทำงานอยู่  

 • Internships 

เป็นการฝึกงานแบบทั่วไปในระหว่างภาคเรียนหรือช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานจริงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน และเพิ่มความโดดเด่นให้กับเรซูเม่ของน้อง ๆ โดยจะใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์ หรือโดยเฉลี่ย 140 ชั่วโมง 

Industry-Linked Projects คืออะไร 

Industry-Linked Projects เป็นอีกหนึ่งรายวิชาพิเศษของ Swinburne University of Technology โดยแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร ได้แก่ 

 • Industry Project 

นักศึกษาจะได้ทำงานร่วมกับนักศึกษาคนอื่น ๆ เพื่อทำโปรเจกต์ที่กำหนดโดยบริษัทพาร์ทเนอร์ โดยบริษัทจะเป็นทั้งผู้ให้คำแนะนำ สนับสนุน ติชม และประเมินผลงานของนักศึกษา ซึ่งถ้าผลงานเป็นที่ถูกตาถูกใจก็อาจจะได้ถูกนำไปใช้จริงในแผนงานของบริษัทอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาจากสาขา Robotics and Artificial Intelligence ที่จะได้ร่วมออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์หรือกลไกต่าง ๆ ร่วมกับ Defence Science Technologies Group ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงกลาโหมของประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น 

 • Industry Brief 

โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจโดยเฉพาะ โดยนักศึกษาจะได้ร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจของบริษัทจริง ๆ เช่น ร่วมมือกับ Bakers Delight เพื่อวางแผนธุรกิจที่ตอบโจทย์ปัญหาด้านขยะทางอาหาร เป็นต้น  

 • Industry Standard 

นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการ มาตรฐาน เครื่องมือ และวิธีการที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เหมาะกับหลักสูตรที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อผลิตชิ้นงาน เช่น Games and Animation เป็นต้น 

 • Industry-related Activity 

รูปแบบนี้จะเน้นการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาผ่าน Case Studies ที่เกิดขึ้นจริงและมีความซับซ้อนในวงการอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการจองโต๊ะในร้านอาหารของนักศึกษาสาขา Information Technology 


🟢 สนใจเรียนต่อ Swinburne University of Technology สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ยินดีให้บริการครบทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม 


Work Integrated Learning Program ทำงานอย่างไร? 

Swinburne University of Technology มีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า ‘Future of Work Lab’ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงนักศึกษาเข้ากับอุตสาหกรรม บริษัท และองค์กรต่าง ๆ ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทั้งการทำงานจริง เข้าร่วมเวิร์กชอปออนไลน์ และการสร้างเครือข่ายร่วมกับเพื่อนร่วมคลาส อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในวงการ ตัวอย่างกิจกรรมภายใน Future of Work Lab ได้แก่ 

 • Design Sprints 
 • Industry Consultations and Projects 
 • Workshops and Seminars 
 • Applied Research Collaborations 
 • Co-designed and Delivered Education Programs 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสวินเบิร์นยังลงทุนกับสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ศูนย์วิจัยที่ทันสมัยภายใน Advanced Manufacturing and Design Centre และ Advanced Technologies Centre รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมกว่า 250 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยที่มีคุณภาพ 

สิ่งอำนวยความสะดวกสุดล้ำของ Swinburne University of Technology 

 • Iconic labs 

เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และดาราศาสตร์ ได้แก่ ANFF-VIC Biointerface Engineering Hub, Nanofabrication Laboratory, Smart Structures Laboratory, Solar Facility, Swinburne Neuroimaging, Swinburne Supercomputing OzSTAR Facility หรือศูนย์เครื่องมือวิจัยด้านดาราศาสตร์ที่สามารถจำลองการสร้างโครงสร้างในจักรวาลไปจนถึงการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมมาจากกล้องโทรทรรศน์และการสำรวจอื่น ๆ รวมถึง W. M. Keck Observatory ซึ่งเป็นสถานีควบคุมกล้องโทรทรรศน์ทางไกล เป็นระยะทางกว่า 9,000 กิโลเมตรห่างจาก Mauna Kea บนเกาะฮาวาย 

 • Engineering Facilities and Equipment 

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์สำหรับสาขาวิศวกรรม ได้แก่ 3D Laser Fabrication Laboratories, Digital Construction Laboratory, Energy Transformation Laboratory, Geotechnical Laboratory, High Temperature Processing Facility, Impact Engineering Laboratory and Facilities, Microanalytical and Microfabrication Facility, Swinburne’s Aviation Simulators และ Ultrafast Laser Labs 

 • Health Facilities and Equipment 

Babylab เป็นศูนย์วิจัยที่ตั้งอยู่ภายใน Centre for Mental Health ที่วิทยาเขตเมลเบิร์นของมหาวิทยาลัยสวินเบิร์น โดยจะเน้นการวิจัยตั้งแต่พัฒนาการในทารก ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการเรียนรู้ในวัยเตาะแตะและเด็กเล็ก รวมถึงการวิจัยทักษะการอบรมเลี้ยงดูบุตรในผู้ปกครองด้วย 

 • Information Technology Facilities and Equipment 

Cisco Networking Laboratory ที่ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านการจัดการระบบเครือข่าย ความปลอดภัยของข้อมูล และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระดับโลก, Digital Innovation Lab, Virtual Design Lab และ Advanced Visualisation Facilities 

 • Science Facilities and Equipment 

ความล้ำสมัยของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสวินเบิร์นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย และอุปกรณ์เพื่อการศึกษาสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ยังมี 6G Research and Innovation Laboratory, Biophotonics Laboratories, Characterisation Laboratories, Chemistry and Biotechnology Laboratories, Graphene Based Energy Storage, Optical Data Storage and Laser Fabrication Lab และ Ultrafast Micro-Spectroscopy Facility 

เรียกได้ว่าทุกสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้การเรียนรู้ของนักศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถหาได้ภายในรั้วมหาวิทยาลัย Swinburne ดังนั้น น้อง ๆ ที่กำลังสนใจศึกษาต่อโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Swinburne University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของชื่อเสียงและการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย คุณภาพการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก โอกาสในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง 


สนใจเรียนต่อ Swinburne University of Technology ที่ประเทศออสเตรเลีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้กับพี่ ๆ One Education ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเป็นทางการ เรายินดีบริการและดูแลเรื่องเรียนต่อ Australia ครบทุกขั้นตอนฟรี  
Add Line: @one-edu  
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ 
โทรสอบถาม: 02-652-0718 

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia 

Facebook: One Education 
Instagram: oneeducationthailand 
Twitter: One Education 
YouTube: One Education 

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร