แนะนำ 7 มหาวิทยาลัยเรียนต่อปริญญาโท Project Management ที่อังกฤษ

แนะนำ 7 มหาวิทยาลัยเรียนต่อปริญญาโท Project Management ที่อังกฤษ

1. Birmingham City University 

เรียนต่อปริญญาโท Project Management ที่ Birmingham City University

MSc Project Management จะช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้วิชาการและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารการจัดการ การมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการอภิปราย และการวิพากย์โดยผู้อื่น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังมีตัวเลือก Professional Placement สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงานกับบริษัทที่อังกฤษเป็นเวลา 20 สัปดาห์อีกด้วย 

ตัวอย่างวิชาน่าเรียน  

 • Principle of Project Management 
 • Resource Management 
 • International Business and Marketing 
 • International Operations and Logistics 
 • Research Methods 

สถานที่เรียน: เมืองเบอร์มิ่งแฮม 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน หากเลือก Work Placement 
รอบการรับสมัคร: กันยายนปี 2023 และ มกราคมปี 2024 
คะแนน IELTS: 6.0 โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 
ค่าเรียนปี 2023: £16,870 ต่อปี (ประมาณ 691,670 บาท) หากเลือก Work Placement จะอยู่ที่ 18,557 (ประมาณ 760,837 บาท)  

2. Loughborough University

เรียนต่อปริญญาโท Project Management ที่ Loughborough University

MSc International Project Management ของ Loughborough University จะเน้นให้นักศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อต่อยอดอาชีพในด้านธุรกิจและการจัดการ โดยจะเรียนรู้การวางแผนและวิธีการจัดการโครงการที่ใช้ในสากล จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับเชิญมาบรรยายและแชร์ประสบการณ์ในชั้นเรียน รวมถึงศึกษาผ่านกรณีศึกษาและจัดการโครงการจริง 

🏆 Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สำหรับหลักสูตร Business & Management (The Complete University Guide 2023 & The Guardian League Table 2023) 

ตัวอย่างวิชาน่าเรียน  

 • Principle of Project Management 
 • Comparative Management 
 • International Business and Entrepreneurship in Developing Economies 
 • Strategic Management of Project-based Organisations 
 • Sociology of Work 

สถานที่เรียน: วิทยาเขตลอนดอน 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี  
รอบการรับสมัคร: กันยายนปี 2023  
คะแนน IELTS: 6.5 โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 
ค่าเรียนปี 2023: £29,100 ต่อปี (ประมาณ 1,193,100 บาท)  

3. Nottingham Trent University 

เรียนต่อปริญญาโท Project Management ที่ Nottingham Trent University

หลักสูตร MSc Project Management ของ Nottingham Trent University จะแบ่งออกเป็น 3 เทอมและเป็นหลักสูตร 1 ปี โดยจะเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการออกแบบ วางแผน และลงมือจัดการโครงการ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากย์ การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมไปถึงการเรียนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในธุรกิจจริง ในเทอมที่ 3 นักศึกษาจะได้ทำลงมือทำโครงการจริง นั่นคือการเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการโครงการ ฝึกงานกับบริษัท หรือ การทำวิจัยทางธุรกิจ 

🏆 Nottingham Business School ได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจาก EQUIS และ AACSB 

ตัวอย่างวิชาน่าเรียน  

 • Principle of Project Management 
 • Leading Projects Teams 
 • Project Planning and Control 
 • Problem Solving in Context  
 • Consultancy Experience 

สถานที่เรียน: เมืองนอตติงแฮม 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี หรือ 2 ปี หากเลือก Work Placement  
รอบการรับสมัคร: กันยายนปี 2023  
คะแนน IELTS: 6.5 โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 
ค่าเรียนปี 2023: £19,100 ต่อปี (ประมาณ 783,100 บาท) หากเลือก Work Placement จะอยู่ที่ 20,950 (ประมาณ 828,950 บาท)  

4. Royal Holloway University of London 

เรียนต่อปริญญาโท Project Management ที่ Royal Holloway University of London

MSc Project Management ของ Royal Holloway University of London จะเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะต่าง ๆ รวมถึงใช้เครื่องมือที่จำเป็น โดยจะได้เรียนรู้การจัดการโครงการที่ซับซ้อนเพื่อให้มีความสามารถให้การจัดการและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจ รวมถึงมีความพร้อมในการเป็น Project Manager หลังเรียนจบ  

🏆 Top 30 มหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK (The Times & Sunday Times Food University Guide 2023

ตัวอย่างวิชาน่าเรียน  

 • Technology Innovation and Change Management 
 • Applied Accounting and Finance 
 • Project and Programme Management 
 • International Operations & Sustainability 
 • Project by Dissertation 

สถานที่เรียน: ย่าน Bloomsbury ในใจกลางลอนดอน 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี  
รอบการรับสมัคร: กันยายนปี 2023  
คะแนน IELTS: 6.5 โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 
ค่าเรียนปี 2023: £22,800 ต่อปี (ประมาณ 934,800 บาท) 


🟢 สนใจเรียนต่อ Project Management ที่ UK สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ได้เลย เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอนฟรี Add Line: @one-edu หรือ คลิกกรอกแบบฟอร์ม


5. University of Bristol

เรียนต่อปริญญาโท Project Management ที่ University of Bristol

หลักสูตร MSc Management (Project Management) ของมหาวิทยาลัยบริสตอลเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการเรียนหรือประสบการณ์การทำงานในด้านธุรกิจหรือการจัดการมาก่อน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งการจัดการและองค์กร กลยุทธ์ทางการเงินและการบัญชี การจัดการการตลาด การวิจัย เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา ทำโครงงานกลุ่ม รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นในสายงานอาชีพเพื่อให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม  

ตัวอย่างวิชาน่าเรียน  

 • Management and Organisation 
 • Strategy and Finance and Accounting for Management 
 • Operations and Marketing Management 
 • Management Research Methods 
 • Project Management 

สถานที่เรียน: วิทยาเขต Clifton เมืองบริสตอล 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี  
รอบการรับสมัคร: กันยายนปี 2023  
คะแนน IELTS: 7.0 โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 6.5 
ค่าเรียนปี 2023: £29,200 ต่อปี (ประมาณ 1,197,200 บาท)  

6. University of Southampton 

เรียนต่อปริญญาโท Project Management ที่ University of Southampton

MSc Project Management ของมหาวิทยาลัย Southampton จะเน้นให้นักศึกษามีความรู้การวิชาการและการปฏิบัติ รวมถึงสกิลในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล การคิดเชิงวิพากย์ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการเป็นผู้นำ เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานหลังเรียนจบ  

🏆 Southampton Business School ได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการ AACSB และ APM 

🏆 Top 20 มหาวิทยาลัยใน UK ที่บัณฑิตได้รับงานทำหลังเรียบจบมากที่สุด (QS Graduate Employability Rankings 2022) 

ตัวอย่างวิชาน่าเรียน  

 • Decision Making and Analysis in Projects 
 • Project Management – People and Organisations 
 • Project Risk Management 
 • Accounting & Finance for Actuarial Science 
 • Data Analytics and Organisations Decision Making 

สถานที่เรียน: วิทยาเขต Highfield เมืองเซาแธมป์ตัน 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี  
รอบการรับสมัคร: กันยายนปี 2023  
คะแนน IELTS: 6.5 โดย Reading & Writing ต้องไม่ต่ำกว่า 6.5 และ Speaking & Listening ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 
ค่าเรียนปี 2023: £27,932 ต่อปี (ประมาณ 1,145,212 บาท)   

7. University of Sussex  

เรียนต่อปริญญาโท Project Management ที่ University of Sussex

หลักสูตร MSc Project Management ของ University of Sussex จะเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจเชิงลึกและมีความสามารถในการจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการที่ซับซ้อน การจัดการความเสี่ยง การนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบมาใช้ในการจัดการโครงการ และการจัดการโครงการขั้นสูง ซึ่งการเรียนที่มหาวิทยาลัย Sussex นั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สร้างคอนเน็คชั่น ฟังบรรยายจากแขกรับเชิญ นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถเลือกวิชาเรียนได้เองเพื่อเจาะลึกในสายที่ตัวเองสนใจ เช่น Agile Project Management, Artificial Intelligence และ Innovation for Sustainability 

🏆 Top 15 มหาวิทยาลัยใน UK สำหรับหลักสูตร Business & Economics (Times Higher Education World University Rankings by Subject 2023

🏆 University of Sussex Business School ได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจาก EQUIS และ AMBA 

ตัวอย่างวิชาน่าเรียน  

 • Management Research and Practice Skills 
 • Managing Innovation 
 • Project Design Thinking 
 • Project Management in Organisations 
 • Management of Risk 

สถานที่เรียน: เมืองไบรตัน 
ระยะเวลาเรียน: 1 ปี  
รอบการรับสมัคร: กันยายนปี 2023  
คะแนน IELTS: 6.0 โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 
ค่าเรียนปี 2023: £22,500 ต่อปี (ประมาณ 922,500 บาท)  


หมายเหตุ: ราคาค่าเรียนข้างต้นอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 GBP = 41 บาท ณ เดือนมกราคมปี 2023 


สนใจ เรียนต่อ Project Management ที่ประเทศอังกฤษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รับคำแนะนำ และสมัครเรียนกับพี่ ๆ One Education ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรมา 30 ปี เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกขั้นตอน ฟรี!!
Add Line: @one-edu
คลิกกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้พี่ ๆ One Education ติดต่อกลับ
โทรสอบถาม: 02-652-0718

One Education | Study Abroad. Simplified ให้ทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่ายครบในที่เดียว

ตามทันทุกข้อมูลการเรียนต่อ UK & Australia

Facebook: One Education
Instagram: oneeducationthailand
Twitter: One Education
YouTube: One Education

ONE EDUCATION

เราเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษและประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังให้คำปรึกษาและบริการครบทุกขั้นตอนกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประเทศไทย โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

30 years experience Established since 1991
ประสบการณ์เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

ด้านการเรียนต่ออังกฤษและออสเตรเลีย

3 offices in Thailand
เปิดบริการ 3 สาขา

ในกรุงเทพ ประเทศไทย

Group of Eight Representative
ตัวแทนมหาวิทยาลัย Group of Eight

กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำครบทั้ง 8 แห่งของออสเตรเลีย

Russell Group Representatives
ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ตัวแทนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง รวมถึงกลุ่ม Russell Group

Qualified Education Agent
ทีมงานที่ปรึกษาได้การรับรองคุณภาพ

ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อที่อังกฤษและออสเตรเลีย

Support 3,000+ students
ดูแลนักเรียนมากกว่า 3,000 คน

ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในไทยได้ไปเรียนต่อตามเป้าหมาย

One Education ให้บริการเรียนต่อต่างประเทศระดับมืออาชีพ โดยการร่วมมือระหว่าง Hamilton International ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และ Insight Education Consulting ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย เรารวมกันเป็น "หนึ่ง" เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีกว่าและตอบโจทย์การเรียนต่อต่างประเทศที่ครบวงจร